การสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่แตกต่างกันสำหรับหน้าคี่และหน้าคู่

ตามค่าเริ่มต้น หัวกระดาษและท้ายกระดาษใน Word ในแต่ละหน้าจะเหมือนกัน สำหรับรายงานหรือจุลสาร คุณมักต้องการสิ่งที่ต่างกันบนด้านซ้ายและด้านขวาของเอกสาร

มีวิธีอื่นในการลบส่วนหัวหรือส่วนท้ายออกจากหน้าเพียงหน้าเดียว ส่วนการเพิ่มหมายเลขหน้าให้อ่านบทความที่ชื่อว่า เพิ่มหมายเลขหน้าที่ต่างกันในส่วนต่างๆ

 1. ดับเบิลคลิกที่บริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ (ใกล้ด้านบนหรือด้านล่างของหน้า) เพื่อเปิด เครื่องมือส่วนหัวและส่วนท้าย

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หน้าคู่และหน้าคี่ต่างกัน

  ตัวเลือกส่วนหัวและส่วนท้าย

 3. บนหน้าคี่หน้าใดหน้าหนึ่ง ให้คลิกบริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกลูกศรด้านล่าง ส่วนหัว หรือ ส่วนท้าย

  กลุ่ม ส่วนหัวและส่วนท้าย

 4. ที่นี่มีเค้าโครงมากมายให้ใช้ รวมทั้งแบบเฉพาะสำหรับเค้าโครงหน้าคี่หรือหน้าคู่ เลื่อนแล้วคลิกเค้าโครงที่คุณต้องการและแก้ไขข้อความ

  เค้าโครงหน้าคี่และหน้าคู่ของส่วนหัว

 5. พิมพ์ข้อความ แล้วทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 สำหรับหน้าคู่

 6. ถ้าต้องการกลับไปที่เนื้อหาของเอกสารของคุณ ให้คลิก ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  ปุ่มปิดส่วนหัวและส่วนท้าย

 1. คลิก แก้ไขเอกสาร > แก้ไขใน Word Online ถ้าคุณยังไม่ได้เปิดเอกสารของคุณสำหรับการแก้ไข

  แก้ไขใน Word Online

 2. คลิก แทรก > ส่วนหัวและส่วนท้าย

  ปุ่ม ส่วนหัวและส่วนท้าย

 3. ในพื้นที่สีขาวที่ปรากฏขึ้นเหนือพื้นที่เอกสาร ให้คลิก ตัวเลือก > หน้าคู่และหน้าคี่ต่างกัน

  ตัวเลือก หน้าคู่และหน้าคี่ต่างกัน

 4. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏบนหน้าคู่

 5. คลิก หน้าคี่ แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏบนหน้าคี่

  พื้นที่ของหน้าสำหรับส่วนหัวและส่วนท้ายหน้าคี่

 6. ถ้าต้องการแก้ไขเอกสารของคุณต่อ ให้คลิกพื้นที่เอกสารส่วนที่เป็นสีเทา สังเกตว่าคุณจะไม่เห็นหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของคุณแล้วขณะแก้ไข

 7. ถ้าต้องการดูว่าเอกสารของคุณที่มีหัวกระดาษและท้ายกระดาษใหม่จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร ให้คลิก มุมมอง > มุมมองการอ่าน

  ปุ่ม มุมมองการอ่าน

สร้างส่วนหัวหรือส่วนท้ายหน้าคู่และหน้าคี่ในเอกสารที่ยังไม่ได้ใช้ส่วนหัวหรือส่วนท้าย

 1. เลือกงานหน้าที่เป็นเลขคี่ เช่นหน้าแรกของเอกสารของคุณ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้เลือก หัวกระดาษ หรือ ท้ายกระดาษ

  รูป Ribbon ของ Word

 3. ในแกลเลอรีส่วนหัวหรือส่วนท้าย เลือกการออกแบบที่มีป้ายชื่อ (หน้าคี่) เช่น Austere (หน้าคี่)

 4. ภายใต้ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หน้าคู่และหน้าคี่ต่างกัน

 5. ภายใต้ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม การนำทาง เลือก ส่วนถัดไป รูปปุ่ม เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ส่วนหัวหรือส่วนท้ายหน้าคู่

 6. ภายใต้แท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้เลือก ส่วนหัว หรือ ส่วนท้าย

 7. ในแกลเลอรีส่วนหัวหรือส่วนท้าย เลือกการออกแบบที่มีป้ายชื่อ (หน้าคู่) เช่น Austere (หน้าคู่)

ถ้าจำเป็น คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษโดยเลือกข้อความและใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบบนแถบเครื่องมือขนาดเล็กของ Office Fluent ถ้าคุณต้องการสลับเป็นหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแบบอื่นๆ ให้ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้ แล้วเลือกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษอื่นๆ จากแกลเลอรี

สร้างส่วนหัวหรือส่วนท้ายหน้าคู่และหน้าคี่ในเอกสารที่มีส่วนหัวหรือส่วนท้ายอยู่แล้ว

 1. ดับเบิลคลิกบริเวณส่วนหัวหรือส่วนท้าย

 2. ภายใต้ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หน้าคู่และหน้าคี่ต่างกัน

  ส่วนหัวหรือส่วนท้ายที่มีอยู่ในตอนนี้กำหนดค่าไว้สำหรับหน้าที่เป็นเลขคี่เท่านั้น

 3. ภายใต้ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม การนำทาง เลือก ส่วนถัดไป รูปปุ่ม เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ส่วนหัวหรือส่วนท้ายหน้าคู่ แล้วจึงสร้างส่วนหัวหรือส่วนท้ายสำหรับหน้าคี่

ดูเพิ่มเติม

ลบหรือเปลี่ยนแปลงหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าเดียว

การเพิ่มหมายเลขหน้าหรือรูปแบบหมายเลขที่ต่างกันในส่วนต่างๆ

เพิ่มรูปภาพลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×