การสร้างเพจในโหมดผู้สนับสนุน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในฐานะที่เป็นผู้สร้างเนื้อหา คุณจะต้องสร้างเพจใหม่ๆ เพื่อให้คุณสามารถกระจายเนื้อหาไปยังไซต์ทีมของคุณได้ เมื่อคุณสร้างเพจในฐานะผู้ใช้ที่ถูกจำกัดในกลุ่มผู้สนับสนุน คุณจะสังเกตเห็นว่าใน Microsoft Office SharePoint Designer 2007 บางคำสั่งจะพร้อมใช้งานสำหรับคุณในขณะที่คำสั่งอื่นๆ จะไม่พร้อมใชช้งาน

บทความนี้จะแสดงวิธีการสร้างเพจใน Office SharePoint Designer 2007 ในฐานะสมาชิกของกลุ่มผู้สนับสนุนที่ทำงานในโหมดผู้สนับสนุน

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าผู้สนับสนุน ดูบทความบทนำสู่ผู้สนับสนุนการตั้งค่า

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการใช้การตั้งค่าผู้สนับสนุน ไซต์ของคุณจะต้องอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ Windows SharePoint Services 3.0 หรือ Microsoft Office SharePoint Server 2007

ในบทความนี้

ฟีเจอร์ที่อาจไม่พร้อมใช้งานเมื่อจะสร้างหน้าในโหมดผู้สนับสนุนได้อย่างไร

ดูหน้าประเภทใดสามารถสร้างกลุ่มผู้สนับสนุนของคุณ

สร้างหน้าในโหมดผู้สนับสนุน

คุณลักษณะใดบ้างอาจไม่พร้อมใช้งานเมื่อฉันสร้างเพจในโหมดผู้สนับสนุน

ชนิดของเพจที่คุณสามารถสร้างได้นั้นขึ้นอยู่กับข้อจำกัดการแก้ไขที่ผู้จัดการไซต์ได้กำหนดให้กับกลุ่มผู้สนับสนุนของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้จัดการไซต์ของคุณได้อนุญาตให้กลุ่มผู้สนับสนุนของคุณสร้างเพจจากเพจต้นแบบที่มีอยู่เท่านั้น คุณจะสามารถสร้างได้เฉพาะเพจที่ยึดตามเพจต้นแบบที่ระบุโดยผู้จัดการไซต์เท่านั้น

เมื่อคุณพยายามสร้างชนิดเพจที่ไม่ได้รับอนุญาตสำหรับกลุ่มผู้สนับสนุนของคุณ จะมีการแจ้งให้ทราบปรากฏบนแถบสถานะเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าการตั้งค่าผู้สนับสนุนของคุณเป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ให้คุณสร้างเพจชนิดนี้ได้

การแจ้งให้ทราบบนแถบสถานะเมื่อการตั้งค่าผู้สนับสนุนไม่อนุญาตให้สร้างชนิดแฟ้มที่เลือก

ประการที่สอง ถ้าคุณพยายามสร้างเพจในกล่องโต้ตอบ สร้าง (เมนู แฟ้ม) แต่ผู้จัดการไซต์ไม่ได้กำหนดให้เพจดังกล่าวพร้อมใช้งานสำหรับกลุ่มผู้สนับสนุนของคุณ จะมีข้อความปรากฏในกล่องโต้ตอบเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าการตั้งค่าผู้สนับสนุนของคุณไม่อนุญาตให้คุณสร้างเพจชนิดดังกล่าว ให้ดูส่วน คำอธิบาย ในภาพประกอบต่อไปนี้

การแจ้งให้ทราบในกล่องโต้ตอบ 'สร้าง' สำหรับผู้ใช้ในโหมดผู้สนับสนุน

คุณสามารถหลีกเลี่ยงวิธีลองผิดลองถูกได้ด้วยการดูการตั้งค่าผู้สนับสนุนของคุณโดยตรง ซึ่งจะบอกให้คุณทราบโดยสรุปว่ากลุ่มผู้สนับสนุนของคุณสามารถสร้างเพจชนิดใดได้บ้างใน Office SharePoint Designer 2007 ส่วนถัดไปจะแสดงวิธีการดำเนินการให้คุณทราบ

ด้านบนของหน้า

ดูชนิดของเพจที่กลุ่มผู้สนับสนุนของคุณสามารถสร้างได้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นทำงานใน Office SharePoint Designer 2007 เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบการตั้งค่าผู้สนับสนุนของกลุ่มผู้สนับสนุนของคุณเพื่อค้นหาว่ามีคุณลักษณะใดบ้างที่พร้อมใช้งานหรือถูกจำกัดสำหรับกลุ่มของคุณ คุณสามารถดูชนิดของเพจที่คุณสามารถสร้างในประเภท การสร้างเพจ นอกจากนี้ คุณควรตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งที่คุณสามารถบันทึกแฟ้มในประเภท โฟลเดอร์ ด้วย คุณต้องการทราบตำแหน่งที่ตั้งที่คุณสามารถบันทึกเพจที่สร้างขึ้น เนื่องจากคุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดถ้าคุณพยายามบันทึกเพจเหล่านั้นในตำแหน่งที่ตั้งแบบจำกัด

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเป็นผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องเพิ่มเนื้อหาลงในไซต์ SharePoint ของทีมอยู่เป็นประจำ ถือว่าเป็นสถานการณ์สมมติทั่วไปที่ผู้จัดการไซต์จะตั้งค่ากลุ่มผู้สนับสนุนของคุณให้คุณสามารถสร้างเฉพาะเพจใหม่จากเพจต้นแบบที่ระบุ เพิ่มเฉพาะเนื้อหาบางชนิดลงในขอบเขตเนื้อหาบนเพจ และบันทึกเพจใหม่ของคุณลงในโฟลเดอร์ที่ระบุในไซต์เท่านั้น ด้วยการดูการตั้งค่าผู้สนับสนุนของคุณ คุณสามารถกำหนดวิธีปรับปรุงไซต์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว

 1. ใน Office SharePoint Designer 2007 ให้เปิดไซต์ของคุณ

 2. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ผู้สนับสนุน บนเมนู บานหน้าต่างงาน ให้คลิก ผู้สนับสนุน

  บานหน้าต่างงานผู้สนับสนุนตามที่ปรากฏสำหรับกลุ่มผู้สนับสนุนที่เป็นผู้สร้างเนื้อหา

  1. ส่วนนี้จะแสดงชื่อของกลุ่มผู้สนับสนุนที่คุณเป็นสมาชิก

  2. คลิกการเชื่อมโยงนี้เพื่อแสดงการตั้งค่าของกลุ่มผู้สนับสนุนที่คุณเป็นสมาชิก

  3. คลิกการเชื่อมโยงนี้เพื่อเปิดข้อความอีเมลที่ส่งถึงผู้จัดการไซต์

  4. ที่นี่ คุณจะพบรายการแฟ้มที่คุณเปิดไว้ในเซสชันก่อนหน้านี้ใน Office SharePoint Designer 2007.

  5. คลิกการเชื่อมโยงนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ สร้าง และสร้างแฟ้มใหม่

  6. คลิกการเชื่อมโยงนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ เปิด ซึ่งคุณสามารถเรียกดูและเปิดแฟ้มต่างๆ

 3. ในบานหน้าต่างงาน ภายใต้ สถานะผู้สนับสนุนของคุณ คุณสามารถดูคำอธิบายของกลุ่มผู้สนับสนุนที่คุณเป็นสมาชิก และการเชื่อมโยงที่ชื่อ ดูการตั้งค่าผู้สนับสนุนของคุณ ได้ ให้คลิกการเชื่อมโยงนี้เพื่อดูการตั้งค่ากลุ่มผู้สนับสนุนของคุณ

  สิ่งสำคัญ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าผู้สนับสนุนของคุณได้ จะมีเพียงผู้จัดการไซต์เท่านั้นที่ทำเช่นนั้นได้ ถ้าคุณต้องการการเข้าถึงคุณลักษณะเพิ่มเติม ให้ร้องขอไปยังผู้จัดการไซต์ เมื่อต้องการดูข้อมูลที่ติดต่อของผู้จัดการไซต์ของคุณ ให้คลิก การตั้งค่าผู้สนับสนุน บนเมนู ไซต์

 4. ในกล่องโต้ตอบ ดูการตั้งค่าผู้สนับสนุนของคุณ ให้คลิก การสร้างเพจ แล้วดูการตั้งค่าการสร้างเพจสำหรับกลุ่มของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูว่าคุณสามารถสร้างเพจใหม่จากเพจต้นแบบใดได้บ้าง

  ประเภท 'การสร้างเพจ' ในกล่องโต้ตอบ 'ดูการตั้งค่าผู้สนับสนุนของคุณ'

  หมายเหตุ: ตัวเลือก อนุญาตการสร้างเพจใหม่จากเพจต้นแบบเหล่านี้ จะแสดงรายการเพจต้นแบบที่คุณสามารถสร้างเพจใหม่ได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสร้างเพจใหม่ได้จากเพจต้นแบบที่ระบุในรายการดังกล่าวเท่านั้น ถ้ารายการ อนุญาตการสร้างเพจใหม่จากเพจต้นแบบเหล่านี้ ว่างเปล่า คุณสามารถสร้างเพจใหม่ได้จากเพจต้นแบบใดๆ ในไซต์ ทั้งนี้เนื่องจากตามค่าเริ่มต้นแล้ว ผู้ใช้ใดๆ ใน Office SharePoint Designer 2007 สามารถสร้างเพจใหม่จากเพจต้นแบบได้ รายการดังกล่าวใช้เพื่อจำกัดให้คุณใช้เฉพาะเพจต้นแบบบางเพจเท่านั้น

 5. คลิก ตั้งค่าชนิดของเพจ เพื่อดูชนิดของเพจที่กลุ่มผู้สนับสนุนของคุณสามารถสร้างได้

  กล่องโต้ตอบ 'ชนิดเพจ'

 6. เมื่อต้องการดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณสามารถบันทึกเพจและรูปในไซต์ได้ ให้คลิก โฟลเดอร์ แล้วดูตำแหน่งที่ตั้งสำหรับกลุ่มของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถหาตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์เหล่านี้ได้ใน รายการโฟลเดอร์

ด้านบนของหน้า

สร้างเพจในโหมดผู้สนับสนุน

หลังจากที่คุณดูการตั้งค่าผู้สนับสนุนของคุณเพื่อดูว่าคุณสามารถสร้างเพจชนิดใดได้บ้าง และดูตำแหน่งที่ตั้งในไซต์ปัจจุบันที่คุณได้รับอนุญาตให้บันทึกเพจเหล่านั้น คุณจะพร้อมแล้วสำหรับการสร้างเพจในโหมดผู้สนับสนุน ในฐานะที่เป็นผู้สร้างเนื้อหา ชนิดเพจที่คุณต้องสร้างมากที่สุดคือเพจ ASPX ที่ว่างเปล่าหรือเพจใหม่ที่สร้างจากเพจต้นแบบ เพจทั้งสองชนิดนี้เป็นเพจ ASP.NET

เมื่อคุณเพิ่มหน้าไปยังไซต์ SharePoint คุณมักต้องการเพิ่มหน้าแบบ ASP.NET (ASPX) เนื่องจากหน้า ASPX สนับสนุนฟังก์ชันการทำงานแบบเต็มช่วงของ SharePoint ในกรณีนี้ ที่มีหน้า ASPX จะเริ่มต้นสำหรับหน้าใหม่ในไซต์ SharePoint เมื่อคุณคลิกเอกสารใหม่ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือทั่วไป หรือกด CTRL + N

สร้างเพจใหม่จากเพจต้นแบบ

 1. ใน Office SharePoint Designer 2007 ให้เปิดไซต์

 2. ถ้า รายการโฟลเดอร์ ไม่สามารถเห็นได้ บนเมนู บานหน้าต่างงาน ให้คลิก รายการโฟลเดอร์

 3. ใน รายการโฟลเดอร์ ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) ถัดจากโฟลเดอร์ _catalogs เพื่อขยายโฟลเดอร์ดังกล่าว จากนั้นคลิกที่เครื่องหมายบวก (+) ที่อยู่ถัดจากโฟลเดอร์ masterpage (แกลเลอรีเพจต้นแบบ)

  หมายเหตุ: เพจต้นแบบซึ่งผู้จัดการไซต์ได้กำหนดให้พร้อมใช้งานสำหรับกลุ่มผู้สนับสนุนของคุณเท่านั้นที่ปรากฏในโฟลเดอร์ masterpage ในรายการโฟลเดอร์

 4. คลิกขวาที่เพจต้นแบบที่คุณต้องการใช้สร้างเพจใหม่ จากนั้นคลิก สร้างจากเพจต้นแบบ บนเมนูทางลัด

 5. เพิ่มเนื้อหาที่คุณต้องการลงในเพจโดยยึดตามการตั้งค่ากลุ่มผู้สนับสนุนของคุณ

 6. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึก หรือคุณสามารถกด CTRL+S ได้ ให้บันทึกเพจในตำแหน่งที่ตั้งที่อนุญาตให้กลุ่มผู้สนับสนุนของคุณ

  หมายเหตุ: ในประเภท โฟลเดอร์ ของการตั้งค่ากลุ่มผู้สนับสนุนของคุณ คุณสามารถตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งซึ่งกลุ่มผู้สนับสนุนของคุณได้รับอนุญาตให้บันทึกเพจในไซต์ปัจจุบัน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนก่อนหน้า

สร้างเพจ ASPX ที่ว่างเปล่า

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ สร้าง จากนั้นคลิก ASPX

  เว็บเพจใหม่ที่ว่างเปล่าจะเปิดขึ้น

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ผู้สร้างเนื้อหาจะมีการใช้งานที่จำกัดสำหรับคุณลักษณะการออกแบบจำนวนมากของ Office SharePoint Designer 2007 บางกิจกรรม เช่น การแนบสไตล์ชีต การปรับเปลี่ยนองค์ประกอบแท็ก การเพิ่มเนื้อหาแบบแอกทีฟ (เช่น สคริปต์) และการใช้งานบางแท็กที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้ติดต่อผู้จัดการไซต์ของคุณถ้าคุณเห็นว่าคุณควรมีการเข้าถึงไปยังคุณลักษณะเพิ่มเติมต่างๆ

 2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึก หรือคุณสามารถกด CTRL+S ได้ ให้บันทึกเพจในตำแหน่งที่ตั้งที่อนุญาตให้กลุ่มผู้สนับสนุนของคุณ

  หมายเหตุ: ในประเภท โฟลเดอร์ ของการตั้งค่ากลุ่มผู้สนับสนุนของคุณ คุณสามารถตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งซึ่งกลุ่มผู้สนับสนุนของคุณได้รับอนุญาตให้บันทึกเพจในไซต์ปัจจุบัน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนก่อนหน้า

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×