การสร้างสเตชันเนอรีสำหรับข้อความอีเมล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สเตชันเนอรีและชุดรูปแบบ คือ ชุดขององค์ประกอบการออกแบบและแบบแผนชุดสีที่รวมกัน โดยจะระบุแบบอักษร สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย สีพื้นหลัง เส้นแนวนอน รูป และองค์ประกอบการออกแบบอื่นๆ ที่คุณต้องการรวมไว้ในข้อความอีเมลส่งออก

Microsoft Outlook 2010 รวมถึงการเลือกสเตชันเนอรีขนาดใหญ่ คุณยังสามารถออกแบบของคุณเองสเตชันเนอรีแบบกำหนดเอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรวมถึงโลโก้บริษัทหรือดีไซน์ที่ตรงกับคำแนะนำสไตล์ขององค์กรของคุณ

เมื่อต้องการสร้างสเตชันเนอรีแบบกำหนดเอง ทำต่อไปนี้:

  1. สร้างข้อความใหม่

คุณสามารถละทิ้งข้อความได้หลังจากขั้นตอนเหล่านี้เสร็จสมบูรณ์

  1. กำหนดข้อความ โดยใช้ฟอนต์ สัญลักษณ์ สีพื้นหลัง เส้นแนวนอน รูป และองค์ประกอบการออกแบบอื่น ๆ ที่คุณต้องการรวม

  2. ในหน้าต่างข้อความ ให้คลิกแท็บ แฟ้ม

  3. คลิก บันทึกเป็น

  4. ในบันทึกเป็น แถบกล่องโต้ตอบที่อยู่ ใส่%appdata%\microsoft\stationeryนั้นแล้ว กด Enter

กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ที่มีเส้นทางสเตชันเนอรีในแถบที่อยู่

โฟลเดอร์ สเตชันเนอรี จะเปิดขึ้น

  1. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้ใส่ชื่อสำหรับสเตชันเนอรีใหม่ของคุณ

  2. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก HTML

  3. คลิก บันทึก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สเตชันเนอรีข้อความ ดูสเตชันเนอรีนำไปใช้ พื้น หลัง หรือชุดรูปแบบข้อความอีเมล

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×