การสร้างเว็บไซต์หลายภาษา

การสร้างเว็บไซต์หลายภาษา

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ไซต์หลายภาษาคือเว็บไซต์ๆ เดียวที่ได้รับการสร้างขึ้นมาและประกาศในภาษามากกว่าหนึ่งภาษา เนื้อหาส่วนใหญ่บนไซต์นั้นจะเหมือนเดิม แต่จะได้รับการแปลเพื่อสะท้อนภาษา และวัฒนธรรมของลูกค้าในภูมิภาคต่างๆ จะเห็นได้ว่าการสร้างและการบำรุงรักษาเว็บไซต์ที่มีหลายภาษาแตกต่างกันนั้น เป็นเรื่องยุ่งยากและใช้เวลามาก ฟีเจอร์ชุดรูปแบบของ SharePoint Online จะช่วยทำให้งานง่ายขึ้น ด้วยการสร้างไซต์และหน้าสำหรับแต่ละภาษาและตำแหน่งกระทำการโดยอัตโนมัติ โดยใช้แบบแผนของต้นฉบับและเป้าหมายที่จะทำให้คุณสามารถเขียนเพียงครั้งเดียว และประกาศในวงกว้างได้โดยใช้เวลาในการตั้งค่าน้อยมาก

สิ่งสำคัญ: 

 • จุดเริ่มต้น 2018 กันยายนบริการแปลภาษาด้วยเครื่องจะถูกสนับสนุนในSharePoint Online บริการแปลภาษาด้วยเครื่องยังคงสามารถใช้ แต่รหัสคามเหล่านี้ใน Visual Studio ให้ผลลัพธ์คำเตือน การเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่ส่งผลต่อใด ๆ ป้ายชุดรูปแบบที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้หรือความสามารถในการจัดกำหนดการกิจกรรมการแปลหรือเวิร์กโฟลว์ที่ยึดตามป้ายชุดรูปแบบที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ ถ้าคุณสร้างป้ายชุดรูปแบบใหม่ ไม่แปลจะพร้อมใช้งานสำหรับป้ายชื่อ ขั้นตอนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้มีการแสดงด้านล่างนี้

 • แทนที่จะใช้บริการแปลภาษาด้วยอนดีมานด์ ด้วยตนเอง เราแนะนำให้ใช้api สำหรับการแปล Bing API เซิร์ฟเวอร์การแปลภาษาด้วยเครื่องจะถูกทำเครื่องหมายเป็นไม่สนับสนุน แต่จะพร้อมใช้งานผ่านบริการ SharePoint CSOM ในขณะนี้ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ API ในบทความบนบริการแปลภาษาด้วยเครื่องใน SharePointนี้

ในบทความนี้

คำศัพท์เฉพาะ

วิธีการทำงานของไซต์ชุดรูปแบบ

การกำหนดวิธีการที่หน้าจะถูกดึงไปยังไซต์

การสร้างป้ายชื่อสำหรับไซต์ต้นฉบับและไซต์เป้าหมาย

การสร้างลำดับชั้นของไซต์ชุดรูปแบบ

การเขียนและการประกาศ

ชุดรูปแบบรายการ

คำศัพท์เฉพาะ

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าเว็บไซต์หลายภาษา คุณควรทราบถึงชุดรูปแบบคำศัพท์เฉพาะของ SharePoint Online ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ตารางนี้กำหนดคำสำคัญที่คุณจะพบได้ในการตั้งค่าชุดรูปแบบและกระบวนการจัดการ

คำศัพท์

คำจำกัดความ

ชุดรูปแบบ

แต่ละอินสแตนซ์ของเว็บไซต์ที่ได้รับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นและ/หรือได้รับการแปลสำหรับภาษาและตำแหน่งกระทำการเฉพาะ

หน้าแรกของชุดรูปแบบ

URL หลักสำหรับชุดรูปแบบทั้งหมดของเว็บไซต์ของคุณ โดยทั่วไปจะพบที่ไซต์คอลเลกชันหลัก และหน้าแรกของชุดรูปแบบก็ยังสามารถเป็นไซต์ย่อยในคอลเลกชันได้อีกด้วย ซึ่งจะเปลี่ยนเส้นทางผู้เยี่ยมชมไซต์ไปยังไซต์ชุดรูปแบบที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งเบราว์เซอร์

ป้ายชุดรูปแบบ

หมายเหตุ: กันยายนจุดเริ่มต้น 2018 คุณจะไม่สามารถใช้การแปลภาษาด้วยเครื่องเมื่อคุณสร้างป้ายชุดรูปแบบในSharePoint Online

จับคู่ระบบภาษาสำหรับไซต์ชุดรูปแบบและตัวระบุสำหรับไซต์ชุดรูปแบบระดับบนสุด และทั้งหมดไซต์ เนื้อหา และ อื่น ๆ ภายใต้ไซต์ระดับบนสุด ตัวอย่างเช่น ป้ายชื่อสั้น-เราหมายความว่า ถูกประกาศในภาษาอังกฤษ และแสดงต่อผู้ใช้ที่มีตำแหน่งที่ตั้ง ตามการตั้งค่าเบราว์เซอร์ คือ สหรัฐอเมริกาไซต์ ในทางกลับกันสั้น-สหราชอาณาจักรหมายความว่าไซต์ถูกประกาศในภาษาอังกฤษ และแสดงต่อผู้ใช้ที่มีการตั้งค่าเบราว์เซอร์ระบุสหราชอาณาจักร ป้ายชื่อที่รวมอยู่ใน URL ของไซต์ และอาจมีลักษณะดังนี้: http://contoso.com/en-us

ไซต์ชุดรูปแบบต้นฉบับ

ไซต์ที่เนื้อหาถูกเขียนและประกาศ จากต้นฉบับนี้ ไซต์ชุดรูปแบบทั้งหมดจะถูกคัดลอก เมื่อไซต์ถูกระบุให้เป็นต้นฉบับแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และจะไม่มีไซต์อื่นใดภายในไซต์คอลเลกชันนั้นสามารถถูกกำหนดให้เป็นต้นฉบับได้อีก

ไซต์ชุดรูปแบบเป้าหมาย

ไซต์ที่ได้รับเนื้อหาส่วนใหญ่จากไซต์ชุดรูปแบบต้นฉบับ เนื้อหาใหม่สามารถถูกสร้างขึ้นบนไซต์ชุดรูปแบบเป้าหมายได้ แต่จะไม่มีการแชร์เนื้อหานั้นกับไซต์อื่นๆ และจะเป็นเนื้อหาที่มีอยู่เฉพาะบนไซต์ที่สร้างเนื้อหานั้นๆ ขึ้นมาเท่านั้น

ลำดับชั้นของชุดรูปแบบ

ชุดสมบูรณ์ของไซต์ชุดรูปแบบ ซึ่งรวมถึงไซต์ต้นฉบับ

หน้าชุดรูปแบบ

หน้าการประกาศที่เก็บอยู่ในไลบรารีหน้าของไซต์ชุดรูปแบบต้นฉบับและไซต์ชุดรูปแบบเป้าหมาย

Microsoft Translator

บริการแปลที่ SharePoint ใช้สำหรับการแปลเนื้อหาเว็บไซต์ด้วยเครื่อง โดย Microsoft Translator เป็น Widget สำหรับเว็บเพจ ซึ่งจะช่วยคุณในการแปลหน้าต่างๆ บนเว็บไซต์ของคุณในเวลาจริง ผู้ใช้จะสามารถมองเห็นหน้าต่างๆ ของคุณในภาษาของพวกเขาได้โดยไม่จำเป็นต้องไปที่เว็บไซต์สำหรับการแปลแยกต่างหากเพื่อแชร์หน้าของคุณกับผู้อื่นในหลายๆ ภาษา

ไฟล์ XLIFF

รูปแบบมาตรฐาน XML ที่ได้รับการสนับสนุนโดยเครื่องมือการแปลภาษาท้องถิ่นที่หลากหลาย

วิธีการทำงานของไซต์ชุดรูปแบบ

โดยหลักการแล้ว ไซต์ชุดรูปแบบก็คือสำเนาที่มีการจัดการของเว็บไซต์ การเขียนจะกระทำบนไซต์ต้นฉบับ กล่าวคือไซต์ในลำดับชั้นชุดรูปแบบของคุณที่ไซต์อื่นทั้งหมดถูกคัดลอกมา เมื่อคุณประกาศไซต์ต้นฉบับ หน้าการประกาศทั้งหมดจากไลบรารีหน้าจะถูกจำลองแบบโดยอัตโนมัติบนเป้าหมายและอยู่ในคิวสำหรับการแปลและการประกาศ ไลบรารีเอกสาร รายการข้อความประกาศ และไลบรารีรูป จะถูกจำลองแบบเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการชุดรูปแบบ

ไซต์ชุดรูปแบบจะถูกสร้างตามลำดับชั้น โดยไซต์รากจะอยู่ที่ระดับบนสุด และมีชุดรูปแบบภาษาทั้งหมดอยู่ภายใต้ไซต์รากนั้น ต้นฉบับและเป้าหมายอยู่ใต้รากหนึ่งระดับ นี่คือตัวอย่าง

แผนภูมิลำดับชั้นแสดงไซต์รากระดับบนสุดไซต์ที่มีชุดรูปแบบไซต์ 3 รายการอยู่ข้างใต้ส ชุดรูปแบบดังกล่าว คือ อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน

ฟีเจอร์ชุดรูปแบบเป็นส่วนประกอบในโครงสร้างพื้นฐานการประกาศของ SharePoint Online และใช้เทมเพลตไซต์การประกาศในการสร้างไซต์ อย่างไรก็ตาม กระบวนการประกาศเนื้อหาจริงจะขึ้นอยู่กับเทมเพลตไซต์ที่คุณเลือกขณะตั้งค่าชุดรูปแบบของคุณ การเลือกไซต์การประกาศสำหรับชุดรูปแบบต้นฉบับหมายความว่า หน้าทั้งหมดบนไซต์ต้นฉบับหรืออยู่ข้างใต้ไซต์ต้นฉบับในลำดับชั้นของไซต์ จะต้องมีการประกาศก่อนที่จะถูกจำลองแบบบนไซต์ชุดรูปแบบเป้าหมาย การเลือกไซต์การประกาศที่มีเวิร์กโฟลว์หมายความว่า หน้าจะต้องผ่านเวิร์กโฟลว์การอนุมัติก่อนที่จะถูกจำลองแบบบนไซต์ชุดรูปแบบเป้าหมาย งานของตัวจับเวลาชุดรูปแบบก็คือการจำลองหน้าที่ได้รับอนุมัติและประกาศใช้เรียบร้อยแล้วไปยังไซต์เป้าหมาย และจะเริ่มทันทีที่มีการสร้างลำดับชั้นของไซต์ขึ้น

เนื่องจากฟีเจอร์ชุดรูปแบบจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานการประกาศและเทมเพลตไซต์การประกาศ คุณจะต้องเปิดใช้งานการประกาศบนไซต์คอลเลกชันของคุณก่อนที่จะสร้างป้ายชุดรูปแบบหรือลำดับชั้นของไซต์

การเปิดใช้งานการประกาศบนไซต์คอลเลกชัน

 1. จากรากของไซต์คอลเลกชันของคุณคลิกการตั้งค่า รูปเกียร์การตั้งค่าขนาดเล็กที่อยู่ที่การตั้งค่าไซต์ แล้ว คลิ กตั้งค่าไซต์ ถ้าคุณไม่เห็นการตั้งค่าไซต์ คลิกไซต์ข้อมูล แล้ว คลิ กดูการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด หน้าบางอย่างอาจจำเป็นต้องคุณสามารถเลือกเนื้อหาของไซต์ จากนั้นตั้งค่าไซต์

 2. บนหน้า การตั้งค่าไซต์ ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก ฟีเจอร์ของไซต์คอลเลกชัน

 3. เลื่อนลงไปที่โครงสร้างพื้นฐานSharePoint Server Publishing แล้ว คลิ กเปิดใช้งาน

ทันทีที่เปิดใช้งานการประกาศ คุณจะต้องทำตามสี่ขั้นตอนเพื่อตั้งค่าชุดรูปแบบดังต่อไปนี้

 1. กำหนดวิธีการส่งหน้าต่างๆ ไปยังไซต์ชุดรูปแบบ

 2. สร้างป้ายชื่อสำหรับไซต์ต้นฉบับและไซต์เป้าหมาย

 3. สร้างลำดับชั้นชุดรูปแบบ

 4. เขียนและประกาศ

การกำหนดวิธีการที่หน้าจะถูกดึงไปยังไซต์

คุณควรพิจารณาถึงวิธีการที่องค์กรของคุณจะจัดการกับการสร้างไซต์โดยอัตโนมัติ โดยไม่ลืมว่าคุณยังมีความยืดหยุ่นพอสมควรในการตัดสินใจว่าเนื้อหาใดจะได้รับการประกาศและเมื่อใด ตัวอย่างเช่น สมมติว่าบริษัทของคุณเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และได้นำเสนอผลิตภัณฑ์นั้นอย่างโดดเด่นบนโฮมเพจของเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งผลิตภัณฑ์นั้นควรจะได้รับการนำเสนออย่างเด่นชัดบนเว็บไซต์ของบริษัทสาขาของคุณทั้งหมดด้วยเช่นกัน แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะยังไม่สามารถวางจำหน่ายอย่างทั่วโลกในอีกหลายเดือน คุณต้องการให้เจ้าของไซต์ในบริษัทสาขาแต่ละแห่งงดการเผยแพร่เนื้อหานั้นไว้ก่อนจนกว่าผลิตภัณฑ์จะพร้อมจำหน่ายในแต่ละเขตพื้นที่ ด้วยการปรับการตั้งค่าชุดรูปแบบ คุณจะสามารถควบคุมวิธีการจัดการหน้าใหม่ หน้าที่อัปเดต และหน้าที่ถูกลบบนไซต์ชุดรูปแบบแต่ละไซต์ได้

การกำหนดการตั้งค่าชุดรูปแบบ

หมายเหตุ:  ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันเท่านั้นที่สามารถทำขั้นตอนนี้ได้

 1. จากรากของไซต์คอลเลกชันของคุณ คลิกการตั้งค่า รูปเกียร์การตั้งค่าขนาดเล็กที่อยู่ที่การตั้งค่าไซต์ แล้ว คลิ กตั้งค่าไซต์ ถ้าคุณไม่เห็นการตั้งค่าไซต์ คลิกไซต์ข้อมูล แล้ว คลิ กดูการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด หน้าบางอย่างอาจจำเป็นต้องคุณสามารถเลือกเนื้อหาของไซต์ จากนั้นตั้งค่าไซต์

 2. บนหน้า การตั้งค่าไซต์ ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก การตั้งค่าชุดรูปแบบ

 3. ในไซต์ รายการ และลักษณะการทำงานสร้างหน้า เลือก:
  สร้างทุก ถ้าหน้าใหม่ควรคัดลอกตเป้าหมายทั้งหมด
  - หรือ -
  สร้างเลือก ถ้าคุณต้องการเลือกเป้าหมายที่ควรได้รับหน้าใหม่

 4. ในการสร้างหน้าเป้าหมายถูกลบ เลือก:
  หน้าเป้าหมายใหม่เมื่อมีประกาศหน้าแหล่งข้อมูลที่สร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณต้องการแทนที่ถูกลบหน้าใหม่
  - หรือ -
  สร้างหน้าเป้าหมายใหม่เมื่อมีประกาศหน้าแหล่งข้อมูล ถ้าคุณไม่ต้องการแทนที่ถูกลบหน้าใหม่

 5. ในการอัปเดเป้าหมายหน้า Web Part สำหรับ เลือก:
  เปลี่ยนแปลงการอัปเดต Web Part ลงในหน้าของเป้าหมายเมื่อชุดรูปแบบต้นฉบับหน้า update ถูกเผยแพร่ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงส่วนเว็บบนแหล่งที่จะสามารถปรับปรุงในเป้าหมาย ใด ๆ web part การกำหนดเองในเป้าหมายจะหายไป
  - หรือ -
  อัปเดตการเปลี่ยนแปลง Web Part ลงในหน้าของเป้าหมายเมื่อชุดรูปแบบต้นฉบับหน้า update ถูกเผยแพร่ ถ้าคุณไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงส่วนเว็บบนแหล่งที่จะสามารถปรับปรุงในเป้าหมาย

 6. ในการแจ้งให้ทราบ เลือกกล่องกาเครื่องหมายให้กับเจ้าของไซต์การแจ้งเตือนเมื่อมีหน้าใหม่หรืออัปเดหน้าพร้อมใช้งาน

 7. คลิก ตกลง

การสร้างป้ายชื่อสำหรับไซต์ต้นฉบับและไซต์เป้าหมาย

สิ่งสำคัญ: จุดเริ่มต้น 2018 กันยายนคุณจะไม่สามารถใช้การแปลภาษาด้วยเครื่องเมื่อคุณสร้างป้ายชุดรูปแบบในSharePoint Online คุณยังสามารถสร้างป้ายชุดรูปแบบ แต่จะจำเป็นต้องใช้วิธีการต่าง ๆ สำหรับการแปล เราขอแนะนำให้ใช้แปล Bing api สำหรับ ขั้นตอนต่อไปนี้จะไม่พร้อมใช้งานใน SharePoint ขั้นตอนโดยเริ่มต้นด้วยการสร้างลำดับชั้นของไซต์ชุดรูปแบบจะยังคงทำงานกับป้ายชื่อที่ถูกสร้างขึ้นก่อน 2018 กันยายนไว้

ป้ายชุดรูปแบบ คือคู่ภาษา-ตำแหน่งกระทำการสำหรับไซต์ชุดรูปแบบ เช่น en-us, de-de หรือ fr-fr ป้ายชื่อนี้จะรวมอยู่ใน URL ของไซต์

ป้ายชื่อแรกที่คุณจะต้องสร้าง คือ ป้ายชื่อต้นฉบับ ต้นฉบับคือที่ที่คุณเขียนเนื้อหาที่จะถูกคัดลอกไปยังไซต์เป้าหมาย สำหรับไซต์หลายภาษา คุณอาจต้องใช้ภาษาหลักขององค์กรของคุณเป็นป้ายชื่อต้นฉบับ

หมายเหตุ:  โดยสามารถมีป้ายชื่อต้นฉบับได้เพียงป้ายเดียวเท่านั้น และหลังจากที่คุณระบุป้ายชื่อต้นฉบับแล้ว คุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นป้ายอื่นได้โดยไม่ลบป้ายชื่อต้นฉบับนี้และโดยไม่ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างต้นฉบับและเป้าหมายที่มีอยู่ทั้งหมด

การสร้างไซต์ชุดรูปแบบต้นฉบับ

ขั้นตอนถัดไปคือการสร้างป้ายชื่อเป้าหมายหนึ่งป้ายสำหรับหนึ่งภาษาจากภาษาที่มีอยู่หลากหลายในลำดับชั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งใจที่จะประกาศชุดรูปแบบสี่ภาษาของไซต์ของคุณ (หนึ่งต้นฉบับและสามเป้าหมาย) คุณจะต้องสร้างป้ายชื่อสี่ป้าย โดยกำหนดหนึ่งป้ายชื่อสำหรับแต่ละภาษา

 1. จากรากของไซต์คอลเลกชันของคุณ คลิกการตั้งค่า รูปเกียร์การตั้งค่าขนาดเล็กที่อยู่ที่การตั้งค่าไซต์ แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์ ถ้าคุณไม่เห็นการตั้งค่าไซต์ คลิกไซต์ข้อมูล แล้ว คลิ กดูการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด หน้าบางอย่างอาจจำเป็นต้องคุณสามารถเลือกเนื้อหาของไซต์ จากนั้นตั้งค่าไซต์

 2. บนหน้า การตั้งค่าไซต์ ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก ป้ายชุดรูปแบบ

 3. บนหน้า ป้ายชุดรูปแบบ ให้คลิก ป้ายชื่อใหม่

 4. บนหน้า สร้างป้ายชุดรูปแบบ ใน ภาษาของเทมเพลตไซต์ ให้เลือกภาษาที่จะใช้ในส่วนติดต่อผู้ใช้แบบหลายภาษา (MUI) ของไซต์ต้นฉบับ ตัวเลือกจะขึ้นอยู่กับแพคภาษาที่มีให้มาจากการสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณ แพคภาษาจะใช้เฉพาะในกรณีที่คุณต้องการใช้ MUI สำหรับหน้าการจัดการต่างๆ ของไซต์ แพคภาษาไม่จำเป็นสำหรับชุดรูปแบบ

 5. ใน ตำแหน่งกระทำการ ให้เลือกคู่ภาษาและตำแหน่งกระทำการที่จะใช้สำหรับไซต์นี้ ตำแหน่งกระทำการจะเป็นตัวกำหนดภาษาสำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ใช้สร้างขึ้น, การจัดรูปแบบสำหรับรายการต่างๆ เช่น วันที่ เวลา และสกุลเงิน รวมทั้งวิธีการเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้จากไซต์ราก ตามการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ของพวกเขา

 6. ใน ตำแหน่งที่ตั้ง ให้พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของต้นฉบับและเป้าหมาย ภายในลำดับชั้นของไซต์ของคุณ ถ้าอยู่ที่ระดับบนสุดของไซต์คอลเลกชัน ก็เพียงแต่พิมพ์เครื่องหมายทับ (/)

 7. ใน ชื่อของป้ายชื่อ คู่ภาษา-ตำแหน่งกระทำการจะถูกป้อนให้คุณโดยยึดตามระบบภาษาที่เลือกไว้ก่อนหน้า คุณสามารถแก้ไขข้อมูลนี้ได้

 8. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจวัตถุประสงค์ของป้ายชุดรูปแบบ ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิมพ์ “ภาษาอังกฤษ”

 9. ใน ชื่อที่ใช้แสดง ภาษาและตำแหน่งกระทำการจะถูกใส่ไว้ให้คุณ โดยยึดตามตำแหน่งกระทำการที่คุณเลือกไว้ก่อนหน้า คุณสามารถแก้ไขข้อมูลนี้ได้

 10. ใน เทมเพลตไซต์การประกาศ ให้เลือกเทมเพลตไซต์ที่จะใช้กับไซต์ชุดรูปแบบแต่ละไซต์ ให้เลือก ไซต์การประกาศที่มีเวิร์กโฟลว์ ถ้าคุณต้องการให้ทุกหน้าผ่านเข้าสู่เวิร์กโฟลว์การอนุมัติก่อนที่จะถูกคัดลอกไปยังไซต์ชุดรูปแบบเป้าหมาย ให้เลือก ไซต์การประกาศ ถ้าไม่มีความจำเป็นต้องใช้เวิร์กโฟลว์การอนุมัติ หน้าทั้งหมดบนต้นฉบับหรือที่อยู่ข้างใต้ต้นฉบับในลำดับชั้นของไซต์ต้องมีการประกาศก่อนจึงจะสามารถคัดลอกไปยังไซต์ชุดรูปแบบเป้าหมายได้

 11. ใน ป้ายชื่อที่ติดต่อ ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่ควรจะได้รับการแจ้งให้ทราบเมื่อไซต์ชุดรูปแบบต้นฉบับถูกสร้างขึ้น

 12. คลิก ตกลง กระบวนการในการสร้างต้นฉบับจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

การสร้างป้ายชุดรูปแบบเป้าหมาย

ไม่จำเป็นจะต้องสร้างชุดรูปแบบเป้าหมายทั้งหมดในครั้งเดียว อันที่จริงแล้ว ขอแนะนำให้คุณสร้างเนื้อหาบนต้นฉบับก่อนที่จะสร้างป้ายชุดรูปแบบเป้าหมาย นอกจากนี้ยังขอแนะนำให้คุณสร้างป้ายชื่อเป้าหมายหลายๆ ป้ายก่อนที่จะสร้างลำดับชั้นของไซต์

 1. จากรากของไซต์คอลเลกชันของคุณ คลิกการตั้งค่า รูปเกียร์การตั้งค่าขนาดเล็กที่อยู่ที่การตั้งค่าไซต์ แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์ ถ้าคุณไม่เห็นการตั้งค่าไซต์ คลิกไซต์ข้อมูล แล้ว คลิ กดูการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด หน้าบางอย่างอาจจำเป็นต้องคุณสามารถเลือกเนื้อหาของไซต์ จากนั้นตั้งค่าไซต์

 2. บนหน้า การตั้งค่าไซต์ ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก ป้ายชุดรูปแบบ

 3. บนหน้า ป้ายชุดรูปแบบ ให้คลิก ป้ายชื่อใหม่

 4. ใน ภาษาของเทมเพลตไซต์ ให้เลือกภาษาที่จะใช้ใน MUI ของไซต์ต้นฉบับ การเลือกจะยึดตามแพคภาษาที่ถูกติดตั้ง แพคภาษาจะใช้เฉพาะในกรณีที่คุณต้องการใช้ MUI สำหรับหน้าการจัดการต่างๆ ของไซต์ แพคภาษาไม่จำเป็นสำหรับชุดรูปแบบ

 5. ใน ตำแหน่งกระทำการ ให้เลือกคู่ภาษาและตำแหน่งกระทำการที่จะใช้สำหรับไซต์นี้ ตำแหน่งกระทำการจะกำหนดการจัดรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น วันที่ เวลา และสกุลเงิน และวิธีที่ผู้ใช้จะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปจากไซต์ราก ตามการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ของพวกเขา

 6. คลิก ดำเนินการต่อ

 7. ใน ชื่อของป้ายชื่อ คู่ภาษา-ตำแหน่งกระทำการจะถูกป้อนให้คุณโดยยึดตามระบบภาษาที่เลือกไว้ก่อนหน้า คุณสามารถแก้ไขข้อมูลนี้ได้

 8. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจวัตถุประสงค์ของป้ายชุดรูปแบบ ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิมพ์ “ภาษาอังกฤษ”

 9. ใน ชื่อที่ใช้แสดง ภาษาและตำแหน่งกระทำการจะถูกใส่ไว้ให้คุณ โดยยึดตามตำแหน่งกระทำการที่คุณเลือกไว้ก่อนหน้า คุณสามารถแก้ไขข้อมูลนี้ได้

 10. ในการสร้างลำดับชั้น เลือกส่วนของแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการคัดลอกไปยังเป้าหมายใหม่:

 11. ไซต์การประกาศ รายการที่ มีชุดรูปแบบ และหน้าทั้งหมด เมื่อต้องการสร้างลำดับชั้นของไซต์การประกาศและหน้าทั้งหมด

 12. ไซต์การประกาศเท่านั้น เพื่อสร้างลำดับชั้นของไซต์การประกาศเท่านั้น

 13. เฉพาะไซต์รากเท่านั้น เพื่อสร้างไซต์ระดับบนสุดที่ไม่มีไซต์หรือหน้า

 14. คลิก ดำเนินการต่อ

 15. ในสร้างแพคเกจการแปล เลือกว่าจะอนุญาตให้บุคคลแปลเนื้อหาบนเป้าหมายนี้ เปิดใช้งานนี้หมายความว่าตัวเลือกที่เนื้อหาจะถูกบรรจุเป็น XLIFF ไฟล์ ซึ่งจะถูกดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อที่จะสามารถถูกส่งไปยังผู้แปลสำหรับการประมวลผล ไฟล์ XLIFF เป็นรูปแบบมาตรฐานยึดตาม XML ที่ได้รับการสนับสนุน โดยเครื่องมือการแปลภาษาท้องถิ่นหลากหลาย

 16. ใน การแปลภาษาด้วยเครื่อง ให้เลือกว่าจะอนุญาตให้ใช้การแปลไซต์ด้วยเครื่องกับเป้าหมายนี้หรือไม่ การเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ ทำให้ผู้ใช้สามารถร้องขอการแปลได้โดยผ่านทางบริการ Microsoft Translator ได้

 17. คลิก ดำเนินการต่อ

 18. ใน ลักษณะการอัปเดตหน้า ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการให้มีการอัปเดตหน้าที่มีอยู่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากต้นฉบับ ดังต่อไปนี้

 19. ผู้ใช้สามารถซิงค์อัปเดตจากหน้าชุดรูปแบบต้นฉบับด้วยตนเอง เพื่ออนุญาตให้เจ้าของไซต์หรือผู้สร้างเนื้อหาสามารถเปรียบเทียบหน้าอัปเดตแล้ว มีอยู่แล้วได้ และตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงเพื่อยอมรับ

 20. อัปเดตหน้าชุดรูปแบบเป้าหมายโดยอัตโนมัติ เพื่อส่งเวอร์ชันแบบร่างของหน้านั้นไปยังไซต์เป้าหมาย

 21. ใน ป้ายชื่อที่ติดต่อ ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่ควรจะได้รับการแจ้งให้ทราบเมื่อไซต์ชุดรูปแบบปลายทางถูกสร้างขึ้น

 22. คลิก ดำเนินการต่อ

 23. รีวิวการตั้งค่าป้ายชื่อของคุณ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

การสร้างลำดับชั้นของไซต์ชุดรูปแบบ

การสร้างลำดับชั้นของไซต์ชุดรูปแบบสามารถทำได้โดยอาศัยงานสองอย่าง ได้แก่

 • การเชื่อมโยงชุดรูปแบบต้นฉบับกับเป้าหมายเข้าด้วยกัน และเชื่อมโยงกับไซต์รากชุดรูปแบบ

 • การสร้างไซต์และหน้าต่างๆ สำหรับชุดรูปแบบแต่ละภาษา

การสร้างลำดับชั้นของไซต์ชุดรูปแบบจะช่วยให้เกิดทรัพยากรได้อย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีชุดรูปแบบจำนวนมากภายในลำดับชั้นของคุณ ดังนั้น การสร้างลำดับชั้นจึงถูกจัดการเป็นส่วนหนึ่งของงานตัวจับเวลาจำนวนมากที่จะเรียกใช้ทุกๆ ชั่วโมงโดยประมาณ คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของงานตัวจับเวลาของคุณได้ด้วยการตรวจสอบไฟล์บันทึกชุดรูปแบบ

การสร้างลำดับชั้น

 1. จากรากของไซต์คอลเลกชันของคุณ คลิกการตั้งค่า รูปเกียร์การตั้งค่าขนาดเล็กที่อยู่ที่การตั้งค่าไซต์ แล้ว คลิกการตั้งค่าไซต์ ถ้าคุณไม่เห็นการตั้งค่าไซต์ คลิกไซต์ข้อมูล แล้ว คลิ กดูการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด หน้าบางอย่างอาจจำเป็นต้องคุณสามารถเลือกเนื้อหาของไซต์ จากนั้นตั้งค่าไซต์

 2. บนหน้า การตั้งค่าไซต์ ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก ป้ายชุดรูปแบบ

 3. คลิก สร้างลำดับชั้น

การตรวจสอบสถานะในไฟล์บันทึกชุดรูปแบบ

 1. จากรากของไซต์คอลเลกชันของคุณ คลิกการตั้งค่า รูปเกียร์การตั้งค่าขนาดเล็กที่อยู่ที่การตั้งค่าไซต์ แล้ว คลิกการตั้งค่าไซต์ ถ้าคุณไม่เห็นการตั้งค่าไซต์ คลิกไซต์ข้อมูล แล้ว คลิ กดูการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด หน้าบางอย่างอาจจำเป็นต้องคุณสามารถเลือกเนื้อหาของไซต์ จากนั้นตั้งค่าไซต์

 2. บนหน้า การตั้งค่าไซต์ ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก บันทึกของชุดรูปแบบ

การเพิ่มไซต์ชุดรูปแบบใหม่เข้าในลำดับชั้นของไซต์ที่มีอยู่แล้ว

หลังจากที่คุณได้สร้างลำดับชั้นของไซต์ชุดรูปแบบแล้ว คุณสามารถเพิ่มไซต์เป้าหมายใหม่เมื่อใดก็ได้

 1. จากรากของไซต์คอลเลกชันของคุณ คลิกการตั้งค่า รูปเกียร์การตั้งค่าขนาดเล็กที่อยู่ที่การตั้งค่าไซต์ แล้ว คลิกการตั้งค่าไซต์ ถ้าคุณไม่เห็นการตั้งค่าไซต์ คลิกไซต์ข้อมูล แล้ว คลิ กดูการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด หน้าบางอย่างอาจจำเป็นต้องคุณสามารถเลือกเนื้อหาของไซต์ จากนั้นตั้งค่าไซต์

 2. บนหน้า การตั้งค่าไซต์ ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก ป้ายชุดรูปแบบ

 3. คลิกป้ายชื่อใหม่,จากนั้น สร้างป้ายชื่อตามที่อธิบายไว้ใน "สร้างเป้าหมายป้ายชุดรูปแบบ" ด้านบน

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 สำหรับแต่ละเป้าหมายใหม่ แล้วคลิก สร้างลำดับชั้น

การเขียนและการประกาศ

เมื่อมีการสร้างลำดับชั้นชุดรูปแบบขึ้นมาแล้ว จะมีตัวเลือกใหม่สำหรับการแปลและชุดรูปแบบปรากฏอยู่บน Ribbon ตัวเลือกที่แน่นอนที่พร้อมใช้งานจะขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังทำงานกับไซต์ต้นฉบับหรือไซต์เป้าหมาย

ตัวเลือกของ Ribbon ไซต์ต้นฉบับ

บนแท็บ ประกาศ ของ Ribbon บนไซต์ต้นฉบับ คุณจะเห็นกลุ่มใหม่กลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่า ชุดรูปแบบ ที่นี่คุณจะพบปุ่มสองปุ่มซึ่งใช้ควบคุมวิธีเผยแพร่การอัปเดตเนื้อหาไปยังไซต์เป้าหมาย

ไอคอนสองรายการจากแท็บ ชุดรูปแบบ ของ Ribbon ไอคอนแรกคือ สร้างเป้าหมายใหม่ ไอคอนที่สองคือ อัปเดตเป้าหมายทั้งหมด

ปุ่ม

คำอธิบาย

สร้างเป้าหมายใหม่

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างต้นฉบับและเป้าหมาย เป้าหมายได้รับสำเนาของหน้าต้นฉบับและการอัปเดตในอนาคต

การอัปเดตเป้าหมายทั้งหมด

คัดลอกเวอร์ชันปัจจุบันของต้นฉบับไปยังเป้าหมายที่มีอยู่ทั้งหมด หน้าดังกล่าวจะยังคงเป็นแบบร่างที่ไม่ได้ประกาศ จนกว่าเจ้าของไซต์ชุดรูปแบบหรือผู้เขียนจะทำการประกาศหน้านั้น

การอัปเดตเป้าหมายทั้งหมด

 1. จากไซต์ต้นฉบับ เรียกดูไปยังหน้าใหม่ หรืออัปเดตแล้ว (หน้าต้องประกาศ หรือเวิร์กโฟลว์การอนุมัติอนุมัติแล้วก่อนที่คุณสามารถคัดลอกเป้าหมาย)

 2. บนแท็บ ประกาศ ในกลุ่ม ชุดรูปแบบ ให้คลิก อัปเดตเป้าหมายทั้งหมด โปรดสังเกตว่าเนื้อหาจะถูกคัดลอกได้จากต้นฉบับไปยังเป้าหมายเท่านั้น แต่จะไม่สามารถคัดลอกจากเป้าหมายไปยังเป้าหมายได้

การระบุเป้าหมายที่ควรได้รับการอัปเดต

 1. จากไซต์ต้นฉบับ ให้เรียกดูหน้าใหม่หรือหน้าที่อัปเดต (หน้าต้องถูกประกาศหรือได้รับอนุมัติผ่านเวิร์กโฟลว์การอนุมัติก่อนจึงจะสามารถคัดลอกไปยังเป้าหมายได้)

 2. บนแท็บ ประกาศ ในกลุ่ม ชุดรูปแบบ ให้คลิก สร้างเป้าหมายใหม่

 3. บนหน้า สร้างชุดรูปแบบ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากเป้าหมายแต่ละเป้าหมายที่ควรได้รับเนื้อหานั้น เมื่อต้องการส่งเนื้อหาไปยังเป้าหมายที่มีอยู่ทั้งหมด ให้เลือกกล่องที่อยู่ถัดจาก ป้ายชื่อ โปรดสังเกตว่าเนื้อหาจะถูกคัดลอกได้จากต้นฉบับไปยังเป้าหมายเท่านั้น แต่จะไม่สามารถคัดลอกจากเป้าหมายไปยังเป้าหมายได้

 4. คลิก Continue

  สกรีนช็อตที่มีกล่องกาเครื่องหมายแสดงไซต์ชุดรูปแบบที่ควรได้รับการอัปเดตเนื้อหา รวมถึงป้ายชื่อชุดรูปแบบและชื่อที่ใช้แสดงที่สอดคล้องกัน

ตัวเลือกของ Ribbon ไซต์เป้าหมาย

เจ้าของไซต์เป้าหมายจะได้รับการแจ้งให้ทราบเมื่อเนื้อหาใหม่จากต้นฉบับมาถึง การแจ้งให้ทราบจะอยู่ที่ด้านบนของหน้าที่ได้รับผลกระทบ และมีลิงก์ที่จะพาพวกเขาไปยังต้นฉบับ เพื่อให้เขาสามารถรีวิวขนาดของการเปลี่ยนแปลงและตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงนั้น มีวิธีการเพิ่มเติมในการ ยอมรับ และ/หรือ ปฏิเสธ เนื้อหาใหม่และเนื้อหาที่มีการอัปเดตอีกหลายวิธี ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่าชุดรูปแบบของผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน

Ribbon ในแต่ละไซต์เป้าหมาย จะมีแท็บ ชุดรูปแบบ ลักษณะเดียวกับที่แสดงด้านล่าง

สกรีนช็อตของแท็บชุดรูปแบบจากไซต์เป้าหมาย แท็บจะมีกลุ่มสองกลุ่ม ชุดรูปแบบ และการแปล

แท็บนี้จะช่วยคุณทั้งรีวิวเนื้อหาที่ได้รับจากต้นฉบับ และเตรียมเนื้อหาสำหรับการแปลโดยนักแปลหรือการแปลภาษาด้วยเครื่อง คำอธิบายของปุ่มแต่ละปุ่มมีในตารางต่อไปนี้

ปุ่ม

คำอธิบาย

ดูการเปลี่ยนแปลง

เปรียบเทียบเนื้อหาต้นฉบับที่เพิ่งคัดลอกมากับการแปลในปัจจุบันบนไซต์เป้าหมาย เมื่อต้องการกำหนดขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงให้คลิก ดูการเปลี่ยนแปลง เมื่อใดก็ตามที่คุณได้รับเนื้อหาใหม่จากแหล่งข้อมูล ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย คุณอาจเลือกละเว้นการเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเหล่านั้นด้วยตนเอง

ซิงค์จากแหล่งที่มา

มีสองตัวเลือกดังนี้

 • ซิงค์จากต้นฉบับ จะคัดลอกเนื้อหาจากต้นฉบับไปยังไซต์เป้าหมายในรูปของแบบร่างที่ไม่ได้ประกาศ เมื่อประกาศเรียบร้อยแล้ว แบบร่างนี้จะเขียนทับลงไปบนเนื้อหาเป้าหมาย

 • ตั้งค่าเป็นปัจจุบัน จะกำหนดให้เนื้อหาเป้าหมายเท่ากับเนื้อหาของต้นฉบับโดยไม่ยอมรับการอัปเดต ซึ่งเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมเมื่อลงมืออัปเดตเนื้อหาเอง

สร้างแพคเกจการแปล

ส่งออกหน้าปัจจุบันไปยังไฟล์ XLIFF บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และแจ้งบุคคลที่คุณกำหนดว่าไฟล์พร้อมแล้วสำหรับการแปล ไฟล์ XLIFF มีส่วนขยาย .xlf ฟีเจอร์นี้ถูกเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานในระหว่างการสร้างป้ายชุดรูปแบบ

อัปโหลดการแปล

จะช่วยให้คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ XLIFF ที่แปล และรีวิวการเปลี่ยนแปลงได้ ฟีเจอร์นี้ถูกเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานในระหว่างการสร้างป้ายชุดรูปแบบ

การแปลภาษาด้วยเครื่อง

ใช้ Microsoft Translator สำหรับการแปลในเวลาจริง ถ้ามีการเปิดใช้งานไว้ ฟีเจอร์นี้ถูกเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานในระหว่างการสร้างป้ายชุดรูปแบบ

สถานะการแปล

ไฟล์บันทึกของกิจกรรมการแปลซึ่งรวมทั้งการแปลโดยนักแปลและการแปล ภาษาด้วยเครื่อง

การดูการเปลี่ยนแปลงจากต้นฉบับ

 1. เรียกดูหน้าที่เพิ่งได้รับจากต้นฉบับ

 2. ในการแจ้งให้ทราบที่ด้านบน ของหน้า หรือ บนแท็บชุดรูปแบบ คลิกดูการเปลี่ยนแปลง
  เปิดหน้าต่างใหม่กับรายงานเน้นความแตกต่างระหว่างแหล่งข้อมูลให้ตรงกันล่าสุดและแหล่งข้อมูลปัจจุบัน

การยอมรับการเปลี่ยนแปลงจากต้นฉบับ

 1. เรียกดูหน้าที่เพิ่งได้รับจากต้นฉบับ

 2. บนแท็บชุดรูปแบบ คลิกซิงค์จากแหล่งข้อมูล
  หน้าที่มีอยู่จะถูกแทนที่ด้วยได้รับจากต้นฉบับ

 3. เมื่อคุณพอใจกับการเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้ประกาศหน้านั้น

การปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงจากต้นฉบับ

 1. เรียกดูหน้าที่เพิ่งได้รับจากต้นฉบับ

 2. บนแท็บ ชุดรูปแบบ ให้คลิก ตั้งค่าเป็นปัจจุบันหน้าที่มีอยู่ยังคงเป็นเหมือนเดิม

การจัดแพคเกจหน้าสำหรับการแปล

 1. เรียกดูหน้าที่คุณต้องการแปลเนื้อหา

 2. บนแท็บ ชุดรูปแบบ ให้คลิก สร้างแพคเกจการแปล

 3. ใส่ที่อยู่อีเมลของทุกคนที่ควรได้รับการแจ้งให้ทราบเมื่อเนื้อหาพร้อมสำหรับการแปลแล้ว ผู้รับแต่ละคนจะได้รับอีเมลที่มีลิงก์ไปยังแพคเกจการแปลดังกล่าว

การอัปโหลดแพคเกจที่แปลแล้ว

 1. เรียกดูหน้าที่เพิ่งถูกแปล

 2. บนแท็บ ชุดรูปแบบ ให้คลิก อัปโหลดการแปล

 3. เรียกดูไลบรารี SharePoint หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือไซต์ SharePoint ที่ไฟล์ XLIFF ที่แปลแล้วถูกเก็บไว้

 4. เลือกได้: เพื่อจุดประสงค์ในการติดตามข้อมูล ให้ป้อนชื่อของบริษัทที่ทำการแปล

 5. เมื่อคุณพอใจกับการแปลแล้ว ให้ประกาศหน้านั้น

การส่งหน้าสำหรับการแปลภาษาด้วยเครื่อง

 1. เรียกดูหน้าที่คุณต้องการแปลเนื้อหา

 2. บนแท็บชุดรูปแบบ คลิกแปลภาษาด้วยเครื่อง
  มีการรีเฟรชหน้าที่ มีเนื้อหาแปลแล้ว

 3. เมื่อคุณพอใจกับการแปลแล้ว ให้ประกาศหน้านั้น

การตรวจสอบสถานะการแปล

 1. เรียกดูหน้าที่กำลังมีการแปลเนื้อหาอยู่

 2. บนแท็บ ชุดรูปแบบ ให้คลิก สถานะการแปล

 3. รีวิวไฟล์บันทึกสถานะการแปล

ชุดรูปแบบรายการ

ชุดรูปแบบรายการจะคล้ายคลึงกับชุดรูปแบบหน้า โดยมีข้อยกเว้นหนึ่งข้อคือ เฉพาะรายการที่สมบูรณ์เท่านั้น ไม่ใช่ข้อมูลในแต่ละรายการ ที่จะสามารถถูกจำลองได้ไปยังไซต์เป้าหมายได้

การระบุเป้าหมายที่ควรได้รับรายการอัปเดต

 1. จากไซต์ต้นฉบับ ให้เรียกดูรายการใหม่หรือรายการที่อัปเดตแล้ว

 2. บนแท็บ ชุดรูปแบบ ให้คลิก การตั้งค่า

 3. บนหน้า สร้างชุดรูปแบบ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากไซต์เป้าหมายแต่ละไซต์ที่ควรได้รับเนื้อหานั้น เมื่อต้องการส่งรายการไปยังเป้าหมายที่มีอยู่ทั้งหมด ให้เลือกกล่องที่อยู่ถัดจาก ป้ายชื่อ

 4. คลิก Continue

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×