การสร้างสูตรอย่างง่าย

การสร้างสูตรอย่างง่าย

คุณสามารถสร้างสูตรอย่างง่ายเพื่อบวก ลบ คูณ หรือหารค่าในเวิร์กชีตของคุณได้ สูตรอย่างง่ายจะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=), เสมอ แล้วตามด้วยค่าคงที่ที่เป็นค่าตัวเลขและตัวดำเนินการการคำนวณ เช่น เครื่องหมายบวก (+), เครื่องหมายลบ (-), เครื่องหมายดอกจัน (*) หรือเครื่องหมายทับ (/)

เช่น เมื่อคุณใส่สูตร =5+2*3 Excel จะคูณตัวเลขสองตัวสุดท้าย และบวกตัวเลขแรกกับผลลัพธ์ ตามลำดับมาตรฐานของการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ต้องทำการคูณก่อนการบวก

  1. บนเวิร์กชีต ให้คลิกเซลล์ที่คุณต้องการจะใส่สูตร

  2. พิมพ์ = (เครื่องหมายเท่ากับ) แล้วตามด้วยค่าคงที่ และตัวดำเนินการที่คุณต้องการใช้ในการคำนวณ

    คุณสามารถใส่ค่าคงที่และตัวดำเนินการได้มากเท่าที่คุณต้องการ แต่สูงสุดไม่เกิน 8192 อักขระ

    เคล็ดลับ: แทนที่จะพิมพ์ค่าคงที่ในสูตรของคุณ คุณสามารถเลือกเซลล์ที่มีค่าที่คุณต้องการใช้ และใส่ตัวดำเนินการระหว่างเซลล์ที่เลือกได้

  3. กด Enter

  • เมื่อต้องการบวกค่าด้วยความรวดเร็ว คุณสามารถใช้ผลรวมอัตโนมัติแทนการใส่สูตรด้วยตัวคุณเอง (แท็บ หน้าแรก กลุ่ม การแก้ไข)

  • นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชัน (เช่น ฟังก์ชัน SUM) เพื่อคำนวณค่าต่างๆ ในเวิร์กชีตของคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ภาพรวมของสูตร

  • ถ้าต้องการก้าวไปอีกหนึ่งขั้น คุณสามารถใช้การอ้างอิงเซลล์และชื่อแทนค่าจริงในสูตรอย่างง่ายได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่ การใช้การอ้างอิงเซลล์ในสูตรและการกำหนดและใช้ชื่อในสูตร

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

Data

2

5

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

'=A2+A3

บวกค่าในเซลล์ A1 และ A2

=A2+A3

'=A2-A3

ลบค่าในเซลล์ A2 จากค่าใน A1

=A2-A3

'=A2/A3

หารค่าในเซลล์ A1 ด้วยค่าในเซลล์ A2

=A2/A3

'=A2*A3

คูณค่าในเซลล์ A1 ด้วยค่าในเซลล์ A2

=A2*A3

'=A2^A3

ยกค่าในเซลล์ A1 จนถึงค่าเอ็กซ์โพเนนเชียลที่ระบุใน A2

=A2^A3

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

'=5+2

บวก 5 กับ 2

=5+2

'=5-2

ลบ 2 จาก 5

=5-2

'=5/2

หาร 5 ด้วย 2

=5/2

'=5*2

คูณ 5 ด้วย 2

=5*2

'=5^2

5 ยกกำลัง 2

=5^2

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×