การสร้างแผ่นงาน Power View ที่เชื่อมต่อกับแบบจำลองข้อมูลภายนอกใน Excel

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Excel 2013 เวิร์กบุ๊กทั้งหมดสามารถมีตัวแบบข้อมูลภายในที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนใน Excel ใน Power Pivot และแม้แต่ในแผ่นงาน Power View ใน Excel ได้ เวิร์กบุ๊กจะมีตัวแบบข้อมูลภายในเพียงแบบเดียว และคุณสามารถอิง Power View ในแผ่นงานบนตัวแบบข้อมูลในเวิร์กบุ๊กเดียวกันหรือบนแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น เวิร์กบุ๊กอื่น หรือตัวแบบแบบตาราง SQL Server 2012 Analysis Services (SSAS) เวิร์กบุ๊ก Excel หนึ่งรายการสามารถมีแผ่นงาน Power View หลายแผ่นได้ โดยแต่ละแผ่นงานสามารถอิงตามตัวแบบข้อมูลอื่นๆ ได้เช่นกัน

  1. เมื่อต้องการอิงแผ่นงาน Power View กับแบบจำลองข้อมูลภายนอก ให้แทรกแผ่นงาน Excel เปล่าในสมุดงาน และบนแท็บ ข้อมูล > รับข้อมูลภายนอก (โดยสร้างการเชื่อมต่อหรือใช้การเชื่อมต่อที่มีอยู่)

    • หากคุณต้องการใช้การเชื่อมต่อที่คุณมีอยู่แล้วในสมุดงานนี้อีกครั้ง ให้คลิก การเชื่อมต่อที่มีอยู่ เลือกการเชื่อมต่อที่คุณต้องการใช้ และคลิก เปิด

หมายเหตุ: ถ้าคุณรับข้อมูลภายนอกขณะที่อยู่ในหน้าต่าง Power Pivot โปรแกรมจะเพิ่มข้อมูลลงในตัวแบบข้อมูลภายในโดยอัตโนมัติ ดังนั้นตัวแบบจะไม่ใช่ตัวแบบข้อมูลแยกต่างหาก

  1. ระบุข้อมูลที่จำเป็นใน ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล

  2. ในขั้นตอนสุดท้าย กล่องโต้ตอบ นำเข้าข้อมูล ให้คลิก รายงาน Power View

Excel จะเปิดแผ่นงาน Power View ใหม่ที่มีแบบจำลองข้อมูลภายนอกในรายการเขตข้อมูล

แผ่นงาน Power View แต่ละแผ่นจะมีแผนภูมิ ตาราง และการแสดงภาพแบบอื่นๆ อยู่ภายใน คุณสามารถคัดลอกและวางแผนภูมิหรือการแสดงภาพแบบอื่นๆ จากแผ่นงานหนึ่งไปยังอีกแผ่นงานหนึ่ง แต่จะสามารถทำได้เฉพาะเมื่อทั้งสองแผ่นงานอิงตามแบบจำลองข้อมูลเดียวกัน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แบบจำลองข้อมูลใน Excel

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×