การสร้างแผนภูมิโดยใช้ Microsoft Graph

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณสร้างแผนภูมิโดยใช้ Microsoft Graph ข้อมูลแผนภูมิจะถูกแสดงในตารางที่เรียกว่า "แผ่นข้อมูล" แผ่นข้อมูลนี้จะให้ข้อมูลตัวอย่างที่แสดงว่าจะพิมพ์ป้ายชื่อแถวและคอลัมน์และข้อมูลของคุณเอง ณ ตำแหน่งใด

  1. ในโปรแกรมที่คุณต้องการแทรกแผนภูมิ ให้คลิก วัตถุ บนเมนู แทรก แล้วคลิกแท็บ สร้างใหม่

  2. ในกล่อง ชนิดของวัตถุ ให้คลิก Microsoft Graph Chart แล้วคลิก ตกลง

  3. เมื่อต้องการแทนที่ข้อมูลตัวอย่าง ให้พิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการในแผ่นข้อมูล

    ฉันได้อย่างไร

  4. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังโปรแกรมที่คุณได้แทรกแผนภูมิไว้ ให้คลิกหน้าต่างเอกสารของโปรแกรม

เคล็ดลับ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×