การสร้างแบบสอบถามของแหล่งข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่ม เอา ออก หรือจัดเรียงเขตข้อมูล และยัง กรอง หรือเรียงลำดับข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามไปยังแหล่งข้อมูล ตัวเลือกคิวรีจะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับแหล่งข้อมูลต่อไปนี้:

 • แหล่งข้อมูลเชิงโครงสร้างที่ยึดตาม SQL ภาษาคิวรี รวมถึงรายการ Microsoft SharePoint และไลบรารี

  หมายเหตุ: คุณสามารถปรับเปลี่ยนตัวเลือกคิวรีในเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลที่คัดลอกจากการเชื่อมต่อที่มีอยู่ลงในรายการ SharePoint หรือไลบรารี เท่านั้น

 • ฐานข้อมูลแต่ละรายการ

 • ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง

หมายเหตุ: เลือกเขตข้อมูล กรอง และเรียงลำดับในระดับที่แหล่งข้อมูลไม่พร้อมใช้งานสำหรับไฟล์ XML เหลือ RSS และสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ หรือ บริการเว็บ SOAP เนื่องจากแหล่งข้อมูลเหล่านี้ไม่มีภาษาคิวรีเช่น SQL เขตข้อมูลเลือกแทน กรอง และการเรียงลำดับสำหรับแหล่งข้อมูลเหล่านี้จะทำเมื่อคุณสร้างมุมมองข้อมูลที่แสดงข้อมูล

ถ้าคุณต้องการปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลที่มีอยู่ในรายการ SharePoint เริ่มต้นหรือไลบรารีในรายการแหล่งข้อมูล หรือถ้าคุณต้องการลิงก์รายการหรือไลบรารีไปยังแหล่งข้อมูลอื่น คุณต้องการสร้างสำเนาของ ข้อมูลแหล่งเชื่อมต่อสำหรับรายการหรือไลบรารีแล้ว ทำการปรับเปลี่ยน

ในบทความนี้

ตัวเลือกคิวรีที่ไม่ซ้ำกันสำหรับชนิดแหล่งข้อมูลอื่น

เพิ่ม เอาออก หรือจัดเรียงเขตข้อมูล

เพิ่ม ลบ หรือปรับเปลี่ยนตัวกรอง

เพิ่ม หรือเอาการเรียงลำดับ

ตัวเลือกแบบสอบถามที่ไม่ซ้ำสำหรับแหล่งข้อมูลชนิดต่างๆ

นอกจากการนำเสนอความสามารถในการเลือกเขตข้อมูล นำตัวกรองไปใช้ และเรียงลำดับข้อมูลในแหล่งข้อมูลแล้ว แหล่งข้อมูลแต่ละชนิดจะมีตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการระบุแบบสอบถามให้ด้วย

ไลบรารีและรายการ SharePoint

คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนแบบสอบถามสำหรับรายการ SharePoint และไลบรารี ตามที่คุณสามารถทำได้สำหรับแหล่งข้อมูลอื่นในรายการแหล่งข้อมูล คุณสามารถ อย่างไรก็ตาม คัดลอกการเชื่อมต่อสำหรับ SharePoint รายการหรือไลบรารี และสร้างคิวรีแบบกำหนดเองบนรายการหรือไลบรารีนั้น เพื่อให้แสดงข้อมูลแน่นอนที่คุณต้องการ เมื่อคุณสร้างการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลใหม่สำหรับรายการ SharePoint คุณคัดลอกข้อมูลต้นฉบับ แทน คุณสามารถสร้างเชื่อมโยงข้อมูลเดียวกันเพิ่มเติม

เมื่อคุณระบุแบบสอบถามสำหรับไลบรารีและรายการ SharePoint คุณยังสามารถระบุขอบเขตของแบบสอบถามได้โดยใช้ตัวเลือกในรายการ ขอบเขตรายการและโฟลเดอร์

ตัวเลือก ขอบเขตรายการและโฟลเดอร์

ตัวเลือก ขอบเขตรายการและโฟลเดอร์ จะระบุว่าแบบสอบถามปัจจุบันขยายโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยหรือไม่ ซึ่งวิธีนี้จะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะเมื่อคุณทำงานกับไลบรารี SharePoint ตัวอย่างเช่น ถ้าโฟลเดอร์ 'เอกสารที่ใช้ร่วมกัน' ไม่ได้มีแค่แฟ้มต่างๆ แต่ยังมีโฟลเดอร์ย่อยที่มีแฟ้มด้วย คุณสามารถระบุได้ว่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์ใดหรือทั้งสองอย่างควรจะรวมอยู่ในแบบสอบถาม ตัวเลือกต่างๆ มีดังนี้

 • เมื่อต้องการนำแบบสอบถามไปใช้กับแฟ้มทั้งหมดและโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดในโฟลเดอร์ปัจจุบัน ให้คลิก ค่าเริ่มต้น

 • เมื่อต้องการนำแบบสอบถามไปใช้เฉพาะกับแฟ้มต่างๆ ในโฟลเดอร์ปัจจุบัน ไม่ใช่กับโฟลเดอร์ย่อยใดๆ ให้คลิก แฟ้มเท่านั้น

 • เมื่อต้องการนำแบบสอบถามไปใช้กับแฟ้มทั้งหมดในโฟลเดอร์ทั้งหมด ไม่ใช่โฟลเดอร์ย่อยใดๆ ในทั้งไซต์ ให้คลิก Recursive

 • เมื่อต้องการนำแบบสอบถามไปใช้กับแฟ้มทั้งหมดในโฟลเดอร์ทั้งหมดและโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดในทั้งไซต์ ให้คลิก RecusiveAll

การเชื่อมต่อฐานข้อมูล

เมื่อคุณระบุแบบสอบถาม SQL สำหรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูล คุณยังสามารถระบุได้ว่าคำสั่งการอ่านและการเขียนนั้นจะถูกทำข้อมูลให้ตรงกันหรือไม่เมื่อมีการปรับเปลี่ยนแบบสอบถาม

กล่องกาเครื่องหมาย 'สร้างคำสั่งการเขียนโดยอัตโนมัติ'
ตัวเลือกในการสร้างคำสั่งเขียน SQL สำหรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูลจะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้ซิงโครไนซ์ถ้อยเขียนใหม่นอกเหนือจากถ้อยว่าอ่านแล้วเมื่อใดก็ ตามที่มีการปรับเปลี่ยนคิวรีการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

คำสั่งการอ่านมีคำสั่ง SQL ที่ดึง และแสดงข้อมูลที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยน คำสั่งบันทึกเป็นคำสั่ง SQL ที่ดึงข้อมูลที่สามารถปรับเปลี่ยน และบันทึกไว้แล้ว ไปแหล่งข้อมูลต้นฉบับ ถ้าคุณกำลังสร้างคำสั่งเขียน โดยอัตโนมัติคุณมีคำสั่งที่สร้างขึ้นในกรณีที่คุณจะต้องสร้างฟอร์มข้อมูลอยู่แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างฟอร์มข้อมูล ดูสร้างฟอร์มข้อมูล

แหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยง

ตามที่ได้หมายเหตุไว้ก่อนหน้า คุณสามารถปรับเปลี่ยนแบบสอบถามสำหรับแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงได้ก็ต่อเมื่อแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงนั้นประกอบด้วยสองการเชื่อมต่อฐานข้อมูลซึ่งรวมกันมากกว่าจะผสานกัน นอกจากนี้ เมื่อคุณทำงานกับการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง คุณจะมีตัวเลือกในการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบตารางหรือในรูปแบบลำดับชั้น

แท็บ 'แบบสอบถาม' ในกล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติแหล่งข้อมูล'

แบบตาราง เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเมื่อคุณทำงานกับฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงสองฐานข้อมูลที่มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (กล่าวคือ ระเบียนหนึ่งในฐานข้อมูลจะสัมพันธ์โดยตรงกับอีกระเบียนหนึ่งในอีกฐานข้อมูลหนึ่ง)

ลำดับชั้น อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าถ้าคุณมีฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงที่มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (กล่าวคือ ระเบียนหนึ่งในฐานข้อมูลหนึ่งจะสัมพันธ์กับหลายๆ ระเบียนในอีกฐานข้อมูลหนึ่ง)

ด้านบนของหน้า

เพิ่ม เอาออก หรือจัดเรียงเขตข้อมูล

คุณสามารถเพิ่ม เอาออก หรือจัดเรียงเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลได้ เมื่อคุณทำดังนั้น คุณเพียงแต่เปลี่ยนเขตข้อมูลที่พร้อมให้ใช้งานสำหรับการแสดงในบานหน้าต่างงาน รายละเอียดแสดงข้อมูล โดยคุณไม่ได้เพิ่ม เอาออก หรือจัดเรียงเขตข้อมูลในข้อมูลที่แท้จริง

 1. คลิกแหล่งข้อมูล ในบานหน้าต่างนำทาง

 2. ในแท็บแหล่งข้อมูล ในแกลเลอรี แหล่งข้อมูลคลิกขวา แล้วเลือกคุณสมบัติ

  กล่องโต้ตอบคุณสมบัติแหล่งข้อมูล ที่แสดง

  ส่วน 'แบบสอบถาม' ในกล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติแหล่งข้อมูล' สำหรับรายการหรือไลบรารี SharePoint
  ส่วนคิวรีบนแท็บแหล่งข้อมูลในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติแหล่งข้อมูล
 3. ถ้าแหล่งข้อมูลของคุณเป็นรายการ SharePoint หรือการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเช่นคลิกที่แท็บแหล่ง และภายใต้คิวรี คลิกเขตข้อมูล

  -OR-

  ถ้าแหล่งข้อมูลของคุณเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยง คลิกแท็บคิวรี และภายใต้คิวรี คลิกเขตข้อมูล

  หมายเหตุ: 

  • ตัวเลือกภายใต้คิวรี จะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับแหล่งข้อมูล SQL เหล่านี้ได้แก่ SharePoint รายการ และไลบรารี (เมื่อแหล่งข้อมูลเป็นสำเนาของ SharePoint รายการหรือไลบรารี), ฐานข้อมูล และแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงที่ประกอบด้วยตารางสองตารางฐานข้อมูลในฐานข้อมูลเดียวกัน

  • ถ้าแหล่งข้อมูลใช้คิวรีแบบกำหนดเอง คุณเห็นปุ่มแก้ไขแบบสอบถามแบบกำหนดเอง แทนที่เป็นตัวเลือกสำหรับเขตข้อมูลกรอง และเรียงลำดับ ถ้าคุณต้องการลบแบบสอบถามแบบกำหนดเอง ทำตามคำแนะนำเหล่านี้:

   1. คลิกกำหนดค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล คลิกถัดไป แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น

   2. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขคำสั่ง SQL แบบกำหนดเอง สำหรับแต่ละแท็บที่แสดงคำสั่ง SQL คลิกคำสั่งแก้ไข นั้นแล้ว ลบคำสั่ง SQL

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนคิวรีแบบกำหนดเอง ดูหัวข้อเพิ่มฐานข้อมูลเป็นแหล่งข้อมูล

 4. ในกล่องโต้ตอบเขตข้อมูลที่รวมอยู่ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลลงในแหล่งข้อมูล ภายใต้ เขตข้อมูลที่มีอยู่ ให้คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการ แล้วคลิก เพิ่ม

  • เมื่อต้องการเอาเขตข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ภายใต้เขตข้อมูลที่รวม คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้อง นั้นแล้ว คลิกเอาออก

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับของเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูล ภายใต้เขตข้อมูลที่รวม คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการย้าย ทางแล้ว คลิกย้ายขึ้น หรือย้ายลง

   หมายเหตุ: การย้ายเขตข้อมูลขึ้นในรายการจะเป็นการย้ายคอลัมน์ไปทางซ้ายในตารางข้อมูล ส่วนการย้ายเขตข้อมูลลงในรายการจะเป็นการย้ายคอลัมน์ไปทางขวา

  • คลิก ตกลง

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกหลายเขตข้อมูลในเวลาเดียวกัน ให้กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกแต่ละเขตข้อมูล

   กล่องโต้ตอบ เขตข้อมูลที่รวม

ด้านบนของหน้า

เพิ่ม ลบ หรือปรับเปลี่ยนตัวกรอง

คุณสามารถกรองข้อมูลได้ด้วยการสร้างแบบสอบถามตัวกรอง เมื่อคุณกรองแหล่งข้อมูล เท่ากับคุณนำตัวกรองไปใช้เพื่อให้แหล่งข้อมูลแสดงเฉพาะข้อมูลที่ตรงกับเกณฑ์ที่คุณระบุ ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีแหล่งข้อมูลที่มีระเบียนเป็นร้อยหรือพันระเบียน อย่างไรก็ตาม คุณต้องการแสดงเฉพาะชุดย่อยของระเบียนเหล่านั้น ดังนั้น คุณสามารถสร้างตัวกรองเพื่อให้มีเฉพาะชุดย่อยของระเบียนเท่านั้นที่แสดงขึ้นในแหล่งข้อมูลของคุณ

 1. คลิกแหล่งข้อมูล ในบานหน้าต่างนำทาง

 2. ในแท็บแหล่งข้อมูล ในแกลเลอรี แหล่งข้อมูลคลิกขวา แล้วเลือกคุณสมบัติ

  กล่องโต้ตอบคุณสมบัติแหล่งข้อมูล ที่แสดง

  ส่วน 'แบบสอบถาม' ในกล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติแหล่งข้อมูล' สำหรับรายการหรือไลบรารี SharePoint
  ส่วนคิวรีบนแท็บแหล่งข้อมูลในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติแหล่งข้อมูล
 3. ถ้าแหล่งข้อมูลของคุณคือ การเชื่อมต่อฐานข้อมูลหรือรายการ SharePoint นั่นคือคลิกที่แท็บแหล่ง และภายใต้คิวรี คลิกตัวกรอง

  -OR-

  ถ้าแหล่งข้อมูลของคุณเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยง คลิกแท็บคิวรี และภายใต้คิวรี คลิกตัวกรอง

  หมายเหตุ: 

  • ตัวเลือกภายใต้คิวรี จะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับแหล่งข้อมูล SQL เหล่านี้ได้แก่ SharePoint รายการ และไลบรารี (เมื่อแหล่งข้อมูลเป็นสำเนาของ SharePoint รายการหรือไลบรารี), ฐานข้อมูล และแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงที่ประกอบด้วยตารางสองตารางฐานข้อมูลในฐานข้อมูลเดียวกัน

  • ถ้าแหล่งข้อมูลใช้คิวรีแบบกำหนดเอง คุณเห็นปุ่มแก้ไขแบบสอบถามแบบกำหนดเอง แทนที่เป็นตัวเลือกสำหรับเขตข้อมูลกรอง และเรียงลำดับ ถ้าคุณต้องการลบแบบสอบถามแบบกำหนดเอง ทำตามคำแนะนำเหล่านี้:

   1. คลิกกำหนดค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล คลิกถัดไป แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น

   2. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขคำสั่ง SQL แบบกำหนดเอง สำหรับแต่ละแท็บที่แสดงคำสั่ง SQL คลิกคำสั่งแก้ไข นั้นแล้ว ลบคำสั่ง SQL

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนคิวรีแบบกำหนดเอง ดูหัวข้อเพิ่มฐานข้อมูลเป็นแหล่งข้อมูล

 4. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติแหล่งข้อมูล ให้คลิก ตัวกรอง กล่องโต้ตอบ เงื่อนไขตัวกรอง จะปรากฏขึ้น

ขณะนี้คุณพร้อมที่จะเพิ่ม ลบ หรือปรับเปลี่ยนตัวกรองแล้ว

เพิ่มตัวกรอง

ลบตัวกรอง

ปรับเปลี่ยนตัวกรอง

เพิ่มส่วนคำสั่งลงในตัวกรองที่มีอยู่

จัดกลุ่มอนุประโยคในตัวกรอง

ส่วนคำสั่งปรับเปลี่ยน

ลบส่วนคำสั่ง

เพิ่มตัวกรอง

 1. ในกล่องโต้ตอบ เงื่อนไขตัวกรอง ให้คลิก คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มส่วนคำสั่งใหม่

 2. คลิกกล่อง ชื่อเขตข้อมูล แล้วคลิกเขตข้อมูลที่มีค่าที่คุณต้องการ

 3. คลิกกล่อง การเปรียบเทียบ แล้วคลิกตัวดำเนินการที่คุณต้องการ

 4. คลิกกล่อง ค่า แล้วพิมพ์หรือเลือกเงื่อนไขที่คุณต้องการ

 5. คลิก ตกลง

ลบตัวกรอง

 • ในกล่องโต้ตอบเกณฑ์ตัวกรอง คลิกลูกศรในคอลัมน์ด้านซ้ายสุดของส่วนคำสั่ง นั้นแล้ว กด DELETE

ปรับเปลี่ยนตัวกรอง

 1. ในกล่องโต้ตอบ เงื่อนไขตัวกรอง ให้คลิกส่วนคำสั่งที่มีอยู่ แล้วเลือกทำดังต่อไปนี้

  • คลิกกล่อง ชื่อเขตข้อมูล แล้วคลิกเขตข้อมูลที่มีค่าที่คุณต้องการ

  • คลิกกล่อง การเปรียบเทียบ แล้วคลิกตัวดำเนินการที่คุณต้องการ

  • คลิกกล่อง ค่า แล้วพิมพ์หรือเลือกเงื่อนไขที่คุณต้องการ

 2. คลิก ตกลง

เพิ่มส่วนคำสั่งลงในตัวกรองที่มีอยู่

คุณสามารถใช้หลายนิพจน์ได้ในตัวกรองเดียว โดยคุณสามารถทำได้ด้วยการเพิ่มส่วนคำสั่งใหม่ที่ระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ข้อมูลต้องมี

 1. ในกล่องโต้ตอบ เงื่อนไขตัวกรอง ที่จุดสิ้นสุดของส่วนคำสั่งที่มีอยู่ ให้คลิกกล่อง และ/หรือ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างตัวกรองที่ซึ่งข้อมูลต้องตรงกับเงื่อนไขในทั้งสองส่วนคำสั่ง ให้คลิก และ

  • เมื่อต้องการสร้างตัวกรองที่ซึ่งข้อมูลต้องตรงกับเงื่อนไขในหนึ่งส่วนคำสั่งเท่านั้น ให้คลิก หรือ

 2. บนแถวถัดไป ให้คลิก คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มส่วนคำสั่งใหม่

 3. คลิกกล่อง ชื่อเขตข้อมูล แล้วคลิกเขตข้อมูลที่มีค่าที่คุณต้องการ

 4. คลิกกล่อง การเปรียบเทียบ แล้วคลิกตัวดำเนินการที่คุณต้องการ

 5. คลิกกล่อง ค่า แล้วพิมพ์หรือเลือกเงื่อนไขที่คุณต้องการ

 6. คลิก ตกลง

จัดกลุ่มส่วนคำสั่งในตัวกรอง

เมื่อตัวกรองของคุณมีหลายส่วนคำสั่ง คุณอาจต้องการจัดกลุ่มอย่างน้อยสองส่วนคำสั่งเพื่อให้ถูกนำไปใช้ก่อนอีกส่วนคำสั่งหนึ่ง

 1. ในกล่องโต้ตอบ เงื่อนไขตัวกรอง ที่จุดสิ้นสุดของส่วนคำสั่งที่สอง ให้คลิกกล่อง และ/หรือ แล้วคลิก หรือ

 2. ในกล่องโต้ตอบ เงื่อนไขตัวกรอง ให้คลิก คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มส่วนคำสั่งใหม่

 3. คลิกกล่อง ชื่อเขตข้อมูล แล้วคลิกเขตข้อมูลที่มีค่าที่คุณต้องการ

 4. คลิกกล่อง การเปรียบเทียบ แล้วคลิกตัวดำเนินการที่คุณต้องการ

 5. คลิกกล่อง ค่า แล้วพิมพ์หรือเลือกเงื่อนไขที่คุณต้องการ

 6. กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกลูกศรในคอลัมน์ซ้ายสุดของส่วนคำสั่งที่คุณต้องการจัดกลุ่ม แล้วคลิก จัดกลุ่ม (เมื่อต้องการเอาการจัดกลุ่มออก ให้คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่ม)

  นิพจน์ตัวอย่างในกล่องโต้ตอบ 'เงื่อนไขตัวกรอง'
  วงเล็บเหลี่ยมเชื่อมต่อสองส่วนของประโยคบ่งชี้ว่า ส่วนของประโยคดังกล่าวจะถูกจัดกลุ่ม
 7. คลิก ตกลง

ปรับเปลี่ยนส่วนคำสั่ง

 • ในกล่องโต้ตอบ เงื่อนไขตัวกรอง ให้คลิกส่วนคำสั่งที่มีอยู่ แล้วเลือกทำดังต่อไปนี้

  • ในกล่อง ชื่อเขตข้อมูล ให้คลิกเขตข้อมูลที่มีค่าที่คุณต้องการ

  • คลิกกล่อง การเปรียบเทียบ แล้วคลิกตัวดำเนินการที่คุณต้องการ

  • คลิกกล่อง ค่า แล้วพิมพ์หรือเลือกเงื่อนไขที่คุณต้องการ

  • คลิก ตกลง

ลบส่วนคำสั่ง

 • ในกล่องโต้ตอบ เงื่อนไขตัวกรอง ให้คลิกลูกศรในคอลัมน์ซ้ายสุดของส่วนคำสั่งที่คุณต้องการลบ แล้วกด DELETE

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือเอาลำดับการจัดเรียงออก

เมื่อคุณเรียงลำดับข้อมูลในแหล่งข้อมูล เท่ากับคุณปรับเปลี่ยนลำดับที่ข้อมูลจะปรากฏขึ้น การเรียงลำดับเป็นเทคนิคหนึ่งที่คุณสามารถใช้จัดเรียงระเบียนใหม่ในแบบที่ทำให้คุณเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น ลำดับการจัดเรียงโดยทั่วไปรวมถึง เรียงลำดับตามตัวอักษรและตามลำดับเลข

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเรียงลำดับหลายเขตข้อมูลได้ด้วยการเพิ่มเขตข้อมูลเพิ่มเติมลงในรายการลำดับการจัดเรียงได้อีกด้วย เมื่อคุณเรียงลำดับหลายเขตข้อมูล ลำดับการจัดเรียงจะกำหนดลำดับที่การจัดเรียงจะเกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบต่อผลลัพธ์ของข้อมูล

 1. คลิกแหล่งข้อมูล ในบานหน้าต่างนำทาง

 2. ในแท็บแหล่งข้อมูล ในแกลเลอรี แหล่งข้อมูลคลิกขวา แล้วเลือกคุณสมบัติ

  กล่องโต้ตอบคุณสมบัติแหล่งข้อมูล ที่แสดง

  ส่วน 'แบบสอบถาม' ในกล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติแหล่งข้อมูล' สำหรับรายการหรือไลบรารี SharePoint
  ส่วนคิวรีบนแท็บแหล่งข้อมูลในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติแหล่งข้อมูล
 3. ถ้าแหล่งข้อมูลของคุณเป็นรายการ SharePoint หรือการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเช่นคลิกที่แท็บแหล่งข้อมูล และภายใต้คิวรี คลิกเขตข้อมูล

  -OR-

  ถ้าแหล่งข้อมูลของคุณเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยง คลิกแท็บคิวรี และภายใต้คิวรี คลิกเขตข้อมูล

  หมายเหตุ: 

  • ตัวเลือกภายใต้คิวรี จะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับแหล่งข้อมูล SQL เหล่านี้ได้แก่ SharePoint รายการ และไลบรารี (เมื่อแหล่งข้อมูลเป็นสำเนาของ SharePoint รายการหรือไลบรารี), ฐานข้อมูล และแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงที่ประกอบด้วยตารางสองตารางฐานข้อมูลในฐานข้อมูลเดียวกัน

  • ถ้าแหล่งข้อมูลใช้คิวรีแบบกำหนดเอง คุณเห็นปุ่มแก้ไขแบบสอบถามแบบกำหนดเอง แทนที่เป็นตัวเลือกสำหรับเขตข้อมูลกรอง และเรียงลำดับ ถ้าคุณต้องการลบแบบสอบถามแบบกำหนดเอง ทำตามคำแนะนำเหล่านี้:

   1. คลิกกำหนดค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล คลิกถัดไป แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น

   2. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขคำสั่ง SQL แบบกำหนดเอง สำหรับแต่ละแท็บที่แสดงคำสั่ง SQL คลิกคำสั่งแก้ไข นั้นแล้ว ลบคำสั่ง SQL

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนคิวรีแบบกำหนดเอง ดูหัวข้อเพิ่มฐานข้อมูลเป็นแหล่งข้อมูล

 4. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติแหล่งข้อมูล คลิกเรียงลำดับ กล่องโต้ตอบเรียงลำดับ ปรากฏขึ้น
  กล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ

ขณะนี้คุณพร้อมที่จะเพิ่มหรือเอาลำดับการจัดเรียงออกแล้ว

เพิ่มลำดับการจัดเรียง

 1. ในกล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ ภายใต้ เขตข้อมูลที่มีอยู่ ให้คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเรียงลำดับ แล้วคลิก เพิ่ม

  หมายเหตุ: ถ้าไม่มีเขตข้อมูลใดปรากฏภายใต้เขตข้อมูลที่พร้อมใช้งาน ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเรียงลำดับบน แล้ว คลิกตกลง

 2. ภายใต้ คุณสมบัติการเรียงลำดับ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับเขตข้อมูลจากต่ำสุดไปสูงสุด (ตัวอย่างเช่น A, B, C หรือ 1, 2, 3) ให้คลิก จากน้อยไปหามาก

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับเขตข้อมูลจากสูงสุดไปต่ำสุด (ตัวอย่างเช่น C, B, A หรือ 3, 2, 1) ให้คลิก จากมากไปหาน้อย

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับการจัดเรียงของเขตข้อมูลจากน้อยไปหามากเป็นจากมากไปหาน้อย (หรือในทางกลับกัน) ให้คลิกสองครั้งที่เขตข้อมูลในรายการ ลำดับการจัดเรียง โปรดสังเกตว่ารูปสามเหลี่ยมถัดจากชื่อเขตข้อมูลจะระบุว่ามีการเรียงลำดับเขตข้อมูลในลำดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย

 3. เมื่อต้องการเรียงลำดับหลายเขตข้อมูล ให้เพิ่มเขตข้อมูลเพิ่มเติมลงในรายการ ลำดับการจัดเรียง

 4. คลิก ตกลง

 5. คุณยังสามารถเปลี่ยนลำดับที่เขตข้อมูลถูกเรียงลำดับอยู่ได้อีกด้วย เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับของเขตข้อมูล ให้คลิกเขตข้อมูลในรายการ ลำดับการจัดเรียง แล้วคลิก ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง

เอาลำดับการจัดเรียงออก

 • ในกล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ ภายใต้ ลำดับการจัดเรียง ให้คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเอาออกจากลำดับการจัดเรียง แล้วคลิก เอาออก เมื่อต้องการเอาการเรียงลำดับทั้งหมดออกจากฐานข้อมูล ให้เอาเขตข้อมูลทั้งหมดออกจากลำดับการจัดเรียง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×