การสร้างสูตรสำหรับการคำนวณใน Power Pivot

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบทความนี้ เราจะมาดูข้อมูลพื้นฐานการสร้างสูตรการคำนวณสำหรับทั้งสองอย่างคอลัมน์จากการคำนวณและวัดในPower Pivot ถ้าคุณไม่เคยใช้ DAX ให้แน่ใจว่าการเช็คเอาท์QuickStart: เรียนรู้พื้นฐานของ DAX ใน 30 นาที

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสูตร

Power Pivot มี Data Analysis Expressions (DAX) สำหรับสร้างการคำนวณแบบกำหนดเองในตาราง Power Pivot และใน PivotTable ของ Excel DAX ประกอบด้วยบางฟังก์ชันที่ใช้ในสูตรของ Excel และฟังก์ชันเพิ่มเติมที่ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานกับข้อมูลเชิงสัมพันธ์และดำเนินการรวมแบบไดนามิก

ตารางต่อไปนี้คือสูตรพื้นฐานบางสูตรที่สามารถใช้ในคอลัมน์จากการคำนวณ:

สูตร

คำอธิบาย

=TODAY()

แทรกวันที่ปัจจุบันในทุกแถวของคอลัมน์

=3

แทรกค่า 3 ในทุกแถวของคอลัมน์

=[Column1] + [Column2]

บวกค่าในแถวเดียวกันของ [Column1] และ [Column2] และวางผลลัพธ์ในแถวเดียวกันของคอลัมน์จากการคำนวณ

คุณสามารถสร้างสูตร Power Pivot สำหรับคอลัมน์จากการคำนวณ ได้มากเท่ากับที่คุณสร้างสูตรใน Microsoft Excel

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เมื่อคุณต้องการสร้างสูตร:

 • แต่ละสูตรต้องเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ

 • คุณสามารถพิมพ์หรือเลือกชื่อฟังก์ชัน หรือพิมพ์นิพจน์ได้

 • เริ่มพิมพ์อักษรสองสามตัวแรกของฟังก์ชันหรือชื่อที่คุณต้องการ และทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติจะแสดงรายการฟังก์ชัน ตาราง และคอลัมน์ที่พร้อมใช้งาน กด TAB เพื่อเพิ่มรายการจากรายการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติไปยังสูตร

 • คลิกปุ่ม Fx เพื่อแสดงรายการของฟังก์ชันที่พร้อมใช้งาน ในการเลือกฟังก์ชันจากรายการดรอปดาวน์ ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อเน้นรายการ แล้วคลิก ตกลง เพื่อเพิ่มฟังก์ชันลงในสูตร

 • ระบุอาร์กิวเมนต์ให้กับฟังก์ชันโดยเลือกจากรายการแบบหล่นลงของตารางและคอลัมน์ที่สามารถเลือกได้ หรือโดยพิมพ์ค่าที่ต้องการหรือฟังก์ชันอื่น

 • ตรวจหาข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวงเล็บทั้งหมดปิดครบถ้วน และคอลัมน์ ตาราง รวมทั้งค่าต่างๆ ได้รับการอ้างอิงอย่างถูกต้อง

 • กด ENTER เพื่อยอมรับสูตร

หมายเหตุ: ในคอลัมน์จากการคำนวณ ทันทีที่คุณยอมรับสูตร คอลัมน์จะถูกสร้างขึ้น ด้วยค่า ในหน่วยวัด การกด ENTER จะบันทึกข้อกำหนดวัดเท่านั้น

สร้างสูตรที่ไม่ซับซ้อน

วิธีการสร้างคอลัมน์จากการคำนวณด้วยสูตรที่ไม่ซับซ้อน

SalesDate

ประเภทย่อย

ผลิตภัณฑ์

ยอดขาย

ปริมาณ

1/5/2552

อุปกรณ์เสริม

กระเป๋าใส่ของ

254995

68

1/5/2552

อุปกรณ์เสริม

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ขนาดเล็ก

1099.56

44

1/5/2552

ดิจิทัล

ดิจิทัลแบบบาง

6512

44

1/6/2552

อุปกรณ์เสริม

เลนส์แปลงการถ่ายไกล

1662.5

18

1/6/2552

อุปกรณ์เสริม

ขาตั้งกล้อง

938.34

18

1/6/2552

อุปกรณ์เสริม

เคเบิล USB

1230.25

26

 1. เลือกและคัดลอกข้อมูลจากตารางด้านบน รวมทั้งหัวเรื่องตาราง

 2. ใน Power Pivotให้คลิก หน้าแรก> วาง

 3. ในกล่องโต้ตอบ แสดงตัวอย่างการวาง ให้คลิก ตกลง

 4. คลิกออกแบบ >คอลัมน์ >เพิ่ม

 5. ในแถบสูตรด้านบนตาราง ให้พิมพ์สูตรต่อไปนี้

  = [ยอดขาย] / [ปริมาณ]

 6. กด ENTER เพื่อยอมรับสูตร

จากนั้นค่าจะถูกสร้างในคอลัมน์จากการคำนวณใหม่สำหรับแถวทั้งหมด

เคล็ดลับในการใช้การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

 • คุณสามารถใช้การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติในระหว่างสูตรที่มีอยู่กับฟังก์ชันที่ซ้อนอยู่ได้ ข้อความที่อยู่ต่อจากจุดแทรกจะถูกนำไปใช้แสดงค่าในรายการดรอปดาวน์ และข้อความทั้งหมดที่อยู่ต่อจากจุดแทรกจะยังคงเหมือนเดิม

 • Power Pivot จะไม่เพิ่มวงเล็บปิดให้กับฟังก์ชันหรือจับคู่วงเล็บให้โดยอัตโนมัติ คุณต้องแน่ใจว่าแต่ละฟังก์ชันมีไวยากรณ์ถูกต้อง มิฉะนั้นคุณจะไม่สามารถบันทึกหรือใช้สูตรนั้นๆ ได้ Power Pivot จะเน้นเครื่องหมายวงเล็บให้ ซึ่งทำให้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้นว่าคุณปิดวงเล็บอย่างถูกต้องหรือไม่

การทำงานกับตารางและคอลัมน์

ตาราง Power Pivot มีลักษณะคล้ายกับตาราง Excel แต่แตกต่างกันในลักษณะการทำงานกับข้อมูลและสูตรต่างๆ ดังนี้

 • สูตรใน Power Pivot จะใช้งานได้กับตารางและคอลัมน์เท่านั้น แต่จะใช้ไม่ได้กับแต่ละเซลล์, การอ้างอิงช่วง หรืออาร์เรย์

 • สูตรสามารถใช้ความสัมพันธ์เพื่อรับค่าจากตารางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันได้ ค่าที่ถูกเรียกมาจะเกี่ยวข้องกับค่าแถวปัจจุบันเสมอ

 • คุณไม่สามารถวางสูตร Power Pivot ลงในเวิร์กชีตของ Excel และจากเวิร์กชีตของ Excel ลงในสูตรได้

 • คุณไม่สามารถมีข้อมูลที่ไม่สม่ำเสมอหรือ "ไม่ตรงกัน" เหมือนกับในเวิร์กชีต Excel ได้ แถวแต่ละแถวในตารางต้องมีจำนวนคอลัมน์เท่ากัน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถมีค่าว่างในบางคอลัมน์ได้ ตารางข้อมูล Excel และตารางข้อมูล Power Pivot ไม่สามารถเปลี่ยนสลับกันได้ แต่คุณสามารถลิงก์ไปยังตาราง Excel จาก Power Pivot และวางข้อมูล Excel ลงใน Power Pivotได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เพิ่มข้อมูลเวิร์กชีตไปยังตัวแบบข้อมูลโดยใช้ตารางที่ลิงก์ และ คัดลอกและวางแถวลงในตัวแบบข้อมูลใน Power Pivot

การอ้างอิงไปยังตารางและคอลัมน์ในสูตรและนิพจน์ต่างๆ

คุณสามารถอ้างถึงตารางและคอลัมน์ใดๆ ได้โดยใช้ชื่อของตารางและคอลัมน์ได้เลย ตัวอย่างเช่น สูตรต่อไปนี้แสดงถึงวิธีการอ้างถึงคอลัมน์จากสองตารางโดยใช้ชื่อ แบบเต็ม ดังนี้

= รวม (' Sales'[Amount]) ใหม่ + SUM('Past Sales'[Amount])

เมื่อมีการประเมินสูตร Power Pivot จะตรวจสอบไวยากรณ์ทั่วไปก่อน แล้วตรวจสอบชื่อของคอลัมน์และตารางที่คุณระบุไว้กับคอลัมน์และตารางที่สามารถเลือกได้ในบริบทปัจจุบัน ถ้าชื่อไม่ชัดเจน หรือไม่พบคอลัมน์หรือตารางดังกล่าว คุณจะได้รับข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสูตรของคุณ (พบสตริง #ERROR แทนที่จะเป็นค่าของข้อมูลในเซลล์ที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดในการตั้งชื่อให้กับตาราง คอลัมน์ และวัตถุอื่นๆ โปรดดูที่ "ข้อกำหนดการตั้งชื่อ" ใน ข้อกำหนดของไวยากรณ์ DAX สำหรับ Power Pivot

หมายเหตุ: บริบทเป็นคุณลักษณะสำคัญของแบบจำลองข้อมูล Power Pivot ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างสูตรแบบไดนามิกได้ บริบทจะได้รับการกำหนดโดยตารางในแบบจำลองข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง และตัวกรองใดๆ ที่ถูกนำมาใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ บริบทในสูตรของ DAX

ความสัมพันธ์ของตาราง

ตารางสามารถเกี่ยวข้องกับตารางอื่นๆ ตามการสร้างความสัมพันธ์ คุณจะมีความสามารถในการค้นหาข้อมูลในอีกตารางอื่น และใช้ค่าที่สัมพันธ์กันดำเนินการคำนวณงานที่มีความซับซ้อนได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้คอลัมน์จากการคำนวณเพื่อค้นหาระเบียนการขนส่งทั้งหมดที่เกี่ยวข้องผู้จัดจำหน่ายปัจจุบัน แล้วหาผลรวมต้นทุนการขนส่งสำหรับแต่ละรายการ เอฟเฟ็กต์จะเหมือนกับคิวรีที่มีการกำหนดพารามิเตอร์ คุณสามารถคำนวณค่าผลรวมอื่นสำหรับแต่ละแถวในตารางปัจจุบันได้

ฟังก์ชัน DAX หลายฟังก์ชันจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างตารางหรือระหว่างหลายตาราง เพื่อค้นหาคอลัมน์ที่คุณได้อ้างอิงและส่งกลับผลลัพธ์ที่เหมาะสม ฟังก์ชันอื่นๆ จะพยายามระบุความสัมพันธ์ อย่างไรก็ตามเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณควรสร้างความสัมพันธ์เมื่อสามารถทำได้เสมอ

เมื่อคุณทำงานกับ PivotTable สิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งคือการเชื่อมโยงตารางทั้งหมดที่ใช้ใน PivotTable เพื่อให้สามารถคำนวณข้อมูลสรุปได้อย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ทำงานกับความสัมพันธ์ต่างๆ ใน PivotTable

การแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในสูตร

ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดขณะกำหนดคอลัมน์จากการคำนวณ แสดงว่าสูตรอาจมี ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ หรือ ข้อผิดพลาดทางตรรกะ

ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์นั้นสามารถแก้ไขได้ง่ายที่สุด โดยทั่วไปแล้วปัญหานี้มักเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายวงเล็บหรือเครื่องหมายจุลภาคที่ขาดหายไป สำหรับวิธีใช้พร้อมด้วยไวยากรณ์ของแต่ละฟังก์ชัน ให้ดูที่ การอ้างอิงฟังก์ชัน DAX

ข้อผิดพลาดชนิดอื่นๆ จะเกิดขึ้นเมื่อไวยากรณ์ถูกต้องแล้ว แต่ค่าหรือคอลัมน์ที่อ้างถึงไม่สอดคล้องกับบริบทของสูตร เช่น ข้อผิดพลาดทางตรรกะอาจเกิดจากปัญหาใดๆ ต่อไปนี้

 • สูตรอ้างถึงคอลัมน์ ตาราง หรือฟังก์ชันที่ไม่มีอยู่

 • สูตรอาจดูเหมือนว่าถูกต้องแล้ว แต่เมื่อ Power Pivot ดึงข้อมูล กลับพบว่ามีชนิดที่ไม่ตรงกัน จึงแสดงข้อผิดพลาด

 • สูตรดังกล่าวส่งผ่านจำนวนหรือชนิดของพารามิเตอร์ที่ไม่ถูกต้องไปยังฟังก์ชัน

 • สูตรดังกล่าวอ้างอิงไปยังคอลัมน์อื่นที่มีข้อผิดพลาดอยู่ ดังนั้นค่าของสูตรจึงไม่ถูกต้อง

 • สูตรอ้างถึงคอลัมน์ที่ไม่มีการประมวลผล สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าคุณเปลี่ยนเวิร์กบุ๊กไปยังโหมดด้วยตนเอง ทำการเปลี่ยนแปลงและไม่ได้รีเฟรชข้อมูลหรืออัปเดตการคำนวณ

ในสี่กรณีแรก DAX จะกำหนดสถานะของคอลัมน์ทั้งหมดว่ามีสูตรที่ไม่ถูกต้อง ในกรณีสุดท้าย DAX จะแสดงคอลัมน์เป็นสีเทาเพื่อระบุว่าคอลัมน์นั้นอยู่ในสถานะที่ยังไม่มีการประมวลผล

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×