การสร้างเวิร์กโฟลว์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อใช้ Microsoft Office SharePoint Designer 2007 คุณสามารถออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่เพิ่มตรรกะของโปรแกรมประยุกต์ลงในไซต์หรือโปรแกรมประยุกต์โดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดแบบกำหนดเอง เมื่อใช้ตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์ คุณจะสามารถสร้างกฎที่เชื่อมโยงเงื่อนไขและการกระทำกับรายการในรายการและไลบรารี Microsoft SharePoint เพื่อที่การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในรายการหรือไลบรารีจะกระตุ้นการกระทำในเวิร์กโฟลว์

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถออกแบบเวิร์กโฟลว์ให้ทำขั้นตอนธุรกิจโดยอัตโนมัติในองค์กรของคุณ เช่น การตรวจทานเอกสาร การอนุมัติ และการเก็บถาวร เป็นต้น หรือคุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ได้อย่างรวดเร็วเพื่อรักษาขั้นตอนที่กระทำเป็นประจำบนไซต์ทีมของคุณ เช่น การส่งการแจ้งให้ทราบ หรือการสร้างงานต่างๆ

บทความนี้ช่วยให้คุณเริ่มต้นด้วยการอธิบายข้อพิจารณาที่สำคัญในการออกแบบ พร้อมทั้งให้ขั้นตอนพื้นฐาน ในส่วนสุดท้าย คุณสามารถดูการเชื่อมโยงไปยังตัวอย่างเวิร์กโฟลว์ทั้งหมด

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์ ดูบทนำสู่เวิร์กโฟลว์ SharePoint

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการสร้างเวิร์กโฟลว์ ไซต์ของคุณต้องอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ Windows SharePoint Services 3.0 หรือ Microsoft Office SharePoint Server 2007.

ในบทความนี้

ฉันไม่เวิร์กโฟลว์ประเมินขั้นตอนต่อไปได้อย่างไร

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

ออกแบบเวิร์กโฟลว์

แนะนำขั้นตอนถัดไป

เวิร์กโฟลว์ประเมินขั้นตอนต่างๆ อย่างไร

คุณสามารถคิดว่าขั้นตอนในเวิร์กโฟลว์เป็นเพียงเพจในตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่จัดกลุ่มชุดเงื่อนไขและการกระทำที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไขและการกระทำทั้งหมดบนเพจดังกล่าวจะถูกประเมินและประมวลผลในครั้งเดียว แล้วเวิร์กโฟลว์จะเริ่ม (ทั้งแบบด้วยตนเองหรือแบบอัตโนมัติ) และสำหรับแต่ละขั้นตอนเวิร์กโฟลว์จะประเมินเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้สร้างขึ้น จากนั้นทำการกระทำที่คุณเลือกในตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์ ขั้นตอนหนึ่งในเวิร์กโฟลว์สามารถทำการกระทำจำนวนเท่าใดก็ได้ ตั้งแต่การส่งข้อความอีเมลไปจนถึงการสร้าง คัดลอก ย้าย หรือลบข้อมูลในรายการ

เมื่อคุณสร้างเวิร์กโฟลว์ที่มีหลายขั้นตอน ข้อพิจารณาที่สำคัญคือวิธีที่คุณจัดกลุ่มการกระทำและเงื่อนไขต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์ กฎต่างๆ ในหนึ่งขั้นตอนจะถูกประมวลผลเพื่อสรุปก่อนไปยังขั้นตอนถัดไป คุณจึงต้องการจัดกลุ่มกฏใดๆ ที่จำเป็นในขั้นตอนเดียวกันเพื่อให้มีผลต่อการกระทำที่คุณต้องการ

นอกจากนี้ คุณต้องออกแบบเวิร์กโฟลว์เพื่อให้แต่ละขั้นตอนเป็นไปตามตรรกะจากขั้นตอนก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น ถ้าเวิร์กโฟลว์ขึ้นกับการตอบสนองจากผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ เวิร์กโฟลว์ควรจะมีเงื่อนไขและการกระทำต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับการตอบสนองที่เป็นไปได้ทั้งหมด

เมื่อคุณออกแบบเวิร์กโฟลว์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจวิธีที่เวิร์กโฟลว์ประเมินขั้นตอนแต่ละขั้น ข้อความต่อไปนี้เป็นจริงทั้งหมด

 • ถ้าขั้นตอนมีแต่การกระทำและไม่มีเงื่อนไข เวิร์กโฟลว์จะทำการกระทำเหล่านั้นเสมอ

 • ถ้าขั้นตอนมีสาขาเงื่อนไข และแต่ละสาขานั้นมีเงื่อนไข เวิร์กโฟลว์จะดำเนินการเมื่อเงื่อนไขในสาขาใดสาขาหนึ่งเป็นจริงเท่านั้น ถ้าไม่มีเงื่อนไขในสาขาใดเป็นจริงเลย เวิร์กโฟลว์จะย้ายไปยังขั้นตอนถัดไปตามค่าเริ่มต้น

 • ถ้าขั้นตอนมีสาขาเงื่อนไข และแต่ละสาขามีเงื่อนไขยกเว้นสาขาสุดท้าย เวิร์กโฟลว์จะดำเนินการเมื่อเงื่อนไขในสาขาใดสาขาหนึ่งเป็นจริงเท่านั้น มิฉะนั้น ถ้าไม่มีเงื่อนไขใดเป็นจริง เวิร์กโฟลว์จะดำเนินการในสาขาสุดท้ายซึ่งไม่มีเงื่อนไข

ด้านบนของหน้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะออกแบบเวิร์กโฟลว์ จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงหรือทำการกำหนดเองใดๆ ที่จำเป็นกับไซต์ รายการ หรือไลบรารีของคุณ ตัวอย่างเช่น

 • เวิร์กโฟลว์จะแนบกับรายการหรือไลบรารีของ SharePoint เพียงรายการเดียวเท่านั้น ไซต์ของคุณต้องมีอย่างน้อยหนึ่งรายการหรือหนึ่งไลบรารีก่อนที่คุณจะสร้างเวิร์กโฟลว์ ถ้าไม่มีรายการในไซต์ของคุณ คุณจะถูกพร้อมท์ให้สร้างเมื่อคุณสร้างเวิร์กโฟลว์

 • ถ้าคุณต้องการให้เวิร์กโฟลว์ของคุณใช้คอลัมน์หรือการตั้งค่าแบบกำหนดเองใดๆ คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงก่อนสร้างเวิร์กโฟลว์ เพื่อที่คอลัมน์และการตั้งค่าเหล่านั้นจะพร้อมให้คุณใช้งานได้ในตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์

 • ถ้าคุณต้องการให้เวิร์กโฟลว์ของคุณใช้คุณลักษณะของรายการหรือไลบรารีใดที่ไม่ได้เปิดตามค่าเริ่มต้น เช่น การอนุมัติเนื้อหา คุณต้องเปิดคุณลักษณะเหล่านี้ก่อนออกแบบเวิร์กโฟลว์

หมายเหตุ: คุณลักษณะของเวิร์กโฟลว์จะสร้างมาจาก Microsoft Windows Workflow Foundation ซึ่งเป็นคอมโพเนนต์หนึ่งของ Microsoft Windows Workflow Foundation รุ่นเดียวกันนี้ต้องติดตั้งทั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณและบนเซิร์ฟเวอร์ ครั้งแรกที่คุณสร้างเวิร์กโฟลว์ คุณอาจถูกพร้อมท์ให้ติดตั้ง Workflow Foundation

ด้านบนของหน้า

ออกแบบเวิร์กโฟลว์

ขั้นตอนพื้นฐานของการสร้างเวิร์กโฟลว์จะเหมือนกันเสมอคือ ขั้นแรกคุณกำหนดเวิร์กโฟลว์ จากนั้นสร้างกฎด้วยการเลือกเงื่อนไขและการกระทำ

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก เปิดไซต์

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิดไซต์ ให้เรียกดูและเลือกไซต์ SharePoint ที่คุณต้องการสร้างเวิร์กโฟลว์ แล้วคลิก เปิด

 3. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก เวิร์กโฟลว์

  ตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์ จะเปิดขึ้น

  เพจแรกของตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์

 4. ในกล่อง ตั้งชื่อเวิร์กโฟลว์นี้ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับเวิร์กโฟลว์นี้

  ผู้เยี่ยมชมไซต์จะเห็นชื่อนี้เมื่อดูเพจ 'สถานะเวิร์กโฟลว์' และ 'เวิร์กโฟลว์' ในเบราว์เซอร์ ตามค่าเริ่มต้น เวิร์กโฟลว์ใหม่จะถูกตั้งชื่อว่า Workflow 1, Workflow 2 ตามลำดับโดยอัตโนมัติ

 5. คลิกตัวเลือกในรายการ เวิร์กโฟลว์นี้ควรแนบกับรายการ SharePoint ใด

  ตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์ซึ่งแสดงรายการที่พร้อมใช้งานที่สามารถถูกแนบมาได้

  คุณต้องแนบเวิร์กโฟลว์ของคุณกับรายการ SharePoint หรือไลบรารีเอกสาร รายการใดที่คุณแนบเวิร์กโฟลว์จะกำหนดตำแหน่งที่ผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์จะเริ่มเวิร์กโฟลว์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการให้เวิร์กโฟลว์เริ่มเมื่อรายการถูกสร้างหรือเปลี่ยนแปลงในเอกสารที่ใช้ร่วมกัน ให้เลือกไลบรารีนั้น รายการที่แนบคือตำแหน่งที่คุณจะไปตรวจสอบสถานะและประวัติของเวิร์กโฟลว์ หรือตำแหน่งที่จะเริ่มเวิร์กโฟลว์ด้วยตนเอง

  หมายเหตุ: เวิร์กโฟลว์ที่เริ่มโดยอัตโนมัติเมื่อรายการถูกสร้างหรือเปลี่ยนแปลงสามารถทำงานแบบวนรอบที่ไม่สิ้นสุดได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณต้องการหลีกเลี่ยง ตัวอย่างเช่น เวิร์กโฟลว์ที่เริ่มเมื่อรายการถูกเปลี่ยนแปลงไม่ควรไปเปลี่ยนแปลงรายการในรายการที่ถูกแนบ สิ่งนี้ยังเป็นปัญหากับเวิร์กโฟลว์หลายๆ เวิร์กโฟลว์ด้วย ตัวอย่างเช่น เวิร์กโฟลว์ A ถูกแนบมากับรายการ A และเวิร์กโฟลว์ B ถูกแนบมากับรายการ B เวิร์กโฟลว์ทั้งสองเริ่มโดยอัตโนมัติเมื่อรายการใหม่ถูกสร้าง เวิร์กโฟลว์ A จะสร้างรายการในรายการ B และเวิร์กโฟลว์ B จะสร้างรายการในรายการ A สถานการณ์สมมติดังกล่าวจะสร้างการวนรอบที่ไม่สิ้นสุด วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดคือให้รู้ว่าเวิร์กโฟลว์ไหนทำงานแล้วบนรายการหรือไลบรารีใดๆ ที่เวิร์กโฟลว์ของคุณสร้างหรือเปลี่ยนแปลงรายการ

 6. ภายใต้เลือกตัวเลือกการเริ่มเวิร์กโฟลว์สำหรับข้อมูลในรายการนี้ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้เวิร์กโฟลว์นี้ให้เริ่มด้วยตนเองจากรายการ
   ตัวเลือกนี้เพิ่มคำสั่งเวิร์กโฟลว์ ลงในรายการเพื่อให้ผู้ใช้สามารถคลิกคำสั่งเพื่อเริ่มเวิร์กโฟลว์สำหรับรายการนั้น

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เริ่มเวิร์กโฟลว์นี้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างรายการใหม่

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เริ่มเวิร์กโฟลว์นี้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการ

   หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกตัวเลือกได้สองหรือสามตัวเลือก แต่คุณต้องเลือกอย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกถ้าคุณต้องการเรียกใช้เวิร์กโฟลว์ ถ้าคุณไม่เลือกตัวเลือก คุณสามารถออกแบบเวิร์กโฟลว์แล้วคลิก เสร็จสิ้น แต่เวิร์กโฟลว์จะไม่สามารถเริ่มได้ ในภายหลัง คุณสามารถเปิดเวิร์กโฟลว์ (เมนู แฟ้ม คำสั่ง เปิดเวิร์กโฟลว์) แล้วเลือกตัวเลือกเริ่มต้น จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น การกระทำนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการบันทึกเวิร์กโฟลว์ที่คุณกำลังออกแบบอยู่

 7. คลิก ถัดไป

 8. ในกล่อง ชื่อขั้นตอน ให้พิมพ์ชื่อของขั้นตอนแรกของเวิร์กโฟลว์ของคุณ

  เพจที่สองของตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์

  ตอนนี้คุณสร้างกฎสำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณด้วยการเลือกการกระทำที่คุณต้องการให้เวิร์กโฟลว์ดำเนินการ และเงื่อนไขใดๆ ที่ต้องเป็นจริงเพื่อให้เกิดการกระทำเหล่านั้น

  หมายเหตุ: ไม่ใช่ว่าทุกขั้นตอนต้องมีเงื่อนไข ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมีขั้นตอนที่เป็นเพียงรายการของการกระทำที่จะดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ทุกขั้นตอนสามารถมีสาขาได้อย่างมากที่สุดหนึ่งสาขาซึ่งมีการกระทำโดยไม่มีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากสาขาเงื่อนไขที่ไม่มีสาขาจะดำเนินการเหมือนสาขา "Else" ในสาขาเงื่อนไข "Else If" ถ้าเงื่อนไข A เป็นจริง ให้ดำเนินการ B มิฉะนั้น "Else" จะดำเนินการ C ดังนั้นจะดูไม่สมเหตุสมผลถ้าจะมีสาขา "Else" มากกกว่าหนึ่งสาขา เนื่องจากจะไม่มีทางไปถึงสาขาสุดท้ายได้เลย

 9. สำหรับแต่ละเงื่อนไขที่คุณต้องการระบุ ให้คลิก เงื่อนไข จากนั้นคลิกเงื่อนไขนั้นในรายการ ทำซ้ำจนกว่าคุณจะระบุเงื่อนไขทั้งหมดที่ต้องการใส่

  หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งเงื่อนไข ถ้าทำเช่นนั้น เงื่อนไขต่างๆ จะเชื่อมกันด้วย และ หมายความว่าทุกเงื่อนไขต้องเป็นจริงก่อนที่เวิร์กโฟลว์จะดำเนินการกระทำที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไขหลายๆ เงื่อนไขจะสร้างตัวกรองแบบโปรเกรสซีฟซึ่งลำดับมีความสำคัญ เนื่องจากเงื่อนไขแรกต้องถูกประเมินก่อน เมื่อต้องการย้ายเงื่อนไขขึ้นหรือลงในรายการเงื่อนไข ให้คลิกเงื่อนไข แล้วคลิกลูกศรลงที่ปรากฏ จากนั้นคลิก ย้ายเงื่อนไขขึ้น หรือ ย้ายเงื่อนไขลง ในรายการ

  Office SharePoint Designer 2007 มีเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างเงื่อนไขขั้นสูงและเงื่อนไขแบบกำหนดเอง ด้วยเงื่อนไขแบบกำหนดเอง คุณสามารถเปรียบเทียบเขตข้อมูลในรายการปัจจุบันกับค่า ด้วยเงื่อนไขขั้นสูง คุณสามารถเปรียบเทียบค่าหนึ่งกับอีกค่าหนึ่ง สิ่งนี้จะทำให้คุณสามารถสร้างการเปรียบเทียบระหว่างเขตข้อมูลในรายการใดๆ กับค่าจากแหล่งต่างๆ มากมาย

  รายการเงื่อนไข

 10. หลังจากที่คุณแทรกเงื่อนไข ให้คลิกการเชื่อมโยงหลายมิติแต่ละตัว จากนั้นเลือกค่าสำหรับพารามิเตอร์ที่ต้องการ

  ตัวอย่างเช่น เงื่อนไขอาจมีการเชื่อมโยงสำหรับเลือกเขตข้อมูลในรายการ การเปรียบเทียบ และค่า

  ขั้นตอนที่ 1 ในตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์ซึ่งแสดงเงื่อนไขแบบกำหนดเอง

 11. สำหรับแต่ละการกระทำที่คุณต้องการมี ให้คลิก การกระทำ จากนั้นคลิกการกระทำนั้นในรายการ ทำซ้ำจนกว่าคุณจะระบุเงื่อนไขทั้งหมดที่ต้องการมี

  ถ้าการกระทำนี้ไม่ปรากฏในรายการ ให้คลิก การกระทำเพิ่มเติม แล้วคลิกการกระทำที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก เพิ่ม

  รายการการกระทำ

  หมายเหตุ: คุณสามารถสร้างการกระทำได้มากกว่าหนึ่งการกระทำสำหรับเงื่อนไขหนึ่ง ถ้าทำเช่นนั้น การกระทำสามารถทำงานทีละการกระทำตามลำดับ (เชื่อมด้วย "then" ) หรือทำพร้อมกัน (เชื่อมด้วย "and") เมื่อต้องการสลับระหว่างการทำงานตามลำดับกับการทำงานไปพร้อมๆ กัน ให้คลิกลูกศรที่มุมบนขวาของกฎ จากนั้นคลิก เรียกใช้การกระทำทั้งหมดตามลำดับ หรือ เรียกใช้การกระทำทั้งหมดไปพร้อมๆ กัน

 12. หลังจากที่คุณแทรกการกระทำแล้ว ให้คลิกการเชื่อมโยงหลายมิติแต่ละตัว จากนั้นเลือกค่าสำหรับพารามิเตอร์ที่ต้องการ

  ตัวอย่างเช่น การกระทำอาจมีการเชื่อมโยงสำหรับสร้างข้อความอีเมล

  ขั้นตอนที่ 1 ในตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์ซึ่งแสดงเงื่อนไขและการกระทำ

 13. ถ้าคุณต้องการเพิ่มสาขาเงื่อนไข ให้คลิก เพิ่มสาขาเงื่อนไข 'Else If' จากนั้นทำซ้ำขั้นตอนที่ 9–12 เพื่อสร้างกฎอื่น

  กฎคือชุดของเงื่อนไขและการกระทำที่สัมพันธ์กัน ดังที่แสดงในภาพประกอบก่อนหน้า เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง เวิร์กโฟลว์จะดำเนินการกระทำที่เกี่ยวข้อง แต่อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเงื่อนไขไม่เป็นจริง ด้วยการเพิ่มสาขาเงื่อนไข คุณสามารถระบุเงื่อนไขเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างเงื่อนไขที่ต่างกันสามแบบเมื่อสถานะของเอกสารถูกเปลี่ยนเป็น อนุมัติแล้ว ปฏิเสธ หรือ ค้างอยู่ คุณยังสามารถสร้างเงื่อนไข 'Else' ซึ่งเวิร์กโฟลว์จะดำเนินการกระทำต่อเมื่อไม่มีเงื่อนไขก่อนหน้าเป็นจริง เมื่อต้องการสร้างเงื่อนไข 'Else' กฎข้อสุดท้ายในขั้นตอนต้องเป็นการกระทำที่ไม่มีเงื่อนไข เวิร์กโฟลว์จะประเมินเงื่อนไขทั้งหมด ถ้าไม่มีเงื่อนไขใดเป็นจริง เวิร์กโฟลว์จะดำเนินการกระทำใดๆ ในสาขาสุดท้าย ซึ่งไม่มีเงื่อนไข

 14. เมื่อขั้นตอนนี้ของเวิร์กโฟลว์เสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก ถัดไป

 15. สำหรับแต่ละขั้นตอนในเวิร์กโฟลว์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 8–14 เพื่อสร้างชุดเงื่อนไขและการกระทำเพิ่มเติม

  ในขณะที่คุณเพิ่มขั้นตอน ให้ระลึกว่าแต่ละขั้นตอนจะมีสาขาเงื่อนไข 'Else If' ได้เพียงหนึ่งชุดเท่านั้น ในขณะที่การกระทำในแต่ละสาขาจะกระทำเมื่อมีการสอดคล้องกับเงื่อนไขที่เชื่อมโยงเท่านั้น ในกรณีนี้ คุณจะต้องเพิ่มขั้นตอนเพิ่มเติมเมื่อมีเหตุการณ์ต่อไปนี้

  • สาขาเงื่อนไข 'Else If' หลายๆ ชุดจำเป็นต้องถูกประเมิน

  • คุณจำเป็นต้องแยกคำสั่งที่มีสาขาจากคำสั่งที่ไม่มีสาขา

 16. เมื่อต้องการตรวจสอบเวิร์กโฟลว์ว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ ก่อนที่คุณจะออกจาก ตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์ ให้คลิก ตรวจสอบเวิร์กโฟลว์

  ถ้ามีข้อผิดพลาดของเวิร์กโฟลว์ การเชื่อมโยงหลายมิติจะเปลี่ยนสี และเครื่องหมายดอกจันจะปรากฏก่อนและหลังพารามิเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ภายใต้ ขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์ สัญลักษณ์ข้อผิดพลาดจะปรากฏติดกับขั้นตอนแต่ละขั้นที่มีข้อผิดพลาด สำหรับแต่ละข้อผิดพลาด ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพารามิเตอร์ที่ใส่นั้นถูกต้อง

 17. คลิก เสร็จสิ้น เวิร์กโฟลว์จะถูกบันทึกและแนบไปกับรายการที่คุณระบุ

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเวิร์กโฟลว์ที่แนบไปกับรายการหลังจากที่คุณบันทึกเวิร์กโฟลว์ คุณต้องสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่แทนและแนบไปกับรายการที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนถัดไปที่แนะนำ

ในขณะนี้ คุณเข้าใจแนวคิดและการพิจารณาในการออกแบบที่สำคัญแล้ว คุณอาจต้องการออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่มีโปรแกรมประยุกต์ที่ระบุเฉพาะ คุณสามารถดูการเชื่อมโยงไปยังบทความต่างๆ ที่แสดงตัวอย่างเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดในส่วน ดูเพิ่มเติม ได้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×