การสร้างแค็ตตาล็อกเวียน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Publisher มีความสามารถในการเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ฐานข้อมูล กระดาษคำนวณ หรือแม้แต่แฟ้มข้อความ และสามารถใช้ข้อมูลเพื่อสร้างแค็ตตาล็อกของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถใช้แค็ตตาล็อกเวียนเพื่อสร้างไดเรกทอรี อัลบั้มรูปถ่าย หรือสิ่งพิมพ์ชนิดอื่นที่จะแสดงข้อมูลรายการอย่างน้อยหนึ่งรายการในแต่ละหน้าได้อีกด้วย

วิธีการทำงานของแค็ตตาล็อกผสาน

การวางแผนของแค็ตตาล็อก

สร้างสิ่งพิมพ์ของเทมเพลต

เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลของคุณ

แทรกเขตข้อมูลผสาน

ทำให้เสร็จสมบูรณ์ พิมพ์ และบันทึกสิ่งพิมพ์ของคุณแค็ตตาล็อก

ลักษณะการทำงานของแค็ตตาล็อกเวียน

แค็ตตาล็อกเวียนจะคล้ายกับจดหมายเวียน เมื่อคุณใช้แค็ตตาล็อกเวียน คุณจะสร้างสิ่งพิมพ์แม่แบบแค็ตตาล็อกเวียน แล้วรวมแม่แบบนั้นเข้ากับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเพื่อสร้างหน้าที่ผสานข้อมูลเข้าด้วยกัน

แหล่งข้อมูลจะรวมเข้ากับแม่แบบเวียนเพื่อสร้างหน้าแค็ตตาล็อก

แหล่งข้อมูล 1 กับระเบียนข้อมูล เช่นชื่อรายการและคำอธิบาย

แค็ตตาล็อก 2 ผสานสิ่งพิมพ์ของเทมเพลกับแค็ตตาล็อกเวียน และเขตข้อมูลที่มีพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับบันทึกข้อมูลผสาน

หน้า Resulting ผสาน 3 ที่แสดงหลายระเบียนสำหรับแต่ละหน้า

คุณสามารถบันทึกแค็ตตาล็อกเวียนของคุณเป็นสิ่งพิมพ์ใหม่ หรือจะเพิ่มแค็ตตาล็อกเวียนไว้ท้ายสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่แล้วก็ได้ คุณยังสามารถบันทึกแม่แบบแค็ตตาล็อกเวียนของคุณและนำมาใช้สร้างชุดของหน้าที่ผสานเพิ่มเติม เมื่อใดก็ตามที่คุณปรับปรุงข้อมูลในแหล่งข้อมูลของคุณได้อีกด้วย

ก่อนเริ่มดำเนินการ

เคล็ดลับต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสามารถสร้างแค็ตตาล็อกเวียนได้เป็นผลสำเร็จ

 • เริ่มแค็ตตาล็อกเวียนในสิ่งพิมพ์ใหม่

 • นอกจากหน้าต่างๆ เช่น หน้าปก สารบัญ และฟอร์มใบสั่งซื้อแล้ว คุณควรเตรียมหน้าไว้หนึ่งหน้าสำหรับเขตข้อมูลผสาน ถึงแม้ว่าหลังจากที่คุณสร้างเอกสารที่ผสานแล้ว แค็ตตาล็อกของคุณอาจจะมีหลายหน้าก็ตาม

 • ตั้งค่าแม่แบบแค็ตตาล็อกเวียนด้วยขนาดของหน้าที่คุณต้องการสำหรับหน้าที่ผสานขั้นสุดท้ายของคุณ

 • ถ้าคุณวางแผนที่จะเพิ่มหน้าที่ผสานที่คุณสร้างขึ้นไว้ท้ายสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่ารายละเอียดต่อไปนี้ของแม่แบบแค็ตตาล็อกเวียนของคุณตรงกับสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่

  • ขนาดหน้ากระดาษ (ความสูงและความกว้าง)

  • มุมมองเพจ (แบบหน้าเดียวหรือแบบสองหน้า)

  • ประเภทสิ่งพิมพ์ (เว็บหรืองานพิมพ์)

  • ลำดับหน้า (จากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้าย)

ด้านบนของหน้า

การวางแผนแค็ตตาล็อก

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นแค็ตตาล็อกเวียน ให้พิจารณาถึงชนิดของข้อมูลที่คุณต้องการแสดงรายการไว้ในหน้าที่ผสานขั้นสุดท้าย

 • คุณต้องการแสดงชื่อรายการและราคาหรือไม่

 • คุณต้องการรวมคำอธิบายของแต่ละรายการไว้ด้วยหรือไม่

 • คุณต้องการรวมรูปภาพของแต่ละรายการไว้ด้วยหรือไม่

การวางแผนแหล่งข้อมูล

หลังจากที่คุณตัดสินใจเกี่ยวกับชนิดของข้อมูลที่คุณต้องการรวมไว้ในแค็ตตาล็อกของคุณแล้ว คุณก็สามารถสร้างแหล่งข้อมูลที่จะใช้สำหรับแค็ตตาล็อกเวียนของคุณได้ ถ้าคุณมีแหล่งข้อมูลอยู่แล้ว คุณสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งข้อมูลนั้นมีข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการรวมไว้ในแค็ตตาล็อกเวียน

แค็ตตาล็อกเวียนของ Publisher สามารถใช้รูปแบบแหล่งข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ถ้าคุณยังไม่มีแหล่งข้อมูลที่จะใช้สำหรับแค็ตตาล็อกเวียนของคุณ คุณสามารถสร้างแหล่งข้อมูลใน Publisher ได้ คุณยังสามารถสร้างแหล่งข้อมูลในแผ่นงาน Microsoft Office Excel หรือในตาราง Microsoft Office Word ได้เช่นกัน

เขตข้อมูลที่คุณรวมไว้ในแหล่งข้อมูลของคุณสอดคล้องกับเขตข้อมูลผสานที่คุณแทรกลงในเทมเพลตของคุณผสานแค็ตตาล็อก

เมื่อคุณตั้งค่าแหล่งข้อมูล ให้สร้างคอลัมน์สำหรับข้อมูลแต่ละชนิด เช่น ชื่อรายการ หมายเลขสินค้า และราคา แถวแต่ละแถว หรือระเบียนแต่ละระเบียนจะสอดคล้องกับข้อมูลสำหรับหนึ่งรายการ

สิ่งสำคัญ  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แหล่งข้อมูลของคุณรวมถึงเขตข้อมูล หรือคอลัมน์ สำหรับแต่ละประเภทของข้อมูลที่คุณจะเริ่มจดหมายเวียน โดยขึ้นอยู่กับชนิดของแหล่งข้อมูลของคุณ คุณอาจไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างไปยังข้อมูลหลังจากที่คุณเชื่อมต่อใน Publisher แต่จะดีกว่าเพื่อทำให้ข้อมูลก่อนที่คุณเริ่ม

ถ้าคุณวางแผนที่จะผสานรูปถ่ายลงในหน้าของคุณแค็ตตาล็อก คุณจำเป็นต้องรวมคอลัมน์สำหรับเส้นทาง ของแต่ละไฟล์รูปภาพที่คุณวางแผนที่จะใช้ รวมรูปภาพจริงหรือรูปภาพในแหล่งข้อมูลของคุณ

ถ้าคุณวางแผนที่จะสร้างแหล่งข้อมูลใน Publisher คุณสามารถดำเนินการนี้ได้หลังจากที่คุณสร้างสิ่งพิมพ์แม่แบบแล้ว

ด้านบนของหน้า

การสร้างสิ่งพิมพ์แม่แบบ

ในขณะนี้ คุณสามารถสร้างสิ่งพิมพ์แม่แบบแค็ตตาล็อกเวียน ซึ่งคุณจะนำไปใช้ในการออกแบบเค้าโครงของหน้าที่ผสานขั้นสุดท้ายของคุณได้แล้ว เมื่อคุณทำการผสานเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะใช้แม่แบบแค็ตตาล็อกเวียนนี้ในการสร้างหน้าที่ผสาน ซึ่งคุณสามารถบันทึกเป็นสิ่งพิมพ์ใหม่ หรือเพิ่มไว้ท้ายสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่ก็ได้

เทมเพลตของคุณผสานแค็ตตาล็อกควรมีเค้าโครงเหมือน (ขนาดหน้ากระดาษและการวางแนว) ที่คุณต้องการสำหรับหน้าผสานขั้นสุดท้ายของคุณ นอกจากนี้ยัง ควรประกอบด้วยข้อความ หรือกราฟิกที่คุณต้องการให้ปรากฏบนแต่ละหน้าของสิ่งพิมพ์ของคุณขั้นสุดท้าย เช่น รูปพื้นหลัง หรือหมายเลขโทรศัพท์และชื่อของบริษัทของคุณ นี่คือดีที่สุดโดยใช้หน้าต้นแบบสำหรับองค์ประกอบเหล่านี้ของเทมเพลเวียนเสร็จสิ้น

ถ้าคุณวางแผนที่จะเพิ่มหน้าที่ผสานของคุณไว้ท้ายสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดต่อไปนี้ของแม่แบบแค็ตตาล็อกเวียนของคุณตรงกับสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่

 • ขนาดหน้ากระดาษ (ความสูงและความกว้าง)

 • มุมมองเพจ (แบบหน้าเดียวหรือแบบสองหน้า)

 • ประเภทสิ่งพิมพ์ (เว็บหรืองานพิมพ์)

 • ลำดับหน้า (จากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้าย)

การสร้างแม่แบบแค็ตตาล็อกเวียน

 1. เลือกแม่แบบสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสำหรับแค็ตตาล็อกของคุณ

 2. บนแท็บแทรก คลิกหน้าแค็ตตาล็อก
  เริ่มการผสานหน้าแค็ตตาล็อก

 3. หน้าแค็ตตาล็อกจะถูกสร้างขึ้น ด้วยค่าเริ่มต้นในพื้นที่การผสานแค็ตตาล็อก และแท็บเครื่องมือแค็ตตาล็อกจะปรากฏบน ribbon ในขณะนี้ คุณสามารถจัดตำแหน่งพื้นที่การผสานแค็ตตาล็อกขณะที่คุณต้องบนหน้าเพิ่มข้อความหรือรูปภาพที่คุณต้องการให้ปรากฏบนทุกหน้าของแค็ตตาล็อกคุณ ใด ๆ ได้ พื้นที่การผสานที่มีขนาดเล็ก สามารถผสานรายการลงในหน้าเพิ่มเติมของแค็ตตาล็อก ตัวอย่างเช่น "x 2" เวียน 2 พื้นที่จะทำซ้ำอีกครั้งกว่าพื้นที่ "x 4" ผสาน 4 ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับต้นขวาเป็นเหมือนกับใน ขณะที่คุณสามารถย้อนกลับไปแก้ไขรายการเหล่านี้ได้ตลอดเวลามากเกินไป

  เคล็ดลับ  ไม่ต้องกำหนดค่าในพื้นที่ผสานแค็ตตาล็อกในขณะนี้ รอจนกระทั่งอยู่ในเวลาที่จะแทรกเขตข้อมูลผสาน และใช้ดีไซน์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าหนึ่งจากแกลเลอรีเค้าโครง

ด้านบนของหน้า

การเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลของคุณ

หลังจากที่คุณจัดรูปแบบหน้าแม่แบบแค็ตตาล็อกเวียนของคุณแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างหรือค้นหาตำแหน่ง และเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลของคุณ ตัวเลือกที่คุณเลือกถัดไปจะขึ้นอยู่กับว่าคุณมีแหล่งข้อมูลอยู่แล้ว หรือคุณต้องการสร้างรายการใหม่ใน Publisher

 1. ในแท็บเครื่องมือแค็ตตาล็อก คลิกเพิ่มรายการ และเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกชนิดของรายการใหม่ถ้าคุณจำเป็นต้องสร้างแหล่งข้อมูลสำหรับการผสาน

  • คลิกใช้รายการที่มีอยู่ถ้าคุณมีแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการใช้

  • คลิกเลือกจากที่ติดต่อ Outlook ถ้าคุณต้องการสร้างไดเรกทอรีของที่ติดต่อของคุณ

การพิมพ์รายการใหม่

 1. ในกล่องโต้ตอบรายการผลิตภัณฑ์ใหม่ พิมพ์ข้อมูลสำหรับรายการแรก หรือระเบียน ที่คุณต้องการรวมไว้ในแค็ตตาล็อกของคุณ

  ถ้าคุณต้องการเพิ่ม หรือเอาคอลัมน์ออกนั่นคือตัวอย่าง ถ้าคุณไม่ได้รวมถึงรูปภาพเช่นคลิกกำหนดคอลัมน์ แล้ว ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้อง

 2. หลังจากที่คุณพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดสำหรับระเบียนแรกของคุณ คลิกรายการใหม่ แล้ว พิมพ์ข้อมูลสำหรับระเบียนถัดไป ดำเนินต่อจนกระทั่งคุณได้พิมพ์ข้อมูลสำหรับระเบียนทั้งหมดที่คุณต้องการรวม

 3. เมื่อรายการใหม่ของคุณเสร็จสมบูรณ์ คลิกตกลง

 4. ในกล่องโต้ตอบบันทึกรายการที่อยู่ พิมพ์ชื่อสำหรับรายการใหม่ของคุณ จากนั้น คลิกบันทึก

การใช้รายการที่มีอยู่

 1. ในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล ค้นหา และคลิกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการ

  ตามค่าเริ่มต้น Publisher จะบันทึกแหล่งข้อมูลในโฟลเดอร์ที่แหล่งข้อมูลของฉัน คุณอาจต้องการเรียกดูโฟลเดอร์ที่แหล่งข้อมูลของฉันจะค้นหาแหล่งข้อมูลของคุณ

 2. คลิกเปิด

  กล่องโต้ตอบอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับชนิดของแหล่งข้อมูลที่คุณเลือก อาจปรากฏ ร้องขอข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น ถ้าแหล่งข้อมูลของคุณอยู่ในเวิร์กชีต Excel ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับหลายแท็บ คุณต้องเลือกแท็บแผ่นงานที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้อง นั้นแล้ว คลิกตกลง

การเลือกจากที่ติดต่อ Outlook

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในกล่องโต้ตอบเลือกติดต่อ คลิกรายการติดต่อที่คุณต้องการใช้

  • ในกล่องโต้ตอบเลือกโปรไฟล์ เลือกโปรไฟล์ถูกต้องสำหรับติดต่อที่คุณต้องการใช้

 2. คลิก ตกลง

การเพิ่มรายการเพิ่มเติม

ถ้าคุณต้องการใช้รายการมากกว่าหนึ่งรายการในแค็ตตาล็อกเวียนของคุณ คุณสามารถเพิ่มรายการได้

 1. คลิกแก้ไขรายการ ในแค็ตตาล็อกเวียนผลิตภัณฑ์ราย ภายใต้เพิ่มไปยังรายการผลิตภัณฑ์ คลิ กเลือกรายการที่มีอยู่,เลือกจากที่ติดต่อ Outlook หรือพิมพ์รายการใหม่
  Publisher จะพร้อมท์ให้คุณแก้ไขไม่ตรงกันระหว่างเขตข้อมูลในรายการแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยการเพิ่มลงในกล่องโต้ตอบรายการผลิตภัณฑ์ที่เปิดไว้

 2. ในการเพิ่มลงในกล่องโต้ตอบรายการผลิตภัณฑ์ เลือกเขตข้อมูลที่ถูกเลือกในคอลัมน์ Matched เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการให้สอดคล้องในเขตข้อมูลรายการผลิตภัณฑ์ที่มีรายการเขตข้อมูลที่ตรงกัน แล้ว คลิ กตรงกันพอดี

 3. ในกล่องโต้ตอบเขตข้อมูลที่ตรงกัน ตรวจสอบว่า เขตข้อมูลที่คุณเลือกจะแสดงภายใต้ตรงกันพอดีกับเขตข้อมูลรายการผลิตภัณฑ์ หรือเลือกอีก แล้ว คลิกตกลง

 4. ถ้าคุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ลงในรายการผู้รับของคุณเพื่อจับ เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มในรายการใหม่ (รายการซ้ายในการเพิ่มลงในกล่องโต้ตอบรายชื่อผู้รับ), คลิกเพิ่ม จากนั้น คลิกตกลง
  เพิ่มเขตข้อมูลจะแสดงภายใต้เขตข้อมูลใหม่ถูกเพิ่มลงในรายชื่อผู้รับ

การเลือกระเบียนที่คุณต้องการรวม

 1. คลิกแก้ไขรายการ

 2. ในกล่องโต้ตอบรายการผลิตภัณฑ์การผสานแค็ตตาล็อก เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากระเบียนที่คุณต้องการรวม และล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากระเบียนที่คุณต้องการแยกออก

   เคล็ดลับ  ถ้าคุณต้องการรวมเฉพาะบางระเบียนในรายการ คลิกล้างทั้งหมด จากนั้น เลือกระเบียนคุณต้องการ

  • กรองรายการของคุณตามเกณฑ์ที่ระบุ โดยคลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากส่วนหัวของคอลัมน์ของรายการที่คุณต้องการกรองตาม แล้วคลิกค่าที่คุณต้องการใช้เป็นตัวกรอง

   • (ว่าง) แสดงระเบียนทั้งหมดที่เขตข้อมูลสอดคล้องกันว่างเปล่า

   • (ไม่ว่าง) แสดงระเบียนทั้งหมดที่เขตข้อมูลสอดคล้องกันประกอบด้วยข้อมูล

    บันทึกย่อ  ถ้าแหล่งข้อมูลของคุณประกอบด้วยระเบียนที่แชร์ข้อมูลเดียวกัน และมีสิบ หรือน้อยกว่าค่าที่ไม่ซ้ำกันในคอลัมน์ คุณสามารถกรองข้อมูลเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ถ้าแหล่งข้อมูลของคุณคือ รายการของคุณสมบัติที่ขาย และมีคุณสมบัติระเบียนหลายรายการที่ต่างกันนั่นคือตามเมือง/ตั้ง คุณสามารถกรองบนต่างกันนั่นคือ

    กล่องโต้ตอบรายการผลิตภัณฑ์การผสานแค็ตตาล็อกแสดงเฉพาะระเบียนที่กำหนด เมื่อต้องการแสดงระเบียนทั้งหมดอีกครั้ง คลิก (ทั้งหมด)

  • เรียงลำดับข้อมูลในรายการได้ โดยคลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์ของข้อมูลที่คุณต้องการเรียงลำดับ ตัวอย่าง ถ้าคุณต้องการแสดงรายการตามลำดับตัวอักษรตามเมือง/ตำแหน่งที่ตั้ง คลิกส่วนหัวของคอลัมน์เมือง/ตำแหน่งที่ตั้ง

 3. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การแทรกเขตข้อมูลผสาน

ในขณะนี้ ก็ถึงขั้นตอนสำหรับการจัดเรียงข้อมูลที่คุณต้องการแสดงในสิ่งพิมพ์ของคุณ เมื่อต้องการจัดเค้าโครงหน้า ให้คุณเพิ่มเขตข้อมูลผสานลงในพื้นที่แค็ตตาล็อกเวียน เขตข้อมูลผสานแต่ละเขตข้อมูลจะแสดงถึงคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์ในแหล่งข้อมูลของคุณ และพื้นที่แค็ตตาล็อกเวียนจะแสดงลักษณะที่จะปรากฏของข้อมูลในระเบียนหนึ่งระเบียน

คุณสามารถจัดเรียงพื้นที่แค็ตตาล็อกเวียนได้ตามต้องการ แล้วระบุจำนวนครั้งที่จะทำซ้ำพื้นที่ผสานในแต่ละหน้า ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการแสดงสี่รายการในหน้าแต่ละหน้า รายการแต่ละรายการจะแสดงในลักษณะเดียวกันโดยขึ้นอยู่กับวิธีการจัดเรียงพื้นที่แค็ตตาล็อกเวียนของคุณ คุณสามารถปรับขนาดของรายการแต่ละรายการ และเปลี่ยนขนาดของพื้นที่แค็ตตาล็อกเวียนได้

สิ่งสำคัญ   ถ้าคุณแทรกเขตข้อมูลผสานนอกบริเวณเวียนแค็ตตาล็อก พวกเขาจะไม่ทำซ้ำเมื่อคุณทำการผสานให้เสร็จสมบูรณ์

การเลือกเค้าโครงพื้นที่ผสาน

 1. ในกลุ่ม เค้าโครง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกจากหนึ่งในแกลเลอรีตัวออกแบบที่สร้างไว้ล่วงหน้า
   ตัวเลือกเค้าโครงแค็ตตาล็อกเวียน

  • เลือกจำนวนแถวและคอลัมน์ในแต่ละหน้าในแถวและคอลัมน์แบบหล่นลง
   แถวและคอลัมน์ของเค้าโครงหน้าแค็ตตาล็อก

การแทรกเขตข้อมูลผสานข้อความลงในพื้นที่แค็ตตาล็อกเวียน

 1. คลิกที่ปุ่มเขตข้อมูลข้อความ คลิ กเขตข้อมูลผสานแรกที่คุณต้องการแทรก
  แทรกเขตข้อมูลข้อความในแค็ตตาล็อกเวียน

 2. ในพื้นที่แค็ตตาล็อกเวียน ให้เลือกเขตข้อมูลผสาน แล้วย้ายและปรับขนาดเขตข้อมูลผสานโดยทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย้ายเขตข้อมูลผสาน วางตำแหน่งตัวชี้เมาส์เหนือเขตข้อมูลผสานจนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนเป็นตัวชี้ย้าย ตัวชี้การย้าย นั้นแล้ว ลากเขตข้อมูลผสานไปยังตำแหน่งใหม่

  • เพื่อปรับขนาดเขตข้อมูลผสาน วางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือที่จับสำหรับปรับขนาดบนเฟรมรูปภาพหรือกล่องข้อความจนกว่าตัวชี้เปลี่ยนเป็นตัวชี้ปรับขนาด ย้ายตัวชี้ไม้บรรทัด แล้ว ลากเมาส์จนกว่าข้อความ เฟรมกล่องหรือรูปภาพมีขนาดที่คุณต้องการ

 3. คลิกที่ภายนอกเขตข้อมูลผสานเพื่อยกเลิกการเลือกเขตข้อมูล

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 จนกระทั่งคุณได้แทรกเขตข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการจากแหล่งข้อมูลของคุณแล้ว

สิ่งสำคัญ   เขตข้อมูลจะถูกแทรกที่จุดแทรกปัจจุบัน (จุดแทรกจุดกะพริบเคอร์เซอร์) ถ้าไม่มีจุดแทรก กล่องข้อความใหม่จะถูกสร้างขึ้น และเขตข้อมูลผสานถูกวางไว้ในกล่องข้อความใหม่นี้

การจัดรูปแบบเขตข้อมูลผสานแบบข้อความ

คุณสามารถจัดรูปแบบข้อมูลแค็ตตาล็อกเวียนได้โดยการจัดรูปแบบเขตข้อมูลผสานในแม่แบบแค็ตตาล็อกเวียนของคุณ เขตข้อมูลเหล่านี้สามารถจัดการได้เหมือนกับกล่องข้อความใดๆ และคุณสามารถรวมข้อความและการจัดรูปแบบที่ไม่มีการผสานได้เช่นเดียวกับรายการที่ผสาน

 1. ในแม่แบบแค็ตตาล็อกเวียน ให้เลือกเขตข้อมูลที่มีข้อมูลที่คุณต้องการจัดรูปแบบ รวมทั้งอักขระเขตข้อมูลผสานที่อยู่รอบข้าง («« »»)

 2. บนแท็บเครื่องมือกล่องข้อความ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

การแทรกเขตข้อมูลผสานแบบรูปภาพลงในพื้นที่แค็ตตาล็อกเวียน

 1. คลิกที่ปุ่มเขตข้อมูลรูปภาพ คลิ กเขตข้อมูลผสานแรกที่คุณต้องการแทรก

 2. ในพื้นที่แค็ตตาล็อกเวียน ให้เลือกเขตข้อมูลผสาน แล้วย้ายและปรับขนาดเขตข้อมูลผสานโดยทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย้ายเขตข้อมูลผสาน วางตำแหน่งตัวชี้เมาส์เหนือเขตข้อมูลผสานจนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนเป็นตัวชี้ย้าย เคอร์เซอร์การย้าย นั้นแล้ว ลากเขตข้อมูลผสานไปยังตำแหน่งใหม่

  • เพื่อปรับขนาดเขตข้อมูลผสาน วางตำแหน่งตัวชี้เมาส์เหนือจุดจับในกรอบรูปภาพหรือกล่องข้อความหนึ่งจนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนเป็นตัวชี้ปรับขนาด เคอร์เซอร์ปรับขนาด แล้ว ลากเมาส์จนกว่าข้อความ เฟรมกล่องหรือรูปภาพมีขนาดที่คุณต้องการ

 3. คลิกที่ภายนอกเขตข้อมูลผสานเพื่อยกเลิกการเลือกเขตข้อมูล

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 จนกระทั่งคุณได้แทรกเขตข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการจากแหล่งข้อมูลของคุณแล้ว

สิ่งสำคัญ   เขตข้อมูลจะถูกแทรกที่จุดแทรกปัจจุบัน (จุดแทรกจุดกะพริบเคอร์เซอร์) ถ้าไม่มีจุดแทรก กล่องข้อความใหม่จะถูกสร้างขึ้น และเขตข้อมูลผสานถูกวางไว้ในกล่องข้อความใหม่นี้

การย้ายหรือปรับขนาดพื้นที่แค็ตตาล็อกเวียน

ถ้าเขตข้อมูลผสานที่จัดรูปแบบแล้วของคุณไม่พอดีกับพื้นที่แค็ตตาล็อกเวียน คุณสามารถปรับขนาดเขตข้อมูลนั้นได้

บันทึกย่อ  ถ้าคุณเพิ่มขนาด คุณอาจจำเป็นให้พอดีกับน้อยกว่ารายการ หรือระเบียน บนแต่ละหน้า

 1. คลิกพื้นที่การผสานแค็ตตาล็อกเพื่อเลือก

 2. วางตำแหน่งตัวชี้เมาส์เหนือจุดจับบนพื้นที่ผสานแค็ตตาล็อก จากนั้น ลากเมาส์

 3. ระบุจำนวนรายการที่ควรปรากฏบนแต่ละหน้า ด้วยการพิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการสำหรับรายการลง มาตามหน้า และในแต่ ละหน้าบนแถบเครื่องมือเค้าโครงผสานแค็ตตาล็อก

การเสร็จสิ้นการดำเนินการและแสดงตัวอย่างแม่แบบ

 1. คลิกแสดงตัวอย่างผลลัพธ์

 2. คลิกที่ลูกศรเพื่อดูแต่ละหน้าของข้อมูลที่ผสาน
  กลุ่มแสดงตัวอย่างแค็ตตาล็อก

  ถ้าคุณตัดสินใจไม่รวมรายการ คลิกรายการ previewed แล้ว คลิ กแยกรายการในกลุ่มหน้าแสดงตัวอย่าง

ด้านบนของหน้า

การทำให้เสร็จสมบูรณ์ การพิมพ์ และการบันทึกสิ่งพิมพ์แค็ตตาล็อกของคุณ

ในการทำการผสานให้เสร็จสมบูรณ์ คุณมีตัวเลือกสามตัวเลือกดังต่อไปนี้

 • คุณสามารถพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่ผสานของคุณโดยตรง

 • คุณสามารถสร้างและพิมพ์สิ่งพิมพ์ใหม่ซึ่งมีเนื้อหาที่ผสาน คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของสิ่งพิมพ์นี้ ในลักษณะเดียวกับที่คุณจะทำการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งพิมพ์อื่นๆ ใน Publisher

เคล็ดลับ  ถ้าคุณต้องการรวมผสานแค็ตตาล็อกหลายในสิ่งพิมพ์ คุณจะต้องสร้างสิ่งพิมพ์ใหม่สำหรับหน้าผสานกับสามารถมีเพียงหนึ่งชุดของแค็ตตาล็อกหน้าต่อสิ่งพิมพ์

 • คุณสามารถเพิ่มเนื้อหาที่ผสานลงในสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่ได้

ถ้าคุณต้องการเพิ่มปกหน้าและปกหลังให้กับสิ่งพิมพ์ของคุณ หรือถ้าคุณต้องการเพิ่มหน้าอื่น คุณจะต้องสร้างสิ่งพิมพ์ใหม่หรือเพิ่มเนื้อหาลงในสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่

การผสานกับสิ่งพิมพ์ใหม่

ถ้าคุณต้องการแก้ไขหน้าของคุณผสาน บันทึกสำหรับใช้ในภายหลัง หรือพิมพ์ได้ในภายหลัง คุณสามารถรวบรวม และบันทึกหน้าของคุณที่ผสานทั้งหมดเป็นเดี่ยวใหม่ผสานสิ่งพิมพ์ที่ประกอบด้วยข้อมูลจริงนั่นคือตัวอย่าง ชื่อผลิตภัณฑ์และราคาซึ่งแทนที่เป็นเขตข้อมูลผสานได้

 1. ในกลุ่มผสาน คลิกผสานไปใหม่
  ผสานแค็ตตาล็อกกับสิ่งพิมพ์ใหม่
  publisher สร้างสิ่งพิมพ์ใหม่ที่คุณสามารถบันทึก และแก้ไข แม้แต่คุณสามารถเพิ่มหน้า และกลับไปใบปะหน้าได้
  หมายเหตุถ้าคุณวางแผนที่จะพิมพ์แค็ตตาล็อกคุณเป็นสมุดขนาดเล็ก ให้แน่ใจว่า จำนวนหน้าทั้งหมดเป็นผลคูณของสี่

 2. ในบานหน้าต่างงานการผสานแค็ตตาล็อก คลิกบันทึกสิ่งพิมพ์นี้

 3. ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อสำหรับสิ่งพิมพ์ใหม่ของคุณ จากนั้น คลิกบันทึก

 4. ถ้าจำเป็น ให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณได้ทำไว้กับแม่แบบแค็ตตาล็อกเวียนของคุณด้วย คุณสามารถใช้แม่แบบแค็ตตาล็อกเวียนนี้ซ้ำเพื่อสร้างหน้าที่ผสานเพิ่มเติม เมื่อใดก็ตามที่คุณปรับปรุงข้อมูลในแหล่งข้อมูลของคุณได้

การเพิ่มลงในสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่

ถ้าคุณมีการตั้งค่าหน้าปกไว้ในสิ่งพิมพ์ที่แยกต่างหากอยู่แล้ว หรือถ้าคุณต้องการวางแค็ตตาล็อกไว้ท้ายสิ่งพิมพ์ที่ยาวกว่า คุณสามารถเพิ่มเนื้อหาที่ผสานของคุณได้โดยตรง

ก่อนที่คุณจะเพิ่มหน้าที่ผสานของคุณไว้ท้ายสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดต่อไปนี้ของแม่แบบแค็ตตาล็อกเวียนของคุณตรงกับสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่

 • ขนาดหน้ากระดาษ (ความสูงและความกว้าง)

 • มุมมองเพจ (แบบหน้าเดียวหรือแบบสองหน้า)

 • ประเภทสิ่งพิมพ์ (เว็บหรืองานพิมพ์)

 • ลำดับหน้า (จากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้าย)

บันทึกย่อ  Publisher ไม่สามารถเพิ่มหน้าผสานเพื่อเปิดสิ่งพิมพ์ ถ้าคุณกำลังทำงานในสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการผสาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณบันทึก และปิดก่อนที่คุณทำการผสานให้เสร็จสมบูรณ์

 1. ในกลุ่มผสาน คลิกเพิ่มไปที่มีอยู่
  ผสานแค็ตตาล็อกกับสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่

 2. ในกล่องโต้ตอบเปิดสิ่งพิมพ์ ค้นหา และเลือกสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการเพิ่มหน้าที่ผสาน และ แล้ว คลิกเปิด

  Publisher จะเพิ่มหน้าที่ผสานไว้ท้ายสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่

  เคล็ดลับ  เมื่อต้องการจัดเรียงหน้ากระดาษในสิ่งพิมพ์ของคุณอัปเดตแล้ว คลิกหน้าใด ๆ ที่คุณต้องการย้ายบนบานหน้าต่างนำทางหน้า นั้นแล้ว ลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

 3. ในสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่ คลิกบันทึกเพื่อบันทึกการปรับปรุงของคุณ

 4. ถ้าจำเป็น ให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณได้ทำไว้กับแม่แบบแค็ตตาล็อกเวียนของคุณด้วย คุณสามารถใช้แม่แบบแค็ตตาล็อกเวียนนี้ซ้ำเพื่อสร้างหน้าที่ผสานเพิ่มเติม เมื่อใดก็ตามที่คุณปรับปรุงข้อมูลในแหล่งข้อมูลของคุณได้

การพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่ผสานของคุณ

 • ในกลุ่มผสาน คลิกพิมพ์
  ผสานแค็ตตาล็อกกับเครื่องพิมพ์

  Publisher จะเปิดหน้าการพิมพ์ในมุมมอง BackStage

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×