การสร้างหรือแก้ไขแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารแบบกำหนดเองสำหรับชนิดเนื้อหา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถสร้างหรือแก้ไขแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารแบบกำหนดเองเพื่อใช้กับชนิดเนื้อหาของไซต์หรือชนิดเนื้อหาของรายการได้

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับชนิดเนื้อหาของไซต์

   1. บนโฮมเพจของไซต์คอลเลกชัน บนการกระทำในไซต์ เมนู Button image ชี้ไปที่การตั้งค่าไซต์ แล้ว คลิ กปรับเปลี่ยนการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด

   2. ภายใต้ แกลเลอรี ให้คลิก ชนิดเนื้อหาของไซต์

   3. คลิกชื่อของชนิดเนื้อหาของไซต์ที่คุณต้องการสร้างหรือแก้ไขแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารแบบกำหนดเอง

   4. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่าแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร

  • สำหรับชนิดเนื้อหาของรายการ

   1. เปิดไลบรารีที่มีอินสแตนซ์ของชนิดเนื้อหาของรายการที่คุณต้องการสร้างหรือแก้ไขแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารแบบกำหนดเอง

    1. ในการตั้งค่า เมนู settings menu คลิกการตั้งค่าสำหรับชนิดของไลบรารีที่คุณกำลังเปิด

     ตัวอย่างเช่น ในไลบรารีเอกสาร ให้คลิก การตั้งค่าไลบรารีเอกสาร

   2. ภายใต้ ชนิดเนื้อหา ให้คลิกชื่อของชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการสร้างหรือแก้ไขแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารแบบกำหนดเอง

    หมายเหตุ: ถ้าไลบรารีไม่ได้ถูกตั้งค่าให้อนุญาตให้มีชนิดเนื้อหาได้หลายชนิด ส่วน ชนิดเนื้อหา จะไม่ปรากฏบนเพจ 'กำหนดเอง' สำหรับไลบรารี

   3. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่าแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร

 2. บนเพจ 'การตั้งค่าแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร' ให้คลิก สร้างแม่แบบแบบกำหนดเองใหม่ หรือ แก้ไขแม่แบบนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการทำอะไร

  Microsoft Office InfoPath 2007 จะเปิดใช้ และแสดง ตัวช่วยสร้างแหล่งข้อมูล

 3. ใน Office InfoPath 2007 ให้คลิก เสร็จสิ้น ในกล่องโต้ตอบ ตัวช่วยสร้างแหล่งข้อมูล

  Office InfoPath 2007 จะโหลดแม่แบบฟอร์มที่เหมาะสมดังนี้

  • ถ้าคุณกำลังสร้างฟอร์มแบบกำหนดเองใหม่ Office InfoPath 2007 จะโหลดแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารที่สร้างขึ้นอัตโนมัติโดยยึดตาม Schema ของชนิดเนื้อหา

  • ถ้าคุณกำลังแก้ไขฟอร์มแบบกำหนดเองที่มีอยู่ Office InfoPath 2007 จะโหลดฟอร์มนั้น

 4. แก้ไขฟอร์มตามที่คุณต้องการ บันทึกฟอร์มเมื่อคุณทำงานเสร็จสิ้นแล้ว

  หมายเหตุ: เนื่องจากฟอร์มแบบกำหนดเองยึดตาม Schema ของชนิดเนื้อหา คุณจะไม่สามารถแก้ไข Schema ของฟอร์มได้ เช่นที่คุณสามารถแก้ไขฟอร์มทั่วไปของ Office InfoPath 2007 ที่ไม่ได้ยึดตาม Schema ที่มีอยู่ได้ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลง Schema ของฟอร์มข้อมูลเอกสารแบบกำหนดเอง คุณต้องเปลี่ยนแปลง Schema ของชนิดเนื้อหาเองบนไซต์ Microsoft Office SharePoint Server 2007

 5. ประกาศแม่แบบ คุณสามารถเลือกประกาศแม่แบบได้โดยตรงไปยังชนิดเนื้อหาหรือตำแหน่งที่ตั้งอื่น ให้ปิด Office InfoPath 2007 เมื่อคุณได้ประกาศฟอร์มไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการแล้ว

 6. ส่วนติดต่อผู้ใช้Office SharePoint Server 2007 ควรแสดงชนิดเนื้อหา: หน้าสร้างแม่แบบกำหนดเอง คลิกกลับไปยังหน้าการตั้งค่าแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร

 7. ให้ตรวจสอบว่า ใช้แม่แบบแบบกำหนดเองที่มีอยู่ (URL, UNC หรือ URN) มีเส้นทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งของฟอร์มที่คุณเพิ่งประกาศไป แล้วคลิก ตกลง ถ้าคุณแก้ไขฟอร์มหลังจากที่คุณได้ประกาศฟอร์มไปแล้ว คุณสามารถบันทึกฟอร์มกลับไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ประกาศได้ คุณไม่จำเป็นต้องประกาศฟอร์มใหม่

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×