การสร้างสูตรอย่างง่าย

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถสร้างสูตรอย่างง่าย การเพิ่ม ลบ คูณ หารค่าในแผ่นงานของคุณ เริ่มสูตรง่าย ๆ เสมอ ด้วยหมายเท่ากับ (=), แล้วตาม ด้วยค่าคงที่เป็นค่าตัวเลข และตัวดำเนินการคำนวณเช่น บวก (+), เครื่องหมายลบ (-), เครื่องหมายดอกจัน (*), หรือเครื่องหมายทับ (/)

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใส่สูตร =5+2*3 โปรแกรมจะคูณตัวเลขสองตัวสุดท้าย และบวกเข้ากับตัวเลขแรกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ตามลำดับมาตรฐานของการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ต้องทำการคูณก่อนการบวก

  1. บนเวิร์กชีต ให้คลิกเซลล์ที่คุณต้องการจะใส่สูตร

  2. พิมพ์ = (เครื่องหมายเท่ากับ) แล้วตามด้วยค่าคงที่ และตัวดำเนินการที่คุณต้องการใช้ในการคำนวณ

    คุณสามารถใส่ค่าคงที่และตัวดำเนินการได้มากเท่าที่คุณต้องการ แต่สูงสุดไม่เกิน 8192 อักขระ

    เคล็ดลับ: แทนที่จะพิมพ์ค่าคงที่ในสูตรของคุณ คุณสามารถเลือกเซลล์ (เช่น B12:B15) ที่มีค่าที่คุณต้องการใช้ และใส่ตัวดำเนินการระหว่างเซลล์ที่เลือกได้

  3. กด Enter

หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการบวกค่าด้วยความรวดเร็ว คุณสามารถใช้ผลรวมอัตโนมัติแทนการใส่สูตรด้วยตัวคุณเอง (แท็บ หน้าแรก กลุ่ม การแก้ไข)

  • คุณยังสามารถ ใช้ฟังก์ชัน (เช่น ฟังก์ชัน SUM) เพื่อคำนวณค่าในเวิร์กชีตของคุณได้

  • ถ้าต้องการก้าวไปอีกขั้น คุณสามารถ ใช้การอ้างอิงเซลล์ในสูตร แทนค่าจริงในสูตรอย่างง่ายได้

ตัวอย่าง

เวิร์กบุ๊กด้านล่างแสดงตัวอย่างสูตรอย่างง่าย คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสูตรที่มีอยู่แล้ว หรือใส่สูตรของคุณเองเพื่อศึกษาวิธีการทำงานและดูผลลัพธ์ของสูตรได้

ข้อมูล

2.

5.

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

'=A2+A3

บวกค่าในเซลล์ A1 และ A2

=A2+A3

'=A2-A3

ลบค่าในเซลล์ A2 จากค่าใน A1

=A2-A3

'=A2/A3

หารค่าในเซลล์ A1 ด้วยค่าในเซลล์ A2

=A2/A3

'=A2*A3

คูณค่าในเซลล์ A1 ด้วยค่าในเซลล์ A2

=A2*A3

'=A2^A3

ยกค่าในเซลล์ A1 จนถึงค่าเอ็กซ์โพเนนเชียลที่ระบุใน A2

=A2^A3

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

'=5+2

บวก 5 กับ 2

=5+2

'=5-2

ลบ 2 จาก 5

=5-2

'=5/2

หาร 5 ด้วย 2

=5/2

'=5*2

คูณ 5 ด้วย 2

=5*2

'=5^2

5 ยกกำลัง 2

=5^2

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×