การสร้างหรือลบไซต์คอลเลกชัน

บทความนี้แสดงวิธีการที่ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง Office 365 และผู้ดูแลระบบ SharePoint สามารถใช้สร้างและลบไซต์คอลเลกชันใน SharePoint Online

หมายเหตุ: บทความนี้ครอบคลุมถึงไซต์แบบคลาสสิก สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างและการลบทีมไซต์ที่มีกลุ่มและไซต์การติดต่อสื่อสาร Office 365 ให้ดู:

คุณสามารถสร้างไซต์คอลเลกชันชนิดอื่นได้ใน SharePoint Online ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างไซต์สำหรับการทำงานร่วมกันในโครงการ ไซต์สำหรับจัดเก็บระเบียน และไซต์สำหรับหน้าพอร์ทัลของอินทราเน็ต แผน Office 365 ก่อนหน้าบางแผนอาจมีเพียงไซต์คอลเลกชันเดียว สำหรับข้อมูล ให้ดู ขีดจำกัดสำหรับแผน Office 365 สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางก่อนหน้า

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลาง หรือผู้ดูแลระบบ SharePoint

 2. เลือกไอคอนตัวเปิดใช้แอป ไอคอนที่มีลักษณะเหมือนกับวัฟเฟิล แสดงการคลิกปุ่มที่จะแสดงไทล์แอปพลิเคชันหลายรายการสำหรับการเลือก ที่มุมบนซ้าย แล้วเลือก ผู้ดูแลเพื่อเปิดศูนย์การจัดการ Office 365 (ถ้าคุณไม่เห็นไทล์ผู้ดูแลระบบ แสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบของ Office 365 ในองค์กรของคุณ)

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือก ทรัพยากร แล้วเลือก ไซต์

  ไซต์ของผู้ดูแลระบบ Office 365
 4. เลือก เพิ่มไซต์

  ศูนย์การจัดการ Office 365 สร้างไซต์คอลเลกชัน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกด้านบน ให้เลือก ศูนย์การจัดการ > SharePoint จากนั้นเลือก ใหม่ > ไซต์คอลเลกชันส่วนบุคคล หน้าไซต์คอลเลกชันที่เลือกใหม่อยู่

 5. กรอกคุณสมบัติของไซต์คอลเลกชันใหม่:

  กล่องโต้ตอบไซต์คอลเลกชันใหม่ (ครึ่งบน)
  • ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้ใส่ชื่อสำหรับไซต์คอลเลกชัน

  • ในรายการดรอปดาวน์ ที่อยู่เว็บไซต์ให้เลือกชื่อโดเมนและเส้นทาง URL ไม่ว่าจะเป็น /sites/ หรือ /teams/ แล้วพิมพ์ชื่อ URL สำหรับไซต์คอลเลกชัน

  • ในส่วน การเลือกเทมเพลต ในรายการดรอปดาวน์ เลือกภาษา ให้เลือกภาษาสำหรับไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถเปิดใช้งานส่วนติดต่อแบบหลายภาษาของ SharePoint บนไซต์ของคุณ แต่ภาษาหลักสำหรับไซต์คอลเลกชันจะยังคงเหมือนกับภาษาที่คุณเลือกที่นี่

   หมายเหตุ: การเลือกภาษาที่เหมาะสำสำหรับไซต์คอลเลกชันเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเมื่อคุณตั้งค่าแล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หลังจากสร้างไซต์คอลเลกชัน ให้ตรวจสอบการตั้งค่าตำแหน่งและภูมิภาคว่าถูกต้องหรือไม่ (เช่น ไซต์ที่สร้างไว้สำหรับภาษาจีนจะต้องมีตำแหน่งที่ตั้งเป็นประเทศจีน)

  • ในส่วน การเลือกเทมเพลต ภายใต้ เลือกเทมเพลต ให้เลือกเทมเพลตที่อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของไซต์คอลเลกชันของคุณได้ใกล้เคียงที่สุด ตัวอย่างเช่น ถ้าไซต์ของคุณใช้สำหรับการทำงานร่วมกันในทีม ให้เลือก ไซต์ทีม

   เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทมเพลต โปรดดูที่ การใช้เทมเพลตเพื่อสร้างไซต์ SharePoint Online ประเภทต่างๆ

  • ในกล่อง โซนเวลา ให้เลือกโซนเวลาที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ตั้งของไซต์คอลเลกชัน

  • ในกล่อง ผู้ดูแลระบบ ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้ของผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันของคุณ คุณยังสามารถใช้ปุ่ม ตรวจสอบชื่อ หรือ เรียกดู เพื่อค้นหาผู้ใช้ที่ต้องการให้เป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันได้อีกด้วย

  • ในกล่อง โควตาที่เก็บ ให้พิมพ์จำนวนเมกะไบต์ (MB) ที่คุณต้องการจัดสรรให้ไซต์คอลเลกชันนี้ ไม่เกินจำนวนที่มีอยู่ที่แสดงอยู่ถัดจากกล่องดังกล่าว

  • ในกล่อง โควตาทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์ ให้ยอมรับค่าเริ่มต้นโควตาทรัพยากร การตั้งค่านี้จะไม่กระทบจำนวนทรัพยากรที่พร้อมใช้งานสำหรับไซต์คอลเลกชันนี้อีกต่อไป

 6. คลิก ตกลง

  ไซต์คอลเลกชันใหม่จะปรากฏในรายการ URL ซึ่ง URL นี้คือตำแหน่งที่ตั้งของไซต์คอลเลกชันซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถเริ่มเพื่อสร้างและจัดการไซต์ได้

ไซต์คอลเลกชันที่ลบแล้วจะย้ายไปยังถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน และจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 30 วัน เมื่อคุณลบไซต์คอลเลกชัน คุณจะลบทุกอย่างภายในไซต์คอลเลกชันนั้น รวมถึง:

 • ไลบรารีเอกสารและไฟล์

 • รายการและข้อมูลรายการ

 • การตั้งค่าไซต์และประวัติ

 • ไซต์ย่อยและเนื้อหาของไซต์ย่อยนั้น

คุณควรแจ้งให้เจ้าของไซต์คอลเลกชันและเจ้าของไซต์ย่อยทราบก่อนที่จะลบไซต์คอลเลกชัน เพื่อให้พวกเขาย้ายข้อมูลของพวกเขาไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น และบอกผู้ใช้เมื่อคุณกำลังจะลบไซต์ เมื่อต้องการลบไซต์คลาสสิก:

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลาง หรือผู้ดูแลระบบ SharePoint

 2. เลือกไอคอนตัวเปิดใช้แอป ไอคอนที่มีลักษณะเหมือนกับวัฟเฟิล แสดงการคลิกปุ่มที่จะแสดงไทล์แอปพลิเคชันหลายรายการสำหรับการเลือก ที่มุมบนซ้าย แล้วเลือก ผู้ดูแลเพื่อเปิดศูนย์การจัดการ Office 365 (ถ้าคุณไม่เห็นไทล์ผู้ดูแลระบบ แสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบของ Office 365 ในองค์กรของคุณ)

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือก ศูนย์การจัดการ > SharePoint

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ถัดจากไซต์คอลเลกชันหรือไซต์คอลเลกชันหลายไซต์ที่คุณต้องการลบ

 5. บนแท็บ ไซต์คอลเลกชัน ให้เลือก ลบ

  หน้าไซต์คอลเลกชันที่เลือกลบอยู่
 6. ยืนยันข้อมูลในกล่องโต้ตอบ ลบไซต์คอลเลกชัน แล้วเลือก ลบ

  กล่องโต้ตอบลบไซต์คอลเลกชัน

สำหรับไซต์ที่มีกลุ่ม Office 365 ให้ลบกลุ่มเพื่อลบไซต์:

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลาง หรือผู้ดูแลระบบ SharePoint

 2. ในบานหน้าต่างซ้าย ให้เลือก กลุ่ม > กลุ่ม

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายติดกับกลุ่มที่คุณต้องการลบ

 4. เลือก ลบ

ดูเพิ่มเติม

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟีเจอร์ของไซต์คอลเลกชัน

ทำความรู้จักกับฟีเจอร์หลายภาษา

คืนค่ารายการที่ลบจากถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×