การสร้างแฟ้มข้อมูลแบบ XML และแฟ้ม XML Schema จากข้อมูลในแผ่นงาน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณต้องการสร้างไฟล์ข้อมูลแบบ XML และไฟล์ XML Schema จากช่วงเซลล์ในเวิร์กชีต คุณสามารถใช้ Add-in เครื่องมือ XML ของ Excel 2003 เวอร์ชัน 1.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฟีเจอร์ XML ที่มีอยู่ใน Microsoft Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

 1. เมื่อต้องการดาวน์โหลด Add-in ให้คลิกลิงก์ Add-in เครื่องมือ XML ของ Excel 2003 แล้วทำตามคำแนะนำที่ปรากฏอยู่บนหน้าการดาวน์โหลด

 2. เริ่มต้น Excel

 3. คลิกไฟล์ >ตัวเลือก > Add-in ที่

  ในExcel 2007 ให้คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม >ตัวเลือก Excel >เพิ่มเติม

 4. ในกล่อง จัดการ ให้คลิก Excel Add-ins แล้วคลิก ไป

 5. ในกล่องโต้ตอบ Add-in ให้คลิก เรียกดู ค้นหาไฟล์ XmlTools.xla เลือกไฟล์ดังกล่าว แล้วคลิก ตกลง

  ตามค่าเริ่มต้น ไฟล์นี้ถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้บนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ:
  \Office Samples\OfficeExcel2003XMLToolsAddin

 6. ตรวจดูว่ากล่องกาเครื่องหมาย XmlTools ในรายการ Add-in ที่มีอยู่ ถูกเลือกไว้แล้ว จากนั้นคลิก ตกลง เพื่อโหลด Add-in

 7. เพื่อตรวจสอบว่า Add-in ดังกล่าวใช้งานได้หรือไม่ บนแท็บ Add-in ในประเภท คำสั่งเมนู ให้ตรวจดูว่าเมนูคำสั่ง XML Tools ปรากฏอยู่หรือไม่

หมายเหตุ: Add-in นี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาสำหรับ Excel 2003 เอกสารประกอบและส่วนติดต่อผู้ใช้จะอ้างอิงรายการต่างๆ ซึ่งขณะนี้เรียกว่า ตาราง Excel ใน Excel เวอร์ชันที่ใหม่กว่า Excel 2003

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ Add-in นี้ ให้ดูที่บทความ การใช้ Add-in เครื่องมือ XML ของ Excel 2003 เวอร์ชัน 1.1

 1. ใส่ข้อมูลที่คุณต้องการสร้างแฟ้มข้อมูลแบบ XML และแฟ้ม XML Schema ข้อมูลจะต้องอยู่ในรูปแบบตารางของคอลัมน์และแถว (เรียกว่า ข้อมูลแบบแฟลต)

 2. บนแท็บ Add-in ในกลุ่ม คำสั่งเมนู ให้คลิกลูกศรถัดจาก XML Tools แล้วคลิก แปลงช่วงเป็นรายการ XML

 3. ใส่ช่วงเซลล์ของข้อมูลที่คุณต้องการแปลงเป็นการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ในกล่องข้อความ

  เคล็ดลับ: เพื่อให้การใส่การอ้างอิงเซลล์ที่ถูกต้องง่ายดายขึ้น ในกล่องโต้ตอบ ให้คลิกปุ่มทางด้านขวาของกล่องข้อความ คลิกเซลล์ด้านบนซ้ายของช่วงค้างไว้ แล้วลากไปยังเซลล์ด้านล่างขวาของช่วง

 4. ภายใต้ ใช้แถวแรกเป็นชื่อคอลัมน์ ให้เลือก ไม่ใช่ ในกรณีที่แถวแรกมีข้อมูลอยู่ หรือ ใช่ ในกรณีที่แถวแรกมีส่วนหัวของคอลัมน์อยู่ แล้วคลิก ตกลง

  Excel จะสร้าง XML Schema โดยอัตโนมัติ แมปเซลล์กับ Schema นั้น และสร้างตาราง XML ขึ้นมา

  สิ่งสำคัญ:  ถ้า Visual Basic Editor ปรากฏขึ้นและแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ Visual Basic for Applications (VBA) ให้ทำดังนี้

  1. คลิก ตกลง

  2. ในบรรทัดที่เน้นในมอดูลโค้ด VBA เอาออก "50" จากบรรทัด กล่าว เปลี่ยน:
   msxml XMLDoc เป็น2 DOMDocument50
   ถึง:
   XMLDoc As msxml2 DOMDocument

  3. กด F5 เพื่อค้นหาบรรทัดถัดไปที่มี "XMLDoc As msxml2.DOMDocument50" คลิก ตกลง และเปลี่ยนบรรทัดเหมือนที่คุณทำในขั้นตอนที่ 2

  4. กด F5 อีกครั้งเพื่อค้นหาและเปลี่ยนอินสแตนซ์เพิ่มเติมใดๆ ของสตริง

  5. เมื่อคุณกด F5 และข้อความแสดงข้อผิดพลาด VBA ไม่แสดงอีกต่อไป ให้ปิด Visual Basic Editor เพื่อกลับไปยังเวิร์กบุ๊กของคุณ ช่วงเซลล์ของคุณจะได้รับการแปลงเป็นตาราง XML

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูแมป XML ทั้งหมดในสมุดงาน บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม XML ให้คลิก แหล่งข้อมูล เพื่อแสดงบานหน้าต่างงาน แหล่ง XML ในส่วนล่วงของบานหน้าต่างงาน ให้คลิก แมป XML

   ถ้ามองไม่เห็นแท็บ นักพัฒนา ให้ดำเนินการตามสามขั้นตอนที่อยู่ภายใต้ขั้นตอนที่ 1 ในส่วนถัดไปเพื่อเพิ่มแท็บลงใน Ribbon ของ Excel

 1. ถ้าแท็บนักพัฒนา ไม่พร้อมใช้งาน เปิดใช้งานนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูแสดงแท็บนักพัฒนา

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม XML ให้คลิก ส่งออก

  ปุ่ม ส่งออก บนแท็บ นักพัฒนา

  หมายเหตุ: ถ้ากล่องโต้ตอบขนาดเล็ก การส่งออก XML ที่มีเฉพาะปุ่ม ตกลง และ ยกเลิก ปรากฏอยู่ ให้คลิกแมป XML ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง กล่องโต้ตอบขนาดเล็ก การส่งออก XML จะปรากฏต่อเมื่อไม่ได้เลือกตาราง XML และสมุดงานมีแมป XML มากกว่าหนึ่งรายการ

 3. ในกล่องโต้ตอบขนาดใหญ่ ส่งออก XML ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อของไฟล์ข้อมูลแบบ XML

 4. คลิก ส่งออก

หมายเหตุ:  เมื่อสร้างแมป XML และส่งออกข้อมูลใน Excel ไปยังไฟล์ XML จะมีขีดจำกัดของจำนวนแถวที่สามารถส่งออกได้ การส่งออก XML จาก Excel จะบันทึกจำนวนแถวสูงสุด 65536 แถว ถ้าไฟล์ของคุณมีแถวมากกว่า 65536 แถว Excel จะส่งออกแถว (#ROWS mod 65537) แถวแรก ตัวอย่างเช่น ถ้าเวิร์กชีตของคุณมี 70000 แถว Excel จะส่งออก 70000 mod 65537 = 4464 แถว คำแนะนำของเราคือ 1) ใช้ xlsx แทน หรือ 2) บันทึกไฟล์เป็น XML Spreadsheet 2003 (.xml) ซึ่งจะสูญเสียการแมป หรือ 3) ลบแถวทั้งหมดที่เกิน 65536 แถว แล้วส่งออกอีกครั้งซึ่งจะเก็บการแมปไว้ แต่จะสูญเสียข้อมูลที่ส่วนท้ายของไฟล์

 1. เลือกเซลล์ในตาราง Excel ที่แมป

 2. บนแท็บ Add-in ในกลุ่ม คำสั่งเมนู ให้คลิกลูกศรถัดจาก XML Tools แล้วคลิก สร้างแฟ้ม XSD สำหรับ XML Schema ที่เซลล์ที่ใช้งานอยู่

  Excel จะคัดลอก XML Schema และวางลงในแผ่นจดบันทึก

 3. ในแผ่นจดบันทึก ให้คลิก แฟ้ม แล้วคลิก บันทึกเป็น

 4. พิมพ์ชื่อไฟล์และชนิดไฟล์ เช่น ProdOrders.xsd แล้วคลิก บันทึก

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×