การสร้างเวิร์กสเปซใหม่ใน SharePoint Workspace 2010

คุณสามารถสร้างเวิร์กสเปซสำหรับซิงโครไนซ์เนื้อหา SharePoint บนคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้งานอยู่ เพื่อการใช้งานของคุณเองโดยเฉพาะ เวิร์กสเปซเหล่านี้ถูกเรียกว่า เวิร์กสเปซของ SharePoint นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างเวิร์กสเปซที่ใช้เครื่องมือต่างๆ สำหรับแชร์เนื้อหากับบุคคลอื่นที่เข้าร่วมใช้งานเวิร์กสเปซในฐานะสมาชิกที่ได้รับเชิญได้ เวิร์กสเปซเหล่านี้เรียกว่า เวิร์กสเปซ Groove (ก่อนหน้านี้ Microsoft SharePoint Workspace มีชื่อว่า Microsoft Office Groove) และสุดท้าย คุณยังสามารถสร้าง "โฟลเดอร์ที่แชร์" ซึ่งเป็นเวิร์กสเปซชนิดพิเศษที่ให้คุณแชร์เนื้อหาของโฟลเดอร์ในระบบไฟล์ Windows ของคุณได้อีกด้วย

คุณสามารถสร้างเวิร์กสเปซของ SharePoint ขึ้นใหม่ได้ โดยเริ่มจากไซต์ SharePoint ในเว็บเบราว์เซอร์ หรือจากแถบเปิดใช้ของ SharePoint Workspace หรือจากมุมมอง Backstage เมื่อคุณสร้างเวิร์กสเปซของ SharePoint คุณสามารถเลือกดาวน์โหลดรายการและไลบรารีที่สนับสนุนได้ทั้งหมด หรือดาวน์โหลดเฉพาะรายการและไลบรารีที่เลือกไว้ การดาวน์โหลดรายการและไลบรารีทั้งหมดเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด แต่ใช้เวลามากกว่าเมื่อเทียบกับการตั้งค่าการเลือกดาวน์โหลด

หมายเหตุ: 

หมายเหตุ:  เวิร์กสเปซของ SharePoint สามารถซิงโครไนซ์ได้เฉพาะกับไซต์ที่เรียกใช้งานบน Microsoft SharePoint Server 2010 หรือใหม่กว่า, บน Microsoft SharePoint Foundation 2010 หรือบนเซิร์ฟเวอร์ SharePoint Online 2010 หรือใหม่กว่า เท่านั้น

บทความนี้จะอธิบายวิธีการดำเนินการต่อไปนี้

การสร้างเวิร์กสเปซของ SharePoint โดยเริ่มจากไซต์ SharePoint

การสร้างเวิร์กสเปซของ SharePoint โดยเริ่มจากไซต์ SharePoint

เมื่อคุณสร้างเวิร์กสเปซของ SharePoint จากไซต์ SharePoint คุณสามารถเลือกกำหนดค่าของเวิร์กสเปซให้เริ่มดาวน์โหลดข้อมูลจากรายการและไลบรารีทั้งหมดหรือดาวน์โหลดเฉพาะที่เลือกไว้ก็ได้ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

สร้างเวิร์กสเปซของ SharePoint โดยดาวน์โหลดข้อมูลจากรายการและไลบรารีทั้งหมด

สร้างเวิร์กสเปซของ SharePoint โดยดาวน์โหลดข้อมูลจากรายการและไลบรารีที่เลือกไว้

สร้างเวิร์กสเปซของ SharePoint โดยดาวน์โหลดข้อมูลเฉพาะจากรายการที่ระบุเท่านั้น

สร้างเวิร์กสเปซของ SharePoint โดยดาวน์โหลดเนื้อหาเฉพาะจากรายการหรือไลบรารีหนึ่ง

สร้างเวิร์กสเปซของ SharePoint โดยดาวน์โหลดข้อมูลจากรายการและไลบรารีทั้งหมด

วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างเวิร์กสเปซของ SharePoint แต่ก็อาจใช้เวลาพอสมควร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของรายการและไลบรารี และจำนวนของข้อมูลในรายการและไลบรารีเหล่านั้นที่อยู่บนไซต์ SharePoint ที่เลือกไว้

 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ ให้ไปที่ไซต์ SharePoint ที่คุณต้องการซิงโครไนซ์ในเวิร์กสเปซของ SharePoint

 2. คลิก การกระทำในไซต์ แล้วคลิก ซิงค์กับ SharePoint Workspace
  คำสั่ง ซิงค์กับ SharePoint Workspace บนเมนู การกระทำในไซต์

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณไม่เห็นเมนู การกระทำในไซต์ คุณอาจจะกำลังดูอยู่ในไซต์ SharePoint เวอร์ชัน 2013 ถ้าเป็นกรณีนี้ คุณต้องใช้กระบวนการใน สร้างเวิร์กสเปซของ SharePoint โดยเริ่มจากแถบเปิดใช้หรือมุมมอง Backstageตามที่อธิบายไว้ด้านล่างเพื่อทำการสร้างเวิร์กสเปซ

 3. ในกล่องโต้ตอบ ซิงค์กับ SharePoint Workspace ให้คลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบแสดงความคืบหน้าของการซิงค์จะเปิดขึ้น เพื่อให้คุณรับทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดาวน์โหลดจากไซต์ SharePoint ไปยังพื้นที่ทำงาน SharePoint

 4. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก เปิดพื้นที่ทำงาน หรือ ปิด

สร้างเวิร์กสเปซของ SharePoint โดยดาวน์โหลดข้อมูลจากรายการและไลบรารีที่เลือกไว้

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะดาวน์โหลดรายการและไลบรารีใดบ้างเมื่อเวิร์กสเปซของ SharePoint ถูกสร้างขึ้น วิธีนี้สามารถช่วยคุณประหยัดเวลาได้ถ้าคุณต้องการทำงานเฉพาะกับข้อมูลจากรายการและไลบรารีที่เลือกไว้เท่านั้น

 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ ให้ไปที่ไซต์ SharePoint ที่คุณต้องการซิงโครไนซ์ใน SharePoint Workspace

 2. คลิก การกระทำในไซต์ แล้วคลิก ซิงค์กับ SharePoint Workspace
  คำสั่ง ซิงค์กับ SharePoint Workspace บนเมนู การกระทำในไซต์

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณไม่เห็นเมนู การกระทำในไซต์ คุณอาจจะกำลังดูอยู่ในไซต์ SharePoint เวอร์ชัน 2013 ถ้าเป็นกรณีนี้ คุณต้องใช้กระบวนการใน สร้างเวิร์กสเปซของ SharePoint โดยเริ่มจากแถบเปิดใช้หรือมุมมอง Backstageตามที่อธิบายไว้ด้านล่างเพื่อทำการสร้างเวิร์กสเปซ

 3. ในกล่องโต้ตอบ ซิงค์กับ SharePoint Workspace ให้คลิก กำหนดค่า เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ กำหนดค่าการตั้งค่า

  สำหรับแต่ละไลบรารีที่เลือก คุณสามารถเลือก รายการทั้งหมด (ค่าเริ่มต้น), เฉพาะส่วนหัว หรือ ไม่มีเนื้อหา

  ตัวเลือก เฉพาะส่วนหัว จะดาวน์โหลดเฉพาะคุณสมบัติของเอกสารเท่านั้น คุณอาจใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการทำงานเฉพาะกับเอกสารสองสามรายการที่เป็นเอกสารที่เลือกไว้ในไลบรารีเอกสารขนาดใหญ่ ซึ่งทำให้คุณสามารถประหยัดเวลาในการดาวน์โหลดทั้งไลบรารีได้ เมื่อต้องการดาวน์โหลดเนื้อหาของเอกสารที่เลือกไว้ ให้คลิกแท็บ ซิงค์ แล้วคลิก ดาวน์โหลดเนื้อหา จากนั้นคลิก ดาวน์โหลด คุณยังสามารถดับเบิลที่แต่ละเอกสารเพื่อดาวน์โหลดเนื้อหาของเอกสารเหล่านั้นได้อีกด้วย

  สำหรับแต่ละรายการที่เลือก คุณสามารถเลือก รายการทั้งหมด (ค่าเริ่มต้น) หรือ ไม่มีเนื้อหา

  เคล็ดลับ:  คุณสามารถคลิกขวาที่แต่ละรายการหรือไลบรารีเพื่อเลือกตัวเลือกการดาวน์โหลดได้

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการกำหนดค่าการตั้งค่าดาวน์โหลดแล้ว ให้คลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบแสดงความคืบหน้าของการซิงค์จะเปิดขึ้น เพื่อให้คุณรับทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดาวน์โหลดจากไซต์ SharePoint ไปยังพื้นที่ทำงาน SharePoint

 5. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก เปิดพื้นที่ทำงาน หรือ ปิด

สร้างเวิร์กสเปซของ SharePoint โดยดาวน์โหลดข้อมูลเฉพาะจากรายการที่ระบุเท่านั้น

บางครั้งคุณอาจต้องการซิงโครไนซ์เฉพาะรายการที่ระบุลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณในเวิร์กสเปซของ SharePoint คุณสามารถทำเช่นนั้นได้ และไม่ต้องเสียเวลาดาวน์โหลดข้อมูลจากรายการ SharePoint อื่นๆ

 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ ให้ไปที่ไซต์ SharePoint ที่คุณต้องการซิงโครไนซ์ใน SharePoint Workspace

 2. เลือกรายการที่คุณต้องการซิงค์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. คลิก รายการ ภายใต้ เครื่องมือรายการ

 4. ใน Ribbon ของ SharePoint ให้คลิก ซิงค์กับ SharePoint Workspace

 5. คลิก ตกลง เพื่อเริ่มดาวน์โหลดรายการไปยังเวิร์กสเปซ

 6. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก เปิดเวิร์กสเปซ หรือ ปิด

ด้านบนของหน้า

สร้างเวิร์กสเปซของ SharePoint โดยดาวน์โหลดเนื้อหาเฉพาะจากรายการหรือไลบรารีหนึ่ง

บางครั้งคุณอาจต้องการซิงโครไนซ์เฉพาะไลบรารีที่ระบุลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณในเวิร์กสเปซของ SharePoint คุณสามารถทำเช่นนั้นได้ และไม่ต้องเสียเวลาดาวน์โหลดข้อมูลจากรายการ SharePoint อื่นๆ

 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ ให้ไปที่ไซต์ SharePoint ที่คุณต้องการซิงโครไนซ์ใน SharePoint Workspace

 2. เลือกไลบรารีที่คุณต้องการซิงค์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. คลิก ไลบรารี ภายใต้ เครื่องมือไลบรารี

 4. ใน Ribbon ของ SharePoint ให้คลิก ซิงค์กับ SharePoint Workspace

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณกำลังดูที่ไซต์ SharePoint 2013 คุณจะเห็นตัวเลือก “ซิงค์ไลบรารีกับคอมพิวเตอร์” แทนที่จะเป็น “ซิงค์กับ SharePoint Workspace” ถ้าเป็นกรณีนี้ คุณต้องใช้กระบวนการใน สร้างเวิร์กสเปซของ SharePoint โดยเริ่มจากแถบเปิดใช้หรือมุมมอง Backstageตามที่อธิบายไว้ด้านล่างเพื่อทำการสร้างเวิร์กสเปซ

 5. คลิก ตกลง เพื่อเริ่มดาวน์โหลดไลบรารีไปยังเวิร์กสเปซ

 6. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก เปิดเวิร์กสเปซ หรือ ปิด

ด้านบนของหน้า

การสร้างเวิร์กสเปซของ SharePoint โดยเริ่มจากแถบเปิดใช้หรือมุมมอง Backstage

 1. คลิก สร้าง แล้วคลิก SharePoint Workspace

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกไซต์ SharePoint ที่คุณต้องการดาวน์โหลดเนื้อหาถ้ามีอยู่ในรายการ

  • ถ้าไซต์ SharePoint ที่คุณต้องการไม่มีอยู่ในรายการ ให้ใส่ที่อยู่เว็บของไซต์นั้นในกล่อง ตำแหน่งที่ตั้ง

   ถ้าต้องการหลีกเลี่ยงการพิมพ์ผิดพลาด คุณสามารถคัดลอกและวางที่อยู่เว็บของไซต์ SharePoint จากเว็บเบราว์เซอร์ได้

 3. ถ้าคุณต้องการดาวน์โหลดรายการและไลบรารีที่สนับสนุนทั้งหมด ให้คลิก ตกลง

 4. ถ้าคุณต้องการดาวน์โหลดรายการและไลบรารีที่เลือก ให้คลิก กำหนดค่า...

 5. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดค่าการตั้งค่า ให้เปลี่ยนการตั้งค่าดาวน์โหลดตามต้องการสำหรับแต่ละรายการหรือไลบรารี โดยการคลิกเมนูแบบดรอปดาวน์ในคอลัมน์เนื้อหา

 6. คลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบแสดงความคืบหน้าของการซิงค์จะเปิดขึ้น เพื่อให้คุณรับทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดาวน์โหลดจากไซต์ SharePoint ไปยังพื้นที่ทำงาน SharePoint

 7. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก เปิดพื้นที่ทำงาน หรือ ปิด

  ถ้าก่อนหน้านี้คุณได้ดาวน์โหลดเฉพาะรายการและไลบรารีที่เลือกมาแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดรายการและไลบรารีอื่นๆ ได้ตามต้องการในภายหลัง

ด้านบนของหน้า

การสร้างเวิร์กสเปซของ Groove ใหม่

คุณสามารถสร้างเวิร์กสเปซของ Groove ใหม่ได้จากแถบเปิดใช้ หรือจาก มุมมอง Backstage

 1. คลิก สร้าง แล้วคลิก Groove Workspace

 2. พิมพ์ชื่อสำหรับเวิร์กสเปซ

 3. ถ้าต้องการเปลี่ยนเวอร์ชันของเวิร์กสเปซสำหรับเวิร์กสเปซใหม่ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วเลือกเวอร์ชันที่คุณต้องการจากเมนูดรอปดาวน์

  เวอร์ชันของเวิร์กสเปซเป็นตัวกำหนดรายการของเครื่องมือที่จะสามารถเพิ่มไปยังเวิร์กสเปซได้ และยังตั้งค่าข้อกำหนดของเวอร์ชันสำหรับผู้ที่อาจจะมาเป็นสมาชิกของเวิร์กสเปซด้วย ตัวอย่างเช่น ผู้ที่ยังใช้งาน Office Groove 2007 อยู่ จะสามารถเข้าร่วมใช้งานเวิร์กสเปซที่มีเครื่องมือเวอร์ชัน 2007 (หรือก่อนหน้า) ได้เท่านั้น

 4. คลิก สร้าง

SharePoint Workspace จะสร้างเวิร์กสเปซของ Groove และแสดงชื่อคุณเป็นสมาชิกเริ่มต้นที่มีบทบาทเป็น ผู้จัดการ ขณะนี้คุณสามารถเพิ่มหรืออัปเดตเครื่องมือเวิร์กสเปซและ เชิญผู้อื่นให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ได้

ด้านบนของหน้า

การสร้างเวิร์กสเปซใหม่จากเทมเพลต

ถ้าคุณเคย บันทึกเวิร์กสเปซของ Groove ที่มีอยู่เป็นเทมเพลต หรือมีสิทธิ์ในการเข้าถึงเทมเพลตของเวิร์กสเปซของ Grooveที่ผู้อื่นสร้างขึ้น คุณสามารถใช้เทมเพลตเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับเวิร์กสเปซใหม่ได้

 1. ไปที่ มุมมอง Backstage แล้วคลิก สร้าง

 2. คลิก สร้างเวิร์กสเปซใหม่จากเทมเพลต

  ถ้าไฟล์เทมเพลตของเวิร์กสเปซถูกเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ เทมเพลตเวิร์กสเปซของ Groove ใน เอกสารของฉัน (ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น) คุณสามารถเลือกไฟล์นั้นได้จากในกล่องโต้ตอบ เรียกดู ถ้าไฟล์ถูกเก็บอยู่ในโฟลเดอร์อื่น คุณจะต้องไปที่โฟลเดอร์นั้นในกล่องโต้ตอบ เรียกดู แล้วเลือกไฟล์

 3. คลิก เปิด

ด้านบนของหน้า

การสร้างเวิร์กสเปซใหม่จากที่เก็บถาวร

โดยทั่วไปแล้วจุดประสงค์ในการสร้างเวิร์กสเปซของ Groove จากที่เก็บถาวรคือการคืนค่าเวิร์กสเปซนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่ การบันทึกเวิร์กสเปซเป็นที่เก็บถาวร และ การเปิดเวิร์กสเปซจากที่เก็บถาวร

ด้านบนของหน้า

การสร้างโฟลเดอร์ที่แชร์

คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ที่แชร์ได้โดยตรงใน Windows Explorer หรือในแถบเปิดใช้ของ SharePoint Workspace นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างโฟลเดอร์ที่แชร์ได้จากโฟลเดอร์ที่มีการซิงโครไนซ์อยู่แล้ว สำหรับข้อมูล ให้ดูที่ การสร้างโฟลเดอร์ที่แชร์.

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×