การสร้างหรือลบรายการแบบกำหนดเองสำหรับการเรียงลำดับและการกรอกข้อมูล

การสร้างหรือลบรายการแบบกำหนดเองสำหรับการเรียงลำดับและการกรอกข้อมูล

ใช้รายการแบบกำหนดเองเพื่อจัดเรียงหรือเติมในลำดับที่ผู้ใช้กำหนด Excel มีรายการแบบวันในสัปดาห์และแบบเดือนในปีให้อยู่แล้ว แต่คุณสามารถสร้างรายการแบบกำหนดเองได้เช่นกัน

เมื่อต้องการทำความเข้าใจรายการแบบกำหนดเอง การดูว่ารายการต่าง ทำงานอย่างไรและจัดเก็บอย่างไรบนคอมพิวเตอร์จะมีประโยชน์มาก

การเปรียบเทียมรายการที่มีอยู่ภายในและรายการแบบกำหนดเอง

Excel มีรายการแบบกำหนดเองที่มีอยู่แล้วต่อไปนี้ รายการแบบกำหนดเองแบบวันในสัปดาห์ และรายการแบบกำหนดเองแบบเดือนในปี

รายการที่มีอยู่แล้วภายใน

อา., จ., อ., พ., พฤ., ศ., ส.

อาทิตย์, จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัส, ศุกร์, เสาร์

ม.ค., ก.พ., มี.ค., เม.ย., พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค., พ.ย., ธ.ค.

มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงคาคม, กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถแก้ไขหรือลบรายการที่มีอยู่แล้วภายในได้


คุณสามารถสร้างรายการแบบกำหนดเองของคุณเองแล้วใช้เพื่อจัดเรียงหรือเติมได้ เช่น ถ้าคุณต้องการจัดเรียงหรือเติมรายการต่อไปนี้ คุณจะต้องสร้างรายการแบบกำหนดเองเนื่องจากรายการไม่เรียงลำดับโดยธรรมชาติ

รายการแบบกำหนดเอง

สูง, กลาง, ต่ำ

สูง กลาง และต่ำ

เหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันตก

ผู้จัดการฝ่ายขายระดับสูง, ผู้จัดการฝ่ายขายระดับภูมิภาค, ผู้จัดการฝ่ายขายประจำแผนก และพนักงานขาย

รายการแบบกำหนดเองอาจสอดคล้องกับช่วงของเซลล์ หรือคุณสามารถใส่รายการในกล่อง รายการแบบกำหนดเอง ได้

หมายเหตุ: รายการแบบกำหนดเองจะต้องประกอบด้วยข้อความหรือข้อความผสมตัวเลขเท่านั้น สำหรับรายการแบบกำหนดเองที่มีเฉพาะตัวเลข เช่น 0 ถึง 100 คุณต้องสร้างรายการตัวเลขที่ถูกจัดรูปแบบเป็นข้อความก่อน

การสร้างรายการแบบกำหนดเองมีสองวิธี ถ้ารายการแบบกำหนดเองของคุณสั้น คุณสามารถใส่ค่าลงในหน้าต่างป๊อปอัพได้โดยตรง ถ้ารายการแบบกำหนดเองของคุณยาว คุณสามารถนำเข้ารายการจากช่วงของเซลล์ได้

ใส่ค่าโดยตรง

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างรายการแบบกำหนดเองโดยการใส่ค่า:

 1. สำหรับ Excel 2010 และใหม่กว่า ให้คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง > ทั่วไป > แก้ไขรายการแบบกำหนดเอง

 2. สำหรับ Excel 2007 ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office > ตัวเลือก Excel > ยอดนิยม > ตัวเลือกยอดนิยมสำหรับทำงานด้วย Excel > แก้ไขรายการแบบกำหนดเอง

 3. ในกล่อง รายการแบบกำหนดเอง ให้คลิก รายการใหม่ แล้วพิมพ์รายการลงในกล่อง รายการสิ่งที่ป้อน โดยเริ่มจากรายการแรกก่อน

  กดแป้น Enter ต่อท้ายทุกรายการ

 4. เมื่อรายการเสร็จสิ้น ให้คลิก เพิ่ม

  เพิ่มข้อมูลในรายการแบบกำหนดเองโดยการพิมพ์ลงในกล่องโต้ตอบแก้ไขรายการแบบกำหนดเอง และกดเพิ่มด้วยตนเอง

  รายการในรายการที่คุณเลือกจะปรากฏในแผง รายการแบบกำหนดเอง

 5. คลิก ตกลง สองครั้ง

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ในช่วงของเซลล์ ให้ใส่ค่าที่คุณต้องการจัดเรียงหรือเติมตามลำดับที่คุณต้องการจากบนลงล่าง เลือกช่วงของเซลล์ที่คุณเพิ่งใส่ แล้วทำตามคำแนะนำก่อนหน้าสำหรับการแสดงหน้าต่างป๊อปอัพแก้ไขรายการแบบกำหนดเอง

 2. ในหน้าป๊อปอัพ รายการแบบกำหนดเอง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่อ้างอิงของรายการที่คุณเลือกแสดงอยู่ในกล่อง นำเข้ารายการจากเซลล์ จากนั้นคลิก นำเข้า

 3. รายการในรายการที่คุณเลือกจะปรากฏในแผง รายการแบบกำหนดเอง

  กล่องโต้ตอบรายการแบบกำหนดเองจากไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง > ทั่วไป > แก้ไขรายการแบบกำหนดเอง สำหรับ Excel 2007 ให้คลิกปุ่ม Office > ตัวเลือก Excel > เป็นที่นิยม > แก้ไขรายการแบบกำหนดเอง
 4. คลิก ตกลง สองครั้ง

หมายเหตุ: คุณสามารถสร้างรายการแบบกำหนดเองได้ตามค่า เช่น ข้อความ ตัวเลข วันที่หรือเวลาเท่านั้น คุณไม่สามารถสร้างรายการแบบกำหนดเองของรูปแบบ เช่น สีของเซลล์ สีฟอนต์ หรือไอคอนได้

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ทำตามคำแนะนำก่อนหน้าสำหรับการแสดงกล่องโต้ตอบแก้ไขรายการแบบกำหนดเอง

 2. ในกล่อง รายการแบบกำหนดเอง ให้เลือกรายการที่คุณต้องการลบ จากนั้นคลิก ลบ

เมื่อคุณสร้างรายการแบบกำหนดเอง รายการจะถูกเพิ่มไปยังรีจิสทรีของคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้พร้อมใช้งานในเวิร์กบุ๊กอื่น ถ้าคุณใช้รายการแบบกำหนดเองขณะจัดเรียงข้อมูล รายการจะถูกบันทึกพร้อมกับเวิร์กบุ๊กเพื่อให้ใช้รายการบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ที่เวิร์กบุ๊กของคุณอาจถูกเผยแพร่ไปยัง Excel Services และคุณต้องการจัดเรียงด้วยรายการแบบกำหนดเอง

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเปิดเวิร์กบุ๊กบนคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์อื่น คุณจะไม่เห็นรายการแบบกำหนดเองที่ถูกจัดเก็บในไฟล์เวิร์กบุ๊กในหน้าต่างป๊อปอัพ รายการแบบกำหนดเอง ที่พร้อมใช้งานจาก ตัวเลือก Excel แต่จะเห็นจากคอลัมน์ ลำดับ ของกล่องโต้ตอบ จัดเรียง เท่านั้น รายการแบบกำหนดเองที่ถูกจัดเก็บในไฟล์เวิร์กบุ๊กจะยังไม่พร้อมใช้งานทันทีสำหรับคำสั่ง เติม

ถ้าคุณต้องการ ให้เพิ่มรายการแบบกำหนดเองที่ถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์เวิร์กบุ๊กไปยังรีจิสทรีของคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์อื่นและทำให้พร้อมใช้งานจากหน้าต่างป๊อปอัพ รายการแบบกำหนดเอง ใน ตัวเลือก Excel จากหน้าต่างป๊อปอัพ จัดเรียง ในคอลัมน์ ลำดับ ให้เลือก รายการแบบกำหนดเอง เพื่อแสดงหน้าต่างป๊อปอัพ รายการแบบกำหนดเอง จากนั้นเลือกรายการแบบกำหนดเอง แล้วคลิก เพิ่ม

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×