การสร้างเค้าโครงเพจการประกาศ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้จะอธิบายว่าเค้าโครงเพจคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องกับเพจการประกาศ เพจต้นแบบ และชนิดเนื้อหาอย่างไร นอกจากนี้ บทความนี้จะยังแสดงวิธีสร้างชนิดเนื้อหาของเค้าโครงเพจและเค้าโครงเพจ รวมถึงวิธีใช้เบราว์เซอร์ในการสร้างเพจการประกาศใหม่ที่ยึดตามเค้าโครงเพจใหม่ของคุณ

สิ่งสำคัญ: ในการสร้างเค้าโครงเพจการประกาศ ไซต์ของคุณจะต้องมีตำแหน่งที่ตั้งบนไซต์ที่เรียกใช้ Microsoft Office SharePoint Server 2007 และการประกาศจะต้องเปิดอยู่ในไซต์ระดับบนสุดของไซต์คอลเลกชัน นอกจากนี้ เมื่อต้องการสร้างชนิดเนื้อหา คุณจะต้องมีสิทธิ์ในการเขียนแก้สำหรับไซต์ระดับบนสุดไซต์ดังกล่าว ถ้าคุณพบว่าคุณไม่สามารถสร้างเค้าโครงเพจ ให้ติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ในบทความนี้

การประกาศอคืออะไร

สร้างชนิดเนื้อหาของเค้าโครงหน้า

สร้างเค้าโครงหน้า

สร้างหน้าการประกาศจากเค้าโครงหน้ากระดาษของคุณใหม่

การประกาศคืออะไร

Office SharePoint Server 2007 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถโหลดเอกสารไปยังไลบรารีเอกสาร และเพิ่มข้อมูลแบบตารางลงในรายการได้ง่ายยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณต้องการประกาศข้อมูลนานขึ้น หรือประกาศข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างจำนวนมากขึ้นในรูปแบบเว็บเพจ และคุณต้องการให้เจ้าของเนื้อหาสามารถสร้างเพจได้ด้วยตนเอง คุณสามารถใช้เพจการประกาศเพื่อให้สามารถแก้ไขเพจที่ยึดตามเบราว์เซอร์โดยผู้สนับสนุนที่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น ในทีมที่จัดการเว็บไซต์ข่าว ผู้รายงานสามารถส่งบทความได้ง่ายยิ่งขึ้นถ้าผู้รายงานสามารถส่งข่าวผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ได้ ในขณะเดียวกัน การดำเนินการเช่นนี้จะเป็นประโยชน์ในการจัดทำมาตรฐานให้กับข้อมูลที่ผู้รายงานแต่ละคนส่ง

เพจการประกาศแต่ละเพจจะเชื่อมโยงกับเค้าโครงเพจ เค้าโครงเพจจะควบคุมลักษณะที่แสดงของเพจการประกาศที่สร้างโดยใช้เค้าโครงเพจดังกล่าว นอกจากนี้ ยังกำหนดเขตข้อมูลที่ผู้สนับสนุนสามารถป้อนเนื้อหาบทความชนิดต่างๆ เช่น ชื่อบทความ กราฟิก ถ้อยคำอ้างอิง และข้อความที่ไม่มีโครงสร้าง

เพจการประกาศจะใช้คุณลักษณะการประกาศใน Office SharePoint Server 2007 การประกาศจะทำกระบวนการเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติ ทำให้เป็นการง่ายที่จะใช้เบราว์เซอร์ในการสร้างเพจใหม่ที่ยึดตามเค้าโครงเพจ เมื่อเพจถูกสร้างและแก้ไข เจ้าของเนื้อหาจะส่งเพจสำหรับการตรวจทาน เมื่อผู้ตรวจทานอนุมัติบทความแล้วประกาศ เพจจะแสดงให้เห็นสำหรับผู้ใช้อื่นๆ ในไซต์

ขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการประกาศ

1. นักพัฒนาเว็บจะสร้างและกำหนดเค้าโครงเพจเองใน Office SharePoint Designer 2007

2. เจ้าของเนื้อหาจะสร้างเพจใหม่ที่ยึดตามเค้าโครงเพจที่มีอยู่หนึ่งเค้าโครง (ในเบราว์เซอร์)

3. เจ้าของเนื้อหาจะสร้างเพจให้เสร็จสมบูรณ์ในเบราว์เซอร์ จากนั้นจะส่งเพจดังกล่าวเพื่อขอการอนุมัติ

4. ผู้อนุมัติที่ได้รับอนุญาตจะแก้ไขแล้วอนุมัติหรือปฏิเสธบทความดังกล่าว

5. เมื่อได้รับการอนุมัติ บทความดังกล่าวจะถูกประกาศ

เมื่อต้องการระบุว่าเนื้อหาใดจะอยู่ในเค้าโครงเพจใด คุณสามารถสร้างชนิดเนื้อหาของคุณเอง ชนิดเนื้อหาจะระบุเขตข้อมูลในเพจที่ผู้สร้างเพจจะใส่เนื้อหา ด้วยการใช้ชนิดเนื้อหาคุณจะสามารถเลือกเขตข้อมูลเพจและเขตข้อมูลเนื้อหาที่จะพร้อมใช้งานในเค้าโครงเพจ และเขตข้อมูลที่จะพร้อมใช้งานในเพจการประกาศที่สร้างจากเค้าโครงเพจดังกล่าวเพื่อให้เจ้าของเนื้อหาป้อนเนื้อหา เขตข้อมูลเพจจะกำหนดเนื้อหาที่จะปรากฎในเพจ กำหนด Metadata ที่เชื่อมโยงกับเพจดังกล่าว และกำหนดชนิดของตัวควบคุมที่เขตข้อมูลแต่ละเขตควรจะปรากฏ (เช่น ข้อความบรรทัดเดียว การเชื่อมโยงหลายมิติ หรือรูปภาพ) เขตข้อมูลเนื้อหาจะกำหนดเนื้อหาในเพจที่จะได้รับจากผู้สนับสนุน ข้อมูลที่ใส่ในเขตข้อมูลเนื้อหาจะถูกเก็บในรายการ SharePoint ในไลบรารีเอกสารเพจ เมื่อผู้เยี่ยมชมดูเพจการประกาศ เนื้อหาจะถูกดึงจากรายการ และแสดงในตัวควบคุมเขตข้อมูล

ด้วยการใช้เพจการประกาศ คุณสามารถทำการป้อนข้อมูลโดยอัตโนมัติ แล้วระบุวิธีที่ใช้แสดงข้อมูลดังกล่าว ต่อไปนี้คือองค์ประกอบที่สำคัญบางประการในการสร้างการประกาศ

องค์ประกอบและคำอธิบาย

ตำแหน่งที่สร้างหรือแก้ไข

ตัวอย่าง

เพจการประกาศ    เพจนี้เป็นเพจที่สร้างจากเค้าโครงเพจการประกาศและจัดเก็บในไลบรารีเอกสารเพจในไซต์หรือไซต์ย่อย

เบราว์เซอร์เท่านั้น

ผู้รายงานจะเรียกดูไซต์จากนั้นคลิก เพจการประกาศ ในเพจสร้าง ผู้รายงานจะต้องเลือกเค้าโครงเพจเพื่อระบุหน้าตาและองค์กรของเพจดังกล่าว

เค้าโครงเพจการประกาศ    เค้าโครงเพจนี้เป็นแม่แบบเพจที่ควบคุมลักษณะที่ปรากฏของเพจ และองค์ประกอบ (เช่นรายการและไลบรารี) ที่จะควรมีแสดงในเพจ เค้าโครงเพจการประกาศสามารถแนบลงในเพจต้นแบบที่กำหนดเค้าโครงและการจัดรูปแบบ เค้าโครงเพจและเพจต้นแบบจะถูกจัดเก็บในแกลเลอรีเพจต้นแบบของไซต์ระดับบนสุด

เบราว์เซอร์หรือ Office SharePoint Designer 2007
(การกำหนดเองทั้งหมดกระทำโดยใช้ Office SharePoint Designer 2007)

ผู้ออกแบบเว็บจะสร้างเค้าโครงเพจที่น่าสนใจที่ผู้รายงานสามารถเลือกเมื่อต้องการสร้างเพจใหม่ที่ยึดตามเพจการประกาศผ่านทางเบราว์เซอร์ เค้าโครงเพจนี้สามารถใช้กราฟิกหรือบันทึกต่างๆ และสามารถระบุชนิดเนื้อหาที่จะใช้ในเพจที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้เค้าโครงเพจนี้

เพจต้นแบบ    เพจนี้จะกำหนดเค้าโครง แบบอักษร และการจัดรูปแบบสำหรับเพจต่างๆ ที่แนบอยู่กับเพจดังกล่าว เพจต้นแบบและเค้าโครงเพจถูกจัดเก็บในแกลเลอรีเพจต้นแบบของไซต์ระดับบนสุด

Office SharePoint Designer 2007

ผู้ออกแบบเว็บจะแนบเพจต้นแบบกับเค้าโครงเพจการประกาศเพื่อที่เค้าโครงจะใช้แบบอักษรและการจัดรูปแบบเดียวกันกับส่วนที่เหลือของไซต์ดังกล่าว

ชนิดเนื้อหา    ชนิดเนื้อหานี้จะควบคุมวิธีที่เนื้อหาถูกป้อนและแสดง ชนิดเนื้อหาการประกาศจะระบุเขตข้อมูลที่พร้อมใช้งานในเพจการประกาศ ชนิดเนื้อหาถูกกำหนดในไซต์ระดับบนสุดและถูกเก็บในแกลเลอรีชนิดเนื้อหา

เบราว์เซอร์เท่านั้น

ผู้ออกแบบเว็บจะสร้างชนิดเนื้อหาชื่อ 'บทความ' ที่มีเขตข้อมูลสำหรับเนื้อหาต่อไปนี้ ชื่อเนื้อหา เนื้อความ ภาพถ่ายที่อัปโหลด คำอธิบายภาพถ่าย ชื่อผู้ถ่ายภาพ ชื่อแหล่งข้อมูล และการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

สร้างชนิดเนื้อหาของเค้าโครงเพจ

ชนิดเนื้อหาจะกำหนดวิธีที่ผู้สนับสนุนป้อนเนื้อหาแต่ละชนิด วิธีที่แสดงเนื้อหาดังกล่าว และวิธีที่จัดการเนื้อหาในสภาพแวดล้อมของเวิร์กโฟลว์ ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์ก่อนหน้านี้ที่ทีมผู้รายงานจะส่งข้อความเพื่อตรวจทานโดยตัวแก้ไข คุณอาจต้องการกำหนดให้มีการส่งชื่อที่ติดต่อมาพร้อมกับทุกบทความ หรือเชื่อมโยงบทความทั้งหมดกับเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ เช่น เขตข้อมูลชื่อแหล่งข้อมูล แล้วระบุว่าต้องซ่อนเขตข้อมูลดังกล่าวในฟอร์มทั้งหมดหรือไม่ คุณจะสร้างชนิดเนื้อหาเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลเฉพาะจะถูกส่งไปพร้อมกับแต่ละบทความ ซึ่งบทความเชื่อมโยงกับเวิร์กโฟลว์และรวมเขตข้อมูลคีย์ เป็นต้น

ชนิดเนื้อหาถูกเพิ่มลงในไซต์ระดับบนสุด ดังนั้น ชนิดเนื้อหาจะพร้อมใช้งานสำหรับไซต์ย่อยทั้งหมดในไซต์คอลเลกชันดังกล่าว เมื่อต้องการสร้างหรือแก้ไขชนิดเนื้อหา คุณจะต้องมีสิทธิ์ในการเขียนแก้ในไซต์ระดับบนสุด ต่อไปนี้คือขั้นตอนสำหรับการสร้างชนิดเนื้อหาใหม่

 1. ในเบราว์เซอร์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • จากไซต์ทีมใดๆ บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

  • จากพื้นที่พอร์ทัลใดๆ ให้คลิก การกระทำในไซต์ ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ จากนั้นคลิก ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของไซต์ทั้งหมด

 2. ในเพจการตั้งค่าไซต์ ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก ไปที่การตั้งค่าไซต์ระดับบนสุด

  อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถเรียกดูไปยัง http://your_top_level_site/_layouts/settings.aspx, your_top_level_site อยู่ URL สำหรับไซต์ราก เช่น fabrikamweb สำหรับไซต์ http://fabrikamweb โดยตรง

 3. ภายใต้ แกลเลอรี ให้คลิก ชนิดเนื้อหาของไซต์

 4. ในเพจแกลเลอรีชนิดเนื้อหาของไซต์ บนแถบเมนู ให้คลิก สร้าง

 5. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อของชนิดเนื้อหานี้

  นี่คือชื่อที่ปรากฏในรายการชนิดเนื้อหา ในขั้นตอนที่ 6 ในส่วนต่อไปนี้การสร้างเค้าโครงหน้า

 6. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายสำหรับชนิดเนื้อหานี้

 7. ในรายการ เลือกชนิดเนื้อหาแม่จาก ให้คลิก ชนิดเนื้อหาการประกาศ

 8. ในรายการ ชนิดเนื้อหาแม่ ให้คลิก เพจ

 9. ภายใต้ วางชนิดเนื้อหาของไซต์นี้ไว้ใน ให้คลิก กลุ่มที่มีอยู่ จากนั้นคลิก ชนิดเนื้อหาของเค้าโครงเพจ ในรายการ

  เพจชนิดเนื้อหาของไซต์ใหม่

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการทำให้ชนิดเนื้อหาใหม่ของคุณพร้อมใช้งานสำหรับเค้าโครงเพจที่คุณสร้างหรือกำหนดเองใน Office SharePoint Designer 2007 ให้ป้อนชนิดเนื้อหาในกลุ่ม ชนิดเนื้อหาของเค้าโครงเพจ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ง่ายในการค้นหา ส่วนต่อไปจะแสดงวิธีการใช้ชนิดเนื้อหาใหม่ของคุณใน Office SharePoint Designer 2007

 10. คลิก ตกลง

  เพจชนิดเนื้อหาของไซต์จะเปิดขึ้น

ใช้ตัวเลือกต่างๆ ในเพจชนิดเนื้อหาของไซต์ ซึ่งอธิบายดังต่อไปนี้ เพื่อกำหนดวิธีที่ป้อน แสดง หรือจัดการข้อมูลเองในสภาพแวดล้อมเวิร์กโฟลว์

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าเขตข้อมูลชนิดเนื้อหาสำหรับแต่ละเขตข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏในเพจการประกาศ

 • การตั้งค่า     ใช้ตัวเลือกเหล่านี้เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงโดยรวมให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณ ตัวอย่างเช่น ให้คลิก เวิร์กโฟลว์ เพื่อเชื่อมโยงเวิร์กโฟลว์กับชนิดเนื้อหานี้

 • คอลัมน์     คลิกคอลัมน์ ชื่อ จากนั้นคุณสามารถเปลี่ยนแปลงชนิดของเขตข้อมูล (เช่น การเชื่อมโยงหลายมิติ กล่องข้อความ หรือกล่องตัวเลือก) หรือสถานะ (เช่น ต้องการ เลือกได้ หรือ ซ่อน) คอลัมน์ที่คุณตั้งค่าในที่นี้จะพร้อมใช้งานเป็นเขตข้อมูลในเพจการประกาศของคุณ ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าสิ่งต่างๆ ทั้งหมดที่คุณต้องการ คอลัมน์จะปรากฏในบานหน้าต่างงาน กล่องเครื่องมือ ใน Office SharePoint Designer 2007 เมื่อคุณแก้ไขเค้าโครงเพจ เมื่อคุณเปิดเค้าโครงเพจใน Office SharePoint Designer 2007 คุณจะสังเกตเห็นว่าเขตข้อมูลที่ต้องการจะปรากฏในเพจ เขตข้อมูลต่างๆ ที่สืบทอดจากชนิดเนื้อหา เพจ ปรากฏในส่วน เขตข้อมูลเพจ ของ กล่องเครื่องมือ และเขตข้อมูลจากชนิดเนื้อหาที่ระบุเฉพาะที่คุณสร้างจะปรากฏในส่วน เขตข้อมูลเนื้อหา ของ กล่องเครื่องมือ

  กล่องเครื่องมือที่มีส่วนเขตข้อมูลเพจและส่วนเขตข้อมูลเนื้อหาถูกขยาย

 • เพิ่มจากคอลัมน์ของไซต์ที่มีอยู่     ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลจากรายการเขตข้อมูลที่พร้อมใช้งานที่มีอยู่

 • เพิ่มจากคอลัมน์ของไซต์ใหม่     ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลของคุณเอง (คอลัมน์)

 • ลำดับคอลัมน์     ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงลำดับในการแสดงรายการแก่ผู้ใช้ที่ส่งข้อมูลในฟอร์มป้อนค่า

ด้านบนของหน้า

สร้างเค้าโครงเพจ

ในขณะนี้ที่คุณได้สร้างชนิดเนื้อหาใหม่ คุณสามารถสร้างเค้าโครงเพจจากชนิดเนื้อหาใหม่นี้ การที่คุณได้สร้างชนิดเนื้อหาแบบกำหนดเองเป็นอันดับแรกช่วยสร้างความมั่นใจว่าเพจต่างๆ ที่สร้างจากเค้าโครงเพจนี้จะมีคอลัมน์ทั้งหมดที่คุณระบุว่ามีให้พร้อมใช้งานสำหรับเพจเหล่านี้

 1. ใน Office SharePoint Designer 2007 ให้เปิดเว็บไซต์ที่คุณต้องการสร้างเค้าโครงเพจ

 2. ในเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ สร้าง จากนั้นคลิก เนื้อหา SharePoint

 3. ในกล่องโต้ตอบ สร้าง ให้คลิก การประกาศ SharePoint

  หมายเหตุ: ถ้าไม่มีตัวเลือกนี้ในรายการ อาจเป็นไปได้ว่าไซต์ที่คุณกำลังทำงานไม่ได้เปิดการประกาศใน Office SharePoint Server 2007 ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการเขียนแก้ในไซต์ระดับบนสุด คุณสามารถเปิดการทำงานการประกาศของเบราว์เซอร์ได้ด้วยการชี้ไปที่ การจัดการ บนเมนู ไซต์ Office SharePoint Designer จากนั้นคลิก โฮมเพจผู้ดูแลระบบ ภายใต้ การดูแลไซต์ ให้คลิก คุณลักษณะไซต์ แล้วคลิก เปิดใช้งาน ที่อยู่ถัดจากตัวเลือก Office SharePoint Server Publishing หลังจากที่คุณทำขั้นตอนเหล่านี้ ให้กลับไปที่ Office SharePoint Designer 2007 แล้วเริ่มต้นขั้นตอนที่ 1 ใหม่ แต่ในครั้งนี้ ให้คลิก ฟื้นฟู บนเมนู มุมมอง ระหว่างขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2

 4. คลิก เค้าโครงเพจ

 5. ภายใต้ ตัวเลือก ในรายการ กลุ่มของชนิดเนื้อหา ให้คลิก ชนิดเนื้อหาของเค้าโครงเพจ

 6. ในรายการ ชื่อชนิดเนื้อหา ให้คลิกชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการ

  แท็บเนื้อหา SharePoint ของกล่องโต้ตอบสร้างที่แสดงเค้าโครงเพจที่ถูกเลือก

  ถ้าคุณสร้างชนิดเนื้อหาในส่วนก่อนหน้านี้ และถ้าคุณใส่ชนิดของเนื้อหาในกลุ่มชนิดเนื้อหาของเค้าโครงหน้า คุณควรเห็นชนิดเนื้อหานั้นในรายการนี้ เรียนรู้วิธีการสร้างชนิดเนื้อหาในส่วนก่อนหน้านี้สร้างชนิดเนื้อหาเค้าโครงหน้า

 7. ในกล่อง ชื่อ URL ให้พิมพ์ชื่อของเค้าโครงเพจนี้

  นี่จะกลายเป็นชื่อแฟ้มของเค้าโครงเพจตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ MyPageLayout ในกล่องนี้ ชื่อแฟ้มเค้าโครงเพจก็จะเป็น MyPageLayout.aspx

 8. ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้พิมพ์ชื่อของเค้าโครงเพจนี้

  ชื่อนี้จะกลายเป็นชื่อเค้าโครงเพจที่ปรากฏในรายการของเค้าโครงเพจที่พร้อมใช้งานเมื่อคุณสร้างเพจการประกาศเพจใหม่ในเพจสร้าง ในเบราว์เซอร์ คุณต้องการให้เค้าโครงเพจมีชื่อที่จำได้ง่ายสำหรับผู้ใช้ที่สร้างเพจการประกาศที่ยึดตามเค้าโครงเพจนี้

 9. คลิก ตกลง

  เค้าโครงหน้าเปิดขึ้นในมุมมองออกแบบ ตามค่าเริ่มต้น จะถูกแนบกับหน้าต้นแบบเริ่มต้น เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการกำหนดเค้าโครงหน้า ดูบทความปรับแต่งเค้าโครงหน้าการประกาศ

  หมายเหตุ: เค้าโครงเพจของไซต์ใน Office SharePoint Server 2007 จะใช้เพจต้นแบบการประกาศ ซึ่งอาจแตกต่างจาก default.master

  เค้าโครงหน้าใหม่ถูกสร้างขึ้นในไซต์ระดับบนสุด คุณสามารถตรวจสอบที่ ถูกสร้างขึ้น โดยการเรียกดูเพื่อต้นแกลเลอรีหน้าที่ http://your_top_level_site/_catalogs/masterpage/Forms/AllItems.aspx ที่ your_top_level_site คือ ชื่อของไซต์ระดับบนสุดหรือไม่ เค้าโครงหน้าใหม่ของคุณควรจะแสดงในหน้านี้

ด้านบนของหน้า

สร้างเพจการประกาศจากเค้าโครงเพจใหม่ของคุณ

คุณสามารถสร้างเพจการประกาศเพจใหม่ที่ใช้เค้าโครงเพจที่ระบุโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในเบราว์เซอร์ ให้เรียกดูเพจใดๆ ในไซต์ของคุณ

 2. บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด

  หมายเหตุ: ถ้าตัวเลือกนี้ไม่มีอยู่ในรายการ อาจเป็นไปได้ว่าไซต์ที่คุณกำลังทำงานอยู่ไม่ได้เปิดการทำงานการประกาศใน Office SharePoint Server 2007 ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการเขียนแก้ในไซต์ระดับบนสุด คุณสามารถเปิดการทำงานการประกาศของเบราว์เซอร์โดยชี้ไปที่ การจัดการ บนเมนู Site ของ Office SharePoint Designer จากนั้นคลิก โฮมเพจผู้ดูแลระบบ จากนั้นใต้ การดูแลไซต์ ให้คลิก คุณลักษณะไซต์ แล้วคลิก เปิดใช้งาน ถัดจากตัวเลือก Office SharePoint Server Publishing

 3. บนแถบเมนู ให้คลิก สร้าง

 4. ภายใต้ เว็บเพจ ให้คลิก เพจการประกาศ

 5. ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้พิมพ์ชื่อสำหรับเพจนี้

  ชื่อนี้เป็นชื่อที่ปรากฏในแถบชื่อเรื่องของเบราว์เซอร์เมื่อคุณดูเพจใหม่

 6. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายสำหรับเพจนี้ (ขั้นตอนนี้ไม่ทำก็ได้)

 7. ในกล่อง ชื่อ URL ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มสำหรับเพจใหม่

  นี่จะกลายเป็นชื่อแฟ้มของเค้าโครงเพจตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ MyPageLayout ในกล่องนี้ ชื่อแฟ้มเค้าโครงเพจก็จะเป็น MyPageLayout.aspx.

 8. ในรายการเค้าโครงหน้ากระดาษ คลิกที่ชื่อของเค้าโครงหน้ากระดาษที่คุณสร้างขึ้นในส่วนก่อนหน้านี้สร้างเค้าโครงหน้าแล้ว คลิ กสร้าง

  ในหน้าใหม่จะถูกสร้างขึ้น คุณสามารถแก้ไขหน้าในเบราว์เซอร์ หรือคุณสามารถแก้ไขเค้าโครงหน้าซึ่งถูกสร้างขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความปรับแต่งเค้าโครงหน้าการประกาศ

  หมายเหตุ: ในขณะนี้ เพจได้ถูกสร้างขึ้น แต่จะไม่ปรากฏให้เห็นบนไซต์จนกว่าจะมีการประกาศ ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ในการประกาศเพจดังกล่าว เพจจะถูกส่งสำหรับการอัตโนมัติ ในระหว่างการอนุมัติและการประกาศนั้น เพจจะปรากฏให้เห็นสำหรับผู้เยี่ยมชมไซต์ทุกคน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×