การสร้างเครื่องมือรายการแบบกำหนดเองโดยการนำเข้าโซลูชันแม่แบบฟอร์มของ InfoPath

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถสร้างเครื่องมือรายการแบบกำหนดเองโดยใช้โซลูชันแม่แบบฟอร์มที่ออกแบบใน Microsoft Office InfoPath โดยทั่วไปแล้ว ในกระบวนงานสร้างเครื่องมือรายการแบบกำหนดเอง ผู้ออกแบบเครื่องมือรายการจะทำงานดังต่อไปนี้

 1. สร้างพื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace และเพิ่มเครื่องมือรายการใหม่

 2. คลิก เริ่มต้นที่นี่ เพื่อเข้าสู่ตัวออกแบบเครื่องมือรายการ

  ในเวลาที่คุณกลับมาพัฒนาเครื่องมือต่อ คุณสามารถเข้าสู่ตัวออกแบบได้โดยคลิกที่แท็บ มุมมอง แล้วคลิก เข้าสู่ตัวออกแบบ

  ในตัวออกแบบ ให้ทำงานดังต่อไปนี้

  1. เทมเพลตฟอร์มที่สร้าง

   ผู้ใช้เครื่องมือรายการจะสร้างรายการโดยการกรอกแม่แบบฟอร์ม

  2. สร้างมุมมองสำหรับการเรียงลำดับข้อมูลในรายการ

  3. ตั้งค่าฟีเจอร์ออกแบบอื่น ๆ ในตัวออกแบบรายการ เช่นสไตล์แปลงตัวกรองมุมมองและการเรียงลำดับ

  4. เปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการตั้งค่าและตัวเลือกสำหรับเครื่องมือ เช่นอนุญาตให้ผู้ใช้ การค้นหา และ การเปลี่ยนมุมมอง

  5. บันทึกและประกาศการเปลี่ยนแปลงการออกแบบไปยังเครื่องมือรายการ

  6. ทดสอบและปรับปรุงการออกแบบจนกว่าจะสมบูรณ์พร้อมสำหรับการป้อนข้อมูล

   โดยทั่วไปแล้ว การปรับปรุงการออกแบบจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงโซลูชันแม่แบบฟอร์มใน InfoPath และนำเข้าอีกครั้ง รวมทั้งทำการปรับปรุงการตั้งค่าในเครื่องมือรายการแบบกำหนดเองใน SharePoint Workspace

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×