การสร้างลำดับชั้น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รายการลำดับชั้นของคำสำคัญ    ในกล่องในลำดับชั้น สไตล์ของลำดับชั้น ลำดับชั้น ลำดับชั้นสี เค้าโครงลำดับชั้น

ถ้าคุณต้องการแสดงความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นตามแนวตั้ง หรือแนวนอน คุณสามารถสร้างกราฟิก SmartArt ที่ใช้เค้าโครงลำดับชั้น เช่นลำดับชั้นที่มีป้ายชื่อ ลำดับชั้นหมายถึงชุดของการจัดกลุ่มของบุคคลหรือสิ่งต่าง ๆ ภายในระบบการเรียงลำดับแบบกราฟิกนั้น คุณสามารถสร้างลำดับชั้น และรวมไว้ในเวิร์กชีต ข้อความอีเมล งานนำเสนอ หรือเอกสารของคุณ โดยใช้กราฟิก SmartArt ในMicrosoft Office Excel 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 หรือMicrosoft Office Word 2007

ลำดับชั้นที่มีป้ายชื่อ

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณต้องการสร้างแผนผังองค์กรสร้างเค้าโครงแผนผังองค์กรโดยใช้กราฟิก SmartArt

ในบทความนี้

สร้างลำดับชั้น

เพิ่ม หรือลบกล่องในลำดับชั้นของคุณ

ย้ายกล่องในลำดับชั้นของคุณ

เปลี่ยนเค้าโครงลำดับชั้นที่แตกต่างกัน

เปลี่ยนสีของลำดับชั้นของคุณ

นำสไตล์ SmartArt ไปใช้ลำดับชั้นของคุณ

ทำให้เคลื่อนไหวลำดับชั้นของคุณ

การสร้างลำดับชั้น

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก SmartArt

  ริบบิ้นของกลุ่มภาพประกอบ

 2. ในแกลเลอรีเลือกกราฟิก SmartArt คลิกลำดับชั้น แล้ว ดับเบิลคลิกที่เค้าโครงลำดับชั้น (เช่นลำดับชั้นแนวนอน )

 3. เมื่อต้องการใส่ข้อความของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

  • คัดลอกข้อความจากตำแหน่งที่ตั้งอื่นหรือโปรแกรม คลิก[ข้อความ] ในบานหน้าต่างข้อความ นั้นแล้ว วางข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ ให้คลิกตัวควบคุม

   ตัวควบคุมบานหน้าต่างข้อความ

   • คลิกในกล่องในกราฟิก SmartArt แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ

    หมายเหตุ: เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณเพิ่มกล่องทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว

ด้านบนของหน้า

เพิ่ม หรือลบกล่องในลำดับชั้นของคุณ

เพิ่มกล่อง

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มกล่อง

 2. คลิกกล่องที่มีอยู่ซึ่งอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มกล่องใหม่มากที่สุด

 3. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สร้างกราฟิก ให้คลิกลูกศรภายใต้ เพิ่มรูปร่าง

  การเพิ่มรูปร่าง

  ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทรกกล่องในระดับเดียวกันกับกล่องที่เลือกไว้แต่ต้องการแทรกไว้ข้างหลัง ให้คลิก เพิ่มรูปร่างหลังจาก

  • เมื่อต้องการแทรกกล่องในระดับเดียวกันกับกล่องที่เลือกไว้แต่ต้องการแทรกไว้ข้างหน้า ให้คลิก เพิ่มรูปร่างก่อน

  • เมื่อต้องการแทรกกล่องเหนือกล่องที่เลือกหนึ่งระดับ คลิกเพิ่มรูปร่างเหนือ
   กล่องใหม่แทนที่ตำแหน่งของกล่องที่เลือก และกล่องที่เลือกทั้งหมดของกล่องอยู่ข้างใต้จะแต่ละรายการลดระดับหนึ่งระดับ

  • เมื่อต้องการแทรกกล่องข้างใต้กล่องที่เลือกหนึ่งระดับ ให้คลิก เพิ่มรูปร่างใต้

   กล่องใหม่จะถูกเพิ่มหลังจากที่กล่องอื่นๆ อยู่ในระดับเดียวกันแล้ว

ลบกล่อง

เมื่อต้องการลบกล่อง ให้คลิกเส้นขอบของกล่องที่คุณต้องการลบแล้วกด DELETE

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณต้องการเพิ่มกล่องคำลงในลำดับชั้นของคุณ ทดลองใช้การเพิ่มกล่องก่อน หลัง เหนือ หรือด้าน ล่างของกล่องที่เลือกไปที่ตำแหน่งที่คุณต้องสำหรับกล่องใหม่ ได้อย่างง่ายเมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาด SmartArt ทั่วไป

 • แม้ว่าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อสองกล่องระดับบนสุดโดยอัตโนมัติ ด้วยเส้นในเค้าโครงลำดับชั้น เช่นลำดับชั้นแนวนอน คุณสามารถเลียนแบบลักษณะนี้ด้วยการเพิ่มกล่องคำของกราฟิก SmartArt แล้ววาดเส้นเพื่อเชื่อมต่อในกล่อง

 • เมื่อต้องการเพิ่มกล่องคำจากบานหน้าต่างข้อความ:

  1. วางเคอร์เซอร์ของคุณที่จุดเริ่มต้นของข้อความที่คุณต้องการเพิ่มกล่อง

  2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการในกล่องใหม่ของคุณ กด ENTER และการเยื้องกล่องใหม่ กด TAB หรือเมื่อต้องการลบการเยื้อง กด SHIFT + TAB

ด้านบนของหน้า

ย้ายกล่องในลำดับชั้นของคุณ

 • การย้ายกล่อง คลิกกล่อง แล้ว ลากกล่องไปยังตำแหน่งใหม่

 • เมื่อต้องการย้ายกล่องที กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณกดแป้นลูกศรบนคีย์บอร์ดของคุณ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนเค้าโครงลำดับชั้นที่แตกต่างกัน

 1. คลิกขวาลำดับชั้นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กเปลี่ยนเค้าโครง

 2. คลิกลำดับชั้น แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแสดงความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นจากบนลงล่าง และจัดกลุ่มตามลำดับชั้น คลิกลำดับชั้นที่มีป้ายชื่อ
   ลำดับชั้นที่มีป้ายชื่อ

  • เมื่อต้องการแสดงกลุ่มของข้อมูลที่สร้างขึ้นจากด้านบนไปล่างและลำดับชั้นภายในแต่ละกลุ่ม คลิกลำดับชั้นของตาราง
   ลำดับชั้นตาราง

  • เมื่อต้องการแสดงความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นทั่วทั้งกลุ่ม คลิกรายการลำดับชั้น
   รายการลำดับชั้น

  • เมื่อต้องการแสดงความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นตามแนวนอน คลิกลำดับชั้นแนวนอน
   ลำดับชั้นแนวนอน

  • เมื่อต้องการแสดงความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นตามแนวนอน และมีป้ายชื่อตามลำดับชั้น คลิกลำดับชั้นที่มีป้ายชื่อแนวนอน
   ลำดับชั้นที่มีป้ายชื่อแนวนอน

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนเค้าโครงกราฟิก SmartArt ของคุณ ด้วยการคลิกตัวเลือกเค้าโครงในกลุ่มเค้าโครง บนแท็บออกแบบ ภายใต้เครื่องมือ SmartArt เมื่อคุณชี้ไปยังตัวเลือกเค้าโครง เปลี่ยนแปลงของคุณกราฟิก SmartArt เพื่อแสดงตัวอย่างของฉันจะมีลักษณะกับเค้าโครงที่คุณ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสีของลำดับชั้นของคุณ

เพิ่มดู designer คุณภาพอย่างรวดเร็ว และโปแลนด์กราฟิก SmartArt ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนสีหรือนำสไตล์ SmartArtไปลำดับชั้นของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์เช่นเรืองแสง ขอบนุ่ม หรือเอฟเฟ็กต์สามมิติ

คุณสามารถนำการผสมสีที่ได้จาก สีของธีม ไปใช้กับกล่องในกราฟิก SmartArt ของคุณได้

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีสีที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิก เปลี่ยนสี

  แถบเครื่องมือ SmartArt - ลำดับชั้น

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

 3. คลิกการผสมสีที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: เมื่อคุณวางตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อ คุณจะสามารถเห็นว่าสีมีผลต่อกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างไร

เปลี่ยนสีหรือสไตล์ของเส้น

 1. ในกราฟิก SmartArt คลิกขวาที่เส้นขอบเส้นหรือกล่องที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กจัดรูปแบบรูปร่าง

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของเส้นขอบของกล่อง คลิกสีเส้น คลิกสี ตัวใช้เลือกสี นั้นแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ของเส้นขอบของกล่อง คลิกสไตล์เส้น จากนั้น เลือกสไตล์เส้นที่คุณต้องการ

เปลี่ยนสีพื้นหลังของกล่องในลำดับชั้นของคุณ

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกล่อง แล้ว คลิ กจัดรูปแบบรูปร่าง

 2. คลิกบานหน้าต่าง เติม แล้วคลิก สีเติมแบบทึบ

 3. คลิก สี ตัวใช้เลือกสี แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการระบุระดับที่คุณสามารถมองทะลุสีพื้นหลังได้ ให้เลื่อนแถบเลื่อน ความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0% (ทึบแสงสูงสุด ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น) จนถึง 100% (โปร่งใสสูงสุด)

ด้านบนของหน้า

นำสไตล์ SmartArt ไปใช้ลำดับชั้นของคุณ

สไตล์ SmartArt คือการรวมเอฟเฟ็กต์ต่างๆ ไว้ด้วยกัน เช่น สไตล์เส้น ยกนูน หรือ สามมิติ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับกล่องในกราฟิก SmartArt ของคุณได้ เพื่อสร้างลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์และดูเป็นมืออาชีพ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีสไตล์ SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิก สไตล์ SmartArt ที่คุณต้องการ

  แถบเครื่องมือ SmartArt - ลำดับชั้น

  เมื่อต้องการดู สไตล์ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

หมายเหตุ: 

ด้านบนของหน้า

ทำให้เคลื่อนไหวลำดับชั้นของคุณ

ถ้าคุณกำลังใช้Microsoft Office PowerPoint 2007 คุณสามารถทำให้เคลื่อนไหวลำดับชั้นของคุณเพื่อเน้นแต่ละกล่อง แต่ละสาขา หรือแต่ละระดับของลำดับชั้น

 1. คลิกลำดับชั้นกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการให้เคลื่อนไหว

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ให้คลิก ทำให้เคลื่อนไหว แล้วคลิก ทีละสาขา

  รูปแท็บภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ: ถ้าคุณคัดลอกลำดับชั้นที่มีภาพเคลื่อนไหวที่นำไปใช้กับภาพนิ่งอื่น ภาพเคลื่อนไหวที่ถูกคัดลอกมา

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×