การสร้างหรือลบรายการแบบกำหนดเองสำหรับการเรียงลำดับและการกรอกข้อมูล

การสร้างหรือลบรายการแบบกำหนดเองสำหรับการเรียงลำดับและการกรอกข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้รายการแบบกำหนดเองเพื่อจัดเรียงหรือกรองในลำดับที่กำหนดโดยผู้ใช้ Excel มีรายการวันของเดือน และเดือนของปีอยู่ภายใน แต่คุณสามารถสร้างรายการแบบกำหนดเองของคุณได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการแบบกำหนดเอง

สร้างรายการแบบกำหนดเอง

ลบรายการแบบกำหนดเอง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการแบบกำหนดเอง

เมื่อต้องการทำความเข้าใจรายการแบบกำหนดเอง การดูว่ารายการต่าง ทำงานอย่างไรและจัดเก็บอย่างไรบนคอมพิวเตอร์จะมีประโยชน์มาก

การเปรียบเทียมรายการที่มีอยู่ภายในและรายการแบบกำหนดเอง

Excel มีรายการแบบกำหนดเองที่มีอยู่แล้วภายในต่อไปนี้ รายการแบบกำหนดเองของวันในสัปดาห์ และรายการแบบกำหนดเองของเดือนในปีอีกด้วย

รายการที่มีอยู่แล้วภายใน

อา., จ., อ., พ., พฤ., ศ., ส.

อาทิตย์, จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัส, ศุกร์, เสาร์

ม.ค., ก.พ., มี.ค., เม.ย., พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค., พ.ย., ธ.ค.

มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงคาคม, กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถแก้ไขหรือลบรายการที่มีอยู่แล้วภายในได้

แต่คุณสามารถสร้างรายการแบบกำหนดเองของคุณแล้วใช้เพื่อจัดเรียงหรือกรองได้ เช่น ถ้าคุณต้องการจัดเรียงหรือกรองรายการต่อไปนี้ คุณจำเป็นต้องสร้างรายการแบบกำหนดเอง เนื่องจากไม่มีลำดับตามปกติ

รายการแบบกำหนดเอง

สูง, กลาง, ต่ำ

สูง กลาง และต่ำ

เหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันตก

ผู้จัดการฝ่ายขายระดับสูง, ผู้จัดการฝ่ายขายระดับภูมิภาค, ผู้จัดการฝ่ายขายประจำแผนก และพนักงานขาย

คุณสามารถสร้างฐานของรายการแบบกำหนดเองบนช่วงของเซลล์ หรือคุณสามารถใส่รายการในกล่องโต้ตอบ รายการแบบกำหนดเอง

หมายเหตุ: รายการแบบกำหนดเองจะต้องประกอบด้วยข้อความหรือข้อความผสมตัวเลขเท่านั้น สำหรับรายการแบบกำหนดเองที่มีเฉพาะตัวเลข เช่น 0 ถึง 100 คุณต้องสร้างรายการตัวเลขที่ถูกจัดรูปแบบเป็นข้อความก่อน

สร้างรายการแบบกำหนดเอง

สามารถสร้างรายการแบบกำหนดเองได้สองวิธี ถ้ารายการแบบกำหนดเองสั้น คุณสามารถพิมพ์ค่าลงในกล่องโต้ตอบได้โดยตรง ถ้ารายการแบบกำหนดเองของคุณยาว คุณสามารถนำเข้ารายการจากช่วงของเซลล์ได้

สร้างรายการแบบกำหนดเองโดยการพิมพ์ค่า    

 1. สำหรับ Excel 2010 และใหม่กว่า ให้คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง > ทั่วไป > แก้ไขรายการแบบกำหนดเอง

 2. สำหรับ Excel 2007 ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office > ตัวเลือก Excel > ยอดนิยม > ตัวเลือกยอดนิยมสำหรับทำงานด้วย Excel > แก้ไขรายการแบบกำหนดเอง

 3. ในกล่อง รายการแบบกำหนดเอง ให้คลิก รายการใหม่ แล้วพิมพ์รายการลงในกล่อง รายการสิ่งที่ป้อน โดยเริ่มจากรายการแรกก่อน

  กด ENTER หลังรายการแต่ละรายการ

 4. เมื่อรายการเสร็จสิ้น ให้คลิก เพิ่ม

  เพิ่มข้อมูลในรายการแบบกำหนดเองโดยการพิมพ์ลงในกล่องโต้ตอบแก้ไขรายการแบบกำหนดเอง และกดเพิ่มด้วยตนเอง

  ข้อมูลในรายการที่คุณเลือกจะถูกเพิ่มลงในกล่อง รายการแบบกำหนดเอง

 5. คลิก ตกลง สองครั้ง

สร้างรายการแบบกำหนดเองจากช่วงของเซลล์    

 1. ในช่วงของเซลล์ ให้ใส่ค่าที่คุณต้องการจัดเรียงหรือกรองตามลำดับที่คุณต้องการจากบนลงล่าง เลือกช่วงของเซลล์ที่คุณเพิ่งพิมพ์แล้วทำตามคำแนะนำก่อนหน้าสำหรับการแสดงกล่องโต้ตอบแก้ไขรายการแบบกำหนดเอง

 2. ในกล่องโต้ตอบ รายการแบบกำหนดเอง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่อ้างอิงของรายการที่คุณเลือกแสดงอยู่ในกล่อง นำเข้ารายการจากเซลล์ แล้วจึงคลิก นำเข้า

 3. ข้อมูลในรายการที่คุณเลือกจะถูกเพิ่มลงในกล่อง รายการแบบกำหนดเอง

  กล่องโต้ตอบรายการแบบกำหนดเองจากไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง > ทั่วไป > แก้ไขรายการแบบกำหนดเอง สำหรับ Excel 2007 ให้คลิกปุ่ม Office > ตัวเลือก Excel > เป็นที่นิยม > แก้ไขรายการแบบกำหนดเอง
 4. คลิก ตกลง สองครั้ง

หมายเหตุ: คุณสามารถสร้างรายการแบบกำหนดเองได้โดยยึดตามค่า (ข้อความ ตัวเลข และวันที่หรือเวลา) เท่านั้น คุณไม่สามารถสร้างรายการแบบกำหนดเองโดยยึดตามรูปแบบ (สีของเซลล์ สีฟอนต์ และไอคอน) ได้

ด้านบนของหน้า

ลบรายการแบบกำหนดเอง

 1. ทำตามคำแนะนำก่อนหน้าสำหรับการแสดงกล่องโต้ตอบแก้ไขรายการแบบกำหนดเอง

 2. ในกล่อง รายการแบบกำหนดเอง ให้เลือกรายการที่คุณต้องการลบ จากนั้นคลิก ลบ

รายการแบบกำหนดเองจัดเก็บอย่างไร

เมื่อคุณสร้างรายการแบบกำหนดเอง รายการจะถูกเพิ่มไปยังรีจิสทรีของคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อให้พร้อมใช้งานในเวิร์กบุ๊กอื่น ถ้าคุณใช้รายการแบบกำหนดเองขณะจัดเรียงข้อมูล รายการจะถูกบันทึกพร้อมกับเวิร์กบุ๊กด้วย เพื่อให้รายการสามารถใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ที่เวิร์กบุ๊กของคุณอาจถูกประกาศไปยัง Excel Services และคุณต้องการจัดเรียงเฉพาะรายการแบบกำหนดเอง

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเปิดเวิร์กบุ๊กบนคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์เครื่องอื่น คุณจะไม่เห็นรายการแบบกำหนดเองที่ถูกจัดเก็บในไฟล์เวิร์กบุ๊กในกล่องโต้ตอบ รายการแบบกำหนดเอง ที่พร้อมใช้งานจาก ตัวเลือก Excel เฉพาะจากคอลัมน์ ลำดับ ของกล่องโต้ตอบ จัดเรียง เท่านั้น รายการแบบกำหนดเองที่ถูกจัดเก็บในไฟล์เวิร์กบุ๊กจะยังไม่พร้อมใช้งานทันทีสำหรับคำสั่ง กรอง

ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถเพิ่มรายการแบบกำหนดเองที่ถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์เวิร์กบุ๊กไปยังรีจิสทรีของคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์อื่นและทำให้พร้อมใช้งานจากกล่องโต้ตอบ รายการแบบกำหนดเอง ใน ตัวเลือก Excel ได้ จากกล่องโต้ตอบ จัดเรียง ภายใต้คอลัมน์ ลำดับ ให้เลือก รายการแบบกำหนดเอง เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ รายการแบบกำหนดเอง ให้เลือกรายการแบบกำหนดเอง จากนั้นคลิก เพิ่ม

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

สร้างรายการของวันตามลำดับ 

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×