การสร้างเค้าโครงเพจ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เค้าโครงเพจช่วยกำหนดรูปลักษณะและอารมณ์โดยรวมของเว็บเพจ

ในบทความนี้

ภาพรวม

สร้างเค้าโครงหน้า

ภาพรวม

คุณสามารถสร้างเค้าโครงเพจใหม่ที่ยึดตาม ชนิดเนื้อหาของไซต์ ที่คุณสร้าง จากนั้นก็แก้ไขเค้าโครงเพจให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

เค้าโครงเพจอาศัยชนิดเนื้อหาในการระบุชนิดของเนื้อหาที่สามารถเก็บไว้บนเพจที่ใช้เค้าโครงเพจ เนื้อหาสำหรับเพจดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ในเขตข้อมูลบนเพจ เมื่อคุณดูหรือแก้ไขเพจ เนื้อหาจะแสดงอยู่ในตัวควบคุมเขตข้อมูล

ชนิดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเค้าโครงเพจจะกำหนดชุดคอลัมน์เฉพาะที่จะพร้อมใช้งานในเค้าโครงเพจและชนิดของเนื้อหาที่สามารถใส่ไว้ในคอลัมน์ เช่น ข้อความที่มีหนึ่งบรรทัด การเชื่อมโยงหลายมิติ หรือรูปภาพ ขั้นแรกชนิดเนื้อหาถูกกำหนดจากส่วนกลางในแกลเลอรีชนิดเนื้อหาของไซต์สำหรับไซต์ ชนิดเนื้อหาที่ถูกกำหนดที่ระดับไซต์เรียกว่าชนิดเนื้อหาของไซต์

ชนิดเนื้อหาอาจมีหลายเค้าโครงเพจที่แตกต่างกัน ซึ่งถ้าถูกเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลไซต์ ผู้ใช้ก็จะสามารถเลือกจากหลายๆ เค้าโครงเพจสำหรับชนิดเนื้อหาชนิดใดชนิดหนึ่ง ถ้ามีการกำหนดหลายเค้าโครงเพจสำหรับชนิดเนื้อหานั้นๆ

เค้าโครงเพจของคุณจะต้องเข้ากันได้กับเพจต้นแบบที่เกี่ยวข้องกับเค้าโครงเพจนั้นๆ เพจต้นแบบอาจถูกเขียนไว้ในโค้ดสำหรับเพจต้นแบบเฉพาะ หรือเพจต้นแบบที่สามารถใช้ไวยากรณ์เพื่อระบุเพจต้นแบบที่ควรใช้ในขณะที่ทำงาน

เค้าโครงหน้าและหน้าต้นแบบทำงานร่วมกันเพื่อสร้างงานนำเสนอสำหรับเว็บเพจ เค้าโครงหน้าประกอบด้วยตัวควบคุมเขตข้อมูลและ Web Part หน้าต้นแบบประกอบด้วยตัวควบคุมที่ถูกแชร์ทั่วทั้งหลายเค้าโครงหน้า เช่นการนำทาง ค้นหา หรือ กำหนดภาษาสำหรับไซต์หลายภาษา

เค้าโครงเพจและเพจต้นแบบทั้งหมดถูกเก็บไว้ที่ไซต์ SharePoint ระดับบนสุด สำหรับไซต์คอลเลกชันในไลบรารีเอกสารที่มีชื่อว่า แกลเลอรีเพจต้นแบบและเค้าโครงเพจ ไลบรารีเอกสารนี้สนับสนุนการกำหนดรุ่นและเวิร์กโฟลว์ ดังนั้น ตัวอย่างเช่น คุณจะสามารถกำหนดเวิร์กโฟลว์สำหรับการอนุมัติเค้าโครงเพจและเพจต้นแบบ

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Microsoft Office SharePoint Server 2007 จะสร้างแกลเลอรีเพจต้นแบบสำหรับทุกไซต์ อย่างไรก็ตามคุณสามารถสร้างเพจใหม่ด้วยเค้าโครงเพจที่เก็บไว้ในแกลเลอรีเพจต้นแบบของไซต์ระดับบนสุดในไซต์คอลเลกชันเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

สร้างเค้าโครงเพจ

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู รูปปุ่ม ชี้ไปที่การตั้งค่าไซต์ แล้ว คลิ กปรับเปลี่ยนการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด

 2. บนเพจการตั้งค่าไซต์ ในส่วน แกลเลอรี ให้คลิก แกลเลอรีเพจต้นแบบและเค้าโครงเพจ

 3. บนเพจแกลเลอรีเพจต้นแบบ ให้คลิกลูกศรที่ถัดจาก สร้าง แล้วคลิก เค้าโครงเพจ

 4. ในส่วน ชนิดเนื้อหาที่กำหนดความสัมพันธ์ ในกล่อง กลุ่มของชนิดเนื้อหา ให้เลือกกลุ่มที่คุณต้องการใช้เป็นพื้นฐานสำหรับเค้าโครงเพจใหม่นี้

 5. ในกล่อง ชื่อชนิดเนื้อหา ให้เลือกชื่อสำหรับชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับเค้าโครงเพจ

  หมายเหตุ: รายการชื่อชนิดเนื้อหาจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณเลือกไว้ในกล่อง กลุ่มชนิดเนื้อหา

 6. คุณสามารถสร้างชนิดเนื้อหาใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับเค้าโครงเพจนี้

  วิธีการ

  1. ในส่วน ชนิดเนื้อหาที่กำหนดความสัมพันธ์ ให้คลิก สร้างชนิดเนื้อหาของไซต์ใหม่

  2. ในส่วน ชื่อและคำอธิบาย ให้พิมพ์ชื่อ และอาจใส่คำอธิบายสำหรับชนิดเนื้อหาของไซต์ใหม่

  3. ในกล่อง เลือกชนิดเนื้อหาแม่จาก ให้เลือกกลุ่มที่คุณต้องการใช้เป็นพื้นฐานสำหรับชนิดเนื้อหาใหม่นี้

   หมายเหตุ: กลุ่มชนิดเนื้อหาพิเศษประกอบด้วยชนิดเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานของรายการหรือไลบรารีเมื่อถูกเพิ่ม

  4. ในกล่อง ชนิดเนื้อหาแม่ ให้เลือกชนิดเนื้อหาแม่ที่คุณต้องการใช้เป็นพื้นฐานสำหรับชนิดเนื้อหาของคุณ

   เมื่อคุณสร้างชนิดเนื้อหาใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับเค้าโครงเพจ คุณอาจต้องการสร้างชนิดเนื้อหาใหม่ที่เป็นลูกของชนิดเนื้อหาในเพจ หรือลูกของชนิดเนื้อหาที่มาจากชนิดเนื้อหาของเพจ

   หมายเหตุ: รายการของชนิดเนื้อหาแม่จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณเลือกไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า

  5. ในส่วน กลุ่ม ให้เลือกว่าจะเก็บชนิดเนื้อหาของไซต์ใหม่ในกลุ่มที่มีอยู่หรือกลุ่มใหม่

  6. คลิก ตกลง

   ชนิดเนื้อหาไซต์: หน้าชื่อชนิดเนื้อหาของคุณใหม่ปรากฏขึ้น คุณสามารถเลือกตัวเลือกบนหน้านี้เพื่อกำหนดชนิดเนื้อหาใหม่ของคุณต่อไป

 7. ในส่วน ชื่อเรื่องเค้าโครงเพจและคำอธิบาย ให้พิมพ์ชื่อ URL ชื่อเรื่องและคำอธิบายสำหรับเค้าโครงเพจนี้

 8. ในส่วน ป้ายชุดรูปแบบ ให้เลือกป้ายชุดรูปแบบที่จะใช้กับเค้าโครงเพจ

  วิธีการ

  1. ในกล่อง ป้ายชื่อพร้อมใช้งาน ให้คลิกป้ายชุดรูปแบบที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับเค้าโครงเพจ

  2. คลิก เพิ่ม

  3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 จนกระทั่งคุณเลือกป้ายชุดรูปแบบทั้งหมดที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับเค้าโครงเพจใหม่

 9. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการแก้ไขเค้าโครงเพจ คุณสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือสำหรับเขียนแก้เว็บที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services เช่น Microsoft Office SharePoint Designer 2007 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูวิธีใช้ Office SharePoint Designer 2007

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×