การสร้างวาระการประชุมใน SharePoint Workspace 2010

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ด้วยสิทธิ์เริ่มต้นที่กำหนดไว้ สมาชิกพื้นที่ทำงานที่มีบทบาทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมหรือสูงกว่า สามารถเพิ่ม แก้ไข ย้าย หรือลบรายการวาระการประชุมได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มรายการวาระการประชุม

แก้ไขรายการวาระการประชุม

เพิ่มไฟล์ที่แนบมาไปกับรายการวาระการประชุม

การย้ายรายการวาระการประชุมในรายการ

การเพิ่มรายการวาระการประชุม

 1. เปิดการประชุมเพื่อแก้ไข

  ถ้าการประชุมเป็นส่วนหนึ่งของชุดการประชุมที่เป็นกิจวัตร ให้เลือกตัวเลือกเพื่อเปิดเฉพาะการประชุมนี้ คุณไม่สามารถแก้ไขวาระการประชุมสำหรับชุดการประชุมที่เป็นกิจวัตรทั้งหมดได้ในคราวเดียว

 2. คลิก วาระการประชุม

 3. คลิก สร้างรายการ

 4. ใส่ชื่อหัวข้อวาระการประชุม

 5. เลือกผู้นำเสนอรายการวาระการประชุมนี้จากเมนูแบบหล่นลง

  เมนูแบบหล่นลงจะมีชื่อของสมาชิกทั้งหมดในพื้นที่ทำงาน อย่างไรก็ตาม ผู้นำเสนอไม่จำเป็นจะต้องเป็นสมาชิกของพื้นที่ทำงาน คุณสามารถพิมพ์ชื่อลงไปหรือคลิก ค้นหา... เพื่อค้นหาที่ติดต่ออื่นๆ

 6. ใส่จำนวนนาทีที่จัดสรรให้กับรายการวาระการประชุมนี้

 7. พิมพ์รายละเอียดเกี่ยวกับรายการวาระการประชุมในกล่องข้อความ

 8. คลิก บันทึกแล้วปิด

  รายการวาระการประชุมจะแสดงในรายการ คุณสามารถเลื่อนรายการวาระการประชุมขึ้นหรือลงได้ในรายการ เพิ่มแฟ้มที่แนบมาไปยังวาระการประชุม และแทรกรายการวาระการประชุมลงในบันทึกย่อการประชุมหรือรายการบทสรุปได้

ด้านบนของหน้า

การแก้ไขรายการวาระการประชุม

 1. คลิกสองครั้งที่การประชุมเพื่อเปิดการประชุมเพื่อแก้ไข

 2. คลิกแท็บ วาระการประชุม

 3. คลิกสองครั้งที่รายการวาระการประชุมที่คุณต้องการแก้ไขเพื่อเปิดการประชุมเพื่อแก้ไข

 4. ทำการแก้ไขที่คุณต้องการ

 5. คลิก บันทึกแล้วปิด

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มแฟ้มที่แนบมาไปกับรายการวาระการประชุม

แฟ้มที่แนบลงในวาระการประชุมเป็นแบบอ่านอย่างเดียว ซึ่งหมายความว่า ถ้าคุณเปิดและแก้ไขแฟ้มที่แนบมา คุณต้องบันทึกแฟ้มที่ปรับปรุงลงในดิสก์เป็นแฟ้มใหม่ คุณไม่สามารถทำข้อมูลการปรับปรุงเหล่านี้ในแฟ้มที่แนบมาเดิม

 1. การเปิดรายการวาระการประชุมเพื่อแก้ไข

 2. คลิก แนบแฟ้ม เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ เพิ่มสิ่งที่แนบมา

 3. เลือกแฟ้มอย่างน้อยหนึ่งแฟ้ม แล้วคลิกเปิด

  บานหน้าต่างสิ่งที่แนบมาจะแสดงขึ้นด้านล่างบานหน้าต่างรายละเอียดและแสดงรายการแฟ้มที่แนบมา นอกจากนี้ ไอคอนเอกสารจะถูกผนวกไปยังรายการวาระการประชุมเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีสิ่งที่แนบมา

ด้านบนของหน้า

การย้ายวาระการประชุมในรายการ

เมื่อต้องการย้ายวาระการประชุมในรายการ ให้เลือกวาระการประชุมนั้นแล้วคลิก ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×