การสร้างสมุดงานใหม่

เวิร์กบุ๊กของ Microsoft Office Excel เป็นไฟล์ที่มีเวิร์กชีตอย่างน้อยหนึ่งแผ่นที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดระเบียบชนิดข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อต้องการสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ คุณสามารถเปิดเวิร์กบุ๊กเปล่า คุณยังสามารถสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่จากเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่ เทมเพลตเวิร์กบุ๊กเริ่มต้น หรือ เทมเพลต อื่นใดก็ได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปิดเวิร์กบุ๊กเปล่าเล่มใหม่

สร้างสมุดงานใหม่จากสมุดงานที่มีอยู่

สร้างสมุดงานใหม่จากแม่แบบ

เปิดเวิร์กบุ๊กเปล่าเล่มใหม่

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก สร้าง

 3. ภายใต้ แม่แบบที่มีอยู่ ให้คลิกสองครั้งที่ สมุดงานเปล่า

  แป้นพิมพ์ลัด เมื่อต้องการสร้างเวิร์กบุ๊กเปล่าเล่มใหม่อย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถกด CTRL+N

เคล็ดลับ

 • ตามค่าเริ่มต้น สมุดงานใหม่จะมีสามแผ่นงาน แต่คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนแผ่นงานที่คุณต้องการให้มีอยู่ในสมุดงานใหม่ได้

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เปลี่ยนจำนวนเวิร์กชีตในเวิร์กบุ๊กใหม่

 • นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มและเอาเวิร์กชีตออกได้ตามต้องการด้วย

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเพิ่มหรือเอาเวิร์กชีตออก ให้ดู แทรกหรือลบเวิร์กชีต

ด้านบนของหน้า

สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่จากเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก สร้าง

 3. ภายใต้ แม่แบบ ให้คลิก สร้างจากที่มีอยู่

 4. ในกล่องโต้ตอบ สร้างใหม่จากสมุดงานที่มีอยู่ เรียกดูไดรฟ์ โฟลเดอร์ หรือตำแหน่งบนอินเทอร์เน็ตที่มีสมุดงานที่คุณต้องการเปิด

 5. คลิกที่สมุดงาน จากนั้นคลิก สร้างใหม่

ด้านบนของหน้า

สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่จากเทมเพลต

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก สร้าง

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้เทมเพลตตัวอย่างอันใดอันหนึ่งที่มาพร้อมกับ Excel ที่อยู่ด้านล่าง เทมเพลตที่พร้อมใช้งาน ให้คลิก เทมเพลตตัวอย่าง จากนั้น ดับเบิลคลิกเทมเพลตที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการใช้เทมเพลตที่ใช้ล่าสุด ให้คลิก เทมเพลตล่าสุด จากนั้น ดับเบิลคลิกเทมเพลตที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการใช้เทมเพลตของคุณเอง บน เทมเพลตของฉัน จากนั้น บนแท็บ เทมเพลตส่วนตัว ในกล่องโต้ตอบ ใหม่ ให้ดับเบิลคลิกเทมเพลตที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: แท็บ แม่แบบส่วนบุคคล จะแสดงรายการแม่แบบที่คุณได้สร้างไว้ ถ้าคุณมองไม่เห็นแม่แบบที่ต้องการใช้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแม่แบบนั้นอยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกต้อง แม่แบบกำหนดเองมักเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ แม่แบบ ซึ่งโดยปกติคือ C:\Users\user_name\AppData\Local\Microsoft\Templates ใน Windows Vista และ C:\Documents and Settings\user_name\Application Data\Microsoft\Templates ใน Microsoft Windows XP

เคล็ดลับ    เมื่อต้องการรับเทมเพลตของเวิร์กบุ๊กเพิ่มเติม คุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก Microsoft Office.com ใน เทมเพลตที่พร้อมใช้งาน ที่อยู่ด้านล่าง เทมเพลของ Office.com คลิกประเภทของเทมเพลตเฉพาะ จากนั้น ดับเบิลคลิกเทมเพลตที่คุณต้องการดาวน์โหลด

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×