การสร้างสมุดงานใหม่

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เวิร์กบุ๊กของ Microsoft Office Excel เป็นไฟล์ที่มีเวิร์กชีตอย่างน้อยหนึ่งแผ่นที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดระเบียบชนิดข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อต้องการสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ คุณสามารถเปิดเวิร์กบุ๊กเปล่า คุณยังสามารถสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่จากเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่ เทมเพลตเวิร์กบุ๊กเริ่มต้น หรือ เทมเพลต อื่นใดก็ได้

เปิดเวิร์กบุ๊กเปล่าเล่มใหม่

 1. คลิกไฟล์ >ใหม่

 2. ภายใต้ที่โดดเด่น คลิกสองครั้งที่เวิร์กบุ๊กเปล่า

  แป้นพิมพ์ลัด เมื่อต้องการสร้างเวิร์กบุ๊กเปล่าเล่มใหม่อย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถกด CTRL+N

เคล็ดลับ: 

 • ตามค่าเริ่มต้น เวิร์กบุ๊กใหม่ประกอบด้วยหนึ่งเวิร์กชีต แต่คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนของเวิร์กชีตที่คุณต้องการให้เวิร์กบุ๊กใหม่เพื่อให้ประกอบด้วย

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เปลี่ยนจำนวนเวิร์กชีตในเวิร์กบุ๊กใหม่

 • นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มและเอาเวิร์กชีตออกได้ตามต้องการด้วย

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเพิ่มหรือเอาเวิร์กชีตออก ให้ดู แทรกหรือลบเวิร์กชีต

สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่จากเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่

ถ้าคุณมักจะใช้เค้าโครงเดียวกันหรือข้อมูลในเวิร์กบุ๊ก บันทึกเป็นเทมเพลตเพื่อให้คุณสามารถใช้เทมเพลเพื่อสร้างเวิร์กบุ๊กมากกว่าแทนที่จะเริ่มตั้งแต่เริ่มต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นเทมเพลต

เมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นเทมเพลต คุณสามารถเปิดได้เช่นแม่แบบอื่น ๆ ใน Excel ดูในส่วนถัดไปเกี่ยวกับวิธีการเปิดเวิร์กบุ๊กโดยยึดตามเทมเพลต

สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่จากเทมเพลต

 1. คลิกไฟล์ >ใหม่

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้เทมเพลตตัวอย่างที่มาพร้อมกับ Excel ภายใต้ที่โดดเด่น หนึ่งไปยังเทมเพลตที่คุณต้อง ทางแล้ว ดับเบิลคลิกที่เทมเพล

  • ต้องการสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่โดยยึดตามแม่แบบกำหนดเองที่คุณสร้าง คลิกส่วนบุคคล จากแล้ว ดับเบิลคลิกที่เทมเพลตที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: 

   • ในส่วนบุคคล แสดงรายการแม่แบบที่คุณสร้างขึ้น แม่แบบกำหนดเองโดยทั่วไปจะเก็บอยู่ในโฟลเดอร์เทมเพลต ซึ่งมัก C:\Users\user_name\Documents\Custom เทมเพลต Office ใน Windows 10 ถ้าคุณไม่เห็นเทมเพลตของคุณ คลิกไฟล์ >ตัวเลือก >บันทึก และตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งที่ปรากฏในตัวเลือกตำแหน่งที่ตั้งเทมเพลตส่วนบุคคลเริ่มต้น

   • ถ้าคุณไม่สามารถดูแบบกำหนดเองที่คุณสร้างขึ้นโดยใช้ Office รุ่นก่อนหน้า ดูแก้ปัญหาพร้อมใช้งานที่กล่าวถึงในไหนแม่แบบกำหนดเองของฉันได้อย่างไร

เคล็ดลับ: ตัวเลือกเพิ่มเติมบุ๊กเทมเพลต คุณสามารถเลือกทำอย่างใดต่อไปนี้:

 • ค้นหาเทมเพลตในกล่องค้นหาค้นหาเทมเพลตออนไลน์

 • นอกจากนี้คุณสามารถค้นหาเทมเพลตามประเภท เมื่อต้องการดูประเภท คุณต้องการ ค้นหาเทมเพลตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า หลังจากผลลัพธ์การค้นหาแสดง รายการประเภทแสดงทางด้านขวาของผลลัพธ์การค้นหา คุณสามารถคลิบนประเภทระบุการจำกัดขอบเขตการค้นหา และการค้นหาเทมเพลตที่คุณต้องการแล้ว

 • ค้นหาเทมเพลตที่ที่เทมเพลต Excel

เปิดเวิร์กบุ๊กเปล่าเล่มใหม่

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก สร้าง

 3. ภายใต้ แม่แบบที่มีอยู่ ให้คลิกสองครั้งที่ สมุดงานเปล่า

  แป้นพิมพ์ลัด เมื่อต้องการสร้างเวิร์กบุ๊กเปล่าเล่มใหม่อย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถกด CTRL+N

เคล็ดลับ: 

 • ตามค่าเริ่มต้น สมุดงานใหม่จะมีสามแผ่นงาน แต่คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนแผ่นงานที่คุณต้องการให้มีอยู่ในสมุดงานใหม่ได้

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เปลี่ยนจำนวนเวิร์กชีตในเวิร์กบุ๊กใหม่

 • นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มและเอาเวิร์กชีตออกได้ตามต้องการด้วย

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเพิ่มหรือเอาเวิร์กชีตออก ให้ดู แทรกหรือลบเวิร์กชีต

สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่จากเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก สร้าง

 3. ภายใต้ แม่แบบ ให้คลิก สร้างจากที่มีอยู่

 4. ในกล่องโต้ตอบ สร้างใหม่จากสมุดงานที่มีอยู่ เรียกดูไดรฟ์ โฟลเดอร์ หรือตำแหน่งบนอินเทอร์เน็ตที่มีสมุดงานที่คุณต้องการเปิด

 5. คลิกที่สมุดงาน จากนั้นคลิก สร้างใหม่

สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่จากเทมเพลต

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก สร้าง

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้เทมเพลตตัวอย่างอันใดอันหนึ่งที่มาพร้อมกับ Excel ที่อยู่ด้านล่าง เทมเพลตที่พร้อมใช้งาน ให้คลิก เทมเพลตตัวอย่าง จากนั้น ดับเบิลคลิกเทมเพลตที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการใช้เทมเพลตที่ใช้ล่าสุด ให้คลิก เทมเพลตล่าสุด จากนั้น ดับเบิลคลิกเทมเพลตที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการใช้เทมเพลตของคุณเอง บน เทมเพลตของฉัน จากนั้น บนแท็บ เทมเพลตส่วนตัว ในกล่องโต้ตอบ ใหม่ ให้ดับเบิลคลิกเทมเพลตที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: แท็บ แม่แบบส่วนบุคคล จะแสดงรายการแม่แบบที่คุณได้สร้างไว้ ถ้าคุณมองไม่เห็นแม่แบบที่ต้องการใช้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแม่แบบนั้นอยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกต้อง แม่แบบกำหนดเองมักเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ แม่แบบ ซึ่งโดยปกติคือ C:\Users\user_name\AppData\Local\Microsoft\Templates ใน Windows Vista และ C:\Documents and Settings\user_name\Application Data\Microsoft\Templates ใน Microsoft Windows XP

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการขอรับเทมเพลตเพิ่มเติมของเวิร์กบุ๊ก คุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก Microsoft Office.com ในเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน ภายใต้เทมเพลต Office.com คลิกประเภทแม่แบบที่เฉพาะเจาะจง แล้ว ดับเบิลคลิกที่เทมเพลตที่คุณต้องการดาวน์โหลด

เปิดเวิร์กบุ๊กเปล่าเล่มใหม่

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กใหม่

 2. ภายใต้ แม่แบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก ว่างและล่าสุด ไว้ จากนั้นภายใต้ ว่างและล่าสุด ในบานหน้าต่างขวามือ ให้คลิกสองครั้งที่ สมุดงานเปล่า

  แป้นพิมพ์ลัดเมื่อต้องสร้างสมุดงานใหม่ เปล่า คุณยังสามารถกด CTRL + N ได้

เคล็ดลับ: 

 • ตามค่าเริ่มต้น เวิร์กบุ๊กใหม่ที่ประกอบด้วยแผ่นงานสาม แต่คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนของเวิร์กชีตที่คุณต้องการให้เวิร์กบุ๊กใหม่เพื่อใส่ภายใต้เมื่อสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ บนแท็บเป็นที่นิยม ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Excel (Microsoft ปุ่ม office รูปปุ่ม ปุ่มตัวเลือกของ Excel )

 • นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มและเอาเวิร์กชีตออกได้ตามต้องการด้วย

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเพิ่มหรือเอาเวิร์กชีตออก ให้ดู แทรกหรือลบเวิร์กชีต

สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่จากเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กใหม่

 2. ภายใต้ แม่แบบ ให้คลิก สร้างจากที่มีอยู่

 3. ในกล่องโต้ตอบ สร้างใหม่จากสมุดงานที่มีอยู่ เรียกดูไดรฟ์ โฟลเดอร์ หรือตำแหน่งบนอินเทอร์เน็ตที่มีสมุดงานที่คุณต้องการเปิด

 4. คลิกที่สมุดงาน จากนั้นคลิก สร้างใหม่

สร้างสมุดงานใหม่จากแม่แบบ

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กใหม่

 2. ภายใต้ แม่แบบ ให้คลิก แม่แบบที่ถูกติดตั้งไว้ หรือ แม่แบบของฉัน

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้แม่แบบที่ถูกติดตั้งไว้ ภายใต้ แม่แบบที่ถูกติดตั้งไว้ ให้คลิกแม่แบบที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก สร้าง

  • เมื่อต้องการใช้แม่แบบของคุณ บนแท็บ แม่แบบของฉัน ให้คลิกสองครั้งที่แม่แบบที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: แท็บเทมเพลตของฉัน แสดงรายการแม่แบบที่คุณสร้างขึ้น ถ้าคุณไม่เห็นเทมเพลตที่คุณต้องการใช้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกต้อง แม่แบบกำหนดเองจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์เทมเพลต ซึ่งมัก C:\Users\user_name\AppData\Local\Microsoft\Templates ใน Windows Vista โดยทั่วไป และ C:\Documents and Settings\user_name\Application อื่นใน Microsoft Windows XP

เคล็ดลับ: 

 • เมื่อต้องการแม่แบบสมุดงานเพิ่มเติม คุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก Microsoft Office Online ในกล่องโต้ตอบ สมุดงานใหม่ ภายใต้ Microsoft Office Online ให้คลิกประเภทที่เจาะจงของแม่แบบ คลิกแม่แบบที่คุณต้องการดาวน์โหลด แล้วคลิก ดาวน์โหลด

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างเทมเพลตของคุณเอง ดูสร้างและใช้เทมเพลต Excel

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community, ขอความช่วยเหลือใน Answers community, หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

แทรก หรือลบแผ่นงาน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×