การสร้างหรือเปลี่ยนการอ้างอิงเซลล์

การอ้างอิงเซลล์ หมายถึง เซลล์หรือช่วงของเซลล์บนเวิร์กชีต และสามารถใช้ในสูตร เพื่อให้ Microsoft Office Excel สามารถหาค่าหรือข้อมูลที่คุณต้องการให้สูตรนั้นคำนวณได้

ในสูตรหนึ่งสูตรหรือหลายสูตร คุณสามารถใช้การอ้างอิงเซลล์เพื่ออ้างอิงถึงข้อมูลต่อไปนี้

 • ข้อมูลจากอย่างน้อยหนึ่งเซลล์ที่อยู่ติดกันบนเวิร์กชีต

 • ข้อมูลที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของเวิร์กชีต

 • ข้อมูลบนเวิร์กชีตอื่นในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น

สูตรนี้:

อ้างอิงถึง:

และส่งกลับ:

=C2

เซลล์ C2

ค่าในเซลล์ C2

=A1:F4

เซลล์ A1 ถึง F4

ค่าในเซลล์ทั้งหมด แต่คุณต้องกด Ctrl+Shift+Enter หลังจากที่คุณพิมพ์สูตรของคุณ

=Asset-Liability

เซลล์ที่มีชื่อ Asset และ Liability

ค่าในเซลล์ที่มีชื่อ Liability ถูกลบออกจากค่าในเซลล์ที่มีชื่อ Asset

{=Week1+Week2}

ช่วงเซลล์ที่มีชื่อ Week1 และ Week2

ผลรวมของค่าของช่วงเซลล์ที่มีชื่อ Week1 และ Week 2 เป็นสูตรอาร์เรย์

=Sheet2!B2

เซลล์ B2 ใน Sheet2

ค่าในเซลล์ B2 ใน Sheet2

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างการอ้างอิงเซลล์ในเวิร์กชีตเดียวกัน

สร้างการอ้างอิงเซลล์ไปยังเวิร์กชีตอื่น

สร้างการอ้างอิงเซลล์โดยใช้คำสั่ง ลิงก์เซลล์

เปลี่ยนการอ้างอิงเซลล์เป็นการอ้างอิงเซลล์อื่น

เปลี่ยนการอ้างอิงเซลล์เป็นช่วงที่มีชื่อ

สลับระหว่างการอ้างอิงแบบสัมพัทธ์ การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ และการอ้างอิงแบบผสม

สร้างการอ้างอิงเซลล์ในเวิร์กชีตเดียวกัน

 1. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการจะใส่สูตร

 2. ในแถบสูตร รูปปุ่ม ให้พิมพ์ = (เครื่องหมายเท่ากับ)

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • การอ้างอิงอย่างน้อยหนึ่งเซลล์    เมื่อต้องการสร้างการอ้างอิง ให้เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ในเวิร์กชีตเดียวกัน

   คุณสามารถลากเส้นขอบของเซลล์ที่เลือกเพื่อย้ายส่วนที่เลือก หรือลากมุมของเส้นขอบเพื่อขยายส่วนที่เลือกได้

  • การอ้างอิงชื่อที่กำหนด    เมื่อต้องการสร้างการอ้างอิงให้กับชื่อที่กำหนด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • พิมพ์ชื่อ

   • กด F3 เลือกชื่อในกล่อง วางชื่อ แล้วคลิก ตกลง

    หมายเหตุ: ถ้าไม่มีมุมสี่เหลี่ยมบนเส้นขอบที่มีการกำหนดรหัสสี การอ้างอิงจะเป็นช่วงที่มีชื่อ

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังสร้างการอ้างอิงในเซลล์เดียว ให้กด Enter

  • ถ้าคุณกำลังสร้างการอ้างอิงในสูตรอาร์เรย์ (เช่น A1:G4) ให้กด Ctrl+Shift+Enter

   การอ้างอิงอาจเป็นเซลล์เดียวหรือช่วงของเซลล์ และสูตรอาร์เรย์อาจเป็นสูตรที่คำนวณผลลัพธ์เดียวหรือหลายผลลัพธ์ก็ได้

ด้านบนของหน้า

สร้างการอ้างอิงเซลล์ไปยังเวิร์กชีตอื่น

คุณสามารถอ้างอิงไปยังเซลล์ที่อยู่ในเวิร์กชีตอื่นในเวิร์กบุ๊กเดียวกันได้ โดยใส่ชื่อของเวิร์กชีตตามด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ไว้ที่จุดเริ่มต้นของการอ้างอิงเซลล์ ในตัวอย่างต่อไปนี้ ฟังก์ชันเวิร์กชีตที่ชื่อ AVERAGE จะคำนวณค่าเฉลี่ยสำหรับช่วง B1:B10 บนเวิร์กชีตที่ชื่อ Marketing ในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน

ตัวอย่างการอ้างอิงแผ่นงาน
การอ้างอิงไปยังช่วงของเซลล์ในเวิร์กชีตอื่นในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน

1. อ้างอิงไปยังเวิร์กชีตชื่อ Marketing

2. อ้างอิงไปยังช่วงของเซลล์ระหว่างและรวมทั้งเซลล์ B1 และ B10

3. คั่นการอ้างอิงเวิร์กชีตจากการอ้างอิงช่วงของเซลล์

 1. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการจะใส่สูตร

 2. ในแถบสูตร รูปปุ่ม ให้พิมพ์ = (เครื่องหมายเท่ากับ) และสูตรที่คุณต้องการใช้

 3. คลิกแท็บของเวิร์กชีตที่จะถูกอ้างอิง

 4. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่จะถูกอ้างอิง

หมายเหตุ: ถ้าชื่อของเวิร์กชีตอื่นมีอักขระที่ไม่ใช่พยัญชนะอยู่ คุณต้องกำกับชื่อ (หรือเส้นทาง) ไว้ภายในเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (')

ด้านบนของหน้า

สร้างการอ้างอิงเซลล์โดยใช้คำสั่ง ลิงก์เซลล์

หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถคัดลอกและวางการอ้างอิงเซลล์ แล้วใช้คำสั่ง ลิงก์เซลล์ เพื่อสร้างการอ้างอิงเซลล์ได้ คุณสามารถใช้คำสั่งนี้ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

 • แสดงข้อมูลสำคัญในตำแหน่งที่ชัดเจนยิ่งขึ้นได้อย่างง่ายดาย สมมติว่าคุณมีเวิร์กบุ๊กที่มีหลายเวิร์กชีต และบนเวิร์กชีตแต่ละแผ่น คือเซลล์ที่แสดงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับเซลล์อื่นๆ ในเวิร์กชีตนั้น เมื่อต้องการทำให้เซลล์สรุปมีความเด่นชัดยิ่งขึ้น คุณสามารถสร้างการอ้างอิงเซลล์ไปยังเซลล์เหล่านั้นบนเวิร์กชีตแรกของเวิร์กบุ๊ก ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับทั้งเวิร์กบุ๊กบนเวิร์กชีตแรกได้

 • ทำให้การสร้างการอ้างอิงเซลล์ระหว่างเวิร์กชีตกับเวิร์กบุ๊กง่ายขึ้น คำสั่ง ลิงก์เซลล์ จะวางไวยากรณ์ที่ถูกต้องให้คุณโดยอัตโนมัติ

 1. คลิกเซลล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องลิงก์ไปถึง

 2. กด Ctrl+C หรือไปที่แท็บ หน้าแรก และในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก รูปปุ่ม

  กลุ่ม คลิปบอร์ด บนแท็บ หน้าแรก

 3. กด Ctrl+V หรือไปที่แท็บ หน้าแรก และในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง รูปปุ่ม

  ตามค่าเริ่มต้น ปุ่ม ตัวเลือกการวาง รูปปุ่ม จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางข้อมูลที่ได้คัดลอก

 4. คลิกปุ่ม ตัวเลือกการวาง แล้วคลิก วางลิงก์ รายการย่อ/ขยาย

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการอ้างอิงเซลล์เป็นการอ้างอิงเซลล์อื่น

 1. ดับเบิลคลิกที่เซลล์ที่มีสูตรที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง Excel จะเน้นเซลล์แต่ละเซลล์หรือช่วงของเซลล์แต่ละช่วงที่ถูกอ้างอิงโดยใช้สูตรด้วยสีที่แตกต่างกัน

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย้ายการอ้างอิงเซลล์หรือช่วงไปยังเซลล์หรือช่วงอื่น ให้ลากเส้นขอบของเซลล์หรือช่วงซึ่งมีการกำหนดรหัสสีไว้ไปยังเซลล์หรือช่วงใหม่

  • เมื่อต้องรวมเซลล์ในการอ้างอิงเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้ลากมุมของเส้นขอบ

  • ในแถบสูตร รูปปุ่ม เลือกการอ้างอิงในสูตร แล้วพิมพ์การอ้างอิงใหม่

  • กด F3 เลือกชื่อในกล่อง วางชื่อ แล้วคลิก ตกลง

 3. กด Enter หรือสำหรับสูตรอาร์เรย์ ให้กด Ctrl+Shift+Enter

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการอ้างอิงเซลล์เป็นช่วงที่มีชื่อ

บ่อยครั้งที่ถ้าคุณกำหนดชื่อให้แก่การอ้างอิงเซลล์หลังจากที่คุณใส่การอ้างอิงเซลล์ในสูตร คุณอาจต้องการอัปเดตการอ้างอิงเซลล์ที่มีอยู่เป็นชื่อที่ได้กำหนดนี้

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกช่วงของเซลล์ที่มีสูตรที่คุณต้องการแทนที่การอ้างอิงเซลล์ด้วยชื่อที่กำหนด

  • เลือกเซลล์ว่างเซลล์เดียวเพื่อเปลี่ยนการอ้างอิงเป็นชื่อในสูตรทั้งหมดบนเวิร์กชีต

 2. บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ชื่อที่กำหนด ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก กำหนดชื่อ แล้วคลิก นำชื่อไปใช้

  กลุ่มชื่อที่กำหนดบนแท็บสูตร

 3. ในกล่อง นำชื่อไปใช้ ให้คลิกชื่ออย่างน้อยหนึ่งชื่อ แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

สลับระหว่างการอ้างอิงแบบสัมพัทธ์ การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ และการอ้างอิงแบบผสม

 1. เลือกเซลล์ที่มีสูตรเก็บอยู่

 2. ใน แถบสูตร รูปปุ่ม ให้เลือกการอ้างอิงที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 3. กด F4 เพื่อสลับระหว่างชนิดของการอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดการอ้างอิงเซลล์ต่างๆ ให้ดูที่ ภาพรวมของสูตร

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×