การสร้างองค์กร

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณลักษณะที่อธิบายในหัวข้อวิธีใช้นี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อใดก็ได้ของรุ่นทั้ง Office SharePoint Server 2007 และ Microsoft Office Enterprise 2007 ต่อไปนี้ถูกติดตั้ง: จีน (ดั้งเดิม), ภาษาจีน (ประยุกต์), ภาษาญี่ปุ่น หรือเกาหลี

  1. คลิกแท็บแอคชันไซต์ บนด้านขวาบนของหน้าไซต์ที่มีการติดตั้งกลุ่มการอนุมัติ ถ้าแท็บไม่ได้แสดงอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ

  2. คลิก การตั้งค่าไซต์ เพื่อไปที่เพจ 'การตั้งค่าไซต์' คุณอาจต้องคลิก การตั้งค่าไซต์ และ ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของไซต์ทั้งหมด อีกครั้งตามแม่แบบที่ไซต์นั้นใช้

  3. เมื่อต้องการไปที่เพจ ผู้ใช้และองค์กร จากพื้นที่ การดูแลการอนุมัติกลุ่ม ให้คลิก ผู้ใช้และองค์กร ตามค่าเริ่มต้น สองกลุ่มนี้ซึ่งได้แก่ 'องค์กร' และ 'ผู้ใช้ที่แยกออกต่างหาก' จะปรากฏในบานหน้าต่างซ้ายซึ่งแผนผังองค์กรแสดงอยู่

  4. บนแถบงานที่แสดงอยู่ด้านบนของหน้าจอ ให้คลิก การตั้งค่า แล้วคลิก จัดการแผนผังองค์กร

  5. บนแถบงานบนเพจ แผนผังองค์กร ให้คลิก สร้าง เพื่อไปที่เพจ สร้างองค์กร

  6. ใส่ข้อมูลที่จำเป็น ใช้ความระมัดระวังไม่ต้องการใช้ "หรือแท็ก HTML ถ้า "หรือแท็ก HTML ที่รวมอยู่ในเขตข้อมูลใด ๆ บนหน้า ข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้นในกระบวนการอนุมัติ

เขตข้อมูล

คำอธิบาย

ชื่อ

ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อองค์กร

ชื่อ      กำหนดชื่อองค์กร ชื่อองค์กรไม่ยาวเกิน 64 อักขระ (เกาหลี) หรืออักขระ 128 (ภาษาอังกฤษ) ถ้าอักขระเกินขีดจำกัด ชื่อองค์กรปรากฏในแผนผังองค์กร แต่จะไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์องค์กรในโฟลเดอร์ทีม

โยมิ      ระบุการออกเสียงของชื่อองค์กรที่สะกด (สำหรับรุ่นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)

โค้ด      ใส่โค้ดความองค์กร จัดกลุ่มตัวเลขเอกสาร maganes การอนุมัติ โดยองค์กร ดังนั้น ตัวเลขเอกสารต้องมีชื่อองค์กรหรือรหัสองค์กรเพื่อให้แน่ใจว่า จะกำหนดหมายเลขเอกสารที่ไม่ซ้ำกัน ค่าที่ระบุจะถูกใช้ในจำนวนเอกสาร ไม่สามารถนานกว่า 256 อักขระ ระบุรหัสสั้น ๆ ตามที่คุณสามารถทำได้ดังนั้น ตัวเลขทั้งเอกสาร

เลือกตำแหน่งองค์กร

ระบุตำแหน่งขององค์กรในแผนผังองค์กร

องค์กรหลัก      ระบุองค์กรหลักที่จะรวมองค์กรที่คุณกำลังสร้างไว้ เมื่อต้องการแสดงกล่องโต้ตอบ เลือกองค์กร เพื่อแสดงแผนผังองค์กรปัจจุบัน ให้คลิก เรียกดู จากนั้นบนแผนผังองค์กรที่แสดงอยู่ ให้เน้นองค์กรที่คุณต้องการ คลิก ตกลง แล้วปิดกล่องโต้ตอบ

ลำดับของพี่น้อง      ระบุตำแหน่งที่องค์กรจะถูกแสดงภายใต้องค์กรหลัก ในหน้าต่างรายการ องค์กรที่คุณกำลังสร้างจะแสดงเป็น องค์กรใหม่ ใช้ ย้ายขึ้น และ ย้ายลง ที่อยู่ติดกับหน้าต่างรายการเพื่อระบุตำแหน่งที่คุณต้องการ

เพิ่มสมาชิก

เพิ่มเส้นโยงและสมาชิกใครเป็นสมาชิกขององค์กร ในขณะนี้ผู้ใช้ที่มีอยู่ปรากฏในตัวในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิกผู้ใช้ที่คุณต้อง แล้ว คลิ กสมาชิก เพื่อเพิ่มลงในกล่องด้านขวา ใช้ย้ายขึ้น และย้ายลง เพื่อเพิ่มผู้ใช้ในลำดับคุณต้องการจัดเรียง เนื่องจากสมาชิกปรากฏในแผนผังองค์กรลำดับนี้ คุณสามารถใช้เพื่อแสดงลำดับชั้นในองค์กร เมื่อต้องการระบุผู้จัดการในองค์กร คลิกผู้ใช้ที่คุณต้องการในแผนผังองค์กรทางด้านซ้าย rhen คลิ กเส้นโยง เพื่อแสดงผู้ใช้ในกล่องที่อยู่ถัดจากปุ่ม แม้ว่าคุณเพิ่มผู้ใช้ที่ระบุมีอยู่แล้วเป็นเส้นโยงกับสมาชิก จะไม่ปรากฏในแผนผังองค์กรเป็นสมาชิก แผนผังองค์กรทำเครื่องหมายเส้นโยงที่มีความไอคอน ไอคอนผู้นำ แทนบุคคลสอง แยกความแตกต่างจากสมาชิกอื่น ไอคอนสมาชิก

มอบสิทธิ์องค์กรให้กับไซต์นี้

ระบุสิทธิ์ที่จะมอบให้สมาชิกองค์กรสำหรับไซต์การอนุมัติกลุ่ม ถ้ามีสิทธิ์ที่ขัดแย้งกันระหว่างองค์กรและสมาชิก สิทธิ์ที่สูงกว่าจะแทนที่สิทธิ์ที่ต่ำกว่า สำหรับองค์กร สิทธิ์จะถูกตั้งค่าเป็น 'อ่าน' ตามค่าเริ่มต้น

  1. หลังจากที่คุณทำการตั้งค่าทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก สร้าง แผนผังองค์กรที่แสดงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในเพจ 'แผนผังองค์กร' จะปรากฏขึ้น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×