การสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่แตกต่างกันสำหรับหน้าคี่และหน้าคู่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้น หัวกระดาษและท้ายกระดาษใน Word ในแต่ละหน้าจะเหมือนกัน สำหรับรายงานหรือจุลสาร คุณมักต้องการสิ่งที่ต่างกันบนด้านซ้ายและด้านขวาของเอกสาร

วิธีอื่นเมื่อต้องการลบ หรือเปลี่ยนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าเดียวได้ เพิ่มหมายเลขหน้าหรือไม่ อ่านเพิ่มหมายเลขหน้าที่ต่างกันในส่วนต่าง ๆ

 1. ดับเบิลคลิกที่บริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ (ใกล้ด้านบนหรือด้านล่างของหน้า) เพื่อเปิด เครื่องมือส่วนหัวและส่วนท้าย

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หน้าคู่และหน้าคี่ต่างกัน

  ตัวเลือก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 3. บนหน้าคี่หน้าใดหน้าหนึ่ง ให้คลิกบริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกลูกศรด้านล่าง ส่วนหัว หรือ ส่วนท้าย

  กลุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 4. ที่นี่มีเค้าโครงมากมายให้ใช้ รวมทั้งแบบเฉพาะสำหรับเค้าโครงหน้าคี่หรือหน้าคู่ เลื่อนแล้วคลิกเค้าโครงที่คุณต้องการและแก้ไขข้อความ

  เค้าโครงหน้าคี่และหน้าคู่ของหัวกระดาษ

 5. พิมพ์ข้อความ นั้นแล้ว ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3-5 สำหรับหน้าคู่

 6. ถ้าต้องการกลับไปที่เนื้อหาของเอกสารของคุณ ให้คลิก ปิดส่วนหัวและส่วนท้าย

  ปุ่มปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 1. คลิก แก้ไขเอกสาร > แก้ไขใน Word Online ถ้าคุณยังไม่ได้เปิดเอกสารของคุณสำหรับการแก้ไข

  แก้ไขใน Word Online

 2. คลิก แทรก > ส่วนหัวและส่วนท้าย

  ปุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 3. ในพื้นที่สีขาวที่ปรากฏขึ้นเหนือพื้นที่เอกสาร ให้คลิก ตัวเลือก > หน้าคู่และหน้าคี่ต่างกัน

  ตัวเลือก หน้าคู่และหน้าคี่ต่างกัน

 4. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏบนหน้าคู่

 5. คลิก หน้าคี่ แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏบนหน้าคี่

  พื้นที่ของหน้าสำหรับหัวกระดาษและท้ายกระดาษหน้าคี่

 6. ถ้าต้องการแก้ไขเอกสารของคุณต่อ ให้คลิกพื้นที่เอกสารส่วนที่เป็นสีเทา สังเกตว่าคุณจะไม่เห็นหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของคุณแล้วขณะแก้ไข

 7. ถ้าต้องการดูว่าเอกสารของคุณที่มีหัวกระดาษและท้ายกระดาษใหม่จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร ให้คลิก มุมมอง > มุมมองการอ่าน

  ปุ่ม มุมมองการอ่าน

สร้างสั้นหรือยาวกว่ามาตรฐาน และแม้แต่หัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษในเอกสารที่ไม่ได้ใช้หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. เลือกแอคี่หน้า เช่นหน้าแรกของเอกสารของคุณ

 2. บนแท็บแทรก ในกลุ่มหัวกระดาษและท้ายกระดาษ เลือกหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษ

  รูป Ribbon ของ Word

 3. ในแกลเลอรีของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ เลือกดีไซน์มีป้ายชื่อ(คี่หน้า), เช่นAustere (คี่หน้า)

 4. ภายใต้หัวกระดาษและท้ายกระดาษมือ บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มตัวเลือก เลือกกล่องกาเครื่องหมายคู่และหน้าคี่ต่างกัน

 5. ภายใต้หัวกระดาษและท้ายกระดาษมือ บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มการนำทาง เลือกส่วนถัดไป รูปปุ่ม เมื่อต้องการเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษสำหรับหน้าคู่

 6. ภายใต้หัวกระดาษและท้ายกระดาษมือ บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มหัวกระดาษและท้ายกระดาษ เลือกหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษ ออก

 7. ในแกลเลอรีของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ เลือกดีไซน์มีป้ายชื่อ(หน้าคู่), เช่นAustere (หน้าคู่)

ถ้าจำเป็น คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษได้ โดยการเลือกข้อความ และใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบบนแถบเครื่องมือขนาดเล็ก Fluent Office ถ้าคุณต้องการสลับไปยังหัวกระดาษแตกต่างกันที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือส่วนท้าย ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้ และเลือกแตกต่างกันหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษจากแกลเลอรี

สร้างคี่ และแม้แต่หัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษในเอกสารมีหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. ดับเบิลคลิกที่บริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 2. ภายใต้หัวกระดาษและท้ายกระดาษมือ บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มตัวเลือก เลือกกล่องกาเครื่องหมายคู่และหน้าคี่ต่างกัน

  ที่มีอยู่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษถูกตอนนี้กำหนดค่าสำหรับหน้าคี่เท่านั้น

 3. ภายใต้หัวกระดาษและท้ายกระดาษมือ บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มการนำทาง เลือก รูปปุ่ม ส่วนถัดไป เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษสำหรับหน้าคี่ และสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษสำหรับหน้าคี่

ดูเพิ่มเติม

ลบ หรือเปลี่ยนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าเดียว

เพิ่มหมายเลขหน้าหรือรูปแบบตัวเลขลงในส่วนต่าง ๆ

เพิ่มรูปภาพหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×