การสร้างแผนภูมิโดยใช้ Web Part แผนภูมิ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้นำไปใช้กับเวอร์ชัน SharePoint 2010 ถ้าคุณกำลังใช้ SharePoint Online ดูใช้ web part แผนภูมิอย่างรวดเร็ว

คุณสามารถใช้ Web Part แผนภูมิเพื่อสร้าง และแสดงแผนภูมิในหน้า Web Part สำหรับแผนภูมิจะมีประโยชน์สำหรับการแสดงข้อมูลในแผนภูมิเส้น แผนภูมิแท่ง และมุมมองอื่นเห็น เปิดใช้งานแผนภูมิที่คุณและผู้ใช้อื่นเพื่อดูข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อคุณสร้าง และเพิ่ม Web Part แผนภูมิลงในหน้า คุณโดยทั่วไปจะทำได้ในระยะต่าง ๆ ก่อนอื่น คุณเพิ่ม Web Part แผนภูมิลงในหน้า จาก คุณเชื่อมต่อ Web Part แผนภูมิไปยังแหล่งข้อมูล และกำหนดแผนภูมิเพื่อแสดงข้อมูลนั้น สุดท้าย คุณสามารถเลือกเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของ Web Part แผนภูมิ

ในบทความนี้

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่ม Web Part แผนภูมิลงในหน้าของ Web Part

ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล และกำหนดค่า Web Part แผนภูมิ

ขั้นตอนที่ 3: เปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของ Web Part สำหรับแผนภูมิ

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่ม Web Part แผนภูมิลงในหน้าของ Web Part

ในระหว่างขั้นตอนนี้ คุณสร้าง หรือเปิดหน้าสำหรับการแก้ไข แล้ว เพิ่ม Web Part แผนภูมิที่ว่างเปล่าลงในหน้า

 1. เริ่มต้น ด้วยตัวใดตัวหนึ่งการสร้างหน้า หรือ โดยการเปิดเพจที่มีอยู่สำหรับการแก้ไข

 2. บน ribbon คลิกที่แท็บแทรก และในกลุ่มWeb Part สำหรับ คลิกWeb Part

 3. ในส่วนประเภท คลิกข้อมูลธุรกิจ

 4. ในส่วนของWeb Part สำหรับ คลิกWeb Part แผนภูมิ แล้ว คลิ กเพิ่ม

 5. ดำเนินต่อไปขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล และการกำหนดค่า Web Part แผนภูมิ

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล และกำหนดค่า Web Part แผนภูมิ

ในระหว่างขั้นตอนนี้ คุณสามารถเลือกการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล และกำหนดค่า Web Part แผนภูมิ

หมายเหตุ: ก่อนที่คุณเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า หน้าที่ประกอบด้วย Web Part แผนภูมิอยู่ในโหมดการแก้ไข

 1. ระบุตำแหน่ง Web Part แผนภูมิที่คุณต้องการแก้ไข แล้ว คลิ ก hypertextข้อมูลและลักษณะที่ปรากฏ

 2. ในหน้าเชื่อมต่อข้อมูลและตัวช่วยสร้างลักษณะที่ปรากฏของแผนภูมิ คลิกแผนภูมิที่เชื่อมต่อกับข้อมูล เพื่อเปิดตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล

 3. ในหน้าเลือกแหล่งข้อมูล เลือกชนิดแหล่งข้อมูล แล้ว คลิ กถัดไป คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกที่อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้:

ตัวเลือก

คำอธิบาย

เชื่อมต่อกับ Web Part อื่น

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเชื่อมต่อ Web Part แผนภูมิกับ Web Part อื่นที่สามารถส่งข้อมูล ตัวอย่างของ Web Part ดังกล่าวมีไลบรารีเอกสารหรือรายการที่ติดต่อ

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Web Part ที่คุณต้องการใช้มีอยู่แล้วบนหน้าเดียวกับ Web Part แผนภูมิ

เชื่อมต่อกับรายการ

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเชื่อมต่อ Web Part แผนภูมิลงในรายการที่มีอยู่ในไซต์คอลเลกชันเดียวกัน

เชื่อมต่อกับแค็ตตาล็อกข้อมูลธุรกิจ

ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อต้องการคุณสามารถเชื่อมต่อ Web part สำหรับแผนภูมิองค์ประกอบของ Business Connectivity Services (BCS) BCS ทำให้การทำงานร่วมกับข้อมูลภายนอก รวมถึงโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ BCS สร้างอยู่ด้านบนของเทคโนโลยีแค็ตตาล็อกข้อมูลธุรกิจที่ถูกส่งใน Microsoft Office SharePoint Server 2007 เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ BCS ดูการวางแผนสำหรับ Business Connectivity Services

เชื่อมต่อไปยัง Excel Services

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเชื่อมต่อ Web Part แผนภูมิกับเวิร์กบุ๊ก Excel ที่ถูกประกาศไปยัง Excel Services

 1. ในหน้าเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล เลือกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการใช้ แล้ว คลิ กถัดไป

 2. ในหน้าการเรียกและกรองข้อมูล แสดงตัวอย่างข้อมูลที่จะใช้สำหรับ Web Part แผนภูมิ

 3. เมื่อต้องการกำหนดค่าพารามิเตอร์เพื่อแสดงชุดย่อยของข้อมูลคุณอาจเลือก ใช้กระบวนงานต่อไปนี้:

  1. คลิกเครื่องหมายบวก (+) อยู่ถัดจากตัวกรอง เพื่อขยายส่วนกำหนดพารามิเตอร์ตัวกรอง

  2. ใช้รายการชื่อพารามิเตอร์ เพื่อเลือกรายการ เช่นคอลัมน์ในชุดข้อมูล

  3. ใช้รายการชนิด การเลือกชนิดของตัวดำเนินการที่เหมาะสม

  4. ใช้กล่องค่าเริ่มต้น เพื่อระบุเกณฑ์ที่คุณต้องการใช้ตัวกรอง

  5. คลิกแสดงตัวอย่างข้อมูล เพื่อดูข้อมูลที่ถูกกรอง

  6. ทำขั้นตอนที่ 1-6 ซ้ำสำหรับแต่ละพารามิเตอร์เพิ่มเติมที่คุณต้องการใช้สำหรับแผนภูมิ

 4. หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการแสดงตัวอย่าง และการกรองข้อมูล คลิกถัดไป

 5. เมื่อต้องการคุณอาจระบุวิธีที่คุณต้องการให้ข้อมูลที่จะแสดง ใช้หน้าแผนภูมิที่ผูกกับข้อมูล ทำเช่นนี้ ด้วยการระบุหนึ่งคอลัมน์สำหรับเขตข้อมูล Y และคอลัมน์อื่นสำหรับเขตข้อมูล X

 6. คลิกเสร็จสิ้น เพื่อดูแผนภูมิในหน้านั้น

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 3: เปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของ Web Part สำหรับแผนภูมิ

หลังจากที่คุณได้สร้างแผนภูมิ Web Part คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของแผนภูมิปรากฏ ตัวอย่าง คุณสามารถเลือกชนิดแผนภูมิ และระบุการตั้งค่าแสดง รวมถึงธีม แผนภูมิชื่อเรื่อง และคำอธิบายแผนภูมิ แกน และ เส้น และต่อ ๆ ไป

หมายเหตุ: ก่อนที่คุณเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า หน้าที่ประกอบด้วย Web Part แผนภูมิอยู่ในโหมดการแก้ไข

 1. ระบุตำแหน่ง Web Part แผนภูมิที่คุณต้องการแก้ไข แล้ว คลิ ก hypertextข้อมูลและลักษณะที่ปรากฏ

 2. ในหน้าเชื่อมต่อข้อมูลและตัวช่วยสร้างลักษณะที่ปรากฏของแผนภูมิ คลิกปรับแต่งแผนภูมิของคุณ เพื่อเปิดตัวช่วยสร้างการปรับแต่งแผนภูมิ

 3. ในหน้าเลือกชนิดแผนภูมิ เลือกชนิดแผนภูมิ โดยใช้กระบวนงานต่อไปนี้:

  1. ในส่วนประเภทของชนิดแผนภูมิ คลิกประเภทในแผนภูมิ

  2. ในส่วนเทมเพลแผนภูมิ คลิกเทมเพลตแผนภูมิ

  3. คลิก ถัดไป

 4. ในหน้าคุณสมบัติลักษณะที่ปรากฏของแผนภูมิ เลือกชุดรูปแบบ โดยใช้กระบวนงานต่อไปนี้:

  1. ในส่วนลักษณะที่ปรากฏธีม ใช้ชุดรูปแบบ รายการเพื่อเลือกชุดรูปแบบสำหรับแผนภูมิ

  2. ถ้ารายการสไตล์การวาด จะพร้อมใช้งาน ใช้เพื่อระบุวิธีที่คุณต้องการให้ข้อมูลในแผนภูมิปรากฏขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกชนิดแผนภูมิวงกลม แล้วคุณสามารถใช้รายการสไตล์รูปวาด เพื่อระบุวิธีที่จะแสดงขอบด้านนอกของ "แผนภูมิวงกลม"

  3. ใช้รายการความโปร่งใส เพื่อระบุระดับของความทึบของสีของแผนภูมิ ตัวอย่างเช่น เลือก% 0 - ทึบ จะแสดงแผนภูมิในสี rich และ100% - มองไม่เห็น การแสดงแผนภูมิที่เป็นแบบโปร่งใส (โดยไม่มีสีใด ๆ)

 5. เมื่อต้องการคุณอาจระบุความกว้าง สูง และรูปแบบที่คุณต้องการใช้สำหรับแผนภูมิ ใช้ส่วนขนาดและการจัดรูปแบบ

 6. หลังจากที่คุณได้กำหนดค่าคุณสมบัติลักษณะที่ปรากฏของแผนภูมิ คลิกถัดไป

 7. เมื่อต้องการคุณอาจระบุการตั้งค่า เช่นชื่อแผนภูมิ และคำอธิบายแผนภูมิ แกน และ เส้น ป้ายชื่อข้อมูลและคุณสมบัติอื่น ๆ ใช้หน้าคุณสมบัติองค์ประกอบแผนภูมิ
  เพื่อกำหนดค่าคุณสมบัติขององค์ประกอบแผนภูมิอย่างน้อยหนึ่งอย่าง เลือกแท็บ และจากนั้น ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ (เป็นที่เกี่ยวข้อง):

  ชื่อเรื่องและคำอธิบายแผนภูมิ

ส่วน

กระบวนการ

ชื่อเรื่อง

 1. เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงชื่อแผนภูมิ

 2. ในกล่องชื่อเรื่อง พิมพ์ชื่อสำหรับแผนภูมิ

 3. ใช้รายการแบบอักษร เพื่อระบุชนิดฟอนต์ ขนาด และสไตล์สำหรับชื่อแผนภูมิ

 4. ใช้รายการสีเพื่อเลือกสีสำหรับข้อความชื่อเรื่องของแผนภูมิ

 5. ในส่วนตำแหน่ง คลิกเพื่อระบุตำแหน่งที่คุณต้องการให้ชื่อแผนภูมิเพื่อแสดง

 6. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. ดำเนินต่อไปยังส่วนคำอธิบายแผนภูมิ

  2. คลิกแท็บอื่น เช่นแท็บแกนและเส้นตาราง

  3. คลิกเสร็จสิ้น เพื่อดูแผนภูมิในหน้านั้น

คำอธิบายแผนภูมิ

 1. เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงคำอธิบายแผนภูมิ

 2. ใช้รายการแบบอักษรคำอธิบายแผนภูมิ เพื่อระบุชนิดฟอนต์ ขนาด และสไตล์สำหรับคำอธิบายแผนภูมิ

 3. ในกล่องชื่อเรื่อง พิมพ์ชื่อสำหรับคำอธิบายแผนภูมิ

 4. ใช้รายการแบบอักษรของชื่อเรื่อง เพื่อระบุชนิดฟอนต์ ขนาด และชื่อเรื่องของคำอธิบายแผนภูมิ

 5. ใช้รายการสีเพื่อเลือกสีสำหรับข้อความชื่อเรื่องคำอธิบายแผนภูมิ

 6. เมื่อต้องการวางซ้อนคำอธิบายแผนภูมิในแผนภูมิ คุณอาจเลือกกล่องกาเครื่องหมายการเทียบชิดพื้นที่แผนภูมิ

 7. ใช้รายการสไตล์ เพื่อระบุว่า คุณต้องการให้คำอธิบายแผนภูมิเพื่อแสดง เป็น ตาราง คอลัมน์ หรือแถวของรายการ

 8. ในส่วนตำแหน่ง คลิกเพื่อระบุตำแหน่งที่คุณต้องการให้คำอธิบายแผนภูมิเพื่อแสดง

 9. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. คลิกแท็บอื่น เช่นแท็บแกนและเส้นตาราง

  2. คลิกเสร็จสิ้น เพื่อดูแผนภูมิในหน้านั้น

แกนและเส้นตาราง

ส่วน

กระบวนการ

แกน
o r
แกน y

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับชนิดของแผนภูมิที่ใช้สำหรับแผนภูมิ คุณอาจ หรืออาจมีความสามารถในการจัดรูปแบบของแกนหรือของเส้นตาราง ตัวอย่างเช่น ถ้าแผนภูมิจะแสดงเป็นแผนภูมิวงกลม ไม่มีตัวเลือกบนแท็บแกนและเส้นตาราง ในทางกลับกัน ถ้าแผนภูมิจะแสดงเป็นแผนภูมิแท่ง ตัวเลือกมากมายสามารถใช้งานได้บนแท็บแกนและเส้นตาราง

 1. ในส่วนของแกน x (หรือแกน y ) ใช้รายการแสดงแกน เพื่อแสดง หรือซ่อนแกน

  • เลือกอัตโนมัติ หรือTrue เมื่อต้องการแสดงแกน

  • เลือกFalse เพื่อซ่อนแกน

 2. เมื่อต้องการแสดงชื่อเรื่องสำหรับแกน ใช้กระบวนงานต่อไปนี้:

  1. เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงชื่อแกน

  2. ในกล่องชื่อเรื่อง พิมพ์ชื่อสำหรับแกน

  3. ใช้รายการแบบอักษรของชื่อเรื่อง เพื่อระบุชนิดฟอนต์ ขนาด และสไตล์สำหรับชื่อของแกน

  4. ใช้รายการจัดแนว เพื่อระบุตำแหน่งที่คุณต้องการให้ชื่อของแกนจะถูกแสดง

 3. เมื่อต้องการแสดงชื่อรายการในแกน ใช้กระบวนงานต่อไปนี้:

  1. เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงป้ายชื่อแกน

  2. ใช้รายการแบบอักษร เพื่อระบุชนิดฟอนต์ ขนาด และสไตล์สำหรับป้ายชื่อแกน

  3. ใช้รายการสีเพื่อเลือกสีสำหรับป้ายชื่อแกน

  4. เมื่อต้องการคุณอาจปรับเปลี่ยนวิธีแสดงป้ายชื่อแกน ใช้รายการรูปแบบ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกรูปแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับวัน ถ้ามีใช้วันที่ในแกน

  5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายย้อนกลับ เพื่อแสดงป้ายชื่อแกนที่ด้านบนของแผนภูมิ (ตรงข้ามกับด้านล่างของแผนภูมิ)

  6. เลือกกล่องกาเครื่องหมายInterlaced เพื่อแสดงแถวที่แรเงาพื้นหลังในแผนภูมิ ซึ่งจะมีประโยชน์ถ้าแผนภูมิมีขนาดใหญ่ หรือประกอบด้วยจำนวนมากแท่งหรือคอลัมน์

 4. เมื่อต้องการปรับมาตราส่วนของแกน ระบุอย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกการตั้งค่าแกนต่อไปนี้:

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมายเริ่มจากศูนย์ การรวมศูนย์ (0) ในช่วงของค่า

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมายมาตราส่วนลอการิทึม เมื่อต้องการเปลี่ยนมาตราส่วนของแกนจะใช้ค่าลอการิทึมแทนที่เป็นค่าที่แท้จริง ซึ่งจะมีประโยชน์ ถ้าแผนภูมิครอบคลุมช่วงของค่าขนาดใหญ่ หรือ เมื่อค่าระยะห่างเท่า ๆ กันเป็นตัวเลขที่เพิ่ม exponentially (เช่น 1, 10, 100 และอื่น ๆ) แทนที่เป็นค่าที่อยู่ติดกันที่เพิ่มเชิงเส้น (เช่น 1, 2, 3 และอื่น ๆ)

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมายระยะขอบด้านข้าง เพื่อรวมช่องว่างด้านใดด้านหนึ่งรายการแรก และสุดท้ายในแผนภูมิ ตัวอย่างเช่น ถ้าแผนภูมิแสดงแถบแนวตั้ง คุณอาจเลือกกล่องกาเครื่องหมายระยะขอบด้านข้าง เพื่อกำหนดแผนภูมิเพื่อแสดงระยะห่างระหว่างขอบของแผนภูมิและขอบของแถบชื่อ และนามสกุล

  • ใช้กล่องน้อยที่สุด เมื่อต้องการระบุค่าน้อยที่สุดสำหรับแกน

  • ใช้กล่องสูงสุด เมื่อต้องการระบุค่าสูงสุดสำหรับแกน

 5. เมื่อต้องการแสดงเส้นตารางในแผนภูมิ ใช้กระบวนงานต่อไปนี้:

  1. เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเส้นตารางหลัก เส้นตารางหลักปรากฏเป็นสีทึบเส้นสีเทาในแผนภูมิ และมีประโยชน์สำหรับการทำให้ง่ายต่อการดูแผนภูมิโดยประมาณค่า

  2. ในกล่องช่วงเวลา สำหรับเส้นหลัก พิมพ์ตัวเลขที่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่คุณต้องการใช้สำหรับเส้นหลัก ตัวอย่างเช่น ถ้าแผนภูมิแสดงข้อมูลในหน่วยของ 100 คุณอาจพิมพ์ 100 สำหรับช่วงเวลาเพื่อแสดงเส้นตารางหลัก

  3. ใช้รายการขีด เพื่อระบุว่า และฉันจะแสดงเครื่องหมายขีดในแผนภูมิ เครื่องหมายขีดปรากฏแกนที่เพื่อทำให้ง่ายต่อการดูแผนภูมิโดยประมาณค่า

  4. เมื่อต้องการเพิ่มชุดของเส้นตารางอื่นไปยังแผนภูมิ คุณอาจเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเส้นตารางรอง โดยปกติแล้วเส้นตารางรองใช้ช่วงที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นตารางหลัก

  5. ในกล่องช่วงเวลา สำหรับเส้นรอง พิมพ์ตัวเลขที่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่คุณต้องการใช้สำหรับเส้นรอง

  6. ใช้รายการขีด เพื่อระบุว่า และฉันจะแสดงเครื่องหมายขีดในแผนภูมิ เครื่องหมายขีดปรากฏแกนที่เพื่อทำให้ง่ายต่อการดูแผนภูมิโดยประมาณค่า

 6. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. ดำเนินต่อไปยังส่วนแกนทุติยภูมิ หรือแกน y ทุติยภูมิ

  2. คลิกแท็บอื่น เช่นแท็บป้ายชื่อข้อมูลและตัวทำเครื่องหมาย

  3. คลิกเสร็จสิ้น เพื่อดูแผนภูมิในหน้านั้น

แกนทุติยภูมิ
หรือ
แกน y ทุติยภูมิ

ในแกนทุติยภูมิโดยทั่วไปจะแสดงที่ด้านบนของแผนภูมิ ในขณะแกน y ทุติยภูมิจะแสดงโดยทั่วไปด้านขวาของแผนภูมิ

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับชนิดของแผนภูมิที่ใช้สำหรับแผนภูมิ คุณอาจ หรืออาจมีความสามารถในการแสดงเส้นตารางของหรือเป็นแกนทุติยภูมิ

 1. ในส่วนของแกนทุติยภูมิ (หรือแกน y ทุติยภูมิ ) ใช้รายการแสดงแกน เพื่อแสดง หรือซ่อนตัวแกนทุติยภูมิ

  • เลือกอัตโนมัติ หรือTrue เมื่อต้องการแสดงแกน

  • เลือกFalse เพื่อซ่อนแกน

 2. เมื่อต้องการแสดงชื่อเรื่องสำหรับแกนทุติยภูมิ ใช้กระบวนงานต่อไปนี้:

  1. เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงชื่อแกน

  2. ในกล่องชื่อเรื่อง พิมพ์ชื่อสำหรับแกน

  3. ใช้รายการแบบอักษรของชื่อเรื่อง เพื่อระบุชนิดฟอนต์ ขนาด และสไตล์สำหรับชื่อของแกน

  4. ใช้รายการจัดแนว เพื่อระบุตำแหน่งที่คุณต้องการให้ชื่อของแกนจะถูกแสดง

 3. เมื่อต้องการแสดงชื่อรายการในแกนทุติยภูมิ ใช้กระบวนงานต่อไปนี้:

  1. เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงป้ายชื่อแกน

  2. ใช้รายการแบบอักษร เพื่อระบุชนิดฟอนต์ ขนาด และสไตล์สำหรับป้ายชื่อแกน

  3. ใช้รายการสีเพื่อเลือกสีสำหรับป้ายชื่อแกน

  4. เมื่อต้องการคุณอาจปรับเปลี่ยนวิธีแสดงป้ายชื่อแกน ใช้รายการรูปแบบ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกรูปแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับวัน ถ้ามีใช้วันที่ในแกน

  5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายย้อนกลับ เพื่อแสดงป้ายชื่อแกนที่ด้านบนของแผนภูมิ (ตรงข้ามกับด้านล่างของแผนภูมิ)

  6. เลือกกล่องกาเครื่องหมายInterlaced เพื่อแสดงแถวที่แรเงาพื้นหลังในแผนภูมิ ซึ่งจะมีประโยชน์ถ้าแผนภูมิมีขนาดใหญ่ หรือประกอบด้วยจำนวนมากแท่งหรือคอลัมน์

 4. เมื่อต้องการปรับมาตราส่วนของแกนทุติยภูมิ ระบุอย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกการตั้งค่าแกนต่อไปนี้:

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมายเริ่มจากศูนย์ การรวมศูนย์ (0) ในช่วงของค่า

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมายมาตราส่วนลอการิทึม เมื่อต้องการเปลี่ยนมาตราส่วนของแกนจะใช้ค่าลอการิทึมแทนที่เป็นค่าที่แท้จริง ซึ่งจะมีประโยชน์ ถ้าแผนภูมิครอบคลุมช่วงของค่าขนาดใหญ่ หรือ เมื่อค่าระยะห่างเท่า ๆ กันเป็นตัวเลขที่เพิ่ม exponentially (เช่น 1, 10, 100 และอื่น ๆ) แทนที่เป็นค่าที่อยู่ติดกันที่เพิ่มเชิงเส้น (เช่น 1, 2, 3 และอื่น ๆ)

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมายระยะขอบด้านข้าง เพื่อรวมช่องว่างด้านใดด้านหนึ่งรายการแรก และสุดท้ายในแผนภูมิ ตัวอย่างเช่น ถ้าแผนภูมิแสดงแถบแนวตั้ง คุณอาจเลือกกล่องกาเครื่องหมายระยะขอบด้านข้าง เพื่อกำหนดแผนภูมิเพื่อแสดงระยะห่างระหว่างขอบของแผนภูมิและขอบของแถบชื่อ และนามสกุล

  • ใช้กล่องน้อยที่สุด เมื่อต้องการระบุค่าน้อยที่สุดสำหรับแกน

  • ใช้กล่องสูงสุด เมื่อต้องการระบุค่าสูงสุดสำหรับแกน

 5. เมื่อต้องการแสดงเส้นตารางในแผนภูมิ ใช้กระบวนงานต่อไปนี้:

  1. เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเส้นตารางหลัก เส้นตารางหลักปรากฏเป็นสีทึบเส้นสีเทาในแผนภูมิ และมีประโยชน์สำหรับการทำให้ง่ายต่อการดูแผนภูมิโดยประมาณค่า

  2. ในกล่องช่วงเวลา สำหรับเส้นหลัก พิมพ์ตัวเลขที่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่คุณต้องการใช้สำหรับเส้นหลัก ตัวอย่างเช่น ถ้าแผนภูมิแสดงข้อมูลในหน่วยของ 100 คุณอาจพิมพ์ 100 สำหรับช่วงเวลาเพื่อแสดงเส้นตารางหลัก

  3. ใช้รายการขีด เพื่อระบุว่า และฉันจะแสดงเครื่องหมายขีดในแผนภูมิ เครื่องหมายขีดปรากฏแกนที่เพื่อทำให้ง่ายต่อการดูแผนภูมิโดยประมาณค่า

  4. เมื่อต้องการเพิ่มชุดของเส้นตารางอื่นไปยังแผนภูมิ คุณอาจเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเส้นตารางรอง โดยปกติแล้วเส้นตารางรองใช้ช่วงที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นตารางหลัก

  5. ในกล่องช่วงเวลา สำหรับเส้นรอง พิมพ์ตัวเลขที่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่คุณต้องการใช้สำหรับเส้นรอง

  6. ใช้ตัวรายการขีด เพื่อระบุว่า และฉันจะแสดงเครื่องหมายขีดในแผนภูมิ เครื่องหมายขีดปรากฏแกนที่เพื่อทำให้ง่ายต่อการดูแผนภูมิโดยประมาณค่า

 6. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. คลิกแท็บอื่น เช่นแท็บป้ายชื่อข้อมูลและตัวทำเครื่องหมาย

  2. คลิกเสร็จสิ้น เพื่อดูแผนภูมิในหน้านั้น

ป้ายชื่อข้อมูลและตัวทำเครื่องหมาย

ส่วน

กระบวนการ

ป้ายชื่อ

 1. เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงป้ายชื่อ เพื่อแสดงป้ายชื่อ เช่นค่า ในแผนภูมิ

 2. ใช้รายการค่าป้ายชื่อ เพื่อเลือกชนิดของป้ายชื่อที่คุณต้องการแสดง ตัวอย่างเช่น เพื่อแสดงค่าที่อยู่ในแหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับแผนภูมิ เลือกแสดงค่าเริ่มต้น

 3. ใช้รายการแบบอักษร เพื่อระบุชนิดฟอนต์ ขนาด และสไตล์สำหรับป้ายชื่อข้อมูล

 4. ใช้รายการสีเพื่อเลือกสีสำหรับป้ายชื่อข้อมูล

 5. เมื่อต้องการคุณอาจปรับเปลี่ยนวิธีแสดงป้ายชื่อข้อมูล ใช้รายการรูปแบบ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกรูปแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับวัน ถ้ามีใช้วันที่ในแผนภูมิ

 6. เมื่อต้องการเลือกที่จะแสดงป้ายชื่อข้อมูลแบบทำมุมในแผนภูมิ ในกล่องมุมของป้ายชื่อ พิมพ์ตัวเลข หมายเลขที่คุณพิมพ์สอดคล้องกับจำนวนองศาตามเข็มนาฬิกาที่คุณต้องการแสดงป้ายชื่อข้อมูล ตัวอย่างเช่น เพื่อแสดงป้ายชื่อข้อมูลที่มุมล่าง เล็ก คุณอาจพิมพ์ "10" ในกล่องมุมของป้ายชื่อ

 7. ใช้การจัดแนวป้ายชื่อ รายการเพื่อระบุตำแหน่งที่คุณต้องการให้ป้ายชื่อข้อมูลปรากฏในแผนภูมิ ตัวอย่าง เพื่อแสดงป้ายชื่อข้อมูลภายนอกค่าจริงแผนภูมิ เลือกภายนอก ในรายการจัดแนวป้ายชื่อ เรื่อง

 8. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. ดำเนินต่อไปยังส่วนตัวแสดงข้อมูล

  2. คลิกแท็บอื่น เช่นแท็บเครื่องมือและการเชื่อมโยงหลายมิติ

  3. คลิกเสร็จสิ้น เพื่อดูแผนภูมิในหน้านั้น

แสดงข้อมูล

 1. เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงตัวทำเครื่องหมาย เพื่อเน้นจุดข้อมูลในแผนภูมิ

 2. ใช้ลักษณะการทำเครื่องหมาย รายการเพื่อเลือกชนิดของตัวทำเครื่องหมายที่คุณต้องการใช้

 3. ในกล่องขนาดตัวทำเครื่องหมาย พิมพ์ตัวเลขเพื่อระบุขนาด (ในหน่วยพิกเซล) ของตัวแสดงข้อมูลที่คุณต้องการใช้

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. คลิกแท็บอื่น เช่นแท็บเครื่องมือและการเชื่อมโยงหลายมิติ

  2. คลิกเสร็จสิ้น เพื่อดูแผนภูมิในหน้านั้น

ไฮเปอร์ลิงก์และมือ

ส่วน

กระบวนการ

ไฮเปอร์ลิงก์ และ มือ

คุณสามารถเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์และมือสามชนิดของรายการใน Web Part แผนภูมิ:

 • ชุดแผนภูมิ (ซึ่งสอดคล้องกับแท่งในแผนภูมิแท่ง)

 • คำอธิบายแผนภูมิ

 • ป้ายชื่อข้อมูลในแผนภูมิ

คุณสามารถใช้ไฮเปอร์ลิงก์เพื่อนำผู้ใช้แผนภูมิไปยังไซต์อื่นที่ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถใช้มือเพื่อแสดงข้อคิดเห็นหรือบันทึกย่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในแผนภูมิ

หมายเหตุ: ผู้ใช้แผนภูมิจะเห็นเฉพาะมือและไฮเปอร์ลิงก์เมื่อพวกเขาวางตำแหน่งเวอร์เมาส์เหนือองค์ประกอบแผนภูมิใด ตัวอย่างเช่น เพื่อดูคำแนะนำชุดข้อมูล หรือคลิกไฮเปอร์ลิงก์ในแผนภูมิแท่ง แผนภูมิผู้ใช้ต้องวางเมาส์เหนือแท่งในแผนภูมิ

 1. ใช้รายการชุดข้อมูลชุดเดียว เพื่อเลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์หรือคำแนะนำ

  หมายเหตุ: ถ้าแผนภูมิประกอบด้วยชุดข้อมูลเพียงหนึ่ง รายการชุดข้อมูล ประกอบด้วยเฉพาะค่าเริ่มต้น

 2. ใช้กล่องเชื่อมโยงหลายมิติของชุดข้อมูล เพื่อระบุอยู่เว็บไซต์ (URL) ไปยังไซต์ เช่นเว็บไซต์หรือไซต์ทีม ในแผนภูมิ ไฮเปอร์ลิงก์จะถูกแนบกับรายการชุดข้อมูล เช่นแถบในแผนภูมิแท่ง

 3. ใช้กล่องแนะนำเครื่องมือชุด ให้พิมพ์ข้อมูล เช่นบันทึกย่อ ที่จะแสดงขึ้นเมื่อผู้ใช้แผนภูมิวางเมาส์เหนือชุดรายการ เช่นแท่งในแผนภูมิแท่ง

 4. ใช้กล่องคำอธิบายแผนภูมิไฮเปอร์ลิงก์ เพื่อระบุอยู่เว็บไซต์ (URL) ไปยังไซต์ เช่นเว็บไซต์หรือไซต์ทีม ในแผนภูมิ ไฮเปอร์ลิงก์จะถูกแนบกับคำอธิบายแผนภูมิ

 5. ใช้กล่องแนะนำเครื่องมือคำอธิบาย ให้พิมพ์ข้อมูล เช่นบันทึกย่อ ที่จะแสดงขึ้นเมื่อผู้ใช้แผนภูมิวางเมาส์เหนือคำอธิบายแผนภูมิ

 6. ใช้กล่องป้ายชื่อการเชื่อมโยงหลายมิติ เพื่อระบุอยู่เว็บไซต์ (URL) ไปยังไซต์ เช่นเว็บไซต์หรือไซต์ทีม ในแผนภูมิ ไฮเปอร์ลิงก์จะถูกแนบกับป้ายชื่อข้อมูลในแผนภูมิ

 7. ใช้กล่องแนะนำเครื่องมือป้ายชื่อ ให้พิมพ์ข้อมูล เช่นบันทึกย่อ ที่จะแสดงขึ้นเมื่อผู้ใช้แผนภูมิวางเมาส์เหนือป้ายชื่อข้อมูลในแผนภูมิ

 8. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. คลิกแท็บอื่น เช่นแท็บชื่อเรื่องและคำอธิบายแผนภูมิ

  2. คลิกเสร็จสิ้น เพื่อดูแผนภูมิในหน้านั้น

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×