การสร้างลายเซ็นแบบลายมือสำหรับข้อความอีเมลในแท็บเล็ตพีซี

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

โดยใช้ฟีเจอร์หมึกในระบบ Microsoft Office 2007 คุณสามารถใช้การแท็บเล็ตพีซี และแบบปากกาแท็บเล็ต เพื่อสร้างลายเซ็นด้วยลายมือสำหรับข้อความอีเมล

Microsoft Office Outlook 2007 ช่วยให้คุณสามารถสร้างลายเซ็นประกอบด้วยข้อความและรูปอีเมลที่เป็นแบบส่วนตัว เพิ่มลายเซ็นของคุณด้วยลายมือลายเซ็นอีเมล Outlook แล้ว คุณสามารถกำหนดค่า Outlook เพื่อเพิ่มลายเซ็นข้อความส่งออกของคุณโดยอัตโนมัติ หรืออนุญาตให้คุณสามารถเพิ่มลายเซ็นด้วยตนเองเมื่อคุณต้องการทำเช่นนั้น

คุณต้องการทำสิ่งใด

ขั้นตอนที่ 1: สร้างลายเซ็น

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มลายเซ็นข้อความ

ขั้นที่ 1: สร้างลายเซ็น

 1. ในข้อความอีเมลที่เปิดอยู่ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม ปากกา ให้แท็บ เริ่มการใช้หมึก

 2. ใช้ปากกาของคุณเขียนลายเซ็นลงในเนื้อความของข้อความ

 3. บนแท็บ ปากกา ให้แท็บ เลือกวัตถุ แล้วแท็บที่ลายเซ็นของคุณเพื่อเลือกลายเซ็นนั้น

  หมายเหตุ: ถ้ามีช่องว่างระหว่างตัวอักษรหรือคำในลายเซ็น คุณอาจต้องเลือกหลายรายการ

 4. แท็บแล้วแตะปากกาค้างไว้บนหน้าจอ และเมื่อเมนูทางลัดปรากฏขึ้น ให้แท็บ คัดลอก

 5. เมนู ลายเซ็น แตะที่อยู่ นอกข้อความที่เลือก และ บนแทรก แท็บ ในกลุ่มรวม แตะลายเซ็น จากนั้น แตะลายเซ็น

 6. บนแท็บ ลายเซ็นอีเมล ให้แท็บ สร้าง

 7. ใส่ชื่อสำหรับลายเซ็นนั้น แล้วแท็บ ตกลง

 8. ในกล่องข้อความ แก้ไขลายเซ็น ให้แท็บแล้วแตะปากกาค้างไว้ที่หน้าจอ และเมื่อเมนูทางลัดปรากฏขึ้น ให้แท็บ วาง

 9. ถ้าคุณเลือก คุณสามารถเพิ่มองค์ประกอบอื่น ๆ เช่นข้อความนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ของคุณ หรือรูปอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างลายเซ็น ดูสร้าง และเพิ่มลายเซ็นลงในข้อความ

 10. หลังจากที่คุณสร้างลายเซ็นเสร็จแล้ว ให้คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ลายเซ็นที่คุณเพิ่งสร้างขึ้นจะไม่ปรากฏในข้อความที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน คุณจะต้องแทรกลายเซ็นนี้ลงในข้อความด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ "ขั้นที่ 2: เพิ่มลายเซ็นลงในข้อความ"

ด้านบนของหน้า

ขั้นที่ 2: เพิ่มลายเซ็นลงในข้อความ

คุณสามารถตั้งค่าให้เพิ่มลายเซ็นลงในข้อความส่งออกได้โดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถใส่ลายเซ็นด้วยตนเองเมื่อต้องการได้

 • การแทรกลายเซ็นโดยอัตโนมัติ

  1. เมนู ลายเซ็น ในข้อความใหม่ บนแท็บข้อความ ในกลุ่มรวม แตะที่ลายเซ็น แล้ว แตะที่ลายเซ็น

  2. ภายใต้ เลือกลายเซ็นเริ่มต้น ในรายการ บัญชีผู้ใช้อีเมล ให้เลือกบัญชีผู้ใช้อีเมลที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับลายเซ็น

  3. ในรายการข้อความใหม่ เลือกลายเซ็นต์ที่คุณต้องการ
   รวมลายเซ็นในข้อความใหม่

  4. ถ้าคุณต้องการให้รวมลายเซ็นไว้ในข้อความตอบกลับและข้อความที่ส่งต่อ ในรายการ ตอบกลับ/ส่งต่อ ให้เลือกลายเซ็น ถ้าไม่ต้องการ ให้เลือก ไม่มี

  5. แท็บ ตกลง

 • การแทรกลายเซ็นด้วยตนเอง

  1. แทรกลายเซ็น ในข้อความใหม่ บนแท็บข้อความ ในกลุ่มรวม แตะที่ลายเซ็น จากนั้น เลือกลายเซ็นต์ที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×