การสร้างลิงก์ไปยังเอกสารใน SharePoint Workspace 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถสร้างการเชื่อมโยงไปยังเอกสารในเครื่องมือเอกสารเวอร์ชัน 2010 และวางในตำแหน่งที่ตั้งของรูปแบบ rich text ตัวอย่างเช่น คุณอาจวางลิงก์ไปยังเอกสารลง ในข้อความสมาชิกหัวข้อการอภิปรายหรือสนทนารายการหรือ ในเอกสาร Microsoft Word

หมายเหตุ: เมื่อต้องการติดตามลิงก์ไปยังไฟล์ในเครื่องมือเอกสาร ผู้ใช้ต้องเป็นสมาชิกของเวิร์กสเปซที่มีเครื่องมือนั้น

เมื่อต้องการสร้างลิงก์ไปยังเอกสาร ให้ทำดังนี้

  1. คลิกขวาที่เอกสารที่คุณต้องการให้ลิงก์ไป แล้วคลิก คัดลอกเป็นลิงก์

  2. ไปที่ตำแหน่งของ Rich Text ที่คุณต้องการวางการเชื่อมโยงดังกล่าวนี้

  3. คลิกขวาแล้วคลิก วาง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×