การสร้างหรือขยายโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: เยี่ยมชม www.microsoft.com เพื่อดูข้อมูลที่ครอบคลุมล่าสุด

เมื่อคุณสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บใหม่ คุณยังสร้างฐานข้อมูลใหม่และกำหนดวิธีการรับรองความถูกต้องที่ใช้ในการเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลดังกล่าวด้วยเช่นกัน

เมื่อต้องการให้มีเว็บไซต์ IIS อีกไซต์หนึ่งแสดงเนื้อหาเดียวกันให้กับผู้ใช้ ให้ขยายโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่มีอยู่ การดำเนินการนี้โดยทั่วไปจะใช้สำหรับการปรับใช้ในเอกซ์ทราเน็ตที่มีเนื้อหาที่ผู้ใช้เข้าถึงได้ต่างกันโดยใช้โดเมนที่ต่างกัน

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

ขยายโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

สร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

 1. บนแถบการเชื่อมโยงบนสุด ให้คลิก การจัดการโปรแกรมประยุกต์

 2. บนเพจ 'การจัดการโปรแกรมประยุกต์' ในส่วน การจัดการโปรแกรมประยุกต์บนเว็บของ SharePoint ให้คลิก สร้างหรือขยายโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

 3. บนเพจ 'สร้างหรือขยายโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ' ในส่วน การเพิ่มโปรแกรมประยุกต์บนเว็บของ SharePoint ให้คลิก สร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บใหม่

 4. บนเพจ 'สร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บใหม่' ในส่วน เว็บไซต์ IIS ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใช้เว็บไซต์ IIS ที่มีอยู่ ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ให้คลิกเว็บไซต์ IIS ในรายการที่สอดคล้องกัน

  • สร้างเว็บไซต์ IIS ใหม่ ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ให้กำหนดค่าต่อไปนี้

   1. ในกล่อง คำอธิบาย ให้ยอมรับคำอธิบายที่ให้มาหรือพิมพ์คำอธิบายใหม่สำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

   2. ในกล่อง พอร์ต ให้ยอมรับค่าที่ให้มาหรือพิมพ์ค่าใหม่สำหรับพอร์ตโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่จะใช้

   3. ในกล่อง ส่วนหัวของโฮสต์ ให้พิมพ์ส่วนหัวของโฮสต์ถ้าต้องการ

   4. ในกล่อง เส้นทาง ให้ยอมรับเส้นทางที่ให้มาหรือพิมพ์เส้นทางใหม่

 5. ในส่วน การกำหนดค่าความปลอดภัย ภายใต้ ตัวให้บริการการรับรองความถูกต้อง ให้เลือก ตรวจสอบ (Kerberos) หรือ NTLM

 6. ภายใต้ อนุญาตผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ ให้เลือก ใช่ หรือ ไม่ใช่

 7. ภายใต้ ใช้ Secure Sockets Layer (SSL) ให้เลือก ใช่ หรือ ไม่ใช่

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณใช้ SSL คุณต้องเพิ่มใบรับรองที่เหมาะสมกับแต่ละเซิร์ฟเวอร์โดยใช้เครื่องมือการดูแล IIS

 8. ในส่วนโหลดสมดุล URL ในกล่องURL พิมพ์ URL ที่จะถูกใช้ในการเข้าถึงแอปพลิเคชันบนเว็บ URL ควรอยู่ในรูปแบบ http://server ชื่อ: พอร์ต ถ้ามีการกำหนดค่าหลายโซนบนเซิร์ฟเวอร์ คุณอาจสามารถคลิโซนในรายการโซน

 9. ในส่วน พูลโปรแกรมประยุกต์ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใช้พูลโปรแกรมประยุกต์ที่มีอยู่ ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ให้คลิกพูลโปรแกรมประยุกต์ที่ต้องการใช้จากรายการที่สอดคล้องกัน

  • สร้างพูลโปรแกรมประยุกต์ใหม่ ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ให้กำหนดค่าดังต่อไปนี้

   1. ในกล่อง ชื่อพูลโปรแกรมประยุกต์ ให้พิมพ์ชื่อของพูลโปรแกรมประยุกต์ใหม่

   2. ภายใต้ เลือกบัญชีผู้ใช้ที่มีการรักษาความปลอดภัยสำหรับพูลโปรแกรมประยุกต์นี้ ให้เลือก กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือ สามารถกำหนดค่าได้ ถ้าคุณเลือก กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้คลิกบัญชีผู้ใช้ที่มีการรักษาความปลอดภัยที่ต้องการใช้ในรายการที่สอดคล้องกัน ถ้าคุณเลือก สามารถกำหนดค่าได้ ให้พิมพ์ข้อมูลประจำตัวของบัญชีผู้ใช้ในกล่อง ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน

 10. ในส่วน ชื่อฐานข้อมูลและการรับรองความถูกต้อง ภายใต้ การรับรองความถูกต้องของฐานข้อมูล ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • การรับรองความถูกต้องของ Windows (แนะนำ)

  • การรับรองความถูกต้องของ SQL ให้เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณสร้างฐานข้อมูลไว้ล่วงหน้าและต้องการใช้การรักษาความถูกต้องของ SQL ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ให้พิมพ์ข้อมูลประจำตัวของบัญชีผู้ใช้ในกล่อง บัญชีผู้ใช้ และ รหัสผ่าน

 11. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ขยายโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

 1. บนแถบการเชื่อมโยงบนสุด ให้คลิก การจัดการโปรแกรมประยุกต์

 2. บนเพจ 'การจัดการโปรแกรมประยุกต์' ในส่วน การจัดการโปรแกรมประยุกต์บนเว็บของ SharePoint ให้คลิก สร้างหรือขยายโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

 3. บนเพจ 'สร้างหรือขยายโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ' ในส่วน การเพิ่มโปรแกรมประยุกต์บนเว็บของ SharePoint ให้คลิก ขยายโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่มีอยู่

 4. บนเพจ 'ขยายโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไปยังเว็บไซต์ IIS อื่น' ในส่วน โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ถ้าโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่คุณต้องการขยายไม่ได้ถูกเลือกไว้ บนเมนู โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ให้คลิก เปลี่ยนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

  • บนเพจ 'เลือกโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ' ให้คลิกโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่คุณต้องการขยาย

 5. ในส่วน เว็บไซต์ IIS ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใช้เว็บไซต์ IIS ที่มีอยู่ ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ให้คลิกเว็บไซต์ IIS ในรายการที่สอดคล้องกัน

  • สร้างเว็บไซต์ IIS ใหม่ ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ให้กำหนดค่าต่อไปนี้

   1. ในกล่อง คำอธิบาย ให้ยอมรับคำอธิบายที่ให้มาหรือพิมพ์คำอธิบายใหม่สำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

   2. ในกล่อง พอร์ต ให้ยอมรับค่าที่ให้มาหรือพิมพ์ค่าใหม่สำหรับพอร์ตโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่จะใช้

   3. ในกล่อง ส่วนหัวของโฮสต์ ให้พิมพ์ส่วนหัวของโฮสต์ถ้าต้องการ

   4. ในกล่อง เส้นทาง ให้ยอมรับเส้นทางที่ให้มาหรือพิมพ์เส้นทางใหม่

 6. ในส่วน การกำหนดค่าความปลอดภัย ภายใต้ ตัวให้บริการการรับรองความถูกต้อง ให้เลือก ตรวจสอบ (Kerberos) หรือ NTLM

 7. ภายใต้ อนุญาตผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ ให้เลือก ใช่ หรือ ไม่ใช่

 8. ภายใต้ ใช้ Secure Sockets Layer (SSL) ให้เลือก ใช่ หรือ ไม่ใช่

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณใช้ SSL คุณต้องเพิ่มใบรับรองที่เหมาะสมกับแต่ละเซิร์ฟเวอร์โดยใช้เครื่องมือการดูแล IIS

 9. ในส่วนโหลดสมดุล URL ในกล่องURL พิมพ์ URL ที่จะถูกใช้ในการเข้าถึงแอปพลิเคชันบนเว็บ URL ควรอยู่ในรูปแบบ http://server ชื่อ: พอร์ต ถ้ามีการกำหนดค่าหลายโซนบนเซิร์ฟเวอร์ คุณอาจสามารถคลิโซนในรายการโซน

 10. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×