การสร้างส่วนใหม่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถสร้าง และจัดระเบียบส่วนใหม่ในสมุดบันทึกเมื่อส่วนหลายหน้าที่มีอยู่แล้ว และเลื่อนเหล่านั้นใช้เวลานานเกินไป

  1. คลิกขวาที่แท็บส่วนใด ๆ อยู่ในสมุดบันทึกของคุณ คลิ กส่วนใหม่

    เพิ่มส่วนใหม่ใน OneNote

  2. พิมพ์คำอธิบายที่มีความหมายให้กับส่วนใหม่ แล้วกด Enter

หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถจัดระเบียบส่วนโดยการลากแท็บของส่วนไปทางซ้ายหรือขวา และคุณสามารถเปลี่ยนชื่อส่วนโดยการคลิกขวาที่แท็บส่วน และคลิก เปลี่ยนชื่อ

  • ถ้าคุณบังเอิญสร้างส่วนใหม่ที่ไม่ต้องการ ให้คลิกขวาที่แท็บส่วน แล้วคลิก ลบ แต่ให้ใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากเมื่อคุณลบส่วนของสมุดบันทึก หน้าของบันทึกย่อทั้งหมดในส่วนนั้นจะถูกลบออกไปด้วย

ด้านบนของหน้า

เพิ่มกลุ่มส่วนใหม่

ถ้าสมุดบันทึกของคุณมีส่วนต่างๆ จำนวนมากแล้ว คุณสามารถสร้างกลุ่มส่วนได้

กลุ่มส่วนช่วยให้คุณสามารถรวมหลายส่วนไว้ในกลุ่มของส่วนเหล่านั้นเอง เมื่อคุณเปิดกลุ่มส่วน คุณจะเห็นเฉพาะแท็บส่วนที่มีอยู่ในกลุ่มนั้นๆ เท่านั้น ซึ่งทำให้ง่ายต่อการนำทางผ่านแท็บส่วนต่างๆ ในสมุดบันทึกขนาดใหญ่

  1. คลิกขวาที่แท็บส่วนใด ๆ ที่มีอยู่ แล้วคลิกกลุ่มส่วนใหม่

  2. พิมพ์คำอธิบายที่มีความหมายให้กับกลุ่มส่วนใหม่ แล้วกด Enter

เมื่อคุณคลิกที่แท็บของกลุ่มส่วน แท็บส่วนแบบปกติทั้งหมดที่ระดับบนสุดของสมุดบันทึกของคุณจะไม่ปรากฏ เพื่อให้มีที่ว่างสำหรับส่วนที่คุณจะสร้างหรือย้ายมาไว้ที่นี่ เมื่อต้องการออกจากการแสดงกลุ่มส่วนและกลับไปยังระดับบนสุดของส่วน ให้คลิกไอคอนลูกศรสีเขียวทางด้านซ้ายสุดของแท็บส่วน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×