การสร้างสมุดงานใหม่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft Office Excel เวิร์กบุ๊กเป็นไฟล์ที่ประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งเวิร์กชีตที่คุณสามารถใช้เพื่อรวบรวมชนิดต่าง ๆ ของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เมื่อต้องการสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ คุณสามารถเปิดเวิร์กบุ๊กเปล่า นอกจากนี้คุณสามารถพื้นฐานเวิร์กบุ๊กใหม่บนเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่เทมเพลตเวิร์กบุ๊กเริ่มต้น หรือใด ๆ อื่น ๆเทมเพลต

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปิดสมุดงานเปล่าเล่มใหม่

สร้างสมุดงานใหม่จากสมุดงานที่มีอยู่

สร้างสมุดงานใหม่จากแม่แบบ

เปิดสมุดงานเปล่าเล่มใหม่

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก สร้าง

 3. ภายใต้ แม่แบบที่มีอยู่ ให้คลิกสองครั้งที่ สมุดงานเปล่า

  แป้นพิมพ์ลัดเมื่อต้องสร้างสมุดงานใหม่ เปล่า คุณยังสามารถกด CTRL + N ได้

เคล็ดลับ

 • ตามค่าเริ่มต้น สมุดงานใหม่จะมีสามแผ่นงาน แต่คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนแผ่นงานที่คุณต้องการให้มีอยู่ในสมุดงานใหม่ได้

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การเปลี่ยนจำนวนของเวิร์กชีตในเวิร์กบุ๊กใหม่

 • นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มและเอาแผ่นงานออกได้ตามต้องการด้วย

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่ม หรือลบแผ่นงาน ดูแทรกหรือลบแผ่นงาน

ด้านบนของเพจ

สร้างสมุดงานใหม่จากสมุดงานที่มีอยู่

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก สร้าง

 3. ภายใต้ แม่แบบ ให้คลิก สร้างจากที่มีอยู่

 4. ในกล่องโต้ตอบ สร้างใหม่จากสมุดงานที่มีอยู่ เรียกดูไดรฟ์ โฟลเดอร์ หรือตำแหน่งบนอินเทอร์เน็ตที่มีสมุดงานที่คุณต้องการเปิด

 5. คลิกที่สมุดงาน จากนั้นคลิก สร้างใหม่

ด้านบนของเพจ

สร้างสมุดงานใหม่จากแม่แบบ

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก สร้าง

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้เทมเพลตัวอย่างที่มาพร้อมกับ Excel ภายใต้เทมเพลตที่พร้อมใช้งาน คลิกเทมเพลตตัวอย่าง แล้ว ดับเบิลคลิกที่เทมเพลตที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการใช้เทมเพลตที่ใช้ล่าสุด คลิกเทมเพลตล่าสุด แล้ว ดับเบิลคลิกที่เทมเพลตที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการใช้เทมเพลตของคุณเอง บนเทมเพลตของฉัน จากนั้น บนแท็บเทมเพลตส่วนบุคคล ในกล่องโต้ตอบสร้าง ดับเบิลคลิกที่เทมเพลตที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: แท็บ แม่แบบส่วนบุคคล จะแสดงรายการแม่แบบที่คุณได้สร้างไว้ ถ้าคุณมองไม่เห็นแม่แบบที่ต้องการใช้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแม่แบบนั้นอยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกต้อง แม่แบบกำหนดเองมักเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ แม่แบบ ซึ่งโดยปกติคือ C:\Users\user_name\AppData\Local\Microsoft\Templates ใน Windows Vista และ C:\Documents and Settings\user_name\Application Data\Microsoft\Templates ใน Microsoft Windows XP

เคล็ดลับ    เมื่อต้องการขอรับเทมเพลตเพิ่มเติมของเวิร์กบุ๊ก คุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก Microsoft Office.com ในเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน ภายใต้เทมเพลต Office.com คลิกประเภทแม่แบบที่เฉพาะเจาะจง แล้ว ดับเบิลคลิกที่เทมเพลตที่คุณต้องการดาวน์โหลด

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×