การสร้างเพจเนื้อหาจากเพจต้นแบบ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ด้วย Microsoft Office SharePoint Designer 2007 คุณสามารถสร้างเพจเนื้อหาใหม่จากเพจต้นแบบที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย ด้วยวิธีนั้น เพจใหม่จะมีลักษณะหน้าตาเหมือนกับเพจอื่นที่เหลือในไซต์ของคุณที่ถูกแนบกับเพจต้นแบบเดียวกัน

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณสร้างเพจเนื้อหาจากเพจต้นแบบ ขอบเขตเนื้อหาบนเพจเนื้อหาไม่สามารถแก้ไขได้ เมื่อต้องการเพิ่มเนื้อหาในเพจเนื้อหา อันดับแรก คุณต้องค้นหาตำแหน่งขอบเขตที่คุณต้องการเพิ่มเนื้อหา รวมทั้งขอบเขตเนื้อหาหลักที่มีเนื้อหาส่วนมากของคุณอยู่ แล้วจึงทำให้สามารถแก้ไขได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการใช้โซน Web Part คุณต้องแทรกโซน Web Part ในเพจเนื้อหา ไม่สามารถแทรกโซน Web Part บนเพจต้นแบบได้

ในบทความนี้

หน้าเนื้อหาคืออะไร

สร้างหน้าเนื้อหาจากหน้าต้นแบบ

ค้นหาตัวแทนเนื้อหา

เพิ่มเนื้อหาแบบกำหนดเองลงในตัวแทนเนื้อหา

เพจเนื้อหาคืออะไร

เพจเนื้อหาคือเพจ ASP.NET ที่มีนามสกุลชื่อแฟ้ม .aspx ทั่วไป นอกเหนือจากนี้ แต่ละเพจเนื้อหามีไดเรกทีฟ @Page ที่ระบุเพจต้นแบบซึ่งเพจเนื้อหาถูกแนบ ต่อไปนี้คือตัวอย่างของไดเรกทีฟ @Page

<%@ Page MasterPageFile="~masterurl/default.master" %>

เพจเนื้อหาไม่ใช่เพจสแตนด์อโลนที่ถูกต้อง เพราะต้องอ้างอิงเพจต้นแบบเพื่อรับเค้าโครงเพจ ตัวควบคุมเนื้อหาบนเพจเนื้อหาจะแทนที่ตัวควบคุม ContentPlaceholder บนเพจต้นแบบ

ตามค่าเริ่มต้น ไซต์หนึ่งๆ จะมีหลายเพจเนื้อหา ตัวอย่างเช่น เพจมุมมองรายการ เพจฟอร์มรายการ และเพจของ Web Part ซึ่งบรรจุเนื้อหาเพื่อแสดงในเนื้อความของเพจ เมื่อผู้เยี่ยมชมไซต์ร้องขอเพจในเบราว์เซอร์ เพจเนื้อหาจะถูกผสานกับเพจต้นแบบเพื่อสร้างเพจที่ผู้ใช้เห็นในเบราว์เซอร์ แต่ละเพจเนื้อหาใช้โครงสร้างเพจเดียวกันและคุณลักษณะทั่วไปที่ใช้โดยเพจต้นแบบที่เพจดังกล่าวถูกแนบมา

ใน Windows SharePoint Services 3.0 Default.master ถูกนำไปใช้กับเพจเนื้อหาเริ่มต้นทั้งหมด ได้แก่

 • Default.aspx

 • เพจเนื้อหาเริ่มต้น คือ AllItems.aspx, DispForm.aspx, NewForm.aspx และ EditForm.aspx มีมุมมองรายการและฟอร์มรายการ

 • เพจเนื้อหาเริ่มต้น คือ Upload.aspx และ WebFldr.aspx  มีมุมมองและฟอร์มสำหรับไลบรารีเอกสาร

ด้านบนของหน้า

สร้างเพจเนื้อหาจากเพจต้นแบบ

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก สร้างจากเพจต้นแบบ

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกขวาที่เพจต้นแบบใน รายการโฟลเดอร์ แล้วคลิก สร้างจากเพจต้นแบบ บนเมนูทางลัด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เลือกเพจต้นแบบ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก เพจต้นแบบเริ่มต้น เพื่อใช้เพจต้นแบบที่ปัจจุบันกำหนดให้เป็นเพจต้นแบบเริ่มต้นของไซต์

  • คลิก เพจต้นแบบแบบกำหนดเอง เพื่อใช้เพจต้นแบบที่ปัจจุบันกำหนดให้เป็นเพจต้นแบบแบบกำหนดเองของไซต์

  • คลิก เพจต้นแบบเฉพาะ เพื่อใช้เพจต้นแบบตามที่คุณเลือกซึ่งไม่ถูกกำหนดเป็นต้นแบบเริ่มต้นของไซต์หรือต้นแบบแบบกำหนดเอง แล้วคลิก เรียกดู เพื่อค้นหาตำแหน่งและเลือกเพจต้นแบบที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกเพจต้นแบบเฉพาะ เพจต้นแบบนั้นจะต้องอยู่ในไซต์คอลเลกชันเดียวกับไซต์ปัจจุบัน

 3. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของตัวยึดเนื้อหา

หลังจากคุณสร้างเพจเนื้อหา คุณสามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งของตัวยึดเนื้อหาที่คุณต้องการเพิ่มเนื้อหาแบบกำหนดเอง แถบเครื่องมือ เพจต้นแบบ ช่วยให้ระบุตำแหน่งที่ตั้งของตัวยึดเนื้อหาได้ง่ายขึ้น

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก แถบเครื่องมือ แล้วคลิก เพจต้นแบบ

 2. บนแถบเครื่องมือ เพจต้นแบบ ให้คลิกลูกศรถัดจากกล่อง ขอบเขต แล้วคลิกตัวยึดที่คุณต้องการเพิ่มเนื้อหาแบบกำหนดเอง

  ตัวอย่างเช่น ถ้าเพจเนื้อหาของคุณยึดตาม default.master ในไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 คุณอาจคลิก PlaceHolderMain

  PlaceHolderMain ที่แสดงรายการบนแถบเครื่องมือ เพจต้นแบบ

ตัวยึดเนื้อหา PlaceHolderMain ถูกเลือก โปรดสังเกตคำว่า (ต้นแบบ) (ในวงเล็บ) บนแท็บตัวยึดเนื้อหา ข้อความนี้จะทำให้คุณทราบว่าเนื้อหาถูกเรียกใช้จากเพจต้นแบบ

ป้ายชื่อตัวยึดเนื้อหาที่แสดง (ต้นแบบ)

หมายเหตุ: ถ้าคุณคลิก PlaceHolderMain บนแถบเครื่องมือ เพจต้นแบบ และตัวยึดเนื้อหา PlaceHolderMain ไม่ปรากฏบนเพจ คุณต้องเปิดใช้งานเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ คลิก คอนเทนเนอร์เปล่า แล้วคลิก เส้นขอบที่มองเห็นได้ จากนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก แสดง บนเมนู แล้วทำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ซ้ำ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเนื้อหาแบบกำหนดเองในตัวยึดเนื้อหา

หลังจากคุณระบุตำแหน่งที่ตั้งของตัวยึดเนื้อหา คุณสามารถเพิ่มเนื้อหาแบบกำหนดเองลงในตัวยึดเนื้อหาได้

 • คลิกตัวแทนเนื้อหา คลิกลูกศร รูปปุ่ม ในมุมขวาบนเพื่อแสดงรายการงานทั่วไปของเนื้อหา แล้ว คลิ กสร้างเนื้อหาแบบกำหนดเอง

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังเพิ่มเนื้อหาลงใน PlaceHolderMain ขอบเขตเนื้อหาหลักสำหรับเพจเนื้อหาใหม่จะไม่สามารถแก้ไขได้ในตอนนี้ โปรดสังเกตคำว่า (กำหนดเอง) (ในวงเล็บ) บนแท็บตัวยึดเนื้อหา สิ่งนี้จะทำให้คุณทราบว่าเนื้อหาเป็นเนื้อหาแบบกำหนดเองสำหรับเพจนี้เท่านั้น และไม่ได้ถูกเรียกใช้จากเพจต้นแบบที่แนบมา

ป้ายชื่อตัวยึดเนื้อหาที่แสดง (กำหนดเอง)

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×