การสร้างแผ่นพับที่ช่วยคุณขายใน Publisher

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Publisher มีสิ่งพิมพ์แผ่นพับปแบบที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณใส่ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ การเริ่มด้วยสิ่งพิมพ์ปแบบ คุณสามารถ:

 • สร้างแผ่นพับของคุณในสิ่งพิมพ์กับการออกแบบมืออาชีพแบบสำเร็จรูป

 • จัดรูปแบบแผ่นพับ ด้วยเพียงแค่คลิกปุ่มการสลับจากแผ่นพับพับ 3 ตอนไปยังแผ่นพับแผง 4

 • มีส่วนที่อยู่ลูกค้า และฟอร์มใบสั่งซื้อ ฟอร์มตอบกลับ หรือฟอร์มลงทะเบียน

 • ให้แน่ใจว่า บริษัทของคุณเป็นเรื่องน่าตลาดโครงการวัสดุข้อมูลเฉพาะตัวสอดคล้องกัน โดยใช้แบบแผนฟอนต์เดียวกัน สี และข้อมูลทางธุรกิจที่ตั้งสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณทั้งหมด

แผ่นพับแบบสามพับที่สร้างขึ้นด้วย Microsoft Publisher

คุณต้องการทำสิ่งใด

เลือกการออกแบบแผ่นพับ

แทนข้อความพื้นที่ที่สำรองไว้

แทนตัวแทนรูปภาพ

แผ่นพับการทำให้เสร็จสมบูรณ์

เลือกการออกแบบแผ่นพับ

เมื่อคุณกำลังสร้างแผ่นพับ คุณสามารถระบุตัวเลือกที่คุณต้องการ เช่นในแผงที่อยู่ลูกค้า ชุดข้อมูลธุรกิจ แบบแผนฟอนต์ และฟอร์มลงทะเบียน

 1. เริ่มต้น Publisher

 2. ค้นหา และเลือกการออกแบบแผ่นพับที่คุณต้องการ โดยการค้นหา หรือ โดยคลิกที่ประเภทแผ่นพับ

 3. ภายใต้แบบแผนชุดสี เลือกแบบแผนชุดสีที่คุณต้องการ

 4. ภายใต้แผนฟอนต์ เลือกแบบแผนฟอนต์ที่คุณต้องการ

 5. ภายใต้ข้อมูลทางธุรกิจ เลือกชุดข้อมูลธุรกิจที่คุณต้องการ หรือสร้างชุดข้อมูลทางธุรกิจใหม่

 6. ภายใต้ขนาดหน้า เลือกแผง 3 หรือ4 แผง

 7. เลือก หรือล้างกล่องที่อยู่ของลูกค้าปรากฏรวม โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณวางแผนที่จะส่งแผ่นพับของคุณไปยังลูกค้า

  เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ Publisher แทรกที่กล่องข้อความที่อยู่ กล่องข้อความที่อยู่ผู้ส่ง และกล่องข้อความชื่อของธุรกิจบนแผงหนึ่ง

 8. ภายใต้ฟอร์ม เลือกชนิดของฟอร์มการตอบรับเมื่อต้องการเพิ่ม หรือเลือกไม่มี

 9. คลิก สร้าง

เปลี่ยนตัวเลือกของแผ่นพับ

หลังจากที่คุณบันทึกสิ่งพิมพ์ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกการพิมพ์ บนแท็บออกแบบหน้า คลิกเปลี่ยนเทมเพลต

เมื่อต้องการใช้ชุดข้อมูลธุรกิจอื่น บนแท็บแทรก คลิกข้อมูลทางธุรกิจ จากนั้น เลือกชุดที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

แทนข้อความพื้นที่ที่สำรองไว้

 • คลิกตัวแทนข้อความ แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณใหม่

 • ถ้าคุณได้สร้างชุดข้อมูลทางธุรกิจ ข้อมูลที่ติดต่อทางธุรกิจและโลโก้ของคุณโดยอัตโนมัติแทนที่บางส่วนของตัวแทนข้อความ

 • ในกรณีส่วนใหญ่ ข้อความปรับขนาดโดยอัตโนมัติเพื่อให้พอดีในกล่องข้อความ

เปลี่ยนขนาดของข้อความในกล่องข้อความ

ในกรณีส่วนใหญ่ ข้อความจะถูกปรับขนาดโดยอัตโนมัติให้พอดีกับภายในกล่องข้อความพื้นที่ที่สำรองไว้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับขนาดข้อความด้วยตนเอง

 1. คลิกกล่องข้อความ

 2. บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือกล่องข้อความ คลิกข้อความให้พอดีกับ แล้ว คลิ กทำไม่พอดีอัตโนมัติ

 3. เลือกข้อความ นั้นแล้ว เลือกขนาดใหม่ลงในรายการในกลุ่มฟอนต์ขนาดฟอนต์

ด้านบนของหน้า

แทนที่ตัวแทนรูปภาพ

 1. คลิกขวาตัวแทนรูปภาพ ชี้ไปที่การเปลี่ยนรูปภาพ คลิกเปลี่ยนรูปภาพ แล้ว คลิ กแหล่งมาของรูปภาพใหม่

 2. ค้นหารูปภาพที่คุณต้องการแทรกลงในสิ่งพิมพ์ แล้ว ดับเบิลคลิกที่รูปภาพ Publisher ขนาดรูปภาพให้พอดีอัตโนมัติ

 3. ทำซ้ำตามความเหมาะสมสำหรับส่วนเหลือของรูปภาพในสิ่งพิมพ์ของคุณ

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นการเปลี่ยนรูปภาพ รูปภาพอาจถูกจัดกลุ่มกับวัตถุอื่น คลิกขวารูปภาพ คลิกแยกกลุ่ม บนเมนูทางลัด คลิกขวารูปภาพอีกครั้งเพื่อให้เฉพาะรูปภาพที่เลือก แล้ว ชี้ไปที่เปลี่ยนรูปภาพ

ด้านบนของหน้า

แผ่นพับการทำให้เสร็จสมบูรณ์

 1. เมื่อแผ่นพับมีลักษณะ ตามที่คุณต้อง บันทึกไฟล์ ด้วยการคลิกไฟล์ >บันทึกเป็น

 2. ถ้าคุณวางแผนที่จะส่งแผ่นพับของคุณไปยังลูกค้า เตรียมสำหรับการพิมพ์ โดยใช้จดหมายเวียนเพื่อเพิ่มอยู่ลงในสำเนาของแผ่นพับ

 3. พิมพ์แผ่นพับของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์แบบสองด้าน ดูพิมพ์ทั้งสองด้านของแผ่นกระดาษ (สองด้าน)

ด้านบนของหน้า

คุณต้องการทำสิ่งใด

เลือกการออกแบบแผ่นพับ

แทนข้อความพื้นที่ที่สำรองไว้

แทนตัวแทนรูปภาพ

แผ่นพับการทำให้เสร็จสมบูรณ์

เลือกการออกแบบแผ่นพับ

เมื่อคุณกำลังสร้างแผ่นพับ คุณสามารถระบุตัวเลือกที่คุณต้องการ เช่นในแผงที่อยู่ลูกค้า ชุดข้อมูลธุรกิจ แบบแผนฟอนต์ และฟอร์มลงทะเบียน

 1. เริ่มต้น Publisher

 2. ภายใต้ชนิดของสิ่งพิมพ์ คลิกแผ่นพับ

 3. ในแค็ตตาล็อกแผ่นพับ คลิกออกแบบที่คุณต้องการ

 4. ภายใต้แบบแผนชุดสี เลือกแบบแผนชุดสีที่คุณต้องการ

 5. ภายใต้แบบแผนฟอนต์ เลือกแบบแผนฟอนต์ที่คุณต้องการ

 6. ภายใต้ข้อมูลทางธุรกิจ เลือกชุดข้อมูลธุรกิจที่คุณต้องการ หรือสร้างชุดข้อมูลทางธุรกิจใหม่

 7. ภายใต้ขนาดหน้า เลือกแผง 3 หรือ4 แผง

 8. เลือก หรือล้างกล่องที่อยู่ของลูกค้าปรากฏรวม โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณวางแผนที่จะส่งแผ่นพับของคุณไปยังลูกค้า

  เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ Publisher แทรกที่กล่องข้อความที่อยู่ กล่องข้อความที่อยู่ผู้ส่ง และกล่องข้อความชื่อของธุรกิจบนแผงหนึ่ง

 9. ภายใต้ฟอร์ม เลือกชนิดของฟอร์มการตอบรับเมื่อต้องการเพิ่ม หรือเลือกไม่มี

 10. คลิก สร้าง

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนตัวเลือกของแผ่นพับ

หลังจากที่คุณบันทึกสิ่งพิมพ์ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกการพิมพ์ คลิกเปลี่ยนเทมเพลต ในบานหน้าต่างงานจัดรูปแบบสิ่งพิมพ์ และจากนั้น เปลี่ยนตัวเลือกในกล่องโต้ตอบเปลี่ยนเทมเพลต

ถ้าคุณเปลี่ยนจากแผ่นพับสี่แผงการแผ่นพับสามแผง เนื้อหาเพิ่มเติมจะถูกเก็บลงในบานหน้าต่างเนื้อหาเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบานหน้าต่างเนื้อหาพิเศษ เห็นการเปลี่ยนแปลงจากชนิดของสิ่งพิมพ์ไปยังอีกที่หนึ่ง

เมื่อต้องการใช้ชุดข้อมูลทางธุรกิจที่แตกต่างกัน คลิกข้อมูลทางธุรกิจ บนเมนูแก้ไข จากนั้น เลือกชุดที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

แทนข้อความพื้นที่ที่สำรองไว้

 • คลิกตัวแทนข้อความ แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณใหม่

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณได้สร้างชุดข้อมูลทางธุรกิจ ข้อมูลที่ติดต่อทางธุรกิจและโลโก้ของคุณโดยอัตโนมัติแทนที่บางส่วนของตัวแทนข้อความ

 • ในกรณีส่วนใหญ่ ข้อความปรับขนาดโดยอัตโนมัติเพื่อให้พอดีในกล่องข้อความ

เปลี่ยนขนาดของข้อความในกล่องข้อความ

ในกรณีส่วนใหญ่ ข้อความจะถูกปรับขนาดโดยอัตโนมัติให้พอดีกับภายในกล่องข้อความพื้นที่ที่สำรองไว้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับขนาดข้อความด้วยตนเอง

 1. คลิกกล่องข้อความ

 2. บนเมนูจัดรูปแบบ ชี้ไปที่ข้อความพอดีอัตโนมัติ แล้ว คลิ กทำไม่พอดีอัตโนมัติ

 3. เลือกข้อความ นั้นแล้ว เลือกขนาดใหม่ในไลบรารีขนาดฟอนต์ บนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ

ด้านบนของหน้า

แทนที่ตัวแทนรูปภาพ

 1. คลิกขวาตัวแทนรูปภาพ คลิกเปลี่ยนรูปภาพ แล้ว คลิ กแหล่งมาของรูปภาพใหม่

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกภาพตัดปะ บานหน้าต่างงานภาพตัดปะ เปิดขึ้น

  1. ค้นหารูปภาพที่คุณต้องการแทรกลงในสิ่งพิมพ์ แล้ว ดับเบิลคลิกที่รูปภาพ ผู้เผยแพร่ขนาดรูปภาพให้พอดีอัตโนมัติ

 2. ทำซ้ำตามความเหมาะสมสำหรับส่วนเหลือของรูปภาพในสิ่งพิมพ์ของคุณ

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นการเปลี่ยนรูปภาพ รูปภาพอาจถูกจัดกลุ่มกับวัตถุอื่น คลิกขวารูปภาพ คลิกแยกกลุ่ม บนเมนูทางลัด คลิกขวารูปภาพอีกครั้งเพื่อให้เฉพาะรูปภาพที่เลือก แล้ว ชี้ไปที่เปลี่ยนรูปภาพ

ด้านบนของหน้า

แผ่นพับการทำให้เสร็จสมบูรณ์

 1. เมื่อแผ่นพับมีลักษณะตามที่คุณต้อง บันทึกไฟล์ โดยคลิกบันทึกเป็น บนเมนูไฟล์

 2. ถ้าคุณวางแผนที่จะส่งแผ่นพับของคุณไปยังลูกค้า เตรียมสำหรับการพิมพ์ โดยใช้จดหมายเวียนเพื่อเพิ่มอยู่ลงในสำเนาของแผ่นพับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้จดหมายเวียน ดูที่การสร้างจดหมายเวียน

 3. พิมพ์แผ่นพับของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์แบบสองด้าน ดูพิมพ์ทั้งสองด้านของแผ่นกระดาษ (สองด้าน)

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×