การสร้างหรือกำหนดต้นแบบสไลด์เอง

การสร้างหรือกำหนดต้นแบบสไลด์เอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการทำความเข้าใจทำไมคุณอาจต้องการใช้ต้นแบบสไลด์ ดูต้นแบบสไลด์คืออะไร?

สร้างต้นแบบภาพนิ่งของคุณ

 1. เปิดงานนำเสนอเปล่า จากนั้นบนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองต้นแบบ ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

 2. เมื่อคุณเปิดมุมมอง ต้นแบบสไลด์ ต้นแบบสไลด์เปล่าพร้อมเค้าโครงจะปรากฏขึ้นตามค่าเริ่มต้น

  หมายเหตุ: ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของสไลด์ ต้นแบบสไลด์คือรูปสไลด์ที่มีขนาดใหญ่ และเค้าโครงที่เกี่ยวข้องจะถูกวางไว้ใต้ต้นแบบสไลด์นั้น

 3. เมื่อต้อง การสร้างเค้าโครง หรือเมื่อต้อง การกำหนดเค้าโครงที่มีอยู่ โปรดดูสร้างเค้าโครงสไลด์ที่ตรงกับความต้องการของคุณ

 4. เมื่อต้องการเพิ่ม หรือปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่สำรองไว้ในเค้าโครงของคุณ ดูเพิ่มอย่าง น้อยหนึ่งตัวแทนเนื้อหาลงในเค้าโครงหรือเปลี่ยนแปลงหรือลบพื้นที่สำรองไว้

 5. เมื่อต้องการเอาเค้าโครงสไลด์ใดๆ ที่มีอยู่แล้วภายในที่มาพร้อมกับต้นแบบสไลด์เริ่มต้นออก ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของสไลด์ ให้คลิกขวาที่เค้าโครงสไลด์แต่ละเค้าโครงที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ลบเค้าโครง บน เมนูทางลัด

 6. เมื่อต้องการนำดีไซน์หรือธีม-ตามสี ฟอนต์ เอฟเฟ็กต์ และพื้น หลัง ดูนำธีมเพื่อเพิ่มสีและสไตล์ไปใช้งานนำเสนอของคุณหรือนำธีมหลายชุดในงานนำเสนอ

 7. เมื่อต้องการตั้งค่าการวางแนวของหน้าสำหรับสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก การวางแนวสไลด์ แล้วคลิก แนวตั้ง หรือ แนวนอน

 8. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

 9. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อไฟล์

 10. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก เทมเพลต PowerPoint แล้วคลิก บันทึก

 11. บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ในกลุ่ม ปิด ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ

ด้านบนของหน้า

สร้างต้นแบบภาพนิ่งของคุณ

 1. เปิดงานนำเสนอเปล่า แล้ว บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองงานนำเสนอ คลิ กต้นแบบสไลด์

 2. เมื่อคุณเปิดมุมมอง ต้นแบบสไลด์ ต้นแบบสไลด์ว่างที่มีเค้าโครงเริ่มต้นที่เกี่ยวข้องจะปรากฏขึ้น ถ้าคุณต้องการเพิ่มต้นแบบสไลด์อื่น ให้ทำสิ่งต่อไปนี้

  1. คลิกที่ตำแหน่งหนึ่งในบานหน้าต่างสไลด์ รูปขนาดย่อ ที่คุณต้องการให้ต้นแบบสไลด์ใหม่ปรากฏขึ้น

  2. บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ในกลุ่ม แก้ไขต้นแบบ ให้คลิก แทรกต้นแบบสไลด์

   หมายเหตุ: ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของสไลด์ ต้นแบบสไลด์คือรูปสไลด์ที่มีขนาดใหญ่ และเค้าโครงที่เกี่ยวข้องจะถูกวางไว้ใต้ต้นแบบสไลด์นั้น

 3. เมื่อต้อง การสร้างเค้าโครงแบบกำหนดเองที่อย่าง น้อยหนึ่ง หรือปรับเปลี่ยนเค้าโครงที่มีอยู่ โปรดดูสร้างเค้าโครงแบบกำหนดเองใหม่

 4. เมื่อต้องการเพิ่ม หรือปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่สำรองไว้ในเค้าโครงของคุณ ดูเพิ่มอย่าง น้อยหนึ่งตัวแทนเนื้อหาลงในเค้าโครง

 5. เมื่อต้องการเอาเค้าโครงสไลด์ใดๆ ที่มีอยู่แล้วภายในที่มาพร้อมกับต้นแบบสไลด์เริ่มต้นออก ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของสไลด์ ให้คลิกขวาที่เค้าโครงสไลด์แต่ละเค้าโครงที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ลบเค้าโครง บน เมนูทางลัด

 6. เมื่อต้องการตั้งค่าการวางแนวของหน้าสำหรับสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก การวางแนวสไลด์ แล้วคลิก แนวตั้ง หรือ แนวนอน

 7. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความที่จะปรากฏเป็นท้ายกระดาษที่ด้านล่างของหน้าในงานนำเสนอของคุณทั้งหมด ทำต่อไปนี้:

  1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  2. ในหัวกระดาษและท้ายกระดาษ กล่องโต้ตอบ บนแท็บสไลด์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายท้ายกระดาษ แล้ว พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในศูนย์ด้านล่างของสไลด์ของคุณ

  3. คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

 8. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office แล้วคลิก บันทึกเป็น

 9. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ หรือไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพื่อยอมรับชื่อไฟล์ที่แนะนำ

 10. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก เทมเพลต PowerPoint จากนั้นคลิก บันทึก

 11. บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ในกลุ่ม ปิด ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×