การสร้างเส้นบอกแนวไม้บรรทัดสำหรับหน้าเดียว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถสร้างเส้นบอกแนวไม้บรรทัดบนหน้าใด ๆ ในสิ่งพิมพ์ของคุณ เส้นบอกแนวไม้บรรทัดที่ถูกสร้างขึ้นในหน้าสิ่งพิมพ์จะมองเห็นได้บนหน้านั้นเท่านั้น เส้นบอกแนวไม้บรรทัดที่ถูกสร้างขึ้นบนการหน้าต้นแบบ จะมองเห็นได้บนหน้าทุกที่ที่หน้าต้นแบบจะถูกนำไปใช้

  1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เมื่อต้องการสร้างเส้นบอกแนวตามแนวนอน วางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือไม้บรรทัดแนวนอนจนกว่าคุณเห็นตัวชี้เปลี่ยนเป็น ลูกศรสองหัวในแนวนอน

    • เมื่อต้องการสร้างเส้นบอกแนวตามแนวตั้ง วางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือไม้บรรทัดแนวตั้งจนกว่าคุณเห็นตัวชี้เปลี่ยนเป็น ตัวชี้แบบแยกในแนวตั้ง (ลูกศรสองหัว)

  2. ลากตัวชี้จนกว่าเส้นบอกแนวใหม่จะอยู่ในตำแหน่งที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: 

  • ถ้าเปิดคำสั่ง จัดชิดกับเครื่องหมายไม้บรรทัด เส้นบอกแนวไม้บรรทัดจะจัดชิดกับเครื่องหมายไม้บรรทัด

  • ถ้าเปิดคำสั่ง จัดชิดกับวัตถุ เส้นบอกแนวจะจัดชิดกับวัตถุ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×