ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
การสร้างแบบสำรวจในข้อความอีเมลและการดูผลสำรวจ

การสร้างแบบสำรวจในข้อความอีเมลและการดูผลสำรวจ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เป็นเรื่องง่ายที่จะสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นในMicrosoft Outlook โดยรวมถึงปุ่มลงคะแนนเสียงในข้อความอีเมล เมื่อผู้รับตอบกลับแบบสำรวจความคิดเห็น คุณสามารถโดยอัตโนมัติกดแท็บผลลัพธ์ของการลงคะแนนในOutlook หรือส่งการตอบกลับไปยังแผ่นงานExcel

หมายเหตุ: จำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server

 1. สร้างข้อความอีเมล หรือตอบกลับ หรือส่งต่อข้อความอีเมลที่คุณได้รับ

 2. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิก ใช้ปุ่มลงคะแนนเสียง

 3. ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • อนุมัติ ปฏิเสธ    
   ใช้เมื่อคุณจำเป็นต้องมีการตรวจสอบสำหรับการกระทำ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งการร้องขออีเมลไปยังผู้รับหลายค้นหาข้อเสนอโครงการการอนุมัติของพวกเขา

  • ใช่ ไม่    
   ใช้เมื่อคุณต้องการใช่หรือไม่ นี่คือวิธีดีในการสำรวจอย่างรวดเร็ว

  • ใช่ ไม่ใช่ บางที    
   ใช้เมื่อคุณไม่ต้องการจำกัดตัวเลือกการได้และไม่มี ตัวเลือกการลงคะแนนเสียงนี้มีการตอบสนองที่แสดงแทน

  • กำหนดเอง    
   ใช้เพื่อสร้างชื่อปุ่มลงคะแนนเสียงของคุณเองแบบกำหนดเอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถขอให้ผู้ร่วมงานของคุณให้เลือกระหว่างสามวันในสัปดาห์สำหรับการประชุมพนักงานรายสัปดาห์ที่เป็นกิจวัตร

ปุ่มลงคะแนนเสียงแบบกำหนดเอง

ถ้าคุณเลือกแบบกำหนดเอง ปุ่มลงคะแนนเสียง ทำต่อไปนี้:

 1. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ภายใต้ ตัวเลือกการลงคะแนนเสียงและการติดตาม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ปุ่มลงคะแนนเสียง

 2. ใช้ตัวเลือกปุ่มเริ่มต้น หรือลบตัวเลือกเริ่มต้นแล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ และใช้เครื่องหมายอัฒภาคเพื่อแยกชื่อปุ่ม

 3. คลิก ปิด

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณนำสิทธิ์การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM) (แท็บตัวเลือก > คำสั่งสิทธิ์ ) ไปยังข้อความ ผู้รับจะไม่เห็นตัวเลือกการลงคะแนนเสียง

 • ผู้รับสามารถลงคะแนนเสียงในบานหน้าต่างการอ่าน หรือ ในข้อความเปิด ในบานหน้าต่างการอ่าน คลิกบรรทัดคลิกที่นี่เพื่อการลงคะแนนเสียง ในส่วนหัวของข้อความ นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ ในข้อความเปิด บนแท็บข้อความ ในกลุ่มการตอบกลับ คลิกคะแนนเสียง นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 • ผู้ส่งที่สามารถดูการตอบกลับทั้งหมดในตาราง หนึ่งในข้อความตอบกลับ คลิกบรรทัดผู้ส่งการตอบสนอง ในส่วนหัวของข้อความ จาก นั้นคลิกมุมมองตอบ

 1. เปิดข้อความต้นฉบับที่มีปุ่มลงคะแนนเสียงที่คุณส่ง ข้อความนี้มักจะอยู่ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกส่ง

 2. บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก การติดตาม

  หมายเหตุ: การติดตาม ไม่ปรากฏจนกว่ามีตอบกลับข้อความอีเมลของผู้รับอย่างน้อยหนึ่งกับคะแนนเสียงของบุคคล นั้น

ติดตามและผลลัพธ์ของการสำรวจความคิดเห็นที่พิมพ์

เมื่อคุณสร้างและส่งการสำรวจความคิดเห็นทางอีเมลไปยังบุคคลอื่น คุณอาจต้องการติดตามและพิมพ์ผลลัพธ์ คุณสามารถคัดลอกผลการลงคะแนนเสียงลงในเอกสาร Word เปล่า หรืออีเมลใหม่ หรือคัดลอกลงใน Excel ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้คุณสามารถทำงานกับข้อมูลได้ในภายหลัง

 1. ใน Outlook ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกส่ง ให้เปิดข้อความอีเมลที่คุณถูกส่ง ที่มีการสำรวจความคิดเห็นการลงคะแนนเสียง

 2. คลิก ข้อความ > การติดตาม

  เคล็ดลับ: ปุ่มการติดตามจะไม่ปรากฏจนกว่าจะมีการลงคะแนนเสียงอย่างน้อยหนึ่งคะแนนเสียง

  ติดตามการลงคะแนนเสียงจากการสำรวจความคิดเห็น

 3. เมื่อต้องการพิมพ์ผลลัพธ์ของการสำรวจความคิดเห็น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับการพิมพ์ด่วน ให้กด Alt + Print Screen บนคีย์บอร์ด แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

   • ใน Word ให้คลิก เอกสารเปล่า แล้วคลิก วาง

   • ใน Outlook ให้คลิก หน้าแรก > อีเมลใหม่ แล้วคลิก วาง

    คลิก ไฟล์ > พิมพ์ ระบุเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก พิมพ์

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับและทำงานกับผลลัพธ์ข้อมูลใน Excel ให้ทำสิ่งนี้เป็นอันดับแรก

   1. คลิก ข้อความ > การติดตาม

   2. บนคีย์บอร์ด ให้กด Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกและลากเมาส์เพื่อเลือกชื่อและการตอบกลับทั้งหมดในรายการ

   3. บนคีย์บอร์ด ให้กด Ctrl + C

   4. เปิด Excel และเลือก เวิร์กบุ๊กเปล่า

   5. คลิกขวาที่เซลล์ด้านบนซ้าย แล้วคลิก วาง

    คลิกขวาแล้วเลือก วาง

  • เมื่อต้องการปรับคอลัมน์ให้พอดีกับข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์ระหว่างส่วนหัวของคอลัมน์ แล้วดับเบิลคลิก

   คลิกระหว่างคอลัมน์ A และ B และจากนั้นดับเบิลคลิก

   คลิกไฟล์ >พิมพ์ ระบุเครื่องพิมพ์ แล้ว คลิ กพิมพ์

หมายเหตุ: บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 หรือ Exchange Server 2007 จำเป็นต้องใช้ ส่วนใหญ่ personal และ home บัญชีผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้ Microsoft Exchange

 1. สร้างข้อความอีเมล หรือตอบกลับ หรือส่งต่อข้อความอีเมลที่คุณได้รับ

 2. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิก ใช้ปุ่มลงคะแนนเสียง

 3. ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • อนุมัติ ปฏิเสธ    
   ตัวเลือกนี้จะดีที่สุดเมื่อคุณจำเป็นต้องมีการตรวจสอบสำหรับการกระทำ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งการร้องขออีเมลไปยังผู้รับหลายค้นหาข้อเสนอโครงการการอนุมัติของพวกเขา

  • ใช่ ไม่    
   เมื่อสิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ นี่คือวิธีที่ดีในการสำรวจอย่างรวดเร็ว

  • ใช่ ไม่ใช่ บางที    
   เมื่อคุณไม่ต้องการจำกัดตัวเลือกเพื่อใช่และไม่ใช่ ตัวเลือกการลงคะแนนเสียงนี้มีการตอบสนองที่แสดงแทน

  • กำหนดเอง    
   สร้างชื่อปุ่มลงคะแนนเสียงของคุณเองแบบกำหนดเอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถขอให้ผู้ร่วมงานของคุณให้เลือกระหว่างสามวันในสัปดาห์สำหรับการประชุมพนักงานรายสัปดาห์ที่เป็นกิจวัตร

   • ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกข้อความ ภายใต้การลงคะแนนเสียง และตัวเลือกการติดตาม เลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้ปุ่มลงคะแนนเสียง

   • เลือกและลบชื่อปุ่มเริ่มต้น แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ โดยคั่นชื่อของแต่ละปุ่มด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

    กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกข้อความ

   • คลิก ปิด

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิก ตัวเลือกอีเมล แล้วคลิก ตัวเลือกการติดตาม

 3. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกการดำเนินการ ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • บันทึกการตอบกลับในรายการต้นฉบับโดยอัตโนมัติ   
   เลือกกล่องกาเครื่องหมายประมวลผลการเรียกและตอบกลับมาถึง

  • ลบการตอบกลับที่ว่างเปล่า   
   การตอบกลับที่ว่างเปล่าเป็นข้อความที่ประกอบด้วยไม่มีข้อคิดเห็นจากผู้ส่งนอกเหนือจากการลงคะแนน

หมายเหตุ: เมื่อต้องการตรวจทานการตอบกลับใน กล่องจดหมายเข้า ของคุณก่อนที่จะบันทึกการตอบกลับ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ดำเนินการกับการร้องขอและการตอบสนองเมื่อได้รับ

 1. เปิดข้อความต้นฉบับที่มีปุ่มลงคะแนนเสียงที่คุณส่ง ข้อความนี้มักจะอยู่ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกส่ง

 2. บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก การติดตาม

  หมายเหตุ: การติดตาม จะไม่ปรากฏจนกว่าผู้รับข้อความอีเมลอย่างน้อยหนึ่งคนได้ตอบกลับพร้อมการลงคะแนนเสียงของเขา

 3. เลือกการตอบกลับที่คุณต้องการคัดลอก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ทุกแถว   

   • คลิกแถวแรก กด SHIFT ค้างไว้ แล้วคลิกแถวสุดท้าย

  • แถวที่ไม่อยู่ติดกัน   

   • คลิกแถวแรก กด CTRL ค้างไว้ แล้วคลิกแถวเพิ่มเติม

 4. กด CTRL+C

 5. เริ่ม Excel

 6. เลือกเซลล์ แล้วกด CTRL+V

 1. เปิดข้อความต้นฉบับที่มีปุ่มลงคะแนนเสียงที่คุณส่ง ข้อความนี้มักจะอยู่ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกส่ง

 2. บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก การติดตาม

  หมายเหตุ: การติดตาม ไม่ปรากฏจนกว่ามีตอบกลับข้อความอีเมลของผู้รับอย่างน้อยหนึ่งกับคะแนนเสียงของบุคคล นั้น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×