การสร้างหรือกำหนดชนิดเนื้อหาของไซต์เอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้จะอธิบายวิธีการสร้างและกำหนดชนิดเนื้อหาของไซต์เอง

เมื่อต้องการสร้างชนิดเนื้อหาของไซต์สำหรับไซต์ คุณต้องมีสิทธิ์ ควบคุมทั้งหมด สำหรับไซต์นั้น เมื่อต้องการสร้างชนิดเนื้อหาของไซต์สำหรับไซต์ระดับบนสุดในไซต์คอลเลกชัน คุณจะต้องเป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน

ในบทความนี้

เกี่ยวกับชนิดเนื้อหาของไซต์และการสืบทอดสิทธิ์

สร้างชนิดเนื้อหาของไซต์

เพิ่มเทมเพลตเอกสารให้กับชนิดเนื้อหา

ทำการเปลี่ยนแปลงคอลัมน์สำหรับชนิดเนื้อหา

เพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในชนิดเนื้อหา

ทำให้เป็นชนิดเนื้อหาที่อ่านเท่านั้น

ระบุนโยบายการจัดการข้อมูลสำหรับชนิดเนื้อหา

เปลี่ยนการตั้งค่าแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารสำหรับชนิดเนื้อหา

จัดการการแปลงเอกสารสำหรับชนิดเนื้อหาของไซต์

ลบชนิดเนื้อหาของไซต์

งานที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับชนิดเนื้อหาของไซต์และการสืบทอด

ชนิดเนื้อหาถูกจัดระเบียนเป็นลำดับขั้นซึ่งยอมให้ชนิดเนื้อหาหนึ่งสืบทอดลักษณะจากชนิดเนื้อหาอื่น วิธีนี้ทำให้ประเภทของเอกสารสามารถใช้แอตทริบิวต์ร่วมกันทั่วทั้งองค์กร ในขณะที่ยอมให้ทีมกำหนดคุณลักษณะเหล่านี้เองสำหรับไซต์หรือรายการเฉพาะ

ชนิดเนื้อหาจะถูกกำหนดไว้ตรงกลางในแกลเลอรีชนิดเนื้อหาของไซต์เป็นอย่างแรกสำหรับไซต์ ชนิดเนื้อหาที่ถูกกำหนดไว้ในระดับไซต์นี้เรียกว่าชนิดเนื้อหาไซต์ ชนิดเนื้อหาไซต์พร้อมสำหรับการใช้งานในไซต์ย่อยของไซต์ที่ชนิดเนื้อหาไซต์นั้นถูกกำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น ถ้าชนิดเนื้อหาไซต์ถูกกำหนดไว้ในแกลเลอรีชนิดเนื้อหาไซต์สำหรับไซต์ระดับบนในไซต์คอลเลกชัน ชนิดเนื้อหาไซต์นั้นจะพร้อมสำหรับการใช้งานในรายการและไลบรารีในไซต์ทั้งหมดที่อยู่ในไซต์คอลเลกชันนั้น ชนิดเนื้อหาไซต์สามารถเพิ่มทีละรายการลงได้ในรายการ หรือไลบรารี และถูกกำหนดเองเพื่อใช้รายการหรือไลบรารีเหล่านี้ เมื่ออินสแตนซ์ของชนิดเนื้อหาไซต์ถูกเพิ่มลงในรายการ หรือไลบรารี ซึ่งเรียกว่าชนิดเนื้อหารายการ ชนิดเนื้อหารายการเป็นลูกของชนิดเนื้อหาไซต์ที่ชนิดเนื้อหารายการนั้นถูกสร้างขึ้นมา

เมื่อคุณกำหนดชนิดเนื้อหาของไซต์แบบกำหนดเองใหม่ในแกลเลอรีชนิดเนื้อหาของไซต์สำหรับไซต์หนึ่ง คุณจะเริ่มด้วยการเลือกชนิดเนื้อหาของไซต์แม่ที่มีอยู่ในแกลเลอรีชนิดเนื้อหาของไซต์เป็นจุดเริ่มต้น ชนิดเนื้อหาของไซต์ใหม่ที่คุณสร้างจะสืบทอดแอตทริบิวต์ทั้งหมดของชนิดเนื้อหาของไซต์แม่ เช่น แม่แบบเอกสาร การตั้งค่าแบบอ่านอย่างเดียว เวิร์กโฟลว์ และคอลัมน์ หลังจากที่คุณสร้างชนิดเนื้อหาของไซต์ใหม่แล้ว คุณจะสามารถทำการเปลี่ยนแปลงแอตทริบิวต์เหล่านี้ได้ เมื่อใดก็ตามที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงกับชนิดเนื้อหาของไซต์ คุณจะสามารถระบุได้ว่าคุณต้องการนำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปใช้กับชนิดเนื้อหาของไซต์ลูก หรือชนิดเนื้อหาของรายการอื่นๆ ที่สืบทอดแอตทริบิวต์จากชนิดเนื้อหาของไซต์เหล่านี้หรือไม่ แต่เฉพาะแอตทริบิวต์ที่ชนิดเนื้อหาของรายการหรือชนิดเนื้อหาของไซต์ลูกใช้ร่วมกันกับชนิดเนื้อหาแม่เท่านั้นที่จะได้รับการปรับปรุง ถ้ามีการกำหนดชนิดเนื้อหาของไซต์ลูกเองโดยการเพิ่มแอตทริบิวต์เพิ่มเติมที่ไม่มีอยู่ในชนิดเนื้อหาของไซต์แม่ (ตัวอย่างเช่น คอลัมน์เพิ่มเติม) การกำหนดเองเหล่านี้จะไม่ถูกเขียนทับเมื่อชนิดเนื้อหาของไซต์ลูกได้รับการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับชนิดเนื้อหาของไซต์จะไม่ส่งผลกระทบต่อชนิดเนื้อหาของไซต์แม่ที่ชนิดเนื้อหาของไซต์นั้นสร้างขึ้นมา

ด้านบนของหน้า

การสร้างชนิดเนื้อหาของไซต์

 1. ไปยังไซต์ที่คุณต้องการสร้างชนิดเนื้อหาของไซต์ใหม่

 2. บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 3. ภายใต้ แกลเลอรี ให้คลิก ชนิดเนื้อหาของไซต์

 4. คลิก สร้าง

 5. ในเพจ ชนิดเนื้อหาของไซต์ใหม่ ในส่วน ชื่อและคำอธิบาย ให้พิมพ์ชื่อและคำอธิบายสำหรับชนิดเนื้อหาของไซต์ใหม่

 6. ในรายการ เลือกชนิดเนื้อหาแม่จาก ให้เลือกกลุ่มที่คุณต้องการเลือกชนิดเนื้อหาใหม่

  กลุ่ม ชนิดเนื้อหาพิเศษ จะประกอบด้วยชนิดเนื้อหาที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานของรายการหรือไลบรารีเมื่อถูกเพิ่มเข้าไป

 7. ในรายการ ชนิดเนื้อหาแม่ ให้เลือกชนิดเนื้อหาแม่ที่คุณต้องการใช้เป็นพื้นฐานสำหรับชนิดเนื้อหาของคุณเอง

  รายการของชนิดเนื้อหาแม่จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณเลือกในขั้นตอนก่อนหน้า

 8. ในส่วน กลุ่ม ให้เลือกว่าจะเก็บชนิดเนื้อหาของไซต์ใหม่ในกลุ่มที่มีอยู่หรือกลุ่มใหม่

 9. คลิก ตกลง

 10. ข้อมูลเนื้อหาของไซต์สำหรับชนิดเนื้อหาใหม่ของคุณจะปรากฏขึ้น คุณสามารถเลือกตัวเลือกในเพจนี้เพื่อกำหนดชนิดเนื้อหาใหม่ของคุณเพิ่มเติมได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกำหนดชนิดเนื้อหาของไซต์เอง ให้ดูที่ส่วนอื่นๆ ในหัวข้อนี้

ด้านบนของหน้า

เพิ่มแม่แบบเอกสารลงในชนิดเนื้อหา

คุณสามารถกำหนดความสัมพันธ์แม่แบบเอกสารได้เฉพาะกับชนิดเนื้อหาเอกสารเท่านั้น (ชนิดเนื้อหาใดๆ ที่รับจากชนิดเนื้อหาแม่ของเอกสาร) การกำหนดความสัมพันธ์แม่แบบเอกสารกับชนิดเนื้อหาทำให้คุณสามารถแน่ใจได้ว่า เมื่อผู้สร้างได้สร้างเอกสารใหม่ที่เป็นชนิดเนื้อหานี้ เอกสารต่างๆ จะยึดตามแม่แบบเดียวกันทั้งหมด

ตัวอย่างเช่น องค์กรของคุณอาจใช้แม่แบบเอกสารที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสัญญาทางกฎหมาย ถ้าคุณกำหนดความสัมพันธ์แม่แบบเอกสารนี้กับชนิดเนื้อหาที่องค์กรของคุณใช้สำหรับสัญญาทางกฎหมาย สัญญาทางกฎหมายใหม่อื่นๆ ที่สร้างโดยใช้ชนิดเนื้อหานี้ก็จะยึดตามแม่แบบเอกสารสัญญาทางกฎหมายนี้ทั้งหมด

 1. ไปยังไซต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงชนิดเนื้อหาของไซต์

 2. บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 3. ภายใต้ แกลเลอรี ให้คลิก ชนิดเนื้อหาของไซต์

 4. คลิกที่ชื่อของชนิดเนื้อหาของไซต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  หมายเหตุ: ถ้าชื่อชนิดเนื้อหาของไซต์ไม่เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ หมายความว่าไซต์นี้สืบทอดชนิดเนื้อหาของไซต์มาจากไซต์อื่น และจำเป็นต้องทำการปรับปรุงชนิดเนื้อหาของไซต์บนไซต์นั้น

 5. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่าขั้นสูง

 6. ถ้าแม่แบบเอกสารที่คุณต้องการใช้ถูกเก็บไว้ในที่ใดที่หนึ่งบนไซต์ของคุณ ให้คลิก ใส่ URL ของแม่แบบเอกสารที่มีอยู่ แล้วพิมพ์ URL ของแม่แบบที่คุณต้องการใช้

  คุณสามารถใช้ URL ที่สัมพันธ์กับตำแหน่งที่ตั้งบนไซต์หรือทรัพยากรโฟลเดอร์ เทมเพลตเอกสารอาจถูกจัดเก็บไว้ในตัวใดตัวหนึ่งตำแหน่งเริ่มต้นไซต์ทรัพยากรhttp://Server ชื่อชื่อ / / เอกสารไซต์ไลบรารีชื่อ/ฟอร์ม/เนื้อหาชนิด /หรือตำแหน่งที่ตั้งของไลบรารีที่มีการตั้งค่าเพื่อเก็บเทมเพลตเอกสารเฉพาะ ได้

  ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของชนิด URL ที่คุณสามารถใช้ได้ ตัวอย่างเหล่านี้จะถือว่าโฟลเดอร์ทรัพยากรแม่แบบเอกสารเริ่มต้น (โฟลเดอร์ที่มีแฟ้มสำหรับชนิดเนื้อหาของไซต์) มีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ที่ http://ชื่อเซิร์ฟเวอร์/ไซต์/ชื่อไลบรารีเอกสาร/ฟอร์ม/ชื่อชนิดเนื้อหา/ และแม่แบบเอกสารมีชื่อว่า Docname.doc

ชนิด URL

ตัวอย่าง

สัมพันธ์กับไซต์

ชื่อเซิร์ฟเวอร์/ไซต์/ชื่อไลบรารี/ฟอร์ม/Docname.doc

สัมพันธ์กับโฟลเดอร์แหล่งข้อมูล

Docname.doc

 1. ถ้าคุณต้องการอัปโหลดแม่แบบเอกสารที่คุณต้องการใช้ ในส่วน แม่แบบเอกสาร ให้คลิก อัปโหลดแม่แบบเอกสารใหม่ แล้วคลิก เรียกดู ในกล่องโต้ตอบ เลือกแฟ้ม ให้เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่คุณต้องการใช้ จากนั้นให้เลือกแฟ้ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในส่วน ปรับปรุงไซต์และรายการ ภายใต้ ปรับปรุงชนิดเนื้อหาทั้งหมดที่สืบทอดจากชนิดนี้หรือไม่ ถ้าคุณต้องการปรับปรุงชนิดเนื้อหาทั้งหมดที่สืบทอดมาจากชนิดเนื้อหานี้พร้อมกับแม่แบบเอกสาร ให้คลิก ใช่

 3. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การทำการเปลี่ยนแปลงคอลัมน์สำหรับชนิดเนื้อหา

คุณสามารถระบุคุณสมบัติหรือ Metadata ที่คุณต้องการรวบรวมสำหรับรายการของชนิดเนื้อหาชนิดใดชนิดหนึ่งได้โดยการเพิ่มคอลัมน์ลงในชนิดเนื้อหาของไซต์ชนิดนั้น ตัวอย่างเช่น องค์กรของคุณอาจต้องการติดตามชุด Metadata ชุดใดชุดหนึ่งของใบสั่งซื้อทั้งหมด เช่น เลขที่บัญชี หมายเลขโครงการ และผู้จัดการโครงการ ถ้าคุณเพิ่มคอลัมน์สำหรับเลขที่บัญชี หมายเลขโครงการ และผู้จัดการโครงการลงในชนิดเนื้อหาใบสั่งซื้อ ผู้ใช้จะถูกพร้อมท์ให้ป้อน Metadata นี้สำหรับรายการของชนิดเนื้อหานี้

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงคอลัมน์สำหรับชนิดเนื้อหาได้หลายวิธีด้วยกัน คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

เพิ่มคอลัมน์

 1. ไปยังไซต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงชนิดเนื้อหาของไซต์

 2. บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 3. ภายใต้ แกลเลอรี ให้คลิก ชนิดเนื้อหาของไซต์

 4. คลิกที่ชื่อของชนิดเนื้อหาของไซต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  หมายเหตุ: ถ้าชื่อชนิดเนื้อหาของไซต์ไม่เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ หมายความว่าไซต์นี้สืบทอดชนิดเนื้อหาของไซต์มาจากไซต์อื่น และจำเป็นต้องทำการปรับปรุงชนิดเนื้อหาของไซต์บนไซต์นั้น

 5. ภายใต้ คอลัมน์ ให้คลิก เพิ่มจากคอลัมน์ของไซต์ที่มีอยู่

 6. ในส่วน เลือกคอลัมน์ ภายใต้ เลือกคอลัมน์จาก ให้คลิกลูกศรเพื่อเลือกกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์

 7. ภายใต้ คอลัมน์ที่มีอยู่ ให้คลิกคอลัมน์ที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก เพิ่ม เพื่อย้ายคอลัมน์ไปยังรายการ คอลัมน์ที่จะเพิ่ม

 8. เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์เพิ่มเติม ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6 และ 7

 9. ในส่วน ปรับปรุงรายการและชนิดเนื้อหาของไซต์ ภายใต้ ปรับปรุงชนิดเนื้อหาทั้งหมดที่สืบทอดจากชนิดนี้หรือไม่ ถ้าคุณต้องการปรับปรุงชนิดเนื้อหาทั้งหมดที่สืบทอดมาจากชนิดเนื้อหาของไซต์นี้ ให้คลิก ใช่

ด้านบนของหน้า

เอาคอลัมน์ออก

 1. ไปยังไซต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงชนิดเนื้อหาของไซต์

 2. บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 3. ภายใต้ แกลเลอรี ให้คลิก ชนิดเนื้อหาของไซต์

 4. คลิกที่ชื่อของชนิดเนื้อหาของไซต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  หมายเหตุ: ถ้าชื่อชนิดเนื้อหาของไซต์ไม่เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ หมายความว่าไซต์นี้สืบทอดชนิดเนื้อหาของไซต์มาจากไซต์อื่น และจำเป็นต้องทำการปรับปรุงชนิดเนื้อหาของไซต์บนไซต์นั้น

 5. ภายใต้ คอลัมน์ ให้คลิกชื่อของคอลัมน์ที่คุณต้องการเอาออกจากชนิดเนื้อหา

 6. คลิกปุ่ม เอาออก และเมื่อถูกถามว่าคุณต้องการเอาคอลัมน์ออกจากชนิดเนื้อหาหรือไม่ ให้คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: ปุ่ม เอาออก อาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับทุกคอลัมน์ที่สัมพันธ์กับชนิดเนื้อหา

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนลำดับคอลัมน์

 1. ไปยังไซต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงชนิดเนื้อหาของไซต์

 2. บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 3. ภายใต้ แกลเลอรี ให้คลิก ชนิดเนื้อหาของไซต์

 4. คลิกที่ชื่อของชนิดเนื้อหาของไซต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  หมายเหตุ: ถ้าชื่อชนิดเนื้อหาของไซต์ไม่เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ หมายความว่าไซต์นี้สืบทอดชนิดเนื้อหาของไซต์มาจากไซต์อื่น และจำเป็นต้องทำการปรับปรุงชนิดเนื้อหาของไซต์บนไซต์นั้น

 5. ภายใต้ คอลัมน์ ให้คลิก ลำดับคอลัมน์

 6. ในส่วน ลำดับคอลัมน์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ติดกับคอลัมน์ที่คุณต้องการจัดลำดับใหม่ในคอลัมน์ ตำแหน่งจากบนสุด จากนั้นเลือกหมายเลขลำดับที่คุณต้องการ

 7. ในส่วน ปรับปรุงไซต์และรายการ ภายใต้ ปรับปรุงชนิดเนื้อหาทั้งหมดที่สืบทอดจากชนิดนี้หรือไม่ ถ้าคุณต้องการปรับปรุงชนิดเนื้อหาทั้งหมดที่สืบทอดมาจากชนิดเนื้อหาของไซต์นี้ ให้คลิก ใช่

ด้านบนของหน้า

กำหนดเป็นคอลัมน์ที่จำเป็นต้องมี คอลัมน์ที่มีหรือไม่มีก็ได้ หรือซ่อนคอลัมน์

 1. ไปยังไซต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงชนิดเนื้อหาของไซต์

 2. บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 3. ภายใต้ แกลเลอรี ให้คลิก ชนิดเนื้อหาของไซต์

 4. คลิกที่ชื่อของชนิดเนื้อหาของไซต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  หมายเหตุ: ถ้าชื่อชนิดเนื้อหาของไซต์ไม่เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ หมายความว่าไซต์นี้สืบทอดชนิดเนื้อหาของไซต์มาจากไซต์อื่น และจำเป็นต้องทำการปรับปรุงชนิดเนื้อหาของไซต์บนไซต์นั้น

 5. ภายใต้ คอลัมน์ ให้คลิกชื่อของคอลัมน์ที่คุณต้องการทำให้เป็นคอลัมน์ที่จำเป็นต้องมี

 6. ในส่วน การตั้งค่าคอลัมน์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการกำหนดให้ผู้ใช้ต้องระบุข้อมูลสำหรับคอลัมน์ ให้คลิก จำเป็น

  • เมื่อต้องการให้ผู้ใช้เลือกระบุข้อมูลสำหรับคอลัมน์หรือไม่ก็ได้ ให้คลิก เลือกได้

  • เมื่อต้องการซ่อนคอลัมน์ไม่ให้ปรากฏขึ้นในฟอร์มสร้าง แก้ไข หรือการแสดง สำหรับชนิดเนื้อหา ให้คลิก ซ่อน

  • ในส่วน ปรับปรุงรายการและชนิดเนื้อหาของไซต์ ภายใต้ ปรับปรุงชนิดเนื้อหาทั้งหมดที่สืบทอดจากชนิดนี้หรือไม่ ถ้าคุณต้องการปรับปรุงชนิดเนื้อหาทั้งหมดที่สืบทอดมาจากชนิดเนื้อหาของไซต์นี้ ให้คลิก ใช่

 7. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในชนิดเนื้อหา

เวิร์กโฟลว์ช่วยให้คุณสามารถระบุกระบวนการทางธุรกิจสำหรับรายการและเอกสารต่าง ๆ ในไซต์ องค์กรที่สามารถใช้เวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติ และจัดการบางอย่างทั่วไปกระบวนการทางธุรกิจ เช่นการอนุมัติเอกสาร หรือตรวจทาน ด้วยการเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในชนิดเนื้อหา คุณสามารถช่วยให้แน่ใจว่า รายการทั้งหมดของชนิดเนื้อหานั้นอยู่ภายใต้กระบวนการทางธุรกิจที่สอดคล้องกัน ถ้าเวิร์กโฟลว์ถูกเพิ่มลงในชนิดเนื้อหา ที่เวิร์กโฟลว์จะเริ่มต้นบนรายการแต่ละรายการของชนิดเนื้อหานั้น

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในชนิดเนื้อหาได้เฉพาะเมื่อมีการปรับใช้เวิร์กโฟลว์สำหรับไซต์หรือพื้นที่ทำงานของคุณเท่านั้น ถ้าเวิร์กโฟลว์ไม่พร้อมใช้งาน ให้ติดต่อผู้ดูแลส่วนกลางของคุณ

 1. ไปยังไซต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงชนิดเนื้อหาของไซต์

 2. บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 3. ภายใต้ แกลเลอรี ให้คลิก ชนิดเนื้อหาของไซต์

 4. คลิกที่ชื่อของชนิดเนื้อหาของไซต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  หมายเหตุ: ถ้าชื่อชนิดเนื้อหาของไซต์ไม่เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ หมายความว่าไซต์นี้สืบทอดชนิดเนื้อหาของไซต์มาจากไซต์อื่น และจำเป็นต้องทำการปรับปรุงชนิดเนื้อหาของไซต์บนไซต์นั้น

 5. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์

 6. คลิก เพิ่มเวิร์กโฟลว์

 7. ในเพจ เพิ่มเวิร์กโฟลว์ ในส่วน เวิร์กโฟลว์ ให้คลิกแม่แบบเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการใช้

 8. ในส่วน ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อที่ไม่ซ้ำให้กับเวิร์กโฟลว์

 9. ในส่วน รายการงาน ให้ระบุรายการงานที่จะใช้กับเวิร์กโฟลว์นี้

  หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถใช้รายการงานเริ่มต้นหรือคุณสามารถสร้างรายการงานใหม่ขึ้นมาได้ ถ้าคุณใช้รายการงานเริ่มต้น ผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์จะสามารถค้นหาและแสดงงานเวิร์กโฟลว์ของพวกเขาได้อย่างง่ายดายโดยใช้มุมมอง งานของฉัน ของรายการงาน

  • สร้างรายการงานใหม่ถ้างานสำหรับเวิร์กโฟลว์นี้เกี่ยวข้องหรือเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญหรือข้อมูลที่เป็นความลับที่คุณต้องการเก็บไว้แยกต่างหากจากรายการงานทั่วไป

  • สร้างรายการงานใหม่ถ้าองค์กรของคุณมีเวิร์กโฟลว์จำนวนมาก หรือถ้าเวิร์กโฟลว์เกี่ยวข้องกับงานจำนวนมาก ในอินสแตนซ์นี้ คุณอาจต้องการสร้างรายการงานสำหรับแต่ละเวิร์กโฟลว์

 10. ในส่วน รายการประวัติ ให้เลือกรายการประวัติที่จะใช้กับเวิร์กโฟลว์นี้ รายการประวัติจะแสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างแต่ละอินสแตนซ์ของเวิร์กโฟลว์

  หมายเหตุ: คุณสามารถใช้รายการ ประวัติ เริ่มต้น หรือคุณสามารถสร้างรายการประวัติใหม่ได้ ถ้าองค์กรของคุณมีเวิร์กโฟลว์จำนวนมาก คุณอาจต้องการสร้างรายการประวัติที่แยกต่างหากสำหรับแต่ละเวิร์กโฟลว์

 11. ในส่วน ตัวเลือกการเริ่มต้น ให้ระบุว่าจะให้เวิร์กโฟลว์เริ่มอย่างไร เมื่อใด และโดยใคร

  หมายเหตุ: ตัวเลือกเฉพาะอาจไม่พร้อมใช้งานถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนโดยแม่แบบเวิร์กโฟลว์ที่คุณเลือก

 12. ในส่วน ปรับปรุงรายการและชนิดเนื้อหาของไซต์ ถ้าคุณต้องการเพิ่มเวิร์กโฟลว์นี้ให้กับชนิดเนื้อหาทั้งหมดที่สืบทอดมาจากชนิดเนื้อหานี้ ให้คลิก ใช่

 13. เลือกคลิก ตกลง หรือ ถัดไป

 14. ในเพจ กำหนดเวิร์กโฟลว์เอง ให้เลือกตัวเลือกเพิ่มเติมใดๆ ที่คุณต้องการ แล้วคลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

การทำชนิดเนื้อหาให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว

 1. ไปยังไซต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงชนิดเนื้อหาของไซต์

 2. บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 3. ภายใต้ แกลเลอรี ให้คลิก ชนิดเนื้อหาของไซต์

 4. คลิกที่ชื่อของชนิดเนื้อหาของไซต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  หมายเหตุ: ถ้าชื่อชนิดเนื้อหาของไซต์ไม่เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ หมายความว่าไซต์นี้สืบทอดชนิดเนื้อหาของไซต์มาจากไซต์อื่น และจำเป็นต้องทำการปรับปรุงชนิดเนื้อหาของไซต์บนไซต์นั้น

 5. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่าขั้นสูง

 6. ในส่วน อ่านอย่างเดียว ภายใต้ ชนิดเนื้อหานี้ควรเป็นแบบอ่านอย่างเดียวหรือไม่ ให้คลิก ใช่

 7. ในส่วน ปรับปรุงไซต์และรายการ ภายใต้ ปรับปรุงชนิดเนื้อหาทั้งหมดที่สืบทอดจากชนิดนี้หรือไม่ ถ้าคุณต้องการปรับปรุงชนิดเนื้อหาทั้งหมดที่สืบทอดมาจากชนิดเนื้อหาของไซต์นี้ ให้คลิก ใช่

 8. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ระบุนโยบายการจัดการข้อมูลสำหรับชนิดเนื้อหา

คุณสามารถนำไปใช้ในนโยบายคอลเลกชันไซต์ที่มีอยู่ให้กับชนิดเนื้อหาของไซต์ อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถสร้างนโยบายการจัดการข้อมูลใหม่ที่เกี่ยวข้องกับชนิดเนื้อหาของไซต์ที่ระบุเท่านั้น

การนำนโยบายไซต์คอลเลกชันไปใช้กับชนิดเนื้อหาของไซต์

ถ้านโยบายการจัดการข้อมูลได้สร้างขึ้นเป็นนโยบายไซต์คอลเลกชันสำหรับไซต์ของคุณอยู่แล้ว คุณสามารถนำนโยบายนั้นมาใช้กับชนิดเนื้อหาของไซต์แต่ละชนิดได้

 1. ไปยังไซต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงชนิดเนื้อหาของไซต์

 2. บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 3. ภายใต้ แกลเลอรี ให้คลิก ชนิดเนื้อหาของไซต์

 4. คลิกที่ชื่อของชนิดเนื้อหาของไซต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  หมายเหตุ: ถ้าชื่อชนิดเนื้อหาของไซต์ไม่เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ หมายความว่าไซต์นี้สืบทอดชนิดเนื้อหาของไซต์มาจากไซต์อื่น และจำเป็นต้องทำการปรับปรุงชนิดเนื้อหาของไซต์บนไซต์นั้น

 5. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่านโยบายการจัดการข้อมูล

 6. ภายใต้ ระบุนโยบาย ให้คลิก ใช้นโยบายไซต์คอลเลกชัน แล้วเลือกนโยบายที่คุณต้องการนำไปใช้

 7. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การสร้างนโยบายการจัดการข้อมูลใหม่สำหรับชนิดเนื้อหาของรายการ

คุณสามารถกำหนดนโยบายการจัดการข้อมูลที่จะนำไปใช้เฉพาะกับชนิดเนื้อหาของไซต์ที่ระบุเท่านั้นได้ ถ้าคุณสร้างนโยบายการจัดการข้อมูลด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่สามารถนำนโยบายนี้มาใช้ใหม่กับชนิดเนื้อหา ไซต์ รายการ หรือไลบรารีอื่นๆ ได้

 1. ไปยังไซต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงชนิดเนื้อหาของไซต์

 2. บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 3. ภายใต้ แกลเลอรี ให้คลิก ชนิดเนื้อหาของไซต์

 4. คลิกที่ชื่อของชนิดเนื้อหาของไซต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  หมายเหตุ: ถ้าชื่อชนิดเนื้อหาของไซต์ไม่เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ หมายความว่าไซต์นี้สืบทอดชนิดเนื้อหาของไซต์มาจากไซต์อื่น และจำเป็นต้องทำการปรับปรุงชนิดเนื้อหาของไซต์บนไซต์นั้น

 5. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่านโยบายการจัดการข้อมูล

 6. ภายใต้ ระบุนโยบาย ให้คลิก กำหนดนโยบาย แล้วคลิก ตกลง

 7. ในเพจ แก้ไขนโยบาย ในส่วน ชื่อและคำอธิบายผู้ดูแล ให้พิมพ์คำอธิบายโดยย่อสำหรับนโยบายที่คุณกำลังสร้าง

  หมายเหตุ: เมื่อคุณกำหนดนโยบายสำหรับชนิดเนื้อหาของรายการ ชื่อของชนิดเนื้อหาของรายการจะกลายเป็นชื่อของนโยบาย คุณสามารถระบุชื่อที่ไม่ซ้ำได้เฉพาะสำหรับนโยบายการจัดการข้อมูลที่กำหนดไว้ในรายการนโยบายไซต์คอลเลกชันเท่านั้น

 8. ในส่วน ข้อกำหนดนโยบาย ให้พิมพ์ข้อกำหนดที่อธิบายวัตถุประสงค์ของนโยบายแก่ผู้ใช้ ข้อกำหนดนี้จะแสดงขึ้นเมื่อผู้ใช้เปิดเอกสารหรือรายการที่อยู่ภายใต้นโยบายนี้ ดังนั้นจึงควรอธิบายว่าจะนำคุณลักษณะนโยบายใดไปใช้กับเนื้อหาหรือมีการจัดการพิเศษใดที่จำเป็นสำหรับเนื้อหา ทั้งนี้ ข้อกำหนดนโยบายสามารถจะต้องยาวไม่เกิน 512 อักขระ

 9. ในส่วนถัดไป ให้เลือกแต่ละคุณลักษณะนโยบายที่คุณต้องการเพิ่มลงในนโยบายการจัดการข้อมูลของคุณ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าคุณลักษณะของนโยบายการจัดการข้อมูลแต่ละนโยบาย โปรดดูที่การเชื่อมโยงที่ปรากฏภายใต้ ดูเพิ่มเติม

 10. เมื่อคุณเลือกตัวเลือกสำหรับคุณลักษณะนโยบายแต่ละคุณลักษณะที่คุณต้องการเพิ่มลงในนโยบายการจัดการข้อมูลนี้เสร็จแล้ว ให้คลิก ตกลง เพื่อนำคุณลักษณะนโยบายไปใช้

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารสำหรับชนิดเนื้อหา

แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร ซึ่งแสดงในโปรแกรม Microsoft Office 2010 ดังต่อไปนี้ Word, Excel และ PowerPoint จะทำให้ผู้ใช้สามารถดูและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติชนิดเนื้อหาของเอกสารที่บันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์การจัดการเอกสารได้โดยตรงจากภายในโปรแกรม Office ที่ผู้ใช้ใช้ในการแก้ไขเอกสารนั้นๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าชนิดเนื้อหาของเอกสารสำหรับไลบรารีหนึ่งมีคอลัมน์ สถานะ ผู้ใช้จะสามารถดูคุณสมบัติ สถานะ ในแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารใน Word ได้เมื่อแก้ไขเอกสาร นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถใช้แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารในการเปลี่ยนแปลงค่าของคุณสมบัติสถานะจาก แบบร่าง เป็น ขั้นสุดท้าย ได้ เมื่อมีการบันทึกเอกสารลงในเซิร์ฟเวอร์ คุณสมบัตินี้จะได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติในคอลัมน์ สถานะ สำหรับไลบรารี

 1. ไปยังไซต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงชนิดเนื้อหาของไซต์

 2. บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 3. ภายใต้ แกลเลอรี ให้คลิก ชนิดเนื้อหาของไซต์

 4. คลิกที่ชื่อของชนิดเนื้อหาของไซต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  หมายเหตุ: ถ้าชื่อชนิดเนื้อหาของไซต์ไม่เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ หมายความว่าไซต์นี้สืบทอดชนิดเนื้อหาของไซต์มาจากไซต์อื่น และจำเป็นต้องทำการปรับปรุงชนิดเนื้อหาของไซต์บนไซต์นั้น

 5. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่าแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร

 6. ในส่วน แม่แบบแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้แม่แบบเริ่มต้นที่แสดงคุณสมบัติ (คอลัมน์) ที่ได้กำหนดไว้สำหรับชนิดเนื้อหา ให้คลิก ใช้แม่แบบเริ่มต้นสำหรับโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office

  • ถ้าต้องการใช้แม่แบบแบบกำหนดเองที่มีอยู่ ให้คลิก ใช้แม่แบบแบบกำหนดเองที่มีอยู่ (URL, UNC หรือ URN) แล้วพิมพ์เส้นทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งของแม่แบบนั้น

  • เมื่อต้องการอัปโหลดแม่แบบแบบกำหนดเองที่มีอยู่ (XSN) ให้คลิกอัปโหลดแม่แบบแบบกำหนดเองที่มีอยู่ (XSN) เพื่อที่จะใช้ แล้วคลิก เรียกดู เพื่อหาตำแหน่งที่ตั้งแม่แบบที่คุณต้องการใช้

   หมายเหตุ: ถ้าคุณวางแผนที่จะอัปโหลดแม่แบบด้วยวิธีนี้ คุณต้องเอา URL การประกาศออกจากแม่แบบใน InfoPath ก่อนที่คุณประกาศและอัปโหลดแม่แบบ

  • เมื่อต้องการสร้างแผงแบบกำหนดเองใน InfoPath ให้คลิก สร้างแม่แบบแบบกำหนดเองใหม่

   หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ InfoPath จะเริ่มทำงานและแสดงแม่แบบเริ่มต้นที่คุณสามารถกำหนดเองเพื่อที่จะสร้างแผงแบบกำหนดเองได้

 7. ในส่วนแสดงเสมอ ระบุว่า คุณต้องการให้แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารนี้แสดงขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อเอกสารของชนิดเนื้อหานี้จะเปิด หรือบันทึกไว้ภายในโปรแกรมOffice 2010 ก่อน

 8. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การจัดการการแปลงเอกสารสำหรับชนิดเนื้อหาของไซต์

ผู้ดูแลไซต์สามารถเปิดใช้งานการแปลงเอกสารเพื่อให้ผู้ใช้สามารถแปลงเอกสารจากแฟ้มชนิดหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งได้ การแปลงเอกสารสำหรับชนิดเนื้อหาของไซต์ยังทำให้ผู้ดูแลไซต์สามารถกำหนดค่าชนิดเนื้อหาเพื่อจัดเก็บการตั้งค่าซึ่งกำหนดว่าตัวแปลงใดที่พร้อมใช้งาน และกำหนดวิธีที่ตัวแปลงเหล่านั้นทำงานกับเอกสารของชนิดเนื้อหานั้นได้อีกด้วย ทั้งนี้ ตัวแปลงเอกสารจำนวนหนึ่งจะถูกรวมไว้กับโปรแกรมประยุกต์ดังกล่าวแล้ว และองค์กรของคุณก็อาจมีตัวแปลงแบบกำหนดเองเพิ่มเติมได้ด้วย หลังจากที่เปิดใช้งานการแปลงเอกสารในการดูแลจากศูนย์กลางแล้ว ตัวแปลงจะพร้อมใช้งานตามค่าเริ่มต้นสำหรับชนิดเนื้อหาของไซต์ทั้งหมดที่สามารถใช้ได้ในไลบรารีเอกสาร ซึ่งประกอบด้วยชนิดเนื้อหาต่อไปนี้

 • ชนิดเนื้อหาเอกสาร เช่น เพจพื้นฐาน เอกสาร ฟอร์ม และรูปภาพ

 • ชนิดเนื้อหาเค้าโครงเพจ เช่น เพจบทความ เพจที่เปลี่ยนเส้นทาง และเพจยินดีต้อนรับ

ตัวแปลงที่ได้เปิดใช้งานไว้จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้เลือกเอกสารที่เป็นชนิดเนื้อหาที่ระบุ แล้วคลิก แปลงเอกสาร จากเมนูบริบท โดยจะมีการแสดงรายการเฉพาะตัวแปลงที่เจาะจงสำหรับชนิดแฟ้มของเอกสาร (เช่น .docx) เท่านั้น

ถ้ามีตัวแปลงหลายตัวสำหรับแฟ้มชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น XML คุณอาจต้องการแก้ไขรายการตัวแปลงเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะเห็นเฉพาะตัวแปลงที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่เป็นชนิดเนื้อหานั้นๆ เท่านั้น นอกจากนั้น คุณยังอาจต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกการกำหนดค่าสำหรับตัวแปลงด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใด คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงตัวแปลงเอกสาร

 1. ในโฮมเพจของไซต์คอลเลกชัน บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 2. ภายใต้ แกลเลอรี ให้คลิก ชนิดเนื้อหาของไซต์

 3. คลิกชื่อของชนิดเนื้อหาของไซต์ที่คุณต้องการจัดการการแปลงเอกสาร

 4. ภายใต้ การตั้งค่า คลิก จัดการการแปลงเอกสารสำหรับชนิดเนื้อหานี้

  หมายเหตุ: ตัวแปลงเอกสารจะพร้อมใช้สำหรับชนิดเนื้อหาเอกสารเท่านั้น

 5. ล้างกล่องกาเครื่องหมายของตัวแปลงใดๆ ที่คุณไม่ต้องการให้แสดงให้ผู้ใช้เห็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวแปลงทุกตัวที่คุณต้องการใช้ได้ถูกเลือกแล้ว จากนั้นคลิก นำไปใช้

 6. ถ้าตัวแปลงที่คุณต้องการใช้มีตัวเลือก กำหนดค่า อยู่ติดกับตัวแปลง คุณสามารถคลิกเพื่อกำหนดการตั้งค่าการแปลงใหม่ได้

ด้านบนของหน้า

การลบชนิดเนื้อหาของไซต์

คุณอาจไม่สามารถลบชนิดเนื้อหาของไซต์ได้ถ้าชนิดเนื้อหาของไซต์นั้นกำลังใช้งานอยู่บนไซต์

 1. ไปยังไซต์ที่คุณต้องการลบชนิดเนื้อหาของไซต์

 2. บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 3. ภายใต้ แกลเลอรี ให้คลิก ชนิดเนื้อหาของไซต์

 4. คลิกที่ชื่อของชนิดเนื้อหาของไซต์ที่คุณต้องการลบ

  หมายเหตุ: ถ้าชื่อชนิดเนื้อหาของไซต์ไม่เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ หมายความว่าไซต์นี้สืบทอดชนิดเนื้อหาของไซต์มาจากไซต์อื่น และจำเป็นต้องทำการปรับปรุงชนิดเนื้อหาของไซต์บนไซต์นั้น

 5. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก ลบชนิดเนื้อหาของไซต์นี้

 6. เมื่อถูกถามว่าคุณต้องการลบชนิดเนื้อหาของไซต์หรือไม่ ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

งานที่เกี่ยวข้อง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×