การสร้างแบบสำรวจ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้การสำรวจความคิดเห็นเพื่อขอให้สมาชิกในทีมคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา วิธีการปรับปรุงกระบวนการของคุณ และหัวข้ออื่น ๆ จำนวนมากได้ คุณสามารถรวบรวมผลลัพธ์ โดยใช้คำถาม เช่นหลายตัวเลือก เขตข้อมูล fill-in และจัดอันดับคู่ชนิดต่าง ๆ

คุณต้องการทำสิ่งใด

วางแผนแบบสำรวจ

สร้างแบบสำรวจ

วางแผนแบบสำรวจ

ก่อนที่คุณจะสร้างแบบสำรวจ ขอแนะนำให้ร่างแผนคำถามที่คุณต้องการถาม และชนิดของคำตอบที่คุณต้องการที่จะได้รับเสียก่อน ตัวอย่างเช่น คุณต้องการให้ผู้ใช้ตอบคำถามด้วยถ้อยคำของเขาเอง ใส่จำนวนเงิน หรือเลือกจากรายการ คุณควรตัดสินใจด้วยว่าคำถามนั้นๆ ผู้ใช้จำเป็นต้องตอบ หรือจะตอบหรือไม่ก็ได้

คุณสามารถเพิ่มตรรกะการโยงหัวข้อคำถามที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้นเกี่ยวข้องกับผู้ตอบคำถามที่เหลืออยู่ในแบบสำรวจ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุว่า คำถามเกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้านปรากฏเฉพาะสำหรับบุคคลที่ระบุว่า พวกเขาเป็นเจ้าของบ้าน ผู้ตอบอื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านไม่เห็นคำถามเหล่านั้น ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตรรกะการโยงหัวข้อในส่วนดูเพิ่มเติม

หลังจากที่คุณสร้างแบบสำรวจแล้ว คุณสามารถเพิ่มคำถามลงไปได้ในทันที ในขณะที่คุณเพิ่มคำถามแต่ละคำถาม คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ระบุข้อความสำหรับคำถาม ชนิดของคำตอบที่คุณคาดว่าจะได้รับ และการตั้งค่าอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับชนิดของคำถามและคำตอบนั้นๆ ถ้าคุณต้องการแก้ไขแบบสำรวจของคุณ คุณสามารถเพิ่มคำถามเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคำถามที่มีอยู่แล้วในภายหลังได้

ชนิดของการสำรวจความคิดเห็นคำถามและคำตอบ

 • ข้อความที่มีหนึ่งบรรทัด    ใช้ชนิดนี้เมื่อคุณต้องการให้ผู้ใช้พิมพ์คำตอบของเขาโดยไม่ยาวมากนัก คุณสามารถจำกัดจำนวนอักขระและสามารถระบุคำตอบเริ่มต้นได้

 • ข้อความที่มีหลายบรรทัด    คุณสามารถระบุจำนวนบรรทัดสำหรับการตอบได้ รวมถึงระบุได้ว่าจะให้การตอบเป็นแบบข้อความธรรมดา ข้อความที่จัดรูปแบบ หรือข้อความที่จัดรูปแบบที่มีรูปภาพ ตาราง และการเชื่อมโยงหลายมิติประกอบอยู่

 • ตัวเลือก    คำถามชนิดนี้อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกคำตอบจากรายการตัวเลือกที่กำหนดไว้ล่วงหน้า นอกจากตัวเลือกที่คุณเสนอให้เลือกแล้ว คุณยังสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้เติมข้อความของเขาเองได้อีกด้วย ตัวเลือกอาจปรากฏขึ้นในลักษณะของเมนูแบบหล่นลง ปุ่มตัวเลือก หรือกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อต้องการให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือกได้หลายตัวเลือก ให้ใช้กล่องกาเครื่องหมาย

 • มาตราส่วนการจัดอันดับ    คำถามชนิดนี้จะให้คำถามแบบสรุปพร้อมกับคำถามและการตอบกลับโดยละเอียดที่ได้รับการจัดอันดับบนมาตราส่วน คุณสามารถกำหนดช่วงของมาตราส่วน เช่น 1 ถึง 5 หรือ 1 ถึง 10 และให้ข้อความซึ่งอธิบายความหมายของมาตราส่วนนั้นๆ

  คำถามประเภทจัดอันดับ

 • ตัวเลข    คุณสามารถระบุจำนวนเต็ม ทศนิยม หรือเปอร์เซ็นต์ รวมถึงช่วงต่ำสุดและช่วงสูงสุดได้

 • เครื่องหมายสกุลเงิน    คุณสามารถระบุค่าต่ำสุดและสูงสุด รูปแบบสกุลเงิน และการตั้งค่าอื่นๆ ได้

 • วันที่และเวลา    คุณสามารถระบุให้คำตอบเป็นวันที่ หรือทั้งวันที่และเวลาได้ คำตอบจะแสดงเป็นกล่องซึ่งมีปฏิทินเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกวันที่ได้อย่างสะดวก

 • ค้นหา    คำถามชนิดนี้จะเสนอคำตอบที่เก็บบันทึกไว้เป็นคอลัมน์ในรายการอีกรายการหนึ่ง การใช้คำถามแบบค้นหาจะทำให้ตัวเลือกที่เสนอมีเนื้อหาเหมือนกับเนื้อหาของรายการที่สอดคล้องกัน

 • ใช่/ไม่ใช่    คำถามนี้แสดงเป็นข้อความที่ตาม ด้วยกล่องกาเครื่องหมายเดียว กล่องกาเครื่องหมายที่เลือกจะถือว่าเป็นใช่ คำใช่หรือไม่อย่าจริง ๆ ไม่ ปรากฏ ถ้าคุณต้องการใช่หรือไม่ เพื่อปรากฏพร้อมกับคำถามของคุณ สร้างคำถามตัวเลือก แล้ว ใส่ใช่และไม่เป็นตัวเลือก

 • บุคคลหรือกลุ่ม    ตัวเลือกนี้ช่วยให้ผู้ตอบเพื่อเรียกดู หรือค้นหาบริการไดเรกทอรีสำหรับค่าเพื่อใช้เป็นคำตอบ ตัวอย่างเช่น ถ้าคำตอบสำหรับคำถามที่ควรเป็นชื่อของบุคคลในองค์กรของคุณ ผู้ตอบสามารถเลือกชื่อของบุคคลนั้นจากบริการไดเรกทอรีของคุณ

 • ตัวคั่นหน้า    คุณสามารถเพิ่มตัวแบ่งหน้าระหว่างคำถามได้ โดยการเพิ่มตัวคั่นหน้าลงในแบบสำรวจของคุณ

ด้านบนของหน้า

สร้างแบบสำรวจ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างแบบสำรวจ คุณต้องมีสิทธิ์ในการจัดการรายการบนไซต์ที่คุณกำลังสร้างแบบสำรวจ

 1. คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด แล้วคลิก สร้าง บนหน้า เนื้อหาไซต์ทั้งหมด

  เคล็ดลับ: ปกติแล้ว คุณสามารถใช้เมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม แทนที่จะทำตามขั้นตอนนี้ได้

 1. ภายใต้การติดตาม คลิกแบบสำรวจ

 2. ในกล่องชื่อ พิมพ์ชื่อสำหรับแบบสำรวจ ชื่อที่จำเป็นต้องใช้

  ชื่อปรากฏที่ด้านบนของหน้าแบบสำรวจ ชื่อกลายเป็น ส่วนหนึ่งของอยู่เว็บสำหรับหน้าแบบสำรวจ และจะปรากฏขึ้นในองค์ประกอบการนำทางที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหา และเปิดแบบสำรวจ

 3. เมื่อต้องการเพิ่มการเชื่อมโยงไปยังรายการนี้ใน เปิดใช้ด่วน ให้คลิก ใช่ ในส่วน การนำทาง

 4. ในส่วน ตัวเลือกแบบสำรวจ ให้ระบุว่าคุณต้องการให้ชื่อของบุคคลปรากฏขึ้นพร้อมกับคำตอบของพวกเขาหรือไม่ และให้บุคคลสามารถตอบแบบสำรวจได้มากกว่าหนึ่งครั้งหรือไม่

 5. ในส่วน ตัวเลือกแบบสำรวจ ให้ระบุว่าคุณต้องการให้ชื่อของบุคคลปรากฏขึ้นพร้อมกับคำตอบของพวกเขาหรือไม่ และให้บุคคลสามารถตอบแบบสำรวจได้มากกว่าหนึ่งครั้งหรือไม่

 6. คลิก ถัดไป

 7. ในส่วน การตั้งค่าคำถามเพิ่มเติม ให้ระบุการตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับคำถามของคุณ เช่น คำถามนั้นจำเป็นต้องตอบหรือไม่ คุณยังสามารถป้อนคำตอบที่จะให้เลือกและอาจมีค่าเริ่มต้นแบบเลือกได้ให้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับชนิดของคำถามของคุณ

 8. ในส่วน การตรวจสอบความถูกต้องของคอลัมน์ ถ้าคุณต้องการตรวจสอบว่าคำตอบถูกต้องหรือไม่ ให้ป้อนสูตรที่คุณต้องการใช้สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องในกล่อง สูตร ในกล่อง ข้อความของผู้ใช้ ให้อธิบายสิ่งที่ผู้ใช้ต้องทำเพื่อให้แน่ใจว่าคำตอบถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณขอให้พนักงานรายหนึ่งป้อนระยะเวลาที่เธอทำงานในฝ่ายหนึ่ง คุณสามารถระบุได้ว่าระยะเวลานี้จะต้องไม่นานกว่าระยะเวลาทั้งหมดที่เธอทำงานอยู่ในบริษัท

 9. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากคุณเพิ่มคำถามเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก เสร็จสิ้น

  • เมื่อต้องการดูแบบสำรวจ ให้คลิกที่ชื่อแบบสำรวจในการนำทางแบบแสดงเส้นทางที่ด้านบนของหน้า

   เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงคำถามได้ในภายหลัง หากต้องการ

 10. เมื่อต้องการดูแบบสำรวจ ให้คลิกที่ชื่อแบบสำรวจในการนำทางแบบแสดงเส้นทางที่ด้านบนของหน้า

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×