การสร้างหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบคำบรรยายของงานนำเสนอ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้แท็บต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย เพื่อแก้ไขลักษณะที่ปรากฏของเอกสารประกอบคำบรรยายงานนำเสนอ

คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนของภาพนิ่งต่อหน้า วางแนวหน้ากระดาษ ขนาดสไลด์ หัวกระดาษ และท้ายกระดาษ และพื้นหลัง การเปลี่ยนแปลงที่ทำกับต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยายปรากฏบนทุกหน้าของเอกสารประกอบคำบรรยายพิมพ์ออกมา

เมื่อต้องการดูตัวเลือกเอกสารประกอบคำบรรยาย คลิกแท็บมุมมอง นั้นแล้ว คลิกต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย ในกลุ่มมุมมองต้นแบบ

แสดง มุมมองต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย ใน PowerPoint

มุมมองต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย เปิดขึ้น

แสดง Ribbon ต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย ใน PowerPoint

เปลี่ยนเค้าโครง

ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษ คุณสามารถระบุตัวเลขและเค้าโครงสไลด์เพื่อพิมพ์บนแต่ละหน้า เปลี่ยนการวางแนวของเอกสารประกอบคำบรรยาย และการตั้งค่าขนาดสไลด์ คุณสามารถใช้การตั้งค่าบนเมนูสามทั้งหมดเช่นการวางแนวเอกสารประกอบคำบรรยายขนาดสไลด์ สไลด์ต่อหนึ่งหน้า และนั่นคือเมื่อต้องการกำหนดเค้าโครงของคุณเป็นเหมือนกับว่าคุณอยากได้

กลุ่มการตั้งค่าหน้ากระดาษ

ตั้งค่าสไลด์ต่อหนึ่งหน้า

 1. คลิกสไลด์ต่อหนึ่งหน้า

  ตัวเลือก สไลด์ต่อหน้า
 2. เลือกตัวเลือกเค้าโครงจากรูปขนาดย่อ

เคล็ดลับ: ตัวเลือก3 สไลด์มาใช้ใหม่ มีบรรทัดที่ผู้ชมของคุณสามารถใช้เพื่อจดบันทึกย่อ

ตั้งค่าการวางแนว

 • คลิกการวางแนวเอกสารประกอบคำบรรยาย จากนั้น เลือกแนวตั้ง หรือแนวนอน

  เมนูการวางแนวเอกสารประกอบคำบรรยาย

ตั้งค่าขนาดสไลด์

 • คลิกขนาดสไลด์ (หรือ ในPowerPoint 2010การวางแนวสไลด์ ), แล้ว เลือกตัวเลือกหนึ่ง

  เมนูขนาดสไลด์

  เมื่อPowerPoint ไม่สามารถปรับมาตราส่วนเนื้อหาของคุณโดยอัตโนมัติ นั้นจะพร้อมท์ให้คุณ มีข้อความ เลือกขยายใหญ่สุด เพื่อเพิ่มขนาดของเนื้อหาสไลด์ของคุณเมื่อคุณกำลังสเกลเมื่อต้องการให้สไลด์ขนาดใหญ่ขึ้น (ตัวเลือกนี้ไม่สามารถทำให้เนื้อหาของคุณไม่พอดีบนสไลด์ ) เลือกให้แน่ใจว่าพอดีกับ เพื่อลดขนาดของเนื้อหาของคุณ (ซึ่งอาจทำให้เนื้อหาของคุณมีขนาดเล็กปรากฏ แต่คุณจะสามารถดูเนื้อหาทั้งหมดบนสไลด์ของคุณ)

  ข้อความมาตราส่วนขนาดสไลด์

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการตั้งค่าขนาดแบบกำหนดเอง รวมถึงความกว้าง height เลขสไลด์ และการวางแนวของสไลด์และบันทึกย่อ คลิกขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง บนเมนูขนาดสไลด์

  • เมื่อต้องการให้แน่ใจว่า ภาพนิ่งของคุณจะพิมพ์ตามคุณต้องการเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

เปลี่ยนหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

คุณสามารถปรับเปลี่ยนหัวกระดาษและท้ายกระดาษในกลุ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ ตามค่าเริ่มต้น พื้นที่ที่สำรองไว้ปรากฏที่มุมด้านบนและล่างของหน้าต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย

แสดง ต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย ใน PowerPoint

คลิกในตัวแทนข้อความ (หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ วัน หรือหมาย เลขหน้า) เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงไป คุณสามารถทำสิ่งต่าง ๆ เช่น:

 • แก้ไขหรือเพิ่มเนื้อหาในตัวแทนข้อความ: นอกจากการเปลี่ยนแปลงข้อความแล้ว คุณยังสามารถใช้คำสั่งบนแท็บ แทรก เพื่อเพิ่มกราฟิกหรือเนื้อหาชนิดอื่นๆ

 • รูปร่างข้อความและลักษณะที่ปรากฏ: เลือกข้อความ และใช้ตัวเลือกบนแท็บรูปแบบ เพื่อทำการเปลี่ยนแปลง

 • เปลี่ยนตัวแทนข้อความ: ให้ลากตัวแทนข้อความเมื่อต้องการย้าย และใช้ที่จับสำหรับปรับขนาดกล่องข้อความเพื่อเปลี่ยนขนาด

 • เปิด หรือปิดพื้นที่ที่สำรองไว้: ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายของพื้นที่สำรองไว้ (ส่วนหัว วัน ท้ายกระดาษ หรือหมาย เลขหน้า) ที่คุณต้องการปิดใช้งาน

เปลี่ยนพื้นหลัง

คุณสามารถเปลี่ยนพื้นหลังของเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ (แต่ไม่พื้นหลังของสไลด์ของคุณ) ในกลุ่มพื้นหลัง คุณสามารถเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็วเปลี่ยนฟอนต์สำหรับทั้งหมดสำหรับข้อความของเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณในครั้งเดียว และคุณสามารถนำเส้นขอบแบบพิเศษและลักษณะการแสดงผล

ตัวเลือกพื้นหลัง

 • สี: เลือกธีมสีสำหรับพื้นหลังของเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ คุณอาจต้องคลิกสไตล์พื้นหลัง และเลือกตัวเลือกเพื่อดูจะถูกนำไปใช้

 • สไตล์พื้นหลัง: เลือกตัวเลือกสไตล์จากรายการ สีที่แสดงขึ้นอยู่กับตัวเลือกของคุณในรายการสี

  เคล็ดลับ: คลิกจัดรูปแบบพื้นหลัง ที่ด้านล่างของรายการสไตล์พื้นหลัง เพื่อเปิดบานหน้าต่างจัดรูปแบบ และเลือกจากพื้นหลังตัวเลือกเพิ่มเติม เช่นการตั้งค่าขั้นสูงเติม เอฟเฟ็กต์แนวศิลป์ และการตั้งค่าสีและรูป

 • ฟอนต์: เลือกฟอนต์จากรายการเมื่อต้องการได้อย่างรวดเร็วให้นำไปใช้กับหัวกระดาษและท้ายกระดาษทั้งหมด

 • เอฟเฟ็กต์: เลือกเอฟเฟ็กต์จากรายการการนำเอฟเฟ็กต์แบบธีม ด้วยฟีเจอร์รวมถึงเงา สะท้อน เส้น สีเติม และอื่น ๆ

แสดงตัวอย่างเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ

เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างลักษณะที่ปรากฏของเอกสารประกอบคำบรรยายเมื่อพิมพ์ ให้ทำดังนี้

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ไปยัง การตั้งค่า > สไลด์แบบเต็มหน้า จากนั้น ภายใต้ เอกสารประกอบคำบรรยาย ให้เลือกเค้าโครงที่คุณต้องการและดูที่บานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง คลิกแท็บ ไฟล์ อีกครั้งเพื่อกลับไปยังมุมมองก่อนหน้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับเอกสารประกอบคำบรรยาย PowerPoint ดู:

การเปลี่ยนแปลงที่คุณสามารถทำได้ในเอกสารประกอบคำบรรยายต้นแบบ รวมย้าย ปรับขนาด และการจัดรูปแบบในหัวกระดาษและท้ายกระดาษพื้นที่ที่สำรองไว้ คุณสามารถตั้งค่าการวางแนวหน้ากระดาษ และระบุจำนวนของภาพนิ่งเมื่อต้องการพิมพ์สำหรับแต่ละหน้าเอกสารประกอบคำบรรยาย

เปลี่ยนต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย

1ระบุจำนวนสไลด์ที่คุณต้องการพิมพ์บนแต่ละหน้าเอกสารประกอบคำบรรยาย

2ปรับขนาด จัดรูปแบบ หรือย้ายส่วนหัวของพื้นที่สำรองไว้

3การปรับขนาด จัดรูปแบบ หรือย้ายพื้นที่สำรองไว้ท้ายกระดาษ

เมื่อต้องการดูตัวเลือกเอกสารประกอบคำบรรยาย:

 1. คลิกแท็บมุมมอง แล้ว คลิ กต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย ในกลุ่มมุมมองงานนำเสนอ

 2. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 3. บนแท็บต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย ในกลุ่มปิด คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

 4. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กบันทึก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×