การสร้างหรือแก้ไขเพจต้นแบบ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบทความนี้

ภาพรวม

สร้างเพจต้นแบบ

แก้ไขหน้าต้นแบบ

ภาพโดยรวม

เพจต้นแบบมีองค์ประกอบการออกแบบและเค้าโครงเพจที่คุณต้องการทำซ้ำบนเพจหลายๆ เพจในไซต์ การใช้เพจต้นแบบสำหรับองค์ประกอบทั่วไปเหล่านี้ทำให้ไซต์ของคุณมีลักษณะที่ปรากฏสอดคล้องกันทั้งไซต์ และยังทำให้คุณสร้างและปรับปรุงองค์ประกอบเหล่านี้ได้ในที่เดียว แทนที่จะต้องเปลี่ยนแปลงในแต่ละเว็บเพจ เพจต้นแบบสามารถมีอะไรก็ได้ที่คุณสามารถใส่บนเว็บเพจ เช่น 'เปิดใช้ด่วน' แถบการเชื่อมโยงบนสุด ชื่อเรื่อง และโลโก้

ตามค่าเริ่มต้น ทุกไซต์จะมีเพจต้นแบบอยู่หนึ่งเพจ ซึ่งเก็บไว้ในแกลเลอรีเพจต้นแบบ คุณสามารถเก็บเพจต้นแบบได้มากเท่าที่ต้องการในแกลเลอรีเพจต้นแบบ แต่คุณสามารถเลือกเพจต้นแบบให้เป็นเพจต้นแบบเริ่มต้นสำหรับไซต์ได้เพียงเพจเดียว

คุณสามารถสร้างเพจต้นแบบใหม่ได้โดยใช้โปรแกรมออกแบบเว็บที่เข้ากันได้กับ Microsoft Windows SharePoint Services เช่น Microsoft Office SharePoint Designer คุณยังสามารถทำซ้ำเพจต้นแบบที่มีอยู่ ซึ่งคุณสามารถแก้ไขเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบที่คุณต้องการให้แตกต่างได้

หมายเหตุ: เมื่อต้องการนำเพจต้นแบบไปใช้กับเว็บเพจหรือไซต์ ให้ใช้โปรแกรมออกแบบเว็บที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services เช่น Microsoft Office SharePoint Designer

ด้านบนของหน้า

สร้างเพจต้นแบบ

คุณไม่จำเป็นต้องสร้างเพจต้นแบบทุกครั้งที่สร้างไซต์ใหม่ ทุกไซต์จะมีเพจต้นแบบอยู่แล้วหนึ่งเพจตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการสร้างเพจต้นแบบ คุณสามารถแก้ไขและบันทึกสำเนาของเพจแม่แบบที่มีอยู่ได้

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู รูปปุ่ม คลิกการตั้งค่าไซต์

  หมายเหตุ: บนไซต์ที่มีการกำหนดเมนู การกระทำในไซต์ เอง ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการดู

 1. ในส่วน แกลเลอรี ให้คลิก เพจต้นแบบ

 2. คลิกเพจต้นแบบที่คุณต้องการคัดลอก

 3. คลิก แก้ไข เพื่อเปิดเพจต้นแบบในโปรแกรมออกแบบเว็บที่เข้ากันได้กับ Microsoft Windows SharePoint Services เช่น Microsoft Office SharePoint Designer

 4. ในโปรแกรมออกแบบเว็บของคุณ ให้เปลี่ยนชื่อเพจต้นแบบที่คุณต้องการคัดลอกก่อนบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ด้านบนของหน้า

แก้ไขเพจต้นแบบ

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู รูปปุ่ม คลิกการตั้งค่าไซต์

  หมายเหตุ: บนไซต์ที่มีการกำหนดเมนู การกระทำในไซต์ เอง ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการดู

 1. ในส่วน แกลเลอรี ให้คลิก เพจต้นแบบ

 2. คลิกเพจต้นแบบที่คุณต้องการแก้ไข

 3. คลิก แก้ไข เพื่อแก้ไขเพจต้นแบบโดยใช้โปรแกรมออกแบบเว็บที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services เช่น Microsoft Office SharePoint Designer

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×