Office

การสร้างสำเนาสำรองของกฎของคุณ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก จัดการกฎและการแจ้งเตือน

 3. ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้อีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชี ใน นำการเปลี่ยนแปลงไปใช้กับรายการโฟลเดอร์นี้ให้เลือก กล่องจดหมายเข้า ที่คุณต้องการ

 4. คลิก ตัวเลือก

 5. คลิก ส่งออกกฎ

 6. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์เส้นทางและชื่อแฟ้มสำหรับชุดของกฎที่คุณต้องการส่งออก

 7. ถ้าคุณต้องการส่งออกแฟ้มที่มีเฉพาะกฎที่เข้ากันได้กับ Microsoft Outlook รุ่นก่อนหน้านี้ ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • Outlook 2002 Compatible Rules Wizard rules

  • Outlook 2000 Compatible Rules Wizard rules

  • Outlook 98 Compatible Rules Wizard rules

 8. คลิก บันทึก

หมายเหตุ:  กฎที่ถูกส่งออกถูกบันทึกในแฟ้มที่ใช้นามสกุลเป็น .rwz

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×