การสร้างเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน

การสร้างเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เหตุการณ์ คือกิจกรรมที่กินเวลา 24 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น ตัวอย่างของเหตุการณ์ ได้แก่ งานแสดงสินค้า การสัมมนา หรือวันหยุดพักผ่อน

ในบทความนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์

สร้างเหตุการณ์

เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์

ตั้งค่าเหตุการณ์ให้เป็นกิจวัตร

กำหนดเหตุการณ์ให้เป็นส่วนตัว

ค่าหรือเอาตัวเตือนออก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์

ตามปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นครั้งเดียวและกินเวลาหนึ่งวันหรือหลายวัน เหตุการณ์ประจำปี เช่น วันเกิดหรือวันครบรอบจะเกิดขึ้นทุกปีในวันที่ระบุ

เหตุการณ์และเหตุการณ์ประจำปีจะไม่ครอบคลุมทั้งช่วงเวลาในปฏิทินของคุณ เหตุการณ์เหล่านี้จะปรากฏเป็นแบนเนอร์ การนัดหมายตลอดทั้งวันจะแสดงเวลาของคุณเป็นไม่ว่างเมื่อบุคคลอื่นเห็น เหตุการณ์หรือเหตุการณ์ประจำปีจะแสดงเวลาของคุณเป็นว่าง

ด้านบนของหน้า

สร้างเหตุการณ์

 1. ใน ปฏิทิน ให้คลิกแท็บ หน้าแรก

 2. ในกลุ่ม ใหม่ ให้คลิก สร้างรายการ แล้วคลิก ตลอดทั้งวัน

 3. ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์คำอธิบาย

 4. ในกล่อง สถานที่ ให้ใส่สถานที่ลงไป

 5. เมื่อต้องการระบุให้บุคคลอื่นซึ่งกำลังดูปฏิทินของคุณทราบว่าคุณไม่อยู่ที่สำนักงานแทนที่จะว่างอยู่ บนแท็บ เหตุการณ์ ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก ไม่อยู่ที่สำนักงาน ในรายการ แสดงเป็น

  แสดงสถานะของฉันในระหว่างการประชุมนี้เป็น ไม่อยู่ที่สำนักงาน

 6. ถ้าเหตุการณ์ใช้เวลานานกว่าหนึ่งวัน ให้เปลี่ยนค่าในกล่อง เวลาเริ่มต้น และ เวลาสิ้นสุด

 7. คลิก บันทึกแล้วปิด

เคล็ดลับ: ในมุมมอง วัน/สัปดาห์/เดือน คุณสามารถสร้างเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วด้วยการดับเบิลคลิกภายใต้ส่วนหัวของวันที่ของวันของเหตุการณ์

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์

 1. เปิดการนัดหมาย เหตุการณ์ หรือการประชุมที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือกสำหรับรายการที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเหตุการณ์   

   • บนแท็บ การนัดหมาย ให้เปลี่ยนแปลงตัวเลือก เช่น เรื่อง สถานที่ เวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุดตามที่ต้องการ จากนั้นคลิก บันทึกแล้วปิด

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือกสำหรับรายการทั้งหมดในชุดเหตุการณ์   

   1. คลิก ทั้งชุดเหตุการณ์ จากนั้นคลิก ตกลง

    เปิดรายการที่เป็นกิจวัตร

   2. บนแท็บ การนัดหมาย ให้เปลี่ยนแปลงตัวเลือกของเรื่องและสถานที่ตามที่ต้องการ

   3. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกกิจวัตร ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก กิจวัตร เปลี่ยนแปลงเวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด รูปแบบของกิจวัตร หรือช่วงของกิจวัตรตามที่ต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง

   4. คลิก บันทึกและปิด

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือกสำหรับรายการเดียวที่เป็นส่วนหนึ่งของชุดเหตุการณ์   

   1. คลิก เฉพาะครั้งนี้ แล้วคลิก ตกลง

   2. บนแท็บ การนัดหมาย ให้เปลี่ยนแปลงตัวเลือก เช่น เรื่อง สถานที่ เวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุดตามที่ต้องการ จากนั้นคลิก บันทึกแล้วปิด

เคล็ดลับ: ใน ปฏิทิน คุณสามารถลากการนัดหมาย เหตุการณ์ หรือการประชุมไปยังวันที่อื่นได้ คุณยังสามารถแก้ไขเรื่องได้โดยการเลือกเหตุการณ์ คลิกข้อความคำอธิบาย และพิมพ์การเปลี่ยนแปลงของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนเหตุการณ์เป็นการนัดหมายและบล็อกการนัดหมายในปฏิทินของคุณด้วยการล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตลอดทั้งวัน แล้วใส่เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการนัดหมาย เนื่องจากเหตุการณ์ถูกกำหนดให้ใช้เวลา 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เที่ยงคืนวันหนึ่งถึงเที่ยงคืนอีกวันหนึ่ง การล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้จึงช่วยให้คุณใส่เวลาที่เฉพาะเจาะจงได้

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าเหตุการณ์ให้เป็นกิจวัตร

 1. เปิดเหตุการณ์ที่คุณต้องการตั้งค่าให้เกิดขึ้นประจำ

 2. บนแท็บ การนัดหมาย ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก กิจวัตร

 3. คลิกที่ความถี่ของกิจวัตร  คือ รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน, รายปี ตามที่คุณต้องการ จากนั้นเลือกตัวเลือกสำหรับความถี่

 4. คลิก ตกลง จากนั้นคลิก บันทึกแล้วปิด

ด้านบนของหน้า

กำหนดเหตุการณ์ให้เป็นส่วนตัว

 1. สร้างหรือเปิดเหตุการณ์ที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นส่วนตัว

 2. บนแท็บ การนัดหมาย ในกลุ่ม แท็ก ให้คลิก ส่วนตัว

  ทำเครื่องหมายรายการเป็นส่วนตัว

สิ่งสำคัญ: คุณไม่ควรให้ฟีเจอร์ ส่วนตัว ป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ ที่ติดต่อ หรืองานเพียงอย่างเดียว ถ้าต้องการให้แน่ใจว่าบุคคลอื่นไม่สามารถอ่านรายการที่คุณทำเครื่องหมายว่าเป็นส่วนตัวได้ ต้องไม่อนุญาตให้บุคคลเหล่านั้นได้รับสิทธิ์การอ่านโฟลเดอร์ปฏิทิน ที่ติดต่อ และงานของคุณ บุคคลที่ได้รับสิทธิ์เหล่านั้นสามารถใช้วิธีทางโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันอีเมลอื่นๆ เพื่อดูรายละเอียดของรายการส่วนตัวได้ ให้ใช้ฟีเจอร์ส่วนตัวนี้ เมื่อคุณใช้โฟลเดอร์ร่วมกับผู้อื่นที่คุณไว้ใจเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าหรือเอาตัวเตือนออก

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • สำหรับเหตุการณ์ใหม่ทั้งหมดที่คุณสร้าง   

  1. คลิกแท็บ ไฟล์

  2. คลิก ตัวเลือก

  3. ภายใต้ ตัวเลือกปฏิทิน เมื่อต้องการเปิดหรือปิดตัวเตือนสำหรับเหตุการณ์ใหม่โดยอัตโนมัติ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตัวเตือนเริ่มต้น

  4. ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้ใส่ระยะเวลาก่อนเหตุการณ์ที่ตัวเตือนจะปรากฏขึ้น

 • สำหรับเหตุการณ์ที่มีอยู่   

  1. เปิดเหตุการณ์หรือชุดของเหตุการณ์ ถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นประจำ

  2. เมื่อต้องการเปิดหรือปิดใช้งานตัวเตือน บนแท็บ การนัดหมาย ในกลุ่ม ตัวเลือก ในรายการ ตัวเตือน ให้คลิก ไม่มี หรือระยะเวลาก่อนเหตุการณ์ที่คุณต้องการการแจ้งให้ทราบ

  3. เมื่อต้องการกำหนดเสียงที่เล่นเมื่อตัวเตือนแสดงด้วยตนเอง ในรายการ ตัวเตือน ที่ด้านท้ายของรายการ ให้คลิก เสียง แล้วเลือกเสียงที่คุณต้องการเล่น เวลาเตือนจะต้องถูกเลือกก่อนคำสั่ง เสียง ปรากฏขึ้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×