การสร้างเพจไซต์ SharePoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในMicrosoft SharePoint Designer 2010 คุณสามารถได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดายเพิ่มหน้าไปยังไซต์ SharePoint แล้ว กำหนดหน้าดังกล่าว ในเบราว์เซอร์ หรือ ใน SharePoint Designer เมื่อต้องการสร้างหน้าใหม่ คุณมีสองสามตัวเลือกตามชนิดของหน้าที่คุณสามารถสร้าง: หน้าของ Web Part หน้าแอ ASPX หรือเพจ HTML

หมายเหตุ: หน้าที่เรียกว่าหน้าการประกาศที่ใช้บ่อยในไซต์การประกาศในMicrosoft SharePoint Server 2010 ชนิดอื่นได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกาศหน้าในส่วนดูเพิ่มเติม

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการสร้างหน้าไซต์ในSharePoint Designer 2010

ในบทความนี้

ชนิดของหน้าที่คุณเพิ่มลงในไซต์

สร้างหน้าของ Web Part

สร้างหน้าจากหน้าต้นแบบ

สร้างหน้า HTML หรือ ASPX แบบสแตนด์อโลน

ขั้นตอนถัดไป

ประเภทของเพจที่คุณจะเพิ่มลงในไซต์

เมื่อคุณทำงานบนไซต์ของคุณในSharePoint Designer 2010 คุณมักจะเพิ่มหน้าที่สนับสนุนการออกแบบหรือหน้าที่การใช้งานของไซต์ ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะต้องการเพิ่มหน้าสำหรับฟอร์มและมุมมองแบบกำหนดเองของคุณ นั้น ๆ เมื่อคุณสร้างมุมมองใหม่หรือฟอร์มไปที่รายการหรือไลบรารีจากหน้าสรุปในSharePoint Designer 2010 หน้าไซต์ใหม่ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (หรือเรียกว่ารายการแสดงหน้าหรือหน้าฟอร์มรายการ) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองรายการและฟอร์มรายการในส่วนดูเพิ่มเติม

นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มหน้าไซต์สำหรับวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่นสร้างมุมมองและฟอร์มสำหรับแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม หรือกำหนดการหน้าที่ผู้ใช้ไซต์สามารถเพิ่ม หรือ Web Part สำหรับการกำหนดเอง ในกรณีดังกล่าว คุณสามารถสร้างหน้าไซต์ใหม่ในSharePoint Designer 2010 คุณสามารถสร้างหน้าสามชนิดตามที่อธิบายไว้ที่นี่

ชนิดของเพจ

คำอธิบาย

หน้าของ web Part

สร้างเพจ ASPX ด้วยโซน Web Part ที่คุณสามารถใช้เพิ่มเพิ่ม Web Part หรืออนุญาตให้ผู้ใช้ไซต์เพิ่ม Web Part เพื่อใช้เบราว์เซอร์ เพจใหม่จะมีลักษณะเหมือนเพจอื่นๆ ของไซต์ รวมถึงเส้นขอบและองค์ประกอบการนำทางของเพจที่สัมพันธ์กับเพจต้นแบบของไซต์คุณโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณสร้างเพจของ Web Part ใหม่ คุณสามารถเลือกจากแม่แบบของเพจของ Web Part จำนวนมาก ซึ่งมีโครงเค้าของโซน Web Part ที่แตกต่างกัน

ASPX หน้า

สร้างเว็บเพจ ASPX หรือ ASP.NET ที่ว่างเปล่า ถ้าคุณสร้างเพจ ASPX คุณต้องเพิ่มโซน Web Part และองค์ประกอบของเพจที่จำเป็น เพื่อให้เพจทำงานได้ตามที่คาดไว้ ถ้าคุณสร้างเพจ ASPX จากเพจไซต์ใน SharePoint Designer เพจนั้นจะไม่แนบอยู่กับเพจต้นฉบับ และดังนั้นจะไม่แสดงลักษณะ เส้นขอบ และการนำทางเหมือนกับส่วนอื่นๆ ที่เหลือของไซต์

HTML หน้า

สร้างเพจ HTML ที่ว่างเปล่าบนไซต์ของคุณ เพจ HTML ที่คุณสร้างจะไม่สามารถดูจากไซต์ของคุณได้โดยตรง เนื่องจากไม่มีโค้ด ASP ที่จำเป็นที่ไซต์ SharePoint ต้องใช้ อย่างไรก็ตาม สามารถใช้เพจเพื่อจัดเก็บเอกสาร HTML บนไซต์ได้

หมายเหตุ: Microsoft SharePoint Server 2010 และSharePoint Foundation 2010 ใช้เทคโนโลยีของ Microsoft ASP.NET เพื่อใส่เนื้อหาแบบโต้ตอบ และทำงานร่วมกันในรูปแบบที่ไม่คงไซต์ HTML ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเพิ่มหน้าไปยังไซต์ SharePoint คุณมักต้องการเพิ่มหน้าหน้าของ Web Part หรือ ASPX เนื่องจากทั้งสองจะเพจ ASP.NET ที่สนับสนุนฟังก์ชันการทำงานแบบเต็มช่วงของ SharePoint

ด้านบนของหน้า

สร้างเพจของ Web Part

หน้าของ Web Part เป็นแอ ASPX หน้าที่ประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งโซนของ Web Part โซน Web part สำหรับแต่ละหน้าที่เช่นคอนเทนเนอร์สำหรับ Web Part โซน Web Part สามารถกำหนดค่าการควบคุมองค์กรและการจัดรูปแบบของ Web Part เมื่อคุณสร้างหน้าของ Web Part ในSharePoint Designer 2010 คุณสามารถเลือกจากเค้าโครงที่เป็นไปได้หลายอย่างใดอย่างหนึ่ง หลังจากที่คุณสร้างหน้าของ Web Part คุณสามารถจัดเรียงโซน Web Part เพิ่มมุมมองข้อมูล ฟอร์ม และ Web Part อื่น ๆ และอื่น ๆ ผู้เยี่ยมชมไซต์สามารถเพิ่ม และเอา Web Part เช่นถ้ามีสิทธิ์ในการแก้ไขบนไซต์

เพจของ Web Part ยังสัมพันธ์กับเพจต้นแบบของไซต์ของคุณ และดังนั้น จะรวมเส้นขอบ การนำทาง และองค์ประกอบที่ใช้ร่วมกันอื่นๆของไซต์ เพื่อว่าจะมีลักษณะเหมือนทุกเพจอื่นๆ บนไซต์

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มเพจลงในไซต์ SharePoint คุณจะต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มไซต์ที่มีสิทธิ์แบบ 'เพิ่มและกำหนดเพจเอง' สิทธิ์นี้มีอยู่ตามค่าเริ่มต้นในระดับสิทธิ์แบบ 'ควบคุมทั้งหมด' และแบบ 'ผู้ออกแบบ'

เมื่อต้องการสร้างหน้าของ Web Part เปิดไซต์ของคุณในSharePoint Designer 2010 และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก เพจไซต์

 2. บนแท็บ เพจ ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก เพจของ Web Part

 3. เลือกเค้าโครงหน้าของ Web Part ตามที่มีการแสดงตัวอย่าง
  การเพิ่มเพจใน SharePoint Designer 2010

 4. หน้าของ Web Part ใหม่ถูกสร้างขึ้นในแกลเลอรีหน้าของไซต์
  การเพิ่มเพจใน SharePoint Designer 2010

 5. คลิกในชื่อของเพจ (ค่าเริ่มต้นคือ Untitled_1.aspx) เพื่อเปลี่ยนชื่อเพจ ถ้าจำเป็น

 6. เมื่อต้องการแก้ไขเพจ ให้คลิกที่เพจอีกครั้งเพื่อเปิดเพจสรุป แล้วคลิก แก้ไขแฟ้ม

 7. หน้าเปิดขึ้นในตัวแก้ไขหน้าของSharePoint Designer 2010 ที่ที่คุณสามารถเพิ่มมุมมอง ฟอร์ม และ Web Part อื่น ๆ ลงในหน้า
  การเพิ่มเพจใน SharePoint Designer 2010

ด้านบนของหน้า

สร้างเพจจากเพจต้นแบบ

ในSharePoint Designer 2010 คุณสามารถสร้างหน้า ASPX ใหม่โดยยึดตามหน้าต้นแบบที่มีอยู่ ถ้าคุณเลือกใช้วิธีนี้เพื่อสร้างหน้าไซต์ใหม่ คุณจำเป็นต้องดำเนินการขั้นตอนเพิ่มเติมเมื่อต้องการเพิ่มเนื้อหาลงในหน้า ตัวอย่างเช่น คุณจำเป็นต้องระบุตำแหน่งพื้นที่สำรองไว้หลักบนหน้าซึ่งคุณสามารถเพิ่มเนื้อหา แล้ว คุณจำเป็นต้องเพิ่ม และกำหนดเค้าโครงของโซน Web Part เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ

หมายเหตุ: ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณอาจต้องติดต่อผู้ดูแลไซต์ของคุณเพื่อเปิดใช้งานหน้าต้นแบบ แก้ไขบนไซต์ นอกจากนี้ สร้างหน้าไซต์ใหม่ผลลัพธ์แบบนี้ในหน้าแอ unghosted นไซต์ของคุณ ซึ่งคุณอาจต้องสำหรับปัญหาประสิทธิภาพการทำงาน

เมื่อต้องการสร้างหน้าไซต์จากหน้าต้นแบบ เปิดไซต์ของคุณในSharePoint Designer 2010 และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก เพจต้นแบบ

 2. เน้นเพจต้นแบบที่คุณต้องการใช้สำหรับเพจไซต์ใหม่

 3. บนแท็บหน้าต้นแบบ ในกลุ่มใหม่ คลิกหน้าต้นแบบ
  การเพิ่มเพจใน SharePoint Designer 2010

  หมายเหตุ: คุณสามารถยังหน้าต้นแบบ การคลิกขวาแล้วคลิกสร้างจากหน้าต้นแบบ บนเมนูทางลัด หรือสร้างหน้าใหม่จากหน้าต้นแบบบนแท็บไฟล์

 4. ในกล่องโต้ตอบ เลือกเพจต้นแบบ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก เพจต้นแบบเริ่มต้น เพื่อใช้เพจต้นแบบที่ปัจจุบันกำหนดให้เป็นเพจต้นแบบเริ่มต้นของไซต์

  • คลิก เพจต้นแบบแบบกำหนดเอง เพื่อใช้เพจต้นแบบที่ปัจจุบันกำหนดให้เป็นเพจต้นแบบแบบกำหนดเองของไซต์

  • คลิกหน้าต้นแบบที่เฉพาะเจาะจงเมื่อต้องการใช้หน้าต้นแบบเลือกของคุณที่ไม่ได้กำหนดเป็นไซต์เริ่มต้นแบบหรือต้นแบบกำหนดเองในขณะนี้ คลิกเรียกดูเพื่อค้นหา และเลือกหน้าต้นแบบที่คุณต้องการ (หน้าต้นแบบที่ต้องอยู่ในที่เดียวกันกับไซต์คอลเลกชันเป็นไซต์ปัจจุบัน)

 5. คลิก ตกลง เมื่อเสร็จสิ้น

 6. ในกล่องโต้ตอบ เพจของ Web Part ใหม่ ใส่ชื่อสำหรับเพจไซต์และเลือกสถานที่ตั้งสำหรับเพจนั้น

 7. คลิก ใช่ เพื่อเปิดเพจในโหมดขั้นสูง

 8. หน้าเปิดขึ้นในตัวแก้ไขหน้าของSharePoint Designer 2010 ที่ที่คุณสามารถเพิ่มมุมมอง ฟอร์ม และ Web Part อื่น ๆ ลงในหน้า

 9. ระบุตำแหน่งที่ตั้งของตัวแทนเนื้อหาที่คุณต้องการเพิ่มเนื้อหาแบบกำหนดเอง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่ม Web Part ไปยังส่วนหลักของหน้า คุณอาจจะใช้ตัวแทนเนื้อหา PlaceHolderMain เมื่อต้องการเพิ่มเนื้อหาลงในพื้นที่ที่สำรองไว้นี้ คลิกลูกศรทางด้านขวาของPlaceHolderMain (หลัก), แล้ว คลิ กสร้างเนื้อหาแบบกำหนดเอง

การเพิ่มเพจใน SharePoint Designer 2010
ภูมิภาคเนื้อหาจะสามารถแก้ไข จะเห็นว่า ด้วยข้อความ(แบบกำหนดเอง) ด้านข้างของตัวแทนเนื้อหา

 1. ขณะนี้คุณสามารถเพิ่มเนื้อหาแบบกำหนดเองในเพจได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มมุมมอง ฟอร์ม Web Part และโซน Web Part แบบกำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

สร้างเพจ ASPX หรือ HTML แบบสแตนด์อโลน

มีบางครั้งที่คุณอาจต้องการสร้างเพจ ASPX หรือ HTML แบบสแตนด์อโลน แทนเพจของ Web Part หรือเพจที่สัมพันธ์กับเพจต้นแบบของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเพจ ASPX ที่ทำหน้าที่เป็นหน้าต่างผุดขึ้นหรือหน้าต่างที่สนับสนุนเพจอื่นบนไซต์ คุณอาจต้องการสร้างเพจ HTML ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากไซต์

เมื่อต้องการสร้างหน้า HTML หรือ ASPX แบบสแตนด์อโลน เปิดไซต์ของคุณในSharePoint Designer 2010 และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก เพจไซต์

 2. บนแท็บ เพจ ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก เพจ แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก ASPX เพื่อสร้างเพจ ASPX แบบสแตนด์อโลนบนไซต์ของคุณ

  • คลิก HTML เพื่อสร้างเพจ HTML แบบสแตนด์อโลนบนไซต์ของคุณ

หมายเหตุ: เนื่องจากหน้า HTML ประกอบด้วยเทคโนโลยี ASP.NET จำเป็นต้องใช้ SharePoint หน้าอาจไม่แสดงอย่างถูกต้องบนไซต์ของคุณ

 1. ในหน้าใหม่ถูกสร้างขึ้นในแกลเลอรีหน้าของไซต์
  การเพิ่มเพจใน SharePoint Designer 2010

 2. คลิกในชื่อของเพจเพื่อเปลี่ยนชื่อ ถ้าจำเป็น

 3. เมื่อต้องการแก้ไขเพจ ให้คลิกที่เพจอีกครั้งเพื่อเปิดเพจสรุป แล้วคลิก แก้ไขแฟ้ม

 4. คลิก ใช่ เพื่อเปิดเพจในโหมดขั้นสูง

  หมายเหตุ: โหมดขั้นสูงคือ หน้าสถานะในSharePoint Designer 2010 ที่ช่วยให้คุณแก้ไขเนื้อหาทั้งหมดของไซต์หน้าที่จึง กำหนดเอง (อ้างอิงยังตาม unghosts) สำหรับการแก้ไขหน้าจากไซต์คอลเลกชัน

 5. เปิดหน้าในตัวแก้ไขหน้าของSharePoint Designer 2010 ซึ่งคุณสามารถเพิ่มข้อความ รูป ลิงก์ และในกรณี ของ หน้า ASPX เพิ่มมุมมอง ฟอร์ม และ Web Part อื่น ๆ
  การเพิ่มเพจใน SharePoint Designer 2010

 6. คุณสามารถใช้เพจแบบสแตนด์อโลนนี้ตามที่เป็นอยู่ หรือในกรณีของเพจ ASPX คุณสามารถแนบเพจไปกับเพจต้นแบบของไซต์ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเพจไซต์ที่สัมพันธ์กันกับเพจต้นแบบในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนต่อไป

คุณสามารถเพิ่มข้าหน้าของไซต์ไปยังไซต์ SharePoint ของคุณ ตามที่คุณต้องการ คุณสามารถสร้างหน้าการโฮสต์มุมมองแบบกำหนดเองของคุณ ฟอร์ม และ Web Part อื่น ๆ ที่ใช้ โดยผู้เยี่ยมชมไซต์ เมื่อมีการอ้างอิงในหน้าของไซต์บนหน้าต้นแบบ คุณสามารถเลือกจากตัวเลขของหน้าต้นแบบ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าต้นแบบในส่วนดูเพิ่มเติม

นอกเหนือจากหน้าไซต์ คุณสามารถตั้งค่าไซต์เปิดใช้งานการประกาศที่ผู้ใช้ไซต์สามารถสร้างการประกาศหน้าตามเค้าโครงหน้าและหน้าต้นแบบที่คุณสร้างบนไซต์ การประกาศเป็นคุณลักษณะหนึ่งของMicrosoft SharePoint Server 2010 เรียนรู้เพิ่มเติมในส่วนดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×