การสร้างสเตชันเนอรีสำหรับข้อความอีเมล

การสร้างสเตชันเนอรีสำหรับข้อความอีเมล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สเตชันเนอรีและชุดรูปแบบ คือ ชุดขององค์ประกอบการออกแบบและแบบแผนชุดสีที่รวมกัน โดยจะระบุแบบอักษร สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย สีพื้นหลัง เส้นแนวนอน รูป และองค์ประกอบการออกแบบอื่นๆ ที่คุณต้องการรวมไว้ในข้อความอีเมลส่งออก

Outlook มีการเลือกสเตชันเนอรีขนาดใหญ่ คุณยังสามารถออกแบบของคุณเองสเตชันเนอรีแบบกำหนดเอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรวมถึงโลโก้บริษัทหรือดีไซน์ที่ตรงกับคำแนะนำสไตล์ขององค์กรของคุณ

 1. สร้างข้อความ

  คุณสามารถละทิ้งข้อความได้หลังขั้นตอนเหล่านี้เสร็จสมบูรณ์

 2. กำหนดข้อความโดยใช้แบบอักษร สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย สีพื้นหลัง เส้นแนวนอน รูป และองค์ประกอบการออกแบบอื่นๆ ที่คุณต้องการด้วยตนเอง

 3. ในหน้าต่างข้อความ ให้คลิกแท็บ แฟ้ม

 4. คลิก บันทึกเป็น

 5. ในแถบที่อยู่ของกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้ใส่ %appdata%\microsoft\stationery แล้วกด Enter

  กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ที่มีเส้นทางสเตชันเนอรีในแถบที่อยู่

  โฟลเดอร์ สเตชันเนอรี จะเปิดขึ้น

 6. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้ใส่ชื่อสำหรับสเตชันเนอรีใหม่ของคุณ

 7. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก HTML

 8. คลิก บันทึก

ในตอนนี้ สเตชันเนอรีพร้อมที่จะถูกนำไปใช้กับข้อความอีเมลใหม่

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×