การสร้างแผนภูมิโดยใช้ Web Part แผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ Web Part แผนภูมิเพื่อสร้างและแสดงแผนภูมิในเพจหนึ่งๆ ได้ Web Part แผนภูมิจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการแสดงข้อมูลในแผนภูมิเส้น แผนภูมิแท่ง และมุมมองอื่นๆ ในรูปแบบของภาพ แผนภูมิเหล่านี้ช่วยให้คุณและผู้ใช้อื่นสามารถดูข้อมูลประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อคุณจะสร้างและเพิ่ม Web Part แผนภูมิลงในเพจ โดยทั่วไปแล้วคุณจะดำเนินการเป็นหลายขั้นตอน ในตอนแรก คุณเพิ่ม Web Part แผนภูมิลงในเพจ ขั้นต่อไป คุณเชื่อมต่อ Web Part แผนภูมิเข้ากับแหล่งข้อมูลและกำหนดค่าแผนภูมินั้นในการแสดงข้อมูล สุดท้าย คุณอาจเลือกทำการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏของ Web Part แผนภูมิ

ในบทความนี้

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่ม Web Part แผนภูมิลงในหน้าของ Web Part

ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล และกำหนดค่า Web Part แผนภูมิ

ขั้นตอนที่ 3: เปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของ Web Part สำหรับแผนภูมิ

ขั้นตอนที่ 1: การเพิ่ม Web Part แผนภูมิลงในเพจ Web Part

ในขั้นตอนนี้ คุณจะสร้างหรือเปิดเพจขึ้นเพื่อทำการแก้ไข จากนั้นจึงเพิ่ม Web Part แผนภูมิเปล่าลงในเพจ

 1. เริ่มด้วยการสร้างเพจหรือการเปิดเพจที่มีอยู่แล้วเพื่อทำการแก้ไข

 2. บน Ribbon ให้คลิกแท็บ แทรก จากนั้นในกลุ่ม Web Parts ให้คลิก Web Parts

 3. ในส่วน ประเภท ให้คลิก ข้อมูลธุรกิจ

 4. ในส่วน Web Part ให้คลิก Web Part แผนภูมิ แล้วคลิก เพิ่ม

 5. ดำเนินต่อไปขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล และการกำหนดค่า Web Part แผนภูมิ

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2: การเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งข้อมูลและการกำหนดค่า Web Part แผนภูมิ

ในขั้นตอนนี้ คุณจะเลือกการเชื่อมต่อของแหล่งข้อมูลและทำการกำหนดค่า Web Part แผนภูมิ

หมายเหตุ: ก่อนที่คุณเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า หน้าที่ประกอบด้วย Web Part แผนภูมิอยู่ในโหมดการแก้ไข

 1. ค้นหา Web Part แผนภูมิที่คุณต้องการแก้ไข แล้วคลิกข้อความหลายมิติ ข้อมูลและลักษณะที่ปรากฏ

 2. ในเพจ ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลและลักษณะที่ปรากฏของแผนภูมิ ให้คลิก เชื่อมต่อแผนภูมิกับข้อมูล เพื่อเปิดตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล

 3. ในเพจ เลือกแหล่งข้อมูล ให้เลือกชนิดของแหล่งข้อมูล แล้วคลิก ถัดไป คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกต่างๆ ที่อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้

ตัวเลือก

คำอธิบาย

เชื่อมต่อกับ Web Part อื่น

ใช้ตัวเลือกนี้ในการเชื่อมต่อ Web Part แผนภูมิไปยัง Web Part อื่นที่มีความสามารถในการส่งข้อมูล ตัวอย่างของ Web Part เหล่านี้ได้แก่ ไลบรารีเอกสาร หรือรายการที่ติดต่อ เป็นต้น

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Web Part ที่คุณต้องการใช้มีอยู่แล้วบนหน้าเดียวกับ Web Part แผนภูมิ

เชื่อมต่อกับรายการ

ใช้ตัวเลือกนี้ในการเชื่อมต่อ Web Part แผนภูมิเข้ากับรายการที่อยู่ในไซต์คอลเลกชันเดียวกัน

เชื่อมต่อกับแค็ตตาล็อกข้อมูลธุรกิจ

ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อต้องการคุณสามารถเชื่อมต่อ Web part สำหรับแผนภูมิองค์ประกอบของ Business Connectivity Services (BCS) BCS ทำให้การทำงานร่วมกับข้อมูลภายนอก รวมถึงโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ BCS สร้างอยู่ด้านบนของเทคโนโลยีแค็ตตาล็อกข้อมูลธุรกิจที่ถูกส่งใน Microsoft Office SharePoint Server 2007 เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ BCS ดูการวางแผนสำหรับ Business Connectivity Services

เชื่อมต่อไปยัง Excel Services

ใช้ตัวเลือกนี้ในการเชื่อมต่อ Web Part แผนภูมิเข้ากับสมุดงาน Excel ที่ประกาศไปยัง Excel Services

 1. ในเพจ เชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูล ให้เลือกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ถัดไป

 2. ในเพจ เรียกและกรองข้อมูล ให้ดูตัวอย่างของข้อมูลที่จะใช้สำหรับ Web Part แผนภูมิ

 3. เมื่อต้องการกำหนดค่าพารามิเตอร์ให้แสดงชุดข้อมูลย่อย (กำหนดหรือไม่ก็ได้) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. คลิกเครื่องหมายบวก (+) ที่อยู่ถัดจาก ตัวกรอง เพื่อขยายส่วน กำหนดพารามิเตอร์ตัวกรอง

  2. ใช้รายการ ชื่อพารามิเตอร์ เพื่อเลือกรายการ เช่น คอลัมน์หนึ่งในชุดข้อมูล

  3. ใช้รายการ ชนิด เพื่อเลือกชนิดของตัวดำเนินการที่เหมาะสม

  4. ใช้กล่อง ค่าเริ่มต้น เพื่อระบุเกณฑ์ที่คุณต้องการใช้สำหรับตัวกรอง

  5. คลิก แสดงตัวอย่างข้อมูล เพื่อดูข้อมูลที่กรองแล้ว

  6. ทำขั้นตอนที่ 1-6 ซ้ำสำหรับพารามิเตอร์เพิ่มเติมแต่ละตัวที่คุณต้องการใช้สำหรับแผนภูมิ

 4. หลังจากที่คุณดูตัวอย่างของข้อมูลและทำการกรองข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ถัดไป

 5. เมื่อต้องการระบุวิธีการแสดงข้อมูลของคุณ (ระบุหรือไม่ก็ได้) ให้ใช้เพจ ผูกแผนภูมิเข้ากับข้อมูล ซึ่งทำได้โดยการระบุคอลัมน์หนึ่งสำหรับ เขตข้อมูล Y และอีกคอลัมน์หนึ่งสำหรับ เขตข้อมูล X

 6. คลิก สิ้นสุด เพื่อดูแผนภูมิในเพจของแผนภูมินั้น

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 3: การเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏของ Web Part แผนภูมิ

หลังจากที่คุณสร้าง Web Part แผนภูมิแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏของแผนภูมิได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกชนิดของแผนภูมิและระบุการตั้งค่าการแสดงผล รวมถึงชุดรูปแบบ ชื่อแผนภูมิและคำอธิบายแผนภูมิ แกนและเส้นตาราง และอื่นๆ

หมายเหตุ: ก่อนที่คุณเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า หน้าที่ประกอบด้วย Web Part แผนภูมิอยู่ในโหมดการแก้ไข

 1. ค้นหา Web Part แผนภูมิที่คุณต้องการแก้ไข แล้วคลิกข้อความหลายมิติ ข้อมูลและลักษณะที่ปรากฏ

 2. ในเพจ ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลและลักษณะที่ปรากฏของแผนภูมิ ให้คลิก กำหนดแผนภูมิของคุณเอง เพื่อเปิดตัวช่วยสร้างการกำหนดแผนภูมิเอง

 3. ในเพจ เลือกชนิดแผนภูมิ ให้เลือกชนิดแผนภูมิโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ในส่วน ประเภทของชนิดแผนภูมิ ให้คลิกประเภทของแผนภูมิที่ต้องการ

  2. ในส่วน แม่แบบแผนภูมิ ให้คลิกแม่แบบแผนภูมิที่ต้องการ

  3. คลิก ถัดไป

 4. ในเพจ คุณสมบัติลักษณะที่ปรากฏของแผนภูมิ ให้เลือกชุดรูปแบบโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ในส่วน ชุดรูปแบบลักษณะที่ปรากฏ ให้ใช้รายการ ชุดรูปแบบ เพื่อเลือกชุดรูปแบบสำหรับแผนภูมิ

  2. ถ้ารายการ ลักษณะรูปวาด พร้อมใช้งาน ให้ใช้รายการนี้ในการระบุลักษณะการแสดงรายการต่างๆ ในแผนภูมิของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกชนิดแผนภูมิวงกลม หลังจากนั้น คุณจะสามารถใช้รายการ ลักษณะรูปวาด เพื่อระบุลักษณะการแสดงขอบด้านนอกของ “วงกลม” ได้

  3. ใช้รายการ ความโปร่งใส เพื่อระบุระดับความทึบแสงของสีของแผนภูมิ ตัวอย่างเช่น เลือก 0% - ทึบ เพื่อแสดงแผนภูมิด้วยสีเข้ม และ 100% - มองไม่เห็น เพื่อแสดงแผนภูมิในแบบโปร่งใส (ไม่มีสีใดๆ)

 5. เมื่อต้องการระบุความกว้าง ความสูง และรูปแบบของรูปภาพที่คุณต้องการใช้สำหรับแผนภูมิ (ระบุหรือไม่ก็ได้) ให้ใช้ส่วน ขนาดและรูปแบบ

 6. หลังจากที่คุณกำหนดค่าคุณสมบัติลักษณะที่ปรากฏของแผนภูมิเสร็จแล้ว ให้คลิก ถัดไป

 7. เมื่อต้องการระบุการตั้งค่าต่างๆ เช่น ชื่อแผนภูมิและคำอธิบายแผนภูมิ แกนและเส้นตาราง ป้ายชื่อข้อมูล และคุณสมบัติอื่นๆ (ระบุหรือไม่ก็ได้) ให้ใช้เพจ คุณสมบัติองค์ประกอบแผนภูมิ
  เมื่อต้องการกำหนดค่าคุณสมบัติองค์ประกอบแผนภูมิคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งหรือหลายคุณสมบัติ ให้เลือกแท็บใดแท็บหนึ่ง แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ (ตามความเหมาะสม):

  ชื่อเรื่องและคำอธิบายแผนภูมิ

ส่วน

ขั้นตอน

ชื่อ

 1. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงชื่อแผนภูมิ

 2. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแผนภูมิ

 3. ใช้รายการ แบบอักษร เพื่อระบุชนิดแบบอักษร ขนาด และลักษณะของชื่อแผนภูมิ

 4. ใช้รายการสีเพื่อเลือกสีสำหรับข้อความชื่อแผนภูมิ

 5. ในส่วน ตำแหน่ง ให้คลิกเพื่อระบุตำแหน่งที่คุณต้องการให้แสดงแผนภูมิของคุณ

 6. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. ไปที่ส่วน คำอธิบายแผนภูมิ

  2. คลิกแท็บอื่น เช่นแท็บ แกนและเส้นตาราง

  3. คลิก สิ้นสุด เพื่อดูแผนภูมิในเพจของแผนภูมินั้น

คำอธิบายแผนภูมิ

 1. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงคำอธิบายแผนภูมิ

 2. ใช้รายการ แบบอักษรคำอธิบายแผนภูมิ เพื่อระบุชนิดแบบอักษร ขนาด และลักษณะของคำอธิบายแผนภูมิ

 3. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อของคำอธิบายแผนภูมิ

 4. ใช้รายการ แบบอักษรชื่อเรื่อง เพื่อระบุชนิดแบบอักษร ขนาด และลักษณะของชื่อของคำอธิบายแผนภูมิ

 5. ใช้รายการสีเพื่อเลือกสีสำหรับข้อความชื่อของคำอธิบายแผนภูมิ

 6. เมื่อต้องการวางคำอธิบายแผนภูมิซ้อนบนแผนภูมิ (ทำหรือไม่ก็ได้) ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เทียบชิดขอบพื้นที่แผนภูมิ

 7. ใช้รายการ ลักษณะ เพื่อระบุว่าคุณต้องการให้แสดงคำอธิบายแผนภูมิเป็นตาราง คอลัมน์ หรือแถวของรายการ

 8. ในส่วน ตำแหน่ง ให้คลิกเพื่อระบุตำแหน่งที่คุณต้องการให้แสดงคำอธิบายแผนภูมิ

 9. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. คลิกแท็บอื่น เช่นแท็บ แกนและเส้นตาราง

  2. คลิก สิ้นสุด เพื่อดูแผนภูมิในเพจของแผนภูมินั้น

แกนและเส้นตาราง

ส่วน

ขั้นตอน

X-Axis
o r
Y-Axis

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับชนิดแผนภูมิที่ใช้สำหรับแผนภูมิ คุณอาจ หรืออาจมีความสามารถในด้านการจัดรูปแบบของแกนหรือเส้นตารางของ ตัวอย่างเช่น ถ้าแผนภูมิจะแสดงเป็นแผนภูมิวงกลม ไม่มีตัวเลือกบนแท็บแกนและเส้นตาราง ในทางกลับกัน ถ้าแผนภูมิจะแสดงเป็นแผนภูมิแท่ง ตัวเลือกมากมายสามารถใช้งานได้บนแท็บแกนและเส้นตาราง

 1. ในส่วน แกน X (หรือ แกน Y) ให้ใช้รายการ แสดงแกน เพื่อแสดงหรือซ่อนแกน

  • เลือก อัตโนมัติ หรือ จริง เพื่อแสดงแกน

  • เลือก เท็จ เพื่อซ่อนแกน

 2. เมื่อต้องการแสดงชื่อของแกน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงชื่อแกน

  2. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อของแกน

  3. ใช้รายการ แบบอักษรชื่อเรื่อง เพื่อระบุชนิดแบบอักษร ขนาด และลักษณะของชื่อแกน

  4. ใช้รายการ การจัดแนว เพื่อระบุตำแหน่งที่คุณต้องการให้แสดงชื่อแกน

 3. เมื่อต้องการแสดงชื่อของข้อมูลในแกน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงป้ายชื่อแกน

  2. ใช้รายการ แบบอักษร เพื่อระบุชนิดแบบอักษร ขนาด และลักษณะของป้ายชื่อแกน

  3. ใช้รายการสีเพื่อเลือกสีสำหรับป้ายชื่อแกน

  4. เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนวิธีการแสดงป้ายชื่อแกน (จะทำหรือไม่ก็ได้) ให้ใช้รายการ รูปแบบ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกรูปแบบหนึ่งที่ใช้สำหรับวันที่ได้ ถ้ามีการใช้วันที่ในแกน

  5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กลับด้าน เพื่อแสดงป้ายชื่อแกนที่ด้านบนของแผนภูมิ (ตรงกันข้ามกับด้านล่างของแผนภูมิ)

  6. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไขว้กัน เพื่อแสดงแถวพื้นหลังแบบแรเงาในแผนภูมิ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับแผนภูมิที่มีขนาดใหญ่หรือมีแท่งแนวนอนหรือแท่งแนวตั้งจำนวนมาก

 4. เมื่อต้องการปรับมาตราส่วนของแกน ให้ระบุตัวเลือกการตั้งค่าแกนต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งตัวเลือก

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เริ่มจากศูนย์ เพื่อให้มีศูนย์ (0) อยู่ในช่วงของค่า

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย มาตราส่วนลอการิทึม เพื่อเปลี่ยนมาตราส่วนของแกนไปใช้ค่าลอการิทึมแทนที่จะใช้ค่าจริง ซึ่งมีประโยชน์กับแผนภูมิที่ครอบคลุมช่วงค่าที่กว้างมาก หรือเมื่อค่าที่มีช่วงห่างเท่าๆ กันเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นในแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (เช่น 1, 10, 100 เป็นต้น) แทนที่จะเป็นค่าต่อเนื่องกันที่เพิ่มขึ้นในแบบเชิงเส้น (เช่น 1, 2, 3 เป็นต้น)

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ระยะขอบด้านข้าง เพื่อให้มีช่องว่างด้านข้างรายการแรกและรายการสุดท้ายแผนภูมิ ตัวอย่างเช่น ถ้าแผนภูมิแสดงแท่งตามแนวตั้ง คุณอาจเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ระยะขอบด้านข้าง เพื่อกำหนดให้แผนภูมิแสดงช่องว่างระหว่างขอบของแผนภูมิกับขอบของแท่งแรกและแท่งสุดท้าย

  • ใช้กล่อง ค่าต่ำสุด เพื่อระบุค่าต่ำสุดของแกน

  • ใช้กล่อง ค่าสูงสุด เพื่อระบุค่าสูงสุดของแกน

 5. เมื่อต้องการแสดงเส้นตารางในแผนภูมิ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเส้นตารางหลัก แสดงเส้นตารางหลักจะแสดงขึ้นเป็นเส้นทึบสีเทาในแผนภูมิ ซึ่งทำให้สามารถดูค่าโดยประมาณของแผนภูมิได้อย่างง่ายดาย

  2. ในกล่อง ช่วง สำหรับเส้นตารางหลัก ให้พิมพ์ตัวเลขที่สอดคล้องกับช่วงที่คุณต้องการใช้สำหรับเส้นตารางหลัก ตัวอย่างเช่น ถ้าแผนภูมิแสดงข้อมูลในหน่วยของ 100 คุณอาจพิมพ์ 100 เป็นช่วงสำหรับการแสดงเส้นตารางหลัก

  3. ใช้รายการ เครื่องหมายขีด เพื่อระบุว่าจะให้แสดงเครื่องหมายขีดในแผนภูมิหรือไม่ อย่างไร เครื่องหมายขีดจะแสดงอยู่บนแกนเพื่อให้สามารถเห็นค่าโดยประมาณของแผนภูมิได้ง่ายขึ้น

  4. เมื่อต้องการเพิ่มเส้นตารางอีกชุดหนึ่งลงในแผนภูมิ (ทำหรือไม่ก็ได้) ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเส้นตารางรอง โดยทั่วไปแล้ว เส้นตารางรองจะมีช่วงที่เล็กกว่าเส้นตารางหลัก

  5. ในกล่อง ช่วง สำหรับเส้นตารางรอง ให้พิมพ์ตัวเลขที่สอดคล้องกับช่วงที่คุณต้องการใช้สำหรับเส้นตารางรอง

  6. ใช้รายการ เครื่องหมายขีด เพื่อระบุว่าจะให้แสดงเครื่องหมายขีดในแผนภูมิหรือไม่ อย่างไร เครื่องหมายขีดจะแสดงอยู่บนแกนเพื่อให้สามารถเห็นค่าโดยประมาณของแผนภูมิได้ง่ายขึ้น

 6. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. ไปที่ส่วน แกน X ทุติยภูมิ หรือ แกน Y ทุติยภูมิ

  2. คลิกแท็บอื่น เช่น แท็บ ป้ายชื่อข้อมูลและตัวทำเครื่องหมาย

  3. คลิก สิ้นสุด เพื่อดูแผนภูมิในเพจของแผนภูมินั้น

แกนทุติยภูมิ
หรือ
แกน y ทุติยภูมิ

โดยปกติแกน X ทุติยภูมิจะแสดงตามแนวด้านบนของแผนภูมิ ในขณะที่โดยปกติแกน Y ทุติยภูมิจะแสดงตามแนวด้านขวาของแผนภูมิ

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับชนิดของแผนภูมิที่ใช้สำหรับแผนภูมิ คุณอาจ หรืออาจมีความสามารถในการแสดงเส้นตารางของหรือเป็นแกนทุติยภูมิ

 1. ในส่วน แกน X ทุติยภูมิ (หรือ แกน Y ทุติยภูมิ) ให้ใช้รายการ แสดงแกน เพื่อแสดงหรือซ่อนแกนทุติยภูมิ

  • เลือก อัตโนมัติ หรือ จริง เพื่อแสดงแกน

  • เลือก เท็จ เพื่อซ่อนแกน

 2. เมื่อต้องการแสดงชื่อของแกนทุติยภูมิ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงชื่อแกน

  2. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อของแกน

  3. ใช้รายการ แบบอักษรชื่อเรื่อง เพื่อระบุชนิดแบบอักษร ขนาด และลักษณะของชื่อแกน

  4. ใช้รายการ การจัดแนว เพื่อระบุตำแหน่งที่คุณต้องการให้แสดงชื่อแกน

 3. เมื่อต้องการแสดงชื่อของรายการในแกนทุติยภูมิ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงป้ายชื่อแกน

  2. ใช้รายการ แบบอักษร เพื่อระบุชนิดแบบอักษร ขนาด และลักษณะของป้ายชื่อแกน

  3. ใช้รายการสีเพื่อเลือกสีสำหรับป้ายชื่อแกน

  4. เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนวิธีการแสดงป้ายชื่อแกน (จะทำหรือไม่ก็ได้) ให้ใช้รายการ รูปแบบ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกรูปแบบหนึ่งที่ใช้สำหรับวันที่ได้ ถ้ามีการใช้วันที่ในแกน

  5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กลับด้าน เพื่อแสดงป้ายชื่อแกนที่ด้านบนของแผนภูมิ (ตรงกันข้ามกับด้านล่างของแผนภูมิ)

  6. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไขว้กัน เพื่อแสดงแถวพื้นหลังแบบแรเงาในแผนภูมิ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับแผนภูมิที่มีขนาดใหญ่หรือมีแท่งแนวนอนหรือแท่งแนวตั้งจำนวนมาก

 4. เมื่อต้องการปรับมาตราส่วนของแกนทุติยภูมิ ให้ระบุตัวเลือกการตั้งค่าแกนต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งตัวเลือก

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เริ่มจากศูนย์ เพื่อให้มีศูนย์ (0) อยู่ในช่วงของค่า

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย มาตราส่วนลอการิทึม เพื่อเปลี่ยนมาตราส่วนของแกนไปใช้ค่าลอการิทึมแทนที่จะใช้ค่าจริง ซึ่งมีประโยชน์กับแผนภูมิที่ครอบคลุมช่วงค่าที่กว้างมาก หรือเมื่อค่าที่มีช่วงห่างเท่าๆ กันเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นในแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (เช่น 1, 10, 100 เป็นต้น) แทนที่จะเป็นค่าต่อเนื่องกันที่เพิ่มขึ้นในแบบเชิงเส้น (เช่น 1, 2, 3 เป็นต้น)

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ระยะขอบด้านข้าง เพื่อให้มีช่องว่างด้านข้างรายการแรกและรายการสุดท้ายแผนภูมิ ตัวอย่างเช่น ถ้าแผนภูมิแสดงแท่งตามแนวตั้ง คุณอาจเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ระยะขอบด้านข้าง เพื่อกำหนดให้แผนภูมิแสดงช่องว่างระหว่างขอบของแผนภูมิกับขอบของแท่งแรกและแท่งสุดท้าย

  • ใช้กล่อง ค่าต่ำสุด เพื่อระบุค่าต่ำสุดของแกน

  • ใช้กล่อง ค่าสูงสุด เพื่อระบุค่าสูงสุดของแกน

 5. เมื่อต้องการแสดงเส้นตารางในแผนภูมิ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเส้นตารางหลัก แสดงเส้นตารางหลักจะแสดงขึ้นเป็นเส้นทึบสีเทาในแผนภูมิ ซึ่งทำให้สามารถดูค่าโดยประมาณของแผนภูมิได้อย่างง่ายดาย

  2. ในกล่อง ช่วง สำหรับเส้นตารางหลัก ให้พิมพ์ตัวเลขที่สอดคล้องกับช่วงที่คุณต้องการใช้สำหรับเส้นตารางหลัก ตัวอย่างเช่น ถ้าแผนภูมิแสดงข้อมูลในหน่วยของ 100 คุณอาจพิมพ์ 100 เป็นช่วงสำหรับการแสดงเส้นตารางหลัก

  3. ใช้รายการ เครื่องหมายขีด เพื่อระบุว่าจะให้แสดงเครื่องหมายขีดในแผนภูมิหรือไม่ อย่างไร เครื่องหมายขีดจะแสดงอยู่บนแกนเพื่อให้สามารถเห็นค่าโดยประมาณของแผนภูมิได้ง่ายขึ้น

  4. เมื่อต้องการเพิ่มเส้นตารางอีกชุดหนึ่งลงในแผนภูมิ (ทำหรือไม่ก็ได้) ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเส้นตารางรอง โดยทั่วไปแล้ว เส้นตารางรองจะมีช่วงที่เล็กกว่าเส้นตารางหลัก

  5. ในกล่อง ช่วง สำหรับเส้นตารางรอง ให้พิมพ์ตัวเลขที่สอดคล้องกับช่วงที่คุณต้องการใช้สำหรับเส้นตารางรอง

  6. ใช้ตัวรายการขีด เพื่อระบุว่า และฉันจะแสดงเครื่องหมายขีดในแผนภูมิ เครื่องหมายขีดปรากฏแกนที่เพื่อทำให้ง่ายต่อการดูแผนภูมิโดยประมาณค่า

 6. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. คลิกแท็บอื่น เช่น แท็บ ป้ายชื่อข้อมูลและตัวทำเครื่องหมาย

  2. คลิก สิ้นสุด เพื่อดูแผนภูมิในเพจของแผนภูมินั้น

ป้ายชื่อข้อมูลและตัวทำเครื่องหมาย

ส่วน

ขั้นตอน

ป้ายชื่อ

 1. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงป้ายชื่อ เพื่อแสดงป้ายชื่อต่างๆ เช่น ค่า ในแผนภูมิ

 2. ใช้รายการ ค่าป้ายชื่อ เพื่อเลือกชนิดของป้ายชื่อที่คุณต้องการแสดง ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแสดงค่าที่อยู่ในแหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับแผนภูมิ ให้เลือก แสดงค่าเริ่มต้น

 3. ใช้รายการ แบบอักษร เพื่อระบุชนิดแบบอักษร ขนาด และลักษณะของป้ายชื่อข้อมูล

 4. ใช้รายการสีเพื่อเลือกสีสำหรับป้ายชื่อข้อมูล

 5. เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนวิธีการแสดงป้ายชื่อข้อมูล (จะทำหรือไม่ก็ได้) ให้ใช้รายการ รูปแบบ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกรูปแบบหนึ่งที่ใช้สำหรับวันที่ได้ ถ้ามีการใช้วันที่ในแกน

 6. เมื่อต้องการแสดงป้ายชื่อข้อมูลในแบบเป็นมุมในแผนภูมิ ให้พิมพ์ตัวเลขในกล่อง มุมป้ายชื่อ ตัวเลขที่คุณพิมพ์จะหมายถึงองศาในทิศทางตามเข็มนาฬิกาที่คุณต้องการให้แสดงป้ายชื่อข้อมูล ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแสดงป้ายชื่อข้อมูลในมุมที่เอียงลงเล็กน้อย คุณอาจพิมพ์ “10” ลงในกล่อง มุมป้ายชื่อ

 7. ใช้รายการ การจัดแนวป้ายชื่อ เพื่อระบุตำแหน่งที่คุณต้องการให้แสดงป้ายชื่อในแผนภูมิ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแสดงป้ายชื่อข้อมูลให้อยู่ภายนอกค่าจริงของแผนภูมิ ให้เลือก ภายนอก ในรายการ การจัดแนวป้ายชื่อ

 8. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. ไปที่ส่วน ตัวทำเครื่องหมายข้อมูล

  2. คลิกแท็บอื่น เช่นแท็บ การเชื่อมโยงหลายมิติและคำแนะนำเครื่องมือ

  3. คลิก สิ้นสุด เพื่อดูแผนภูมิในเพจของแผนภูมินั้น

แสดงข้อมูล

 1. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงตัวทำเครื่องหมาย เพื่อเน้นจุดข้อมูลในแผนภูมิ

 2. ใช้รายการ ลักษณะตัวทำเครื่องหมาย เพื่อเลือกชนิดของตัวทำเครื่องหมายที่คุณต้องการใช้

 3. ในกล่อง ขนาดตัวทำเครื่องหมาย ให้พิมพ์ตัวเลขเพื่อระบุขนาด (ในหน่วยพิกเซล) ของตัวทำเครื่องหมายข้อมูลที่คุณต้องการใช้

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. คลิกแท็บอื่น เช่นแท็บ การเชื่อมโยงหลายมิติและคำแนะนำเครื่องมือ

  2. คลิก สิ้นสุด เพื่อดูแผนภูมิในเพจของแผนภูมินั้น

ไฮเปอร์ลิงก์และมือ

ส่วน

ขั้นตอน

ไฮเปอร์ลิงก์ และ มือ

คุณสามารถเพิ่มการเชื่อมโยงหลายมิติและคำแนะนำเครื่องมือเข้ากับรายการสามชนิดใน Web Part แผนภูมิ ได้แก่

 • ชุดข้อมูลแผนภูมิ (ซึ่งสอดคล้องกับแท่งต่างๆ ในแผนภูมิแท่ง)

 • คำอธิบายแผนภูมิ

 • ป้ายชื่อข้อมูลในแผนภูมิ

คุณสามารถใช้การเชื่อมโยงหลายมิติในการนำผู้ใช้แผนภูมิไปยังไซต์อื่นที่มีข้อมูลเพิ่มเติมได้ คุณสามารถใช้คำแนะนำเครื่องมือเพื่อแสดงข้อคิดเห็นหรือบันทึกย่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมภายในแผนภูมิได้

หมายเหตุ: ผู้ใช้แผนภูมิจะเห็นเฉพาะมือและไฮเปอร์ลิงก์เมื่อพวกเขาวางตำแหน่งเวอร์เมาส์เหนือองค์ประกอบแผนภูมิใด ตัวอย่างเช่น เพื่อดูคำแนะนำชุดข้อมูล หรือคลิกไฮเปอร์ลิงก์ในแผนภูมิแท่ง แผนภูมิผู้ใช้ต้องวางเมาส์เหนือแท่งในแผนภูมิ

 1. ใช้รายการ ชุดข้อมูล เพื่อเลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มการเชื่อมโยงหลายมิติหรือคำแนะนำเครื่องมือ

  หมายเหตุ: ถ้าแผนภูมิประกอบด้วยชุดข้อมูลเพียงหนึ่ง รายการชุดข้อมูล ประกอบด้วยเฉพาะค่าเริ่มต้น

 2. ใช้กล่อง การเชื่อมโยงหลายมิติของชุดข้อมูล เพื่อระบุที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ของไซต์หนึ่ง เช่น เว็บไซต์หรือไซต์ของทีม ในแผนภูมิ การเชื่อมโยงหลายมิติจะแนบเข้ากับรายการชุดข้อมูล เช่น แท่งต่างๆ ในแผนภูมิแท่ง

 3. ใช้กล่อง คำแนะนำเครื่องมือสำหรับชุดข้อมูล เพื่อพิมพ์ข้อมูล (เช่น บันทึกย่อ) ที่จะแสดงขึ้นเมื่อผู้ใช้แผนภูมิวางเมาส์ไว้เหนือรายการชุดข้อมูล เช่น แท่งในแผนภูมิแท่ง

 4. ใช้กล่อง การเชื่อมโยงหลายมิติของคำอธิบายแผนภูมิ เพื่อระบุที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ของไซต์หนึ่ง เช่น เว็บไซต์หรือไซต์ของทีม ในแผนภูมิ การเชื่อมโยงหลายมิติจะแนบเข้ากับคำอธิบายแผนภูมิ

 5. ใช้กล่อง การเชื่อมโยงหลายมิติของคำอธิบายแผนภูมิ เพื่อพิมพ์ข้อมูล (เช่น บันทึกย่อ) ที่จะแสดงขึ้นเมื่อผู้ใช้แผนภูมิวางเมาส์ไว้เหนือคำอธิบายแผนภูมิ

 6. ใช้กล่อง การเชื่อมโยงหลายมิติของป้ายชื่อ เพื่อระบุที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ของไซต์หนึ่ง เช่น เว็บไซต์หรือไซต์ของทีม ในแผนภูมิ การเชื่อมโยงหลายมิติจะแนบเข้ากับป้ายชื่อข้อมูลในแผนภูมิ

 7. ใช้กล่อง การเชื่อมโยงหลายมิติสำหรับป้ายชื่อ เพื่อพิมพ์ข้อมูล (เช่น บันทึกย่อ) ที่จะแสดงขึ้นเมื่อผู้ใช้แผนภูมิวางเมาส์ไว้เหนือป้ายชื่อข้อมูลในแผนภูมิ

 8. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. คลิกแท็บอื่น เช่นแท็บ ชื่อเรื่องและคำอธิบายแผนภูมิ

  2. คลิก สิ้นสุด เพื่อดูแผนภูมิในเพจของแผนภูมินั้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×