การสร้างสารบัญหรือปรับปรุงสารบัญ

คุณสามารถสร้างสารบัญโดยใช้ลักษณะหัวเรื่อง เช่น ส่วนหัวที่ 1, ส่วนหัวที่ 2 และส่วนหัวที่ 3 ของข้อความที่คุณต้องการใส่ในสารบัญ Microsoft Word จะค้นหาส่วนหัวเหล่านั้น แล้วแทรกสารบัญในเอกสารของคุณ

เมื่อคุณสร้างสารบัญด้วยวิธีนี้ คุณสามารถปรับปรุงสารบัญโดยอัตโนมัติถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงในเอกสารของคุณ

Microsoft Word 2010 จัดให้มีแกลเลอรีของลักษณะสารบัญแบบอัตโนมัติ ให้ทำเครื่องหมายรายการสารบัญ แล้วคลิกลักษณะสารบัญที่คุณต้องการจากแกลเลอรีของตัวเลือก

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างสารบัญที่กำหนดเองได้ด้วยตัวเลือกที่คุณเลือกและลักษณะแบบกำหนดเองอื่นๆ ที่คุณได้นำมาใช้โดยใช้กล่องโต้ตอบ สารบัญ

หรือคุณจะพิมพ์สารบัญด้วยตนเองก็ได้

หมายเหตุ: บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีการเพิ่มสารบัญ บทความนี้ไม่ได้ครอบคลุมสารบัญอ้างอิงทางกฎหมายหรือสารบัญภาพ

คุณต้องการทำสิ่งใด

พิมพ์สารบัญด้วยตนเอง

สร้างสารบัญโดยอัตโนมัติ

พิมพ์สารบัญด้วยตนเอง

คุณสามารถพิมพ์รายการสารบัญและใช้แท็บเพื่อสร้างเส้นประ หรือเส้นโยงแบบจุดระหว่างรายการแต่ละรายการและหมายเลขหน้าของรายการได้ สำหรับวิธีสร้างสารบัญที่เร็วกว่านี้ ให้ดูที่ สร้างสารบัญโดยอัตโนมัติ

 1. พิมพ์รายการแรก

 2. กด TAB แล้วพิมพ์หมายเลขหน้าของรายการแรก

 3. เลือกอักขระของแท็บหยุด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นอักขระของแท็บหยุด ให้คลิกแท็บ หน้าแรก จากนั้นคลิก แสดง/ซ่อน ในกลุ่ม ย่อหน้า

 4. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ให้คลิกตัวเปิดใช้ กล่องโต้ตอบ การย่อหน้า

 5. คลิก แท็บ

 6. ภายใต้ ตำแหน่งของแท็บหยุด ให้พิมพ์ตำแหน่งที่จะวางหมายเลขหน้า

  หมายเหตุ:  เมื่อต้องการดูไม้บรรทัดเพื่อให้คุณสามารถพิมพ์ตำแหน่งขอบขวา ให้คลิกปุ่ม แสดงไม้บรรทัด ที่ด้านบนของแถบเลื่อนแนวตั้ง

 7. ภายใต้ การจัดแนว ให้คลิก ขวา

 8. ภายใต้ เส้นโยง ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 9. กด ENTER จากนั้นพิมพ์รายการต่อไปของคุณ

 10. กด TAB แล้วพิมพ์หมายเลขหน้าของรายการที่สอง

 11. ทำซ้ำไปจนกระทั่งสารบัญของคุณเสร็จสมบูรณ์

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงกับหัวเรื่องหรือหน้าในเอกสาร คุณต้องอัปเดตสารบัญด้วยตนเอง

ด้านบนของเพจ

สร้างสารบัญโดยอัตโนมัติ

วิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างสารบัญคือการใช้ลักษณะหัวเรื่องที่มีอยู่แล้วภายใน นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างสารบัญที่ยึดตามลักษณะแบบกำหนดเองที่คุณนำไปใช้แล้วได้ด้วย หรือมิฉะนั้นคุณอาจกำหนดระดับสารบัญให้กับรายการข้อความแต่ละรายการก็ได้

การทำเครื่องหมายรายการโดยใช้ลักษณะหัวเรื่องที่มีอยู่แล้วภายใน

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในสารบัญ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  ข้อความแสดงแทน

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกข้อความที่คุณต้องการทำให้มีลักษณะเป็นหัวเรื่องหลัก ให้คลิกลักษณะที่ชื่อว่า หัวเรื่อง 1 ในแกลเลอรีลักษณะด่วน

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณไม่เห็นลักษณะที่คุณต้องการ ให้คลิกลูกศรเพื่อขยายแกลเลอรีลักษณะด่วน

 • ถ้าลักษณะที่คุณต้องการไม่ปรากฏอยู่ในแกลเลอรีลักษณะด่วน ให้กด CTRL+SHIFT+S เพื่อเปิดบานหน้าต่างงาน การใช้ลักษณะ ภายใต้ ชื่อลักษณะ ให้คลิกลักษณะที่คุณต้องการ

สร้างสารบัญจากแกลเลอรี

หลังจากที่คุณทำเครื่องหมายรายการต่างๆ ให้สารบัญของคุณแล้ว คุณก็พร้อมที่จะสร้างสารบัญ

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกสารบัญ ปกติแล้วจะอยู่ตอนต้นของเอกสาร

 2. บนแท็บ การอ้างอิง ในกลุ่มสารบัญ ให้คลิก สารบัญ จากนั้นคลิกสารบัญของสไตล์เนื้อหาที่คุณต้องการ

  ข้อความแสดงแทน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการระบุตัวเลือกเพิ่มขึ้น เช่น จำนวนที่จะให้แสดงระดับของส่วนหัว ให้คลิก แทรกสารบัญ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ สารบัญ เมื่อต้องการค้นหาตัวเลือกอื่นๆ โปรดดู จัดรูปแบบสารบัญ

สร้างสารบัญแบบกำหนดเอง

 1. บนแท็บ การอ้างอิง ในกลุ่ม สารบัญ ให้คลิก สารบัญ แล้วคลิก แทรกสารบัญ

  ข้อความแสดงแทน

 2. ในกล่องโต้ตอบ สารบัญ ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนระดับหัวเรื่องที่จะแสดงในสารบัญ ให้ป้อนจำนวนที่คุณต้องการในกล่องที่ติดกับ แสดงระดับ ภายใต้ ทั่วไป

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะโดยรวมของสารบัญ ให้คลิกรูปแบบอื่นในรายการ รูปแบบ คุณสามารถดูลักษณะของสิ่งที่คุณเลือกได้ในส่วน ตัวอย่างก่อนพิมพ์ และ ตัวอย่างเว็บ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดของเส้นที่ปรากฏระหว่างข้อความรายการและหมายเลขหน้า ให้คลิกตัวเลือกในรายการ เส้นโยง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะที่แสดงระดับหัวเรื่องในสารบัญ ให้คลิก ปรับเปลี่ยน ในกล่องโต้ตอบ ลักษณะ ให้คลิกระดับที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน ในกล่องโต้ตอบ ปรับเปลี่ยนลักษณะ คุณสามารถเปลี่ยนแบบอักษร ขนาด และระยะการเยื้องได้

 3. เมื่อต้องการใช้ลักษณะแบบกำหนดเองในสารบัญ ให้คลิก ตัวเลือก จากนั้นให้ทำดังนี้

  1. ภายใต้ ลักษณะที่มีอยู่ ให้ค้นหาลักษณะที่คุณได้นำไปใช้กับหัวเรื่องในเอกสารของคุณ

  2. ภายใต้ ระดับของสารบัญ ถัดจากชื่อลักษณะ ให้พิมพ์ตัวเลขจาก 1 ถึง 9 เพื่อระบุระดับที่คุณต้องการแสดงลักษณะหัวเรื่อง

   หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการใช้เฉพาะลักษณะแบบกำหนดเอง ให้ลบหมายเลขระดับของสารบัญสำหรับลักษณะที่มีอยู่แล้วภายใน เช่น หัวเรื่อง 1

  3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 สำหรับแต่ละลักษณะหัวเรื่องที่คุณต้องการให้รวมอยู่ในสารบัญ

  4. คลิก ตกลง

 4. เลือกสารบัญที่เหมาะกับชนิดของเอกสาร

  1. เอกสารที่พิมพ์    ถ้าคุณกำลังสร้างเอกสารที่ผู้อ่านจะอ่านบนหน้าที่พิมพ์ ให้สร้างสารบัญซึ่งแต่ละรายการแสดงรายการทั้งหัวเรื่องและหมายเลขหน้าที่หัวเรื่องปรากฏอยู่ ผู้อ่านสามารถเปิดไปหน้าที่ต้องการได้

  2. เอกสารแบบออนไลน์    สำหรับเอกสารที่ผู้อ่านจะอ่านแบบออนไลน์ใน Word คุณสามารถจัดรูปแบบรายการในสารบัญเป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถไปที่หัวเรื่องได้ด้วยการคลิกรายการของหัวเรื่องในสารบัญ

ปรับปรุงสารบัญ

ถ้าคุณได้เพิ่มหรือเอาหัวเรื่องหรือรายการของสารบัญอื่นออกจากเอกสารของคุณ คุณสามารถปรับปรุงสารบัญได้อย่างรวดเร็ว

 1. บนแท็บ การอ้างอิง ในกลุ่ม สารบัญ ให้คลิก ปรับปรุงสารบัญ

  ข้อความแสดงแทน

 2. คลิก ปรับปรุงเฉพาะหมายเลขหน้าเท่านั้น หรือ ปรับปรุงทั้งตาราง

ลบสารบัญ

 1. บนแท็บ การอ้างอิง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

  ข้อความแสดงแทน

 2. คลิก เอาสารบัญออก

ด้านบนของเพจ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×