การสร้างอุปกรณ์ Microsoft Office Starter ทู-โก

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อุปกรณ์ Office Starter ทู-โกช่วยให้คุณใช้โปรแกรม Office Starter ของคุณบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ อุปกรณ์นี้คือยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ที่คุณกำหนดค่าโดยเรียกใช้ตัวจัดการอุปกรณ์ Microsoft Office Starter ทู-โก ในขณะต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อกำหนดค่าอุปกรณ์แล้ว คุณสามารถต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นและเรียกใช้โปรแกรม Office Starter ของคุณบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นนั้นได้ไม่ว่าจะติดตั้ง Microsoft Office แล้วหรือไม่ก็ตาม เมื่อคุณปลดอุปกรณ์ออก Office Starter จะถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์นั้น

คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นต้องเรียกใช้ Windows Vista Service Pack 1 (SP1), เวอร์ชัน 32 บิต หรือ Windows 7

เมื่อต้องการสร้างอุปกรณ์ Microsoft Office Starter เมื่อต้องการระหว่างเดินทาง ทำต่อไปนี้:

 1. ถ้า Excel Starter หรือ Word Starter จะเปิด คลิกไฟล์ คลิกวิธีใช้ แล้ว คลิ กจด Office กับคุณ

  ถ้า Excel Starter หรือ Word Starter ไม่ได้เปิด คลิกที่ปุ่ม Windowsเริ่ม คลิกโปรแกรมทั้งหมด คลิกMicrosoft Office Starter จาก นั้นคลิกเครื่องมือ Microsoft Office 2010 จากนั้น คลิMicrosoft Office Starter เมื่อต้องการระหว่างเดินทาง ตัวจัดการอุปกรณ์ 2010

 2. ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณเรียกใช้ตัวจัดการอุปกรณ์ ตัวจัดการอุปกรณ์แสดงข้อความบอกคุณว่า จะต้องดาวน์โหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ต คลิกเริ่ม การดำเนินต่อ

 3. เสียบอุปกรณ์ของคุณลงในคอมพิวเตอร์ของคุณพอร์ต USB

  เมื่อตัวจัดการอุปกรณ์ตรวจพบว่าอุปกรณ์ของคุณ จะแสดงอุปกรณ์ในรายการ

 4. คลิกอุปกรณ์

  ตัวจัดการอุปกรณ์ Microsoft Office Starter ทู-โก

  หมายเหตุ: ถ้ามีเนื้อที่ไม่เพียงพอบนอุปกรณ์ เอาไฟล์บางไฟล์ ไปที่เมนูเริ่มของ Windows คลิกคอมพิวเตอร์ ดับเบิลคลิกที่อุปกรณ์ และลบไฟล์จนกว่าคุณมีเนื้อที่ว่างเพียงพอ ในแถบงาน Windows คลิกMicrosoft Office Starter Manager อุปกรณ์ระหว่างการเดินทาง เอาอุปกรณ์และเสียบไปอีกในการรีเฟรชข้อมูลในตัวจัดการอุปกรณ์

 5. คลิก ติดตั้ง

 6. ออกจากอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณในขณะที่ตัวจัดการอุปกรณ์คัดลอกไฟล์จำเป็นไปได้

เมื่อคุณพร้อมที่จะใช้อุปกรณ์ใหม่ของคุณบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ทำต่อไปนี้:

 1. เสียบอุปกรณ์ Office Starter เมื่อต้องการระหว่างเดินทางลงในคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่คุณมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ

 2. บนเมนูของ Windowsเริ่ม คลิกคอมพิวเตอร์ แล้ว คลิ กอุปกรณ์

 3. คลิกOffice.exe จากนั้น คลิกโปรแกรมคุณต้องการเรียกใช้: Word Starter หรือ Excel Starter

  คำเตือน: เอาอุปกรณ์ในขณะที่กำลังเรียกใช้ Office Starter ถ้าอุปกรณ์ Office Starter เมื่อต้องการระหว่างเดินทางจะถูกเอาออกในขณะที่กำลังเรียกใช้ Office Starter จะปิดโปรแกรม Office Starter และข้อมูลใด ๆ ที่ไม่ได้บันทึกไว้จะหายไป

 4. ขณะที่คุณใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อจัดเก็บไฟล์บน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปล่อยน้อยห้าเมกะไบต์ (5 MB) ของพื้นที่ว่างสำหรับการตั้งค่า Office Starter การบันทึก ตั้งค่ารวมถึงการกำหนดลักษณะส่วนบุคคล เช่นแผนชุดสีและพจนานุกรมแบบกำหนดเองของคุณ นอกจากนี้ ปล่อยให้เป็นพื้นที่ว่างมากเป็นไปได้รับการอัปเดพื้นหลังสำหรับ Office Starter เมื่อต้องการระหว่างเดินทาง ซึ่งถูกดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตต่อไป

 5. เมื่อคุณแก้ไขเสร็จแล้วโดยใช้ Office Starter ปิดโปรแกรม และปิด Microsoft Office Starter เมื่อต้องการระหว่างเดินทาง

  Office Starter เมื่อต้องการระหว่างเดินทางยังคงพร้อมใช้งานในแถบงาน Windows

  บันทึกย่อ    คุณสามารถเปิด Office Starter ในขณะที่อุปกรณ์ที่เสียบ ด้วยการคลิกขวาOffice Starter เมื่อต้องการระหว่างเดินทาง ในแถบงาน แล้ว คลิกเปิด อีกครั้ง

 6. คลิกขวาOffice Starter เมื่อต้องการระหว่างเดินทาง ในแถบงาน คลิกปิด แล้วคลิกเอาออกฮาร์ดแวร์ ในแถบงาน และคลิกอุปกรณ์

  Windows บอกคุณว่า เป็นปลอดภัยที่จะลบอุปกรณ์ คุณอาจจำเป็นต้องปิดโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ เช่นตัวอย่าง ถ้าอุปกรณ์ที่แสดงอยู่ใน Windows Explorer ปิด Windows Explorer และลองปลอดภัยเพื่อเอาฮาร์ดแวร์โปรแกรมอีกครั้งได้

 7. เอาอุปกรณ์เมื่อมีความปลอดภัยเมื่อต้องการทำเช่นนั้น

เมื่อคุณเอาอุปกรณ์ คุณใช้ Office Starter กับคุณ Office Starter ไม่ได้รับการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×