การสร้างหรือเปลี่ยนมุมมอง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้มุมมองเพื่อดูรายการต่างๆ ที่แสดงอยู่ในรายการหรือไลบรารีที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ หรือที่ตรงกับจุดประสงค์ที่สุดได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างมุมมองของแฟ้มต่างๆ ที่สร้างขึ้นล่าสุดได้ หรือสร้างมุมมองของข้อมูลในรายการที่ใช้กับแผนกที่เฉพาะเจาะจง หรือสร้างมุมมองของแฟ้มที่สร้างโดยบุคคลหนึ่งๆ ได้ เป็นต้น หลังจากที่คุณสร้างมุมมอง มุมมองจะพร้อมใช้งานเสมอเมื่อคุณดูที่รายการหรือไลบรารี

ในบทความนี้

ภาพรวม

ชนิดของมุมมอง

สร้างมุมมอง

ทำงานกับมุมมองอุปกรณ์เคลื่อน

เพิ่มคอลัมน์

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับคอลัมน์

ลบคอลัมน์

เลือกมุมมองอื่น หรือเปลี่ยนมุมมอง

ภาพรวม

แต่ละรายการหรือไลบรารีจะมีอย่างน้อยหนึ่งมุมมองซึ่งยึดตามชนิดและลักษณะการตั้งค่าที่แต่ละรายการหรือไลบรารีนำไปใช้ มีบางรายการและไลบรารีที่มีมุมมองที่มีอยู่แล้วอื่นๆ และคุณสามารถสร้างมุมมองแบบกำหนดเองได้ ตัวอย่างเช่น รายการงานมีหลายมุมมอง เช่น เฉพาะงานที่ครบกำหนดวันนี้ เฉพาะงานที่มอบหมายให้คุณ งานทั้งหมด และอื่นๆ เป็นต้น

มุมมองบนเมนูมุมมอง

คุณสามารถสร้างมุมมองส่วนบุคคลและมุมมองสาธารณะได้ โดยมุมมองส่วนบุคคลจะพร้อมให้งานเฉพาะกับคุณเท่านั้นขณะที่คุณดูรายการหรือไลบรารี ส่วนมุมมองสาธารณะจะพร้อมใช้งานขณะที่ใครก็ตามดูรายการหรือไลบรารี เมื่อต้องการสร้างมุมมองสาธารณะ คุณต้องมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบของรายการหรือไลบรารี คุณสามารถทำให้มุมมองสาธารณะเป็นมุมมองเริ่มต้นสำหรับรายการหรือไลบรารีได้

นอกจากนี้ เมื่อคุณหรือบุคคลอื่นออกแบบไซต์ คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังมุมมองอื่น หรือคุณสามารถออกแบบหน้ากับ Web Part ที่ทำให้ใช้มุมมองอื่น

เมื่อต้องการทำให้รายการหรือไลบรารีของคุณมีประโยชน์หลากหลายขึ้น คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์เพิ่มเติมได้ คุณสามารถสร้างมุมมองหลายมุมมองที่แสดงหรือซ่อนคอลัมน์ได้ โดยขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของมุมมอง ตัวอย่างเช่น บางคนอาจต้องการดูเฉพาะแฟ้มที่ใช้กับแผนกของตนเองเท่านั้น หรือแฟ้มที่เรียงลำดับตามหมายเลขโครงการ เป็นต้น

ถ้ารายการหรือไลบรารีของคุณมีขนาดใหญ่หรือซับซ้อน ตัวอย่างเช่น กลุ่มของคุณทำงานอยู่หลายโครงการ หรือมีหลายกลุ่มทำงานโครงการเดียวกัน เป็นต้น มุมมองสามารถช่วยให้ผู้สนับสนุนดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุดต่อสถานการณ์ของตนเองได้

คุณสามารถเลือกจำนวนรายการที่จะแสดงในแต่ละครั้งในแต่ละมุมมองได้ ตัวอย่างเช่น ทุกคนสามารถเรียกดูรายการเป็นชุดข้อมูลจำนวน 25 หรือ 100 ข้อมูลในรายการต่อเพจ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการกำหนดลักษณะและความเร็วในการเชื่อมต่อ

มุมมองยังสามารถช่วยจัดการวิธีที่รายการและไลบรารีของคุณแสดงขึ้นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อีกด้วย โดยบางอุปกรณ์อาจมีการจำกัดจำนวนอักขระที่จะแสดงในคอลัมน์

มุมมองจะจัดเตรียมวิธีการให้หลายวิธีในการทำให้รายการและไลบรารีของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น และต่อไปนี้จะเป็นวิธีการบางวิธีที่คุณสามารถใช้มุมมอง

 • กรองตามชุดเกณฑ์ เช่น แผนก หรือชื่อบุคคล

 • เรียงลำดับตามลำดับที่เฉพาะเจาะจง เช่น เมื่อต้องการแสดงแฟ้มที่มีการปรับเปลี่ยนล่าสุด

 • ซ่อนหรือแสดงคอลัมน์ เช่น เมื่อต้องการดูมุมมองที่เน้นบางจุด

 • จัดกลุ่มข้อมูลที่ยึดตามข้อมูลรายการ เช่น จัดกลุ่มตามแผนก

 • แสดงผลรวมย่อยของคอลัมน์ เช่น จำนวนเอกสารสัญญา

 • ดูมุมมองปฏิทินของรายการที่มีวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด

 • แสดงรายการในโปรแกรมฐานข้อมูลที่เปิดใช้งานการวิเคราะห์ข้อมูล

 • ดูรายการทั้งหมดที่ระดับเดียวกันในมุมมองแบบแฟลตโดยไม่มีโฟลเดอร์

ด้านบนของหน้า

ชนิดของมุมมอง

เมื่อคุณสร้างมุมมองแบบกำหนดเองใน Windows SharePoint Services 3.0 คุณควรเริ่มต้นด้วยการยึดตามชนิดของมุมมอง ซึ่งเป็นตัวกำหนดวิธีการที่ข้อมูลในรายการจะแสดงขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแสดงข้อมูลในรายการเป็นรายการแบบบรรทัด ซึ่งคล้ายคลึงกับบรรทัดบนกระดาษ หรือคุณสามารถแสดงข้อมูลของคุณให้เป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นก็ได้ เช่น การแสดงวันที่ในปฏิทินรายเดือน เป็นต้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างมุมมองใหม่ให้ยึดตามมุมมองที่มีอยู่ได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาถ้าคุณต้องการใช้มุมมองที่มีอยู่เป็นจุดเริ่มต้น

 • มาตรฐาน     มุมมองนี้จะแสดงข้อมูลในรายการหรือแฟ้มในแบบรายการดั้งเดิมบนเว็บเพจ โดยมุมมองมาตรฐานจะเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับชนิดของรายการและไลบรารีส่วนใหญ่ และคุณสามารถกำหนดมุมมองเองได้ด้วยวิธีต่างๆ

 • ปฏิทิน    มุมมองนี้จะแสดงรายการปฏิทินของคุณในรูปแบบที่มองเห็นเป็นภาพซึ่งคล้ายคลึงปฏิทินตั้งโต๊ะหรือปฏิทินแขวนผนัง คุณสามารถใช้มุมมองแบบรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนก็ได้ในรูปแบบนี้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างปฏิทินเพื่อติดตามวันครบกำหนดของโครงการของทีม หรือวันหยุดขององค์กรของคุณก็ได้

  มุมมองรายสัปดาห์ที่เลือกไว้ในปฏิทิน

  1. ปฏิทินมีมุมมองต่างกัน

  2. เหตุการณ์ตลอดทั้งวันจะปรากฏที่ด้านบนของปฏิทินตามวันที่ ส่วนเหตุการณ์อื่นๆ จะปรากฏตามวันที่และเวลา

 • แผ่นข้อมูล    มุมมองนี้จะมีข้อมูลในรูปแบบที่คุณสามารถแก้ไขได้ เช่น ตารางในฐานข้อมูลหรือกระดาษคำนวณ โดยมุมมองนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าคุณจำเป็นต้องดำเนินงานการกำหนดเองหรือการแก้ไขเป็นจำนวนมาก หรือต้องส่งออกข้อมูลของคุณไปยังโปรแกรมฐานข้อมูลหรือกระดาษคำนวณ มุมมองแผ่นข้อมูลต้องการตัวควบคุมหรือโปรแกรมที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services เช่น Office Access 2007 และการสนับสนุนตัวควบคุม ActiveX

 • Gantt    มุมมองนี้จะมีข้อมูลในมุมมองที่มองเห็นเป็นภาพ พร้อมด้วยแถบสำหรับติดตามความคืบหน้าในกรณีที่ข้อมูลของคุณยึดตามช่วงเวลา มุมมอง Gantt สามารถช่วยคุณจัดการโครงการต่างๆ และดูภาพรวมแบบด่วนของข้อมูลของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้มุมมองนี้เพื่อดูว่างานใดที่เหลื่อมกันบ้างและเพื่อดูความคืบหน้าโดยรวม

  ส่วนของรายการในมุมมอง Gantt

หมายเหตุ: อาจมีมุมมองชนิดอื่นๆ สำหรับรายการหรือไลบรารีของคุณ

ด้านบนของหน้า

สร้างมุมมอง

เมื่อคุณแสดงรายการหรือไลบรารี คุณสามารถเรียงลำดับหรือกรองแฟ้มได้ชั่วคราวด้วยการชี้ไปยังชื่อของคอลัมน์แล้วคลิกที่ลูกศรด้านข้างชื่อนั้น วิธีนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าคุณจำเป็นต้องดูแฟ้มในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นบางครั้ง แต่คุณจะต้องทำซ้ำขั้นตอนต่างๆ อีกในครั้งถัดไปที่คุณแสดงรายการหรือไลบรารี

เรียงลำดับข้อมูลในรายการหรือไลบรารี

ถ้าคุณคิดว่าจะสามารถดูข้อมูลในการบางวิธีบ่อย คุณสามารถสร้างมุมมอง คุณสามารถใช้มุมมองใดก็ตามที่คุณทำงานกับรายการหรือไลบรารีนี้ เมื่อคุณสร้างมุมมอง จะถูกเพิ่มไปเมนูมุมมอง เมนูมุมมอง ของรายการหรือไลบรารี เมนูมุมมอง ในกลุ่มมุมมองในส่วน รวมถึงมุมมองเริ่มต้น มุมมองส่วนบุคคลใด ๆ ใด ๆ เพิ่มเติมมุม มองสาธารณะ มุมมองที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติเนื้อหา (เช่นการอนุมัติ/ปฏิเสธ ), นอกเหนือจากคำสั่งสำหรับการปรับเปลี่ยน และสร้างมุมมอง

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่จะสร้างมุมมอง คุณอาจต้องการเพิ่มคอลัมน์เพิ่มเติมเพื่อเปิดใช้งานความยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับการเรียงลำดับ จัดกลุ่ม และการกรอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างคอลัมน์ ดูเพิ่มคอลัมน์ในบทความนี้

ถ้าคุณกำลังสร้างมุมมองสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณควรพิจารณาขีดจำกัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของกลุ่มของคุณ สำหรับความช่วยเหลือในการระบุขีดจำกัดเหล่านี้ ดูทำงานกับมุมมองอุปกรณ์เคลื่อนที่ในภายหลังในบทความนี้

สร้างมุมมอง

 1. หากรายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีใน Quick Launch

  หากชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก ดูเนื้อหาทั้งหมดของไซต์ แล้วคลิกชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณ

 2. บนการเมนูมุมมอง เมนูมุมมอง คลิกสร้างมุมมอง

 3. ภายใต้ เลือกการจัดรูปแบบมุมมอง ให้คลิกชนิดของมุมมองที่คุณต้องการสร้าง สำหรับสถานการณ์ส่วนใหญ่ในไลบรารี คุณสามารถคลิก มุมมองมาตรฐาน ได้ และคุณสามารถเลือกมุมมองอื่นๆ สำหรับสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงได้

 4. ในกล่องชื่อมุมมอง พิมพ์ชื่อสำหรับมุมมองของคุณ เช่น Sorted โดยนามสกุล

 5. ถ้าคุณต้องการทำให้มุมมองเริ่มต้น เลือกกล่องกาเครื่องหมายทำให้มุมมองเริ่มต้น

  คุณสามารถเลือกนี้มุมมองเริ่มต้นก็ต่อ เมื่อเป็นมุมมองสาธารณะ และ ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบของรายการ

 6. ในส่วนผู้ชม ภายใต้แสดงผู้ชม เลือกว่าคุณต้องการสร้างมุมมองส่วนบุคคลที่คุณเท่านั้นที่สามารถใช้หรือมุมมองสาธารณะที่ผู้อื่นสามารถใช้

 7. ในส่วน คอลัมน์ คุณสามารถแสดงหรือซ่อนคอลัมน์ได้ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่เหมาะสม ถัดจากชื่อคอลัมน์ ให้ใส่หมายเลขสำหรับลำดับคอลัมน์ของคุณในมุมมอง

 8. ในส่วน เรียงลำดับ ให้เลือกว่าคุณจะต้องการให้มีการเรียงลำดับข้อมูลหรือไม่และอย่างไร คุณสามารถใช้สองคอลัมน์ในการเรียงลำดับได้ เช่น เริ่มจากตามผู้สร้าง แล้วต่อไปตามด้วยชื่อแฟ้มของแต่ละผู้สร้าง

 9. ในส่วน ตัวกรอง ให้เลือกว่าคุณต้องการกรองแฟ้มหรือไม่และอย่างไร มุมมองที่มีการกรองจะแสดงสิ่งที่เลือกที่มีขนาดเล็กลง เช่น รายการที่สร้างโดยแผนกที่เฉพาะเจาะจง หรือสร้างด้วยสถานะ 'อนุมัติแล้ว'

 10. ในส่วน จัดกลุ่มตาม คุณสามารถจัดกลุ่มรายการที่มีค่าเดียวกันในส่วนของตนเอง เช่น ส่วนที่ขยายได้สำหรับเอกสารตามชื่อผู้เขียนที่ระบุไว้

 11. ในส่วน ผลรวม คุณสามารถนับจำนวนรายการในคอลัมน์ได้ เช่น จำนวนของปัญหาทั้งหมด ในบางกรณี คุณสามารถสรุปหรือกลั่นกรองข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ค่าเฉลี่ย ได้

 12. ในส่วน สไตล์ เลือกสไตล์ที่คุณต้องการสำหรับมุมมอง เช่น รายการที่มีการแรเงาในทุกแถวที่มีการแรเงาไว้

 13. ถ้ารายการหรือไลบรารีของคุณมีโฟลเดอร์ คุณสามารถสร้างมุมมองที่ไม่รวมโฟลเดอร์ได้ ซึ่งบางครั้งเรียกว่ามุมมองแบบแฟลต เมื่อต้องการแสดงข้อมูลในรายการทั้งหมดของคุณที่ระดับเดียวกัน ให้คลิก แสดงรายการทั้งหมดโดยไม่มีโฟลเดอร์

 14. ถ้ารายการหรือไลบรารีของคุณมีขนาดใหญ่ คุณสามารถจำกัดจำนวนแฟ้มที่สามารถแสดงได้ในรายการหรือไลบรารี หรือจำนวนแฟ้มที่สามารถแสดงได้บนเพจเดียวกัน ในส่วน จำนวนรายการสูงสุด ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 15. ถ้าคุณวางแผนที่จะแสดงรายการหรือไลบรารีบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในส่วน มือถือ

 16. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับมุมมองอุปกรณ์เคลื่อนที่

ใน Windows SharePoint Services 3.0 คุณสามารถดูและแม้กระทั่งปรับปรุงบางรายการและไลบรารีได้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น อุปกรณ์ช่วยเหลือส่วนบุคคลแบบดิจิทัล (PDA) หรือ โทรศัพท์มือถือ

ความยาวและขนาดของบางส่วนของรายการหรือไลบรารีจะถูกจำกัดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เนื่องจากความกว้างของหน้าจอและปัญหาเรื่องประสิทธิภาพการทำงานที่อาจเกิดขึ้นได้ คุณสามารถสร้างมุมมองสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณที่ยึดตามข้อจำกัดต่างๆ ได้

รายการบางชนิด เช่น กระดานสนทนา ไม่มีอยู่ในมุมมองอุปกรณ์เคลื่อนที่ คอลัมน์บางชนิดก็ไม่มีอยู่ในมุมมองอุปกรณ์เคลื่อนที่เช่นกัน ซึ่งได้แก่ สกุลเงินใช่/ไม่ใช่ และ บุคคลหรือกลุ่ม ถ้าเกินขนาดที่จำกัดไว้ เนื้อหาที่ไม่ได้ถูกแสดงจะบ่งชี้ด้วยจุดไข่ปลา (…) ในมุมมองอุปกรณ์เคลื่อนที่

ถ้าบุคคลในกลุ่มของคุณกำลังแสดงรายการหรือไลบรารีบนชนิดอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งสองชนิด คุณควรพิจารณาถึงขีดจำกัดรายการของอุปกรณ์เคลื่อนที่เมื่อคุณออกแบบมุมมองอุปกรณ์เคลื่อนที่

ตารางต่อไปนี้คือขีดจำกัดสำหรับมุมมองรายการและไลบรารีบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

รายการ

ขีดจำกัด

อักขระในชื่อเรื่องเว็บของรายการหรือไลบรารี

20

อักขระในชื่อรายการหรือไลบรารี

20

จำนวนมุมมองอุปกรณ์เคลื่อนที่

10

จำนวนรายการที่แสดงในมุมมอง

100

อักขระในชื่อเรื่องของข้อมูลในรายการ

20

อักขระในชื่อคอลัมน์

20

ชนิดเขตข้อมูลข้อความแบบบรรทัดเดียว

256

ชนิดเขตข้อมูลข้อความแบบหลายบรรทัด

256

แต่ละตัวเลือกในชนิดเขตข้อมูลตัวเลือก

10

จำนวนตัวเลือกในชนิดเขตข้อมูลตัวเลือก

10

อักขระในแต่ละรายการในเขตข้อมูลการค้นหา

20

จำนวนตัวเลือกในรายการการค้นหา

20

อักขระในเขตข้อมูลการเชื่อมโยงหลายมิติหรือรูปภาพ

20

อักขระในชื่อแฟ้มที่แนบ

20

จำนวนสิ่งที่แนบ (กับข้อมูลในรายการ) ที่แสดง

3

อักขระในเขตข้อมูลจากการคำนวณ

20


ด้านบนของหน้า

เพิ่มคอลัมน์

คอลัมน์ข้อมูลวิธีใช้ของกลุ่มจัดประเภทและติดตาม เช่นแผนกชื่อหรือหมายเลขโครงการ คุณมีหลายตัวเลือกสำหรับชนิดของคอลัมน์ที่คุณสร้างขึ้น รวมบรรทัดเดียวของข้อความ รายการดรอปดาวน์ของตัวเลือก ตัวเลขที่มีคำนวณจาก คอลัมน์อื่น หรือแม้แต่ชื่อ และรูปภาพของบุคคลบนไซต์ของคุณ

หมายเหตุ: กระบวนงานต่อไปนี้จะเริ่มต้นจากเพจรายการหรือไลบรารีไปจนถึงเพจที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์ ถ้ายังไม่ได้เปิดรายการหรือไลบรารี ให้คลิกที่ชื่อบน 'เปิดใช้ด่วน' ถ้าชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณไม่ปรากฏขึ้น ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด แล้วคลิกชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณ

 1. ในการตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกสร้างคอลัมน์

 2. ในส่วน ชื่อและชนิด ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการในกล่อง ชื่อคอลัมน์

 3. ภายใต้ ชนิดของข้อมูลในคอลัมน์นี้คือ ให้เลือกชนิดของข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏในคอลัมน์

 4. ในส่วน การตั้งค่าคอลัมน์เพิ่มเติม ให้พิมพ์คำอธิบายในกล่อง คำอธิบาย เพื่อช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจวัตถุประสงค์ของคอลัมน์และข้อมูลใดที่ควรอยู่ในคอลัมน์นั้น คำอธิบายนี้จะพิมพ์หรือไม่ก็ได้

 5. ตัวเลือกเพิ่มเติมอาจปรากฏในส่วน การตั้งค่าคอลัมน์เพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของคอลัมน์ที่คุณเลือก เลือกการตั้งค่าเพิ่มเติมที่คุณต้องการ

 6. เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ลงในมุมมองเริ่มต้น ซึ่งบุคคลบนไซต์ของคุณจะเห็นเมื่อพวกเขาเปิดรายการหรือไลบรารี คลิกเพิ่มไปยังมุมมองเริ่มต้น

 7. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับคอลัมน์

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับคอลัมน์ได้ เช่น ชื่อของคอลัมน์ เป็นต้น คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้โดยขึ้นอยู่กับชนิดของคอลัมน์และชนิดของรายการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนชนิดของข้อมูลที่มีในบางคอลัมน์ได้ หรือจำกัดจำนวนอักขระที่มีก็ได้ เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่มีอยู่ตรงกับการตั้งค่าใหม่ที่คุณนำไปใช้

 1. หากรายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีใน Quick Launch

  หากชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก ดูเนื้อหาทั้งหมดของไซต์ แล้วคลิกชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณ

  1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • การตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกตั้งค่ารายการ หรือตัวเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

   • บนไซต์บล็อก ภายใต้ การเชื่อมโยงสำหรับผู้ดูแลระบบ ให้คลิก กจัดการข้อความติดประกาศ เพื่อแสดงรายการข้อความติดประกาศ บนเมนู การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่ารายการ

 2. ภายใต้ คอลัมน์ ให้คลิกชื่อของคอลัมน์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 3. เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: คุณสามารถระบุว่าให้มีการทำดัชนีคอลัมน์ ซึ่งจะทำให้การสลับมุมมองของรายการหรือไลบรารีที่ขยายหลายๆ โฟลเดอร์นั้นรวดเร็วขึ้น เมื่อต้องการแสดงการตั้งค่าสำหรับรายการหรือไลบรารี ให้คลิก คอลัมน์ที่มีการทำดัชนี หลังจากนั้น เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการทำดัชนี แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ลบคอลัมน์

สิ่งสำคัญ: กระบวนงานนี้จะลบคอลัมน์และข้อมูลใดๆ ในคอลัมน์

 1. หากรายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีใน Quick Launch

  หากชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก ดูเนื้อหาทั้งหมดของไซต์ แล้วคลิกชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณ

  1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • การตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกตั้งค่ารายการ หรือตัวเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

   • บนไซต์บล็อก ภายใต้ การเชื่อมโยงสำหรับผู้ดูแลระบบ ให้คลิก กจัดการข้อความติดประกาศ เพื่อแสดงรายการข้อความติดประกาศ บนเมนู การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่ารายการ

 2. ภายใต้ คอลัมน์ ให้คลิกชื่อของคอลัมน์ที่คุณต้องการลบ

 3. คลิก ลบ

  คุณอาจจำเป็นต้องเลื่อนไปยังด้านล่างสุดของหน้าเพื่อให้เห็นปุ่ม ลบ

 4. เมื่อคุณถูกพร้อมท์พร้อมด้วยคำเตือนและถ้าคุณแน่ใจว่าคุณต้องการลบคอลัมน์ ให้คลิก ตกลง

หมายเหตุ: รายการและไลบรารีจะมีบางคอลัมน์ที่ต้องการและไม่สามารถลบออกได้ เช่น คอลัมน์ ชื่อเรื่อง หรือ ชื่อ ถ้าคอลัมน์นั้นไม่สามารถลบออกได้ ปุ่ม ลบ จะไม่พร้อมใช้งาน ในกรณีที่คุณไม่สามารถลบคอลัมน์ได้ แต่คุณไม่ต้องการให้คอลัมน์นั้นปรากฏขึ้นในมุมมอง คุณสามารถใช้วิธีซ่อนคอลัมน์ได้ ให้ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซ่อนคอลัมน์ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

เลือกมุมมองอื่นหรือเปลี่ยนมุมมอง

มุมมองที่พร้อมใช้งานจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสำหรับรายการหรือไลบรารีของคุณ และขึ้นอยู่กับว่ามีใครบางคนได้สร้างมุมมองเพิ่มเติมไว้หรือไม่ มีหลายรายการและไลบรารีที่มีมากกว่าหนึ่งมุมมองเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น รายการงานมีมุมมองสำหรับงานที่ได้มอบหมายให้คุณโดยเฉพาะ และสำหรับงานทั้งหมดที่ครบกำหนดในวันนี้ เป็นต้น

 1. หากรายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีใน Quick Launch

  หากชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก ดูเนื้อหาทั้งหมดของไซต์ แล้วคลิกชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณ

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเลือกมุมมองอื่น บนการเมนูมุมมอง เมนูมุมมอง คลิกมุมมองที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงกับมุมมอง ให้คลิกเมนู มุมมอง แล้วคลิก ปรับเปลี่ยนมุมมองนี้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×