การสร้างเวิร์กโฟลว์รอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อเวิร์กโฟลว์ที่ทำงานบนรายการหนึ่งเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายการที่สอง คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่สองซึ่งถูกทริกเกอร์โดยการเพิ่มหรือการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ เวิร์กโฟลว์รองนี้สามารถจัดการข้อมูลที่ถูกเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงนั้น หรือดำเนินการกระทำเวิร์กโฟลว์อื่นๆ รวมถึงการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง และลบข้อมูลอื่นๆ ในรายการใดๆ 

ความสัมพันธ์ของเวิร์กโฟลว์หลักกับเวิร์กโฟลว์รอง

1. การเพิ่มหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในไลบรารีหรือรายการแรกจะทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์หลัก (หรือสามารถเริ่มเวิร์กโฟลว์หลักได้ด้วยตนเอง)

2. เวิร์กโฟลว์หลักจะเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในไลบรารีหรือรายการที่สอง

3. การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในไลบรารีหรือรายการที่สองจะทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์รอง

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าแต่ละครั้งที่มีการเพิ่มเอกสารใหม่ลงในไลบรารีเอกสารเพื่อตรวจทานของคุณ เวิร์กโฟลว์ที่ทำงานบนไลบรารีนั้นจะสร้างงานเพื่อตรวจทานเอกสารขึ้นในรายการ งาน ของคุณ คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์รองในรายการงานให้ตั้งค่าในเขตข้อมูล วันครบกำหนด ของงานใหม่แต่ละงานเหล่านั้นได้ การได้ตั้งค่า วันครบกำหนด ไว้ทำให้เวิร์กโฟลว์รองสามารถหยุดชั่วขณะได้จนกว่าจะถึงวันครบกำหนด ในวันครบกำหนด เวิร์กโฟลว์สามารถตรวจสอบว่างานเสร็จสมบูรณ์หรือไม่ แล้วจึงดำเนินการกระทำที่เหมาะสม

แผนผังลำดับงานของเวิร์กโฟลว์หลักและเวิร์กโฟลว์รอง

ด้วยการจัดระเบียบเวิร์กโฟลว์รองหลายเวิร์กโฟลว์อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะสามารถสร้างกระบวนการต่างๆ ที่อ้างอิงถึงกันซึ่งครอบคลุมรายการหลายรายการได้ เวิร์กโฟลว์รองแต่ละเวิร์กโฟลว์ยังคงถูกทริกเกอร์โดยการเปลี่ยนแปลงในรายการหนึ่งรายการ แต่ด้วยการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายการอื่น เวิร์กโฟลว์นั้นจะสามารถเปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์อื่นได้หนึ่งหรือหลายเวิร์กโฟลว์ ซึ่งเป็นการนำผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกันไปใช้กับทั่วทั้งไซต์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

คำเตือน: เวิร์กโฟลว์ที่เริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายการ สามารถทำงานแบบวนรอบได้โดยไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเป็นสิ่งที่คุณต้องการหลีกเลี่ยง ตัวอย่างเช่น เวิร์กโฟลว์ที่เริ่มทำงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ไม่ควรเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายการที่เวิร์กโฟลว์นั้นถูกแนบอยู่ เวิร์กโฟลว์ที่เริ่มทำงานเมื่อมีการสร้างข้อมูล ก็ไม่ควรสร้างข้อมูลในรายการที่เวิร์กโฟลว์นั้นถูกแนบอยู่ ซึ่งปัญหานี้เป็นสิ่งที่เกิดกับเวิร์กโฟลว์รองเช่นกัน ตัวอย่างเช่น เวิร์กโฟลว์ A ถูกแนบไว้กับรายการ A และเวิร์กโฟลว์ B ถูกแนบไว้กับรายการ B ทั้งสองเวิร์กโฟลว์เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างข้อมูลใหม่ขึ้น เวิร์กโฟลว์ A จะสร้างข้อมูลในรายการ B และเวิร์กโฟลว์ B จะสร้างข้อมูลในรายการ A สถานการณ์สมมติเช่นนี้จะสร้างการวนรอบแบบไม่มีที่สิ้นสุด ข้อควรปฏิบัติที่ดีที่สุดคือ การทราบว่าเวิร์กโฟลว์ใดกำลังทำงานอยู่แล้วบนรายการหรือไลบรารีใดๆ ที่ซึ่งเวิร์กโฟลว์ของคุณจะสร้างหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้องกันพฤติกรรมการวนรอบได้โดยใช้เงื่อนไขที่หยุดการวนรอบ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำหนดค่าเวิร์กโฟลว์รองบนรายการ งาน ให้ปรับปรุง วันครบกำหนด ของงานปัจจุบันเมื่อใดก็ตามที่งานนั้นถูกเปลี่ยนแปลง คุณสามารถหยุดการวนรอบไม่ให้เริ่มขึ้นได้ด้วยการใส่เงื่อนไขที่ตรวจสอบว่ามีการตั้งค่า วันครบกำหนด ให้เป็นค่าที่ถูกต้องแล้วหรือไม่ ถ้าถูกต้องแล้ว จะมีการกระทำมาหยุดเวิร์กโฟลว์โดยไม่ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับงานนั้น

บทความนี้กล่าวถึงแนวความคิดของเวิร์กโฟลว์รองและให้คำแนะนำในการสร้างเวิร์กโฟลว์รอง ตัวอย่างเวิร์กโฟลว์ในบทความนี้ ซึ่งสร้างขึ้นบนรายการ งาน จะตั้งค่าวันครบกำหนดสำหรับแต่ละงานใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นโดยเวิร์กโฟลว์ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งทำงานบนไลบรารีเอกสารที่ใช้ร่วมกัน แล้วส่งข้อความตัวเตือนให้ถ้างานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ในวันครบกำหนด

ในบทความนี้

ฉันสามารถใช้เวิร์กโฟลว์ทุติยภูมิ

ความสัมพันธ์พิเศษระหว่างเวิร์กโฟลว์รองและรายการงานคืออะไร

เกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์ตัวอย่าง

ขั้นตอนที่ 1: ตัดสินใจว่า จะยังคงทำงานกับงานปัจจุบัน

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าวันครบกำหนด และหยุดชั่วขณะนั้น

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบสถานะงาน และทำตามไปด้วย

บัตรอ้างอิง: ข้อมูลสรุปของขั้นตอน

ตัวอย่างอื่น: ใช้ชื่อเรื่องเอกสารเป็นงานชื่อเรื่อง

ฉันสามารถใช้เวิร์กโฟลว์รองได้อย่างไร

ไม่มีความแตกต่างในแง่ของการทำงานระหว่างเวิร์กโฟลว์หลักและเวิร์กโฟลว์รอง เวิร์กโฟลว์ใดๆ ก็ถือเป็นเวิร์กโฟลว์ "รอง" ได้ถ้าเริ่มการทำงานโดยการกระทำของเวิร์กโฟลว์อื่น

คุณสามารถใช้เวิร์กโฟลว์รองได้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ มากมาย ได้แก่

 • การตั้งค่าสำหรับเขตข้อมูลของข้อมูลใดๆ ที่ถูกสร้างขึ้นโดยเวิร์กโฟลว์หลัก

 • การสร้าง เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลในรายการปัจจุบันหรือรายการอื่น

 • การส่งข้อความอีเมลตัวเตือน

  หมายเหตุ: 

  • เวิร์กโฟลว์รองที่ออกแบบขึ้นใน Office SharePoint Designer 2007 สามารถถูกทริกเกอร์ได้เฉพาะจากการกระทำของเวิร์กโฟลว์อื่นที่ถูกออกแบบขึ้นใน Office SharePoint Designer 2007 เหมือนกันเท่านั้น และไม่ใช่จากเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่รวมมากับ Microsoft Office SharePoint Server 2007 หรือจากเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเองที่สร้างขึ้นใน Visual Studio นอกจากนี้ โปรดสังเกตว่า แม้เวิร์กโฟลว์จะถูกออกแบบขึ้นใน Office SharePoint Designer 2007 การกระทำของเวิร์กโฟลว์นั้นจะยังคงไม่ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์รองถ้าผู้ใช้ที่เริ่มเวิร์กโฟลว์ได้ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีระบบ เวิร์กโฟลว์ที่ทำงานภายใต้บัญชีระบบไม่สามารถทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์รองได้ 

  • เวิร์กโฟลว์จะสามารถทำงานบนข้อมูลใดๆ ในรายการในขณะหนึ่งๆ ได้เพียงหนึ่งอินสแตนซ์เท่านั้น ถ้าคุณตั้งค่าเวิร์กโฟลว์รองของคุณให้ทำงานบนข้อมูลเมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลง และถ้ามีอินสแตนซ์หนึ่งของเวิร์กโฟลว์นั้นกำลังทำงานบนข้อมูลนั้นอยู่แล้วและถูกหยุดไว้ชั่วขณะ การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ทำกับข้อมูลนั้นจะไม่ทริกเกอร์ให้เวิร์กโฟลว์เดียวกันทำงานอีกครั้ง ตัวอย่างเช่น ถ้าอินสแตนซ์แรกของเวิร์กโฟลว์หยุดชั่วขณะเป็นเวลา 30 วัน อินสแตนซ์ทั้งหมดของเวิร์กโฟลว์เดียวกันจะไม่สามารถเริ่มทำงานได้ถ้าถูกทริกเกอร์บนข้อมูลเดียวกันในรายการในระหว่าง 30 วันนั้น ปัญหานี้เป็นปัญหาสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ทำงานเป็นเวลานานที่เริ่มทำงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล แต่จะไม่เป็นปัญหาเมื่อเวิร์กโฟลว์รองเริ่มทำงานก็ต่อเมื่อมีการสร้างข้อมูลขึ้น ซึ่งก็คือวิธีการที่เวิร์กโฟลว์ตัวอย่างในบทความนี้ถูกกำหนดค่าไว้

  • ก่อนการใช้การหยุดชั่วขณะใดๆ ในเวิร์กโฟลว์ เราขอแนะนำให้คุณดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุง .NET 3.0 และติดตั้งลงบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณจะพบการเชื่อมโยงไปยังตำแหน่งที่คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงนี้ได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ความสัมพันธ์พิเศษระหว่างเวิร์กโฟลว์รองและรายการงานคืออะไร

ข้อมูลที่สร้างขึ้นในรายการ งาน โดยการกระทำกับงานอันใดอันหนึ่งในสามการกระทำของเวิร์กโฟลว์ จะมีเขตข้อมูลที่เป็นประโยชน์อยู่สามเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจุดเริ่มต้น ซึ่งข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยเวิร์กโฟลว์ในรายการชนิดอื่นๆ จะไม่ "จดจำ" เขตข้อมูลเหล่านี้ เขตข้อมูลทั้งสามนี้ได้แก่

 • ID ของรายการเวิร์กโฟลว์    เป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันของข้อมูลจุดเริ่มต้นที่สัมพันธ์กับที่เวิร์กโฟลว์หลักสร้างข้อมูลปัจจุบันในรายการงาน

 • ID ของลิสต์รายการเวิร์กโฟลว์    เป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันของรายการที่มีข้อมูลจุดเริ่มต้นนั้นอยู่

 • ชื่อเวิร์กโฟลว์    เป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันของเวิร์กโฟลว์หลักที่สร้างข้อมูลปัจจุบันในรายการงาน

ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันทั้งสาม

คุณจะเห็นเขตข้อมูลทั้งสามนี้ในกล่องโต้ตอบ กำหนดการค้นหาเวิร์กโฟลว์ เมื่อใดก็ตามที่มีการค้นหาข้อมูลในรายการงาน อย่างไรก็ตาม เขตข้อมูลทั้งสามนี้จะมีค่าเฉพาะสำหรับข้อมูลงานที่ถูกสร้างขึ้นโดยการกระทำกับงานอันใดอันหนึ่งในสามการกระทำของเวิร์กโฟลว์

กล่องโต้ตอบ กำหนดการค้นหาเวิร์กโฟลว์ ที่มีสามเขตข้อมูลตัวระบุ

คุณสามารถใช้ตัวระบุทั้งสามนี้ได้ในลักษณะต่างๆ มากมาย เช่น

 • การตัดสินใจว่าจะกระทำการกับข้อมูลใด    เวิร์กโฟลว์รองสามารถเริ่มทำงานโดยการตรวจสอบเขตข้อมูลเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูลสำหรับแต่ละข้อมูลงานใหม่ แล้วใช้ผลการตรวจสอบที่ได้ในการตัดสินใจว่าจะจบการทำงานในทันทีหรือทำงานต่อไป ตัวอย่างเช่น เวิร์กโฟลว์รองสามารถกระทำการต่อไปได้เฉพาะกับงานที่ถูกสร้างโดยเวิร์กโฟลว์หลักที่ระบุอย่างน้อยหนึ่งเวิร์กโฟลว์

 • การใส่ข้อมูลในข้อความอีเมล    ด้วยการใช้เขตข้อมูลเหล่านี้ เวิร์กโฟลว์รองสามารถส่งข้อความอีเมลที่มีตัวระบุถึงข้อมูลจุดเริ่มต้น บอกรายการที่มีข้อมูลจุดเริ่มต้นอยู่ หรือบอกเวิร์กโฟลว์ที่สร้างข้อมูลงานปัจจุบันได้

เวิร์กโฟลว์รองที่ทำงานบนไลบรารีและรายการอื่น (ตัวอย่างเช่น ข้อความประกาศและปฏิทิน) จะไม่มีความสามารถเหล่านี้ เนื่องจากไม่มีการเข้าถึงสามเขตข้อมูลนี้

ตารางต่อไปนี้แสดงรูปแบบของค่าทั้งสามนี้

เขตข้อมูล

ค่าตัวอย่าง

ID ของรายการเวิร์กโฟลว์

8

ชื่อเวิร์กโฟลว์

การตรวจทานเอกสาร

ID ของลิสต์รายการเวิร์กโฟลว์

{4FC00DC3-1880-4872-AC31-AA2389B201CA}

การระบุค่าสำหรับเขตข้อมูลพิเศษทั้งสาม

เมื่อต้องการระบุค่าที่ถูกต้องสำหรับเขตข้อมูลใดเขตข้อมูลหนึ่งเหล่านี้ ให้ทำดังต่อไปนี้

 • ID ของรายการเวิร์กโฟลว์    ในเบราว์เซอร์ ให้ดูในรายการที่มีข้อมูลอยู่ ถ้าจำเป็น ให้ปรับเปลี่ยนมุมมองเพื่อใส่คอลัมน์ ID ลงไป โปรดสังเกตว่า เมื่อมีการกำหนด ID ของข้อมูลแล้ว การกำหนดนั้นจะเป็นการถาวรและจะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะมีการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง และลบข้อมูลอื่นๆ ในรายการนั้นเป็นจำนวนเท่าใดก็ตาม

 • ชื่อเวิร์กโฟลว์    สำหรับแต่ละเวิร์กโฟลว์ ค่านี้จะเหมือนกันทุกประการกับชื่อที่ระบุสำหรับเวิร์กโฟลว์นั้นในตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์ โปรดสังเกตว่า เนื่องจากเวิร์กโฟลว์สองเวิร์กโฟลว์ในไซต์ใดๆ ไม่สามารถมีชื่อเดียวกันได้ ค่านี้จึงไม่มีการซ้ำกันเสมอภายในไซต์ปัจจุบัน

 • ID ของลิสต์รายการเวิร์กโฟลว์    เมื่อต้องการค้นหาค่านี้สำหรับรายการใดๆ ให้ดูรายการนั้นในเบราว์เซอร์ แล้วบนเมนู การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่ารายการ หรือ การตั้งค่าไลบรารีเอกสาร ID รายการเวิร์กโฟลว์จะปรากฏขึ้นในสตริงแบบสอบถามของ URL และตามหลังข้อความ "List="

เหตุใดคุณจึงจำเป็นต้องมีเวิร์กโฟลว์รองสำหรับจัดการวันครบกำหนดของงาน

เวิร์กโฟลว์หลักที่สร้างงานจะหยุดชั่วขณะทันทีที่มีการสร้างและมอบหมายงาน

เมื่อเวิร์กโฟลว์หลักหยุดชั่วขณะ จะไม่สามารถตั้งค่าวันครบกำหนดของงาน ตรวจสอบสถานะเสร็จสมบูรณ์ของงานเมื่อถึงวันครบกำหนด หรือดำเนินการกระทำที่เหมาะสมสำหรับงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ในวันครบกำหนดได้

อย่างไรก็ตาม เวิร์กโฟลว์รองที่ทำงานบนรายการงานสามารถดำเนินการเหล่านี้ทั้งหมดได้ในขณะที่เวิร์กโฟลว์หลักยังคงถูกหยุดชั่วขณะ

ด้านบนของหน้า

เกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์ตัวอย่าง

ตัวอย่างเวิร์กโฟลว์รองที่คุณสร้างในกระบวนงานต่อไปนี้ ซึ่งถูกกำหนดค่าให้ทำงานบนรายการงาน จะสามารถดำเนินการต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบงานใหม่แต่ละงานเพื่อดูว่าเวิร์กโฟลว์หลักใดสร้างงานนั้นขึ้น และดำเนินการต่อไปก็ต่อเมื่อเวิร์กโฟลว์หลักนั้นเป็นเวิร์กโฟลว์ที่ระบุ

  เคล็ดลับ: ข้อควรปฏิบัติที่ดีที่สุดคือ ควรกำหนดให้ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกของเวิร์กโฟลว์ ทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงกับงานที่สร้างขึ้นโดยเวิร์กโฟลว์อื่น และเพื่อให้มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพให้น้อยที่สุด

 2. ถ้าเวิร์กโฟลว์หลักเป็นเวิร์กโฟลว์ที่ระบุ ให้ตั้งค่าวันครบกำหนดให้กับงาน แล้วหยุดชั่วขณะจนกว่าจะถึงวันครบกำหนด

  หมายเหตุ: เมื่อเวิร์กโฟลว์หยุดชั่วขณะ เวิร์กโฟลว์จะไม่ดำเนินการต่อจนกว่าจะถึงวันครบกำหนดที่ได้ตั้งค่าไว้เมื่อเริ่มหยุดชั่วขณะ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดในขณะที่มีการหยุดเวิร์กโฟลว์ชั่วขณะ การเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่มีผลกระทบต่อเวิร์กโฟลว์นั้น

 3. ในวันครบกำหนด ให้ตรวจสอบค่า เสร็จสมบูรณ์ สำหรับรายการงาน แล้วดำเนินการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งในสองการกระทำนี้

  • ถ้าค่าเป็น ใช่    เวิร์กโฟลว์จะบันทึกข้อความที่เหมาะสมลงในประวัติเวิร์กโฟลว์แล้วจบการทำงาน

  • ถ้าค่าเป็น ไม่ใช่    เวิร์กโฟลว์ส่งข้อความอีเมลไปยังบุคคลที่ได้รับมอบหมายรายการงานนั้น โดยเตือนบุคคลเหล่านั้นว่างานดังกล่าวถึงวันครบกำหนดแล้ว

ตัวอย่างเวิร์กโฟลว์จะมีการใช้งานที่แนะนำสำหรับเขตข้อมูลพิเศษของรายการงานทั้งสามเขตข้อมูล

ตัวอย่างขั้นตอนในบทความนี้ถือว่า มีอยู่แล้วเวิร์กโฟลว์หลักตรวจทานเอกสารที่ทำงานเมื่อใดก็ ตามที่เอกสารจะถูกเพิ่มลงในไลบรารีเอกสารที่แชร์ ที่มีชื่อ และที่เวิร์กโฟลว์นี้หลักสร้างรายการที่ต้องทำอย่างง่ายตรวจทานเอกสารที่มีชื่อในรายการงาน และกำหนดงานให้กับผู้เข้าร่วมอย่าง น้อยหนึ่ง เมื่อต้องการสร้างเวิร์กโฟลว์นี้หลัก ดูขั้นตอนในบทความกำหนดรายการที่ต้องทำในเวิร์กโฟลว์

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 1: ตัดสินใจว่าจะทำงานกับงานปัจจุบันต่อไปหรือไม่

ถ้าคุณเรียกใช้เวิร์กโฟลว์หลายเวิร์กโฟลว์ในไซต์ของคุณ และแต่ละเวิร์กโฟลว์สร้างข้อมูลขึ้นในรายการงาน คุณอาจต้องการคำนวณวันครบกำหนดแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าเวิร์กโฟลว์ใดสร้างงานใดขึ้นมา อีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถเลือกที่จะเรียกใช้เวิร์กโฟลว์รองกับทุกงานที่มีข้อมูลจุดเริ่มต้นที่ทริกเกอร์งานนั้นอยู่ในไลบรารีหรือรายการที่ระบุ

เวิร์กโฟลว์รองในตัวอย่างนี้เริ่มและทำงานบนทุกๆ ข้อมูลใหม่ในรายการงาน แต่สิ่งแรกสุดที่เวิร์กโฟลว์รองนี้ดำเนินการคือการตรวจสอบค่า ชื่อเวิร์กโฟลว์ ของข้อมูลงานใหม่ แล้วจึงใช้ข้อมูลนี้ในการตัดสินใจว่าจะหยุดในทันทีหรือทำต่อไป ในส่วนนี้ คุณจะกำหนดค่าขั้นตอนแรกนี้

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก เวิร์กโฟลว์

 2. ในเพจแรกของตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์ ให้ตั้งชื่อเวิร์กโฟลว์รอง แล้วระบุว่าเวิร์กโฟลว์นั้นควรจะแนบไว้กับรายการงานและเริ่มทำงานเฉพาะเมื่อมีการสร้างข้อมูลใหม่ขึ้นในรายการนั้นเท่านั้น

  เพจแรกของตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์

 3. คลิก ถัดไป

 4. ในเพจถัดไป ให้ตั้งชื่อขั้นตอนแรกของเวิร์กโฟลว์ ในตัวอย่างนี้คือ ตรวจสอบเวิร์กโฟลว์หลัก 

 5. คลิก เงื่อนไข แล้วคลิก เปรียบเทียบเขตข้อมูลงาน

 6. ในเงื่อนไข ให้คลิก เขตข้อมูล แล้วในรายการ ให้เลื่อนลงและคลิก ชื่อเวิร์กโฟลว์

  เพจที่สองของตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่มีรายละเอียดเงื่อนไข

 7. ในเงื่อนไข ให้คลิก เท่ากับ แล้วในรายการ ให้คลิก ไม่เท่ากับ

 8. ในเงื่อนไข ให้คลิก ค่า แล้วในช่อง ให้พิมพ์ชื่อของเวิร์กโฟลว์หลัก (ในตัวอย่างนี้คือ การตรวจทานเอกสาร) จากนั้นกด ENTER

 9. คลิก การกระทำ แล้วในรายการ ให้คลิก หยุดเวิร์กโฟลว์

  ถ้าการกระทำนี้ไม่ปรากฏในรายการ ให้คลิก การกระทำเพิ่มเติม เพื่อดูรายการทั้งหมด

 10. ในการกระทำ ให้คลิก ข้อความนี้

 11. ในช่อง ให้พิมพ์ข้อความที่จะบันทึกลงในรายการ ประวัติเวิร์กโฟลว์ แล้วกด ENTER

  ขั้นตอนเวิร์กโฟลว์แรกของคุณในขณะนี้ควรเหมือนกับขั้นตอนในภาพประกอบดังต่อไปนี้

  เพจที่สองที่เสร็จสมบูรณ์ของตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์

ขณะนี้เวิร์กโฟลว์รองของคุณจะดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนที่สองก็ต่อเมื่องานถูกสร้างขึ้นโดยเวิร์กโฟลว์ การตรวจทานเอกสาร

คุณยังสามารถใช้เขตข้อมูล ID ของลิสต์รายการเวิร์กโฟลว์ ในการกำหนดค่าเวิร์กโฟลว์ให้ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนที่สองได้เฉพาะกับงานที่สร้างขึ้นโดยทุกเวิร์กโฟลว์ที่ทำงานบนรายการที่ระบุเท่านั้น แต่ถ้าบุคคลอื่นสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์บนรายการเดียวกันได้ อาจทำให้ยากต่อการติดตามว่าใครต้องการให้เวิร์กโฟลว์ใดทำงานกับงานเหล่านั้น โดยปกติแล้ว ข้อควรปฏิบัติที่ดีที่สุดคือ การกำหนดความสัมพันธ์เวิร์กโฟลว์ำรองให้กับรายการงานที่มีเฉพาะงานที่สร้างขึ้นโดยเวิร์กโฟลว์หลักที่ระบุอย่างน้อยหนึ่งเวิร์กโฟลว์

ในขั้นตอนที่สอง คุณจะตั้งค่าวันครบกำหนดให้กับงาน แล้วหยุดเวิร์กโฟลว์รองชั่วขณะจนกว่าจะถึงวันครบกำหนดนั้น

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งวันครบกำหนดและหยุดชั่วคราว

หลังจากที่เวิร์กโฟลว์รองยืนยันว่างานนั้นสร้างขึ้นโดยเวิร์กโฟลว์ การตรวจทานเอกสาร แล้ว คุณต้องการให้เวิร์กโฟลว์รองคำนวณค่าสำหรับเขตข้อมูล วันครบกำหนด ของงานนั้น แล้วหยุดชั่วขณะจนกว่าจะถึงวันครบกำหนด คุณจะได้กำหนดค่าการกระทำเหล่านี้ในขั้นตอนที่สองของเวิร์กโฟลว์นี้

 1. ในตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์ ภายใต้ ขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์ ให้คลิก เพิ่มขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์

 2. ในเพจถัดไป ให้ตั้งชื่อขั้นตอนที่สองของเวิร์กโฟลว์ ในตัวอย่างนี้คือ ตั้งวันครบกำหนดและหยุดชั่วคราว 

 3. คลิก การกระทำ แล้วคลิก เพิ่มเวลาให้กับวันที่

  ถ้าการกระทำนี้ไม่ปรากฏในรายการ ให้คลิก การกระทำเพิ่มเติม เพื่อดูรายการทั้งหมด

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าวันครบกำหนดสำหรับแต่ละงานให้เป็นหนึ่งสัปดาห์จากวันที่ที่มีการสร้างข้อมูลนั้นขึ้น ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ในการกระทำ คลิ0 แล้ว ในกล่อง แทน0 ด้วยการ7และสุดท้าย ให้กด ENTER

  2. คลิก นาที แล้วในรายการ ให้คลิก วัน

  3. คลิกวัน แล้ว คลิ กแสดงการผูกข้อมูล รูปปุ่ม

  4. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดการค้นหาเวิร์กโฟลว์ ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้

   • แหล่งข้อมูล: รายการปัจจุบัน

   • เขตข้อมูล: สร้างเมื่อ

  5. คลิก ตกลง

  6. คลิก ตัวแปร แล้วในรายการ ให้คลิก สร้างตัวแปรใหม่

  7. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขตัวแปร ให้พิมพ์ชื่อสำหรับตัวแปรใหม่ (ในตัวอย่างนี้คือ วันครบกำหนด) ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชนิดเป็น วันที่/เวลา แล้วคลิก ตกลง

   ขั้นตอนที่สองของคุณในขณะนี้ควรเหมือนกับขั้นตอนในภาพประกอบดังต่อไปนี้

   เพจที่สามของตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่มีการกระทำ เพิ่มเวลาให้กับวันที่

   ขณะนี้คุณมีตัวแปรที่ชื่อ วันครบกำหนด ที่ถูกคำนวณด้วยการบวกเจ็ดวันเข้ากับวันที่ที่มีการสร้างและมอบหมายงาน

 5. คลิก การกระทำ อีกครั้งเพื่อเพิ่มการกระทำที่สอง แล้วคลิก ตั้งค่าเขตข้อมูลในรายการปัจจุบัน

  ถ้าการกระทำนี้ไม่ปรากฏในรายการ ให้คลิก การกระทำเพิ่มเติม เพื่อดูรายการทั้งหมด

 6. ในการกระทำ ให้คลิก เขตข้อมูล แล้วในรายการ ให้คลิก วันครบกำหนด

 7. คลิกค่า แล้ว คลิ กแสดงการผูกข้อมูล รูปปุ่ม

 8. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดการค้นหาเวิร์กโฟลว์ ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้

  1. แหล่งข้อมูล: ข้อมูลเวิร์กโฟลว์

  2. เขตข้อมูล: ตัวแปร: วันครบกำหนด

 9. คลิก ตกลง

  ขั้นตอนที่สองของคุณในขณะนี้ควรเหมือนกับขั้นตอนในภาพประกอบดังต่อไปนี้

  เพจที่สามของตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่มีการกระทำ ตั้งค่าเขตข้อมูลในรายการปัจจุบัน

  ขณะนี้วันครบกำหนดของรายการถูกตั้งค่าเป็นเจ็ดวันหลังจากที่มีการสร้างและมอบหมายรายการ

 10. คลิก การกระทำ เพื่อเพิ่มการกระทำที่สาม แล้วคลิก หยุดชั่วขณะจนกว่าวันที่

  ถ้าการกระทำนี้ไม่ปรากฏในรายการ ให้คลิก การกระทำเพิ่มเติม เพื่อดูรายการทั้งหมด

 11. ในการกระทำ คลิกขณะนี้ แล้ว คลิกแสดงการผูกข้อมูล รูปปุ่ม

 12. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดการค้นหาเวิร์กโฟลว์ ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้

  1. แหล่งข้อมูล: รายการปัจจุบัน

  2. เขตข้อมูล: วันครบกำหนด

 13. คลิก ตกลง

  ขั้นตอนที่สองของคุณในขณะนี้ควรเหมือนกับขั้นตอนในภาพประกอบดังต่อไปนี้

  เพจที่สามของตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่มีการกระทำ หยุดชั่วขณะจนกว่าวันที่

  ขณะนี้เวิร์กโฟลว์จะหยุดชั่วขณะจนกว่าจะถึงวันครบกำหนดของงาน

  เมื่อถึงวันที่นั้น เวิร์กโฟลว์จะตรวจสอบว่าข้อมูลงานมีการทำเครื่องหมายเป็น เสร็จสมบูรณ์ หรือไม่ และถ้าไม่ ก็จะส่งตัวเตือนไปยังบุคคลที่ได้รับมอบหมายงาน คุณจะได้กำหนดค่าการกระทำเหล่านี้ในขั้นตอนถัดไป

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบสถานะงานแล้วดำเนินการต่อตามความเหมาะสม

ในขั้นตอนที่สามซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของเวิร์กโฟลว์ตัวอย่างนี้ จะถึงวันครบกำหนดและเวิร์กโฟลว์จะทำงานต่อไป สิ่งแรกคือการตรวจสอบค่าในเขตข้อมูล เสร็จสมบูรณ์ ของงาน แล้วดำเนินการกระทำที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลนั้นมีการทำเครื่องหมายเป็นเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม่

 1. ในตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์ ภายใต้ ขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์ ให้คลิก เพิ่มขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์

 2. ในเพจถัดไป ให้ตั้งชื่อขั้นตอนที่สามของเวิร์กโฟลว์ ในตัวอย่างนี้คือ ตรวจสอบสถานะและส่งตัวเตือน 

 3. คลิก เงื่อนไข แล้วคลิก เปรียบเทียบเขตข้อมูลงาน

 4. ในเงื่อนไข ให้คลิก เขตข้อมูล แล้วในรายการ ให้คลิก เสร็จสมบูรณ์

 5. ในเงื่อนไข ให้คลิก ค่า แล้วในรายการ ให้คลิก ใช่

 6. คลิก การกระทำ แล้วในรายการ ให้คลิก ล็อกเข้าสู่รายการประวัติ

  ถ้าการกระทำนี้ไม่ปรากฏในรายการ ให้คลิก การกระทำเพิ่มเติม เพื่อดูรายการทั้งหมด

  ในการกระทำ ให้คลิก ข้อความนี้

 7. ในช่อง ให้พิมพ์ข้อความที่จะบันทึกลงในประวัติเวิร์กโฟลว์ แล้วกด ENTER

  ขั้นตอนเวิร์กโฟลว์ขั้นตอนที่สามของคุณในขณะนี้ควรเหมือนกับขั้นตอนในภาพประกอบดังต่อไปนี้

  เพจที่สี่ของตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่มีสาขาเงื่อนไขเดียว

  ขณะนี้เวิร์กโฟลว์จะจบการทำงานถ้างานนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว

 8. คลิก เพิ่มสาขาเงื่อนไข 'Else If'

 9. ในสาขาที่เพิ่ม ให้คลิก การกระทำ แล้วในรายการ ให้คลิก ส่งอีเมล

  ถ้าการกระทำนี้ไม่ปรากฏในรายการ ให้คลิก การกระทำเพิ่มเติม เพื่อดูรายการทั้งหมด

 10. ในการกระทำ ให้คลิก ข้อความนี้

 11. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดข้อความอีเมล ให้คลิกปุ่มสมุดรายชื่อที่ท้ายสุดของช่อง ถึง

 12. ในกล่องโต้ตอบ เลือกผู้ใช้ เมื่อต้องการส่งข้อความอีเมลไปยังบุคคลที่ได้รับมอบหมายงาน ให้คลิกสองครั้งที่ ค้นหาเวิร์กโฟลว์ ในรายการ หรือเลือกจากผู้ใช้หรือกลุ่มที่มีอยู่

 13. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดการค้นหาเวิร์กโฟลว์ ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้

  • แหล่งข้อมูล: รายการปัจจุบัน

  • เขตข้อมูล: มอบหมายให้

 14. คลิก ตกลง แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง

 15. พิมพ์บรรทัดเรื่องสำหรับข้อความ แล้วข้อความ โดยใช้ปุ่มเพิ่มการค้นหาเนื้อหา และการผูกข้อมูลแสดง รูปปุ่ม เมื่อต้องการเพิ่มตัวแปรเวิร์กโฟลว์การค้นหาข้อมูลถ้าคุณต้องการ

  กล่องโต้ตอบ กำหนดข้อความอีเมล ที่มีเนื้อหาข้อความ

  ในเนื้อความของข้อความตัวอย่าง เราได้ใส่ชื่อเอกสารที่จะตรวจทานโดยใช้การค้นหาเวิร์กโฟลว์ที่แสดงอยู่ในภาพประกอบต่อไปนี้

  กล่องโต้ตอบกำหนดการค้นหาเวิร์กโฟลว์

  การค้นหาจะแสดงขึ้นว่า "ไปที่เขตข้อมูล (หรือคอลัมน์) ชื่อเรื่อง ในไลบรารี เอกสารที่ใช้ร่วมกัน หลังจากนั้นไปที่รายการ (หรือแถว) ที่มี ID ตรงกับ ID ของข้อมูลจุดเริ่มต้นที่สัมพันธ์กับที่เวิร์กโฟลว์หลักสร้างข้อมูลปัจจุบันขึ้นในรายการ งาน"

  เมื่อต้องการกล่าวให้ง่ายขึ้น การค้นหานี้บอกว่า "ไปรับชื่อเรื่องสำหรับข้อมูลที่เวิร์กโฟลว์หลักของข้อมูลนั้นได้สร้างข้อมูลปัจจุบันที่เวิร์กโฟลว์รองนี้ทำงานอยู่"

 16. เมื่อข้อความอีเมลมีลักษณะตามที่คุณต้องการแล้ว ให้คลิก ตกลง

  ขั้นตอนที่สามของคุณในขณะนี้ควรเหมือนกับขั้นตอนในภาพประกอบดังต่อไปนี้

  เพจที่สี่ของตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่มีสองสาขาเงื่อนไข

เมื่อได้ส่งอีเมลตัวเตือนแล้ว ขณะนี้เวิร์กโฟลว์รองจึงสามารถหยุดได้ หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถเพิ่มขั้นตอนเพื่อตั้งค่าวันครบกำหนดสำหรับงานนั้นใหม่ตามจำนวนวันเพิ่มที่ระบุ เพื่อหยุดชั่วขณะจนกว่าจะถึงวันครบกำหนดใหม่ หลังจากนั้นตรวจสอบอีกครั้งว่างานนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม่ ถ้าไม่ ก็สามารถส่งตัวเตือนทางอีเมลครั้งที่สอง หรือดำเนินการกระทำอื่นซึ่งรวมถึงการส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ

ด้านบนของหน้า

การอ้างอิงที่เข้าใจง่าย: ขั้นตอนโดยสรุป

สำหรับการอ้างอิงที่เข้าใจง่าย ข้อมูลนี้เป็นขั้นตอนโดยสรุปซึ่งแบ่งออกเป็นสามส่วนดังนี้

 1. สร้างเวิร์กโฟลว์ที่แนบกับรายการงานที่เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างข้อมูลใหม่

 2. เพิ่มเงื่อนไข เปรียบเทียบเขตข้อมูลงาน ดังนี้

  • สำหรับการเชื่อมโยงแรก ให้คลิก ชื่อเวิร์กโฟลว์

  • สำหรับการเชื่อมโยงที่สอง ให้คลิก ไม่เท่ากับ

  • สำหรับการเชื่อมโยงที่สาม ให้ใส่ชื่อของเวิร์กโฟลว์หลักที่มีงานที่คุณต้องการให้เวิร์กโฟลว์รองทำงาน

 3. เพิ่มการกระทำ หยุดเวิร์กโฟลว์ คลิกการเชื่อมโยง แล้วพิมพ์ข้อความที่จะบันทึกลงในประวัติเวิร์กโฟลว์

 4. เพิ่มขั้นตอนใหม่ของเวิร์กโฟลว์

 5. เพิ่มการกระทำ เพิ่มเวลาให้กับวันที่ ดังนี้

  • สำหรับการเชื่อมโยงแรก ให้ใส่จำนวนวันที่คุณต้องการให้เวิร์กโฟลว์คอยก่อนที่จะส่งตัวเตือนงาน

  • สำหรับการเชื่อมโยงที่สอง ให้คลิก วัน

  • สำหรับการเชื่อมโยงสาม คลิกแสดงการผูกข้อมูล รูปปุ่ม ในกล่องโต้ตอบค้นหาที่กำหนดเวิร์กโฟลว์ เลือกตัวเลือกต่อไปนี้:

  แหล่งข้อมูล: ข้อมูลเวิร์กโฟลว์

  เขตข้อมูล: ตัวแปร: วันครบกำหนด

  • สำหรับการเชื่อมโยงที่สี่ ให้คลิก สร้างตัวแปรใหม่ แล้วสร้างตัวแปรชื่อ วันครบกำหนด ที่เป็นชนิด วันที่/เวลา

 6. เพิ่มการกระทำ ตั้งค่าเขตข้อมูลในรายการปัจจุบัน ดังนี้

  • สำหรับการเชื่อมโยงแรก ให้คลิก วันครบกำหนด

  • สำหรับการเชื่อมโยงที่สอง คลิกแสดงการผูกข้อมูล รูปปุ่ม ในกล่องโต้ตอบค้นหาที่กำหนดเวิร์กโฟลว์ เลือกตัวเลือกต่อไปนี้:

  แหล่งข้อมูล: ข้อมูลเวิร์กโฟลว์

  เขตข้อมูล: ตัวแปร: วันครบกำหนด

 7. เพิ่มการกระทำ หยุดชั่วขณะจนกว่าวันที่ ดังนี้

  • สำหรับการเชื่อมโยง คลิกแสดงการผูกข้อมูล รูปปุ่ม ในกล่องโต้ตอบค้นหาที่กำหนดเวิร์กโฟลว์ เลือกตัวเลือกต่อไปนี้:

  แหล่งข้อมูล: รายการปัจจุบัน

  เขตข้อมูล: วันครบกำหนด

 8. เพิ่มขั้นตอนใหม่ของเวิร์กโฟลว์

 9. เพิ่มเงื่อนไข เปรียบเทียบเขตข้อมูลงาน ดังนี้

  • สำหรับการเชื่อมโยงแรก ให้คลิก เสร็จสมบูรณ์

  • สำหรับการเชื่อมโยงที่สอง ให้ใช้ เท่ากับ

  • สำหรับการเชื่อมโยงที่สาม ให้คลิก ใช่

 10. เพิ่มการกระทำ ล็อกเข้าสู่รายการประวัติ คลิกการเชื่อมโยง แล้วพิมพ์ข้อความที่จะบันทึกลงในประวัติเวิร์กโฟลว์

 11. คลิก เพิ่มสาขาเงื่อนไข 'Else If'

 12. เพิ่มการกระทำ ส่งอีเมล จากนั้นในการกระทำ ให้คลิก ข้อความนี้

 13. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดข้อความอีเมล ให้ทำดังต่อไปนี้

  • คลิกปุ่ม สมุดรายชื่อ ที่ท้ายสุดของช่อง ถึง

  • ในรายการ หรือเลือกจากผู้ใช้หรือกลุ่มที่มีอยู่ ให้คลิกสองครั้งที่ ค้นหาเวิร์กโฟลว์

  • ในกล่องโต้ตอบ กำหนดการค้นหาเวิร์กโฟลว์ ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้

  แหล่งข้อมูล: รายการปัจจุบัน

  เขตข้อมูล: มอบหมายให้

 • เพิ่มชื่อเรื่องและเนื้อความ สามารถใช้การค้นหาได้ถ้าคุณต้องการ

  ตัวอย่างเช่น ให้ใช้การค้นหาต่อไปนี้เพื่อใส่ชื่อเอกสารที่จะตรวจทาน

  กล่องโต้ตอบกำหนดการค้นหาเวิร์กโฟลว์

ด้านบนของหน้า

อีกตัวอย่างหนึ่งเช่น ให้ใช้ชื่อเอกสารเป็นชื่องาน

บางครั้งคุณอาจต้องการใช้ข้อมูลตัวแปรในการตั้งชื่องานใหม่ที่เวิร์กโฟลว์ของคุณสร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถให้เวิร์กโฟลว์รองของคุณแทนที่ชื่อของเอกสารเดิมสำหรับชื่องานที่ได้รับมอบหมายโดยเวิร์กโฟลว์หลัก

ในตัวอย่างนี้ คุณจะเริ่มด้วยการระบุชื่องานที่จำได้ง่ายในเวิร์กโฟลว์หลัก (ตัวอย่างเช่น ABC123) ถัดจากนั้น คุณเพิ่มเงื่อนไขให้กับเวิร์กโฟลว์รองที่ทำงานบนรายการงานนั้น

ขั้นตอนในภาพประกอบต่อไปนี้ใช้เงื่อนไข เปรียบเทียบเขตข้อมูลงาน เพื่อประเมินชื่อของงาน ถ้าชื่องานนั้นตรงกับชื่องานที่จำได้ง่ายที่คุณตั้งให้กับงานในเวิร์กโฟลว์หลัก เวิร์กโฟลว์รองจะใช้การกระทำ ปรับปรุงข้อมูลในรายการ เพื่อตั้งค่า ชื่อเรื่อง ของงานนั้นใหม่ด้วยการค้นหาค่า ชื่อเรื่อง ของเอกสารเดิมใน เอกสารที่ใช้ร่วมกัน

การตั้งค่ากล่องโต้ตอบสำหรับการใช้ชื่อเอกสารเป็นชื่องาน

การค้นหานี้จะสั่งให้เวิร์กโฟลว์ค้นหาชื่อจากเอกสารที่ใช้ร่วมกันของข้อมูลที่ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์หลักซึ่งสร้างงานนี้ เวิร์กโฟลว์รองจะค้นหาข้อมูลนี้โดยใช้ ID ของรายการเวิร์กโฟลว์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×