การสร้างลักษณะตัวแก้ไข HTML

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ด้วยไซต์การประกาศ Microsoft Office SharePoint Server 2007 เจ้าของเนื้อหาสามารถสร้างและปรับปรุงเว็บเพจในไซต์ได้ โดยใช้เพียงเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการแผนกสามารถใช้เบราว์เซอร์เพื่อติดประกาศข้อความและข้อมูลอื่นๆ ตามที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้ ลงในเว็บไซต์โดยตรงได้

เพจการประกาศในเบราว์เซอร์

นักพัฒนาหรือผู้ออกแบบเว็บไซต์สามารถช่วยผู้สร้างเนื้อหาทำให้เพจที่สร้างดูดีขึ้นได้ โดยสร้างลักษณะที่สามารถนำไปใช้กับส่วนต่างๆ ของเพจที่สร้างขึ้นจากเค้าโครงเพจ การสร้างลักษณะแบบกำหนดเองยังช่วยทำให้ลักษณะหน้าตาของเพจดังกล่าวเป็นมาตรฐานด้วย บทความนี้แสดงให้คุณเห็นวิธีที่นักพัฒนาหรือผู้ออกแบบเว็บสามารถใช้ Microsoft Office SharePoint Designer 2007 เพื่อสร้างลักษณะแบบกำหนดเอง ซึ่งสามารถนำไปใช้กับเพจการประกาศที่สร้างขึ้นหรือถูกแก้ไขในเบราว์เซอร์

สิ่งสำคัญ: บทความนี้ใช้ได้กับไซต์ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ Office SharePoint Server 2007 เท่านั้น นอกจากนี้ การประกาศต้องถูกเปิดในไซต์ระดับบนสุดในไซต์คอลเลกชัน คุณยังต้องมีสิทธิ์ในการเขียนแก้สำหรับไซต์ระดับบนสุดด้วย จึงจะสามารถเปิดและแก้ไขเค้าโครงเพจได้

ในบทความนี้

วิธีแก้ไข HTML จะใช้ในไซต์การประกาศ

สร้างสไตล์สำหรับตัวแก้ไข HTML

วิธีใช้ตัวแก้ไข HTML ในไซต์การประกาศ

การสร้างลักษณะแบบกำหนดเองสำหรับเพจการประกาศ ต้องอาศัยความเข้าใจแนวคิดหลักบางประการเกี่ยวกับ Office SharePoint Server 2007ต่อไปนี้เป็นบททบทวนสั้นๆ

เพจการประกาศเกี่ยวข้องกับเค้าโครงเพจอย่างไร

เค้าโครงเพจคือแม่แบบเพจที่ควบคุมลักษณะของเพจ เขตข้อมูลเพจและเขตข้อมูลเนื้อหาที่พร้อมใช้งาน และองค์ประกอบ (เช่น รายการและไลบรารี) ที่ควรปรากฏอยู่บนเพจนั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าเค้าโครงเพจหนึ่งสำหรับรายงานการเดินทาง อีกเค้าโครงเพจหนึ่งสำหรับบทความจดหมายข่าว และเค้าโครงเพจที่สามสำหรับการปรับปรุงแผน จากนั้นผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจะสามารถสร้างเพจการประกาศใหม่ที่ยึดตามเค้าโครงเพจดังกล่าวได้ แต่ละเพจที่ผู้ใช้สร้างขึ้นจะมีรูปแบบสอดคล้องกับชนิดเนื้อหาของเพจนั้น ผู้ใช้สามารถสร้างเพจการประกาศในเบราว์เซอร์ของตนเองได้ โดยเลือกเค้าโครงเพจทุกครั้งที่สร้างเพจ

กล่องโต้ตอบที่แสดงรายการเค้าโครงเพจการประกาศ

เค้าโครงหน้าสามารถแก้ไขได้ในOffice SharePoint Designer 2007 เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความปรับแต่งเค้าโครงหน้าการประกาศ

เค้าโครงเพจจะได้รับการจัดรูปแบบจากที่ใด

เค้าโครงเพจจะได้รับการจัดรูปแบบจากเพจต้นแบบ ซึ่งเป็นแม่แบบเพจที่กำหนดพื้นที่ของเนื้อหาที่ใช้ร่วมกัน (เช่น ส่วนหัว ส่วนท้าย และการนำทางด้านซ้าย) และใช้แผ่นลักษณะเพื่อควบคุมการจัดรูปแบบของข้อความ การเชื่อมโยงหลายมิติ เซลล์ ตาราง และองค์ประกอบอื่นๆ เค้าโครงเพจยังสามารถได้รับการจัดรูปแบบจากแผ่นลักษณะที่ใช้กับเค้าโครงเพจโดยตรงด้วย ตัวอย่างเช่น เค้าโครงเพจอาจได้รับกฎการจัดรูปแบบเริ่มต้นจากเพจต้นแบบ แต่คุณสามารถแนบแผ่นลักษณะเพิ่มเติมกับเค้าโครงเพจได้ตลอดเวลา เพื่อกำหนดการจัดรูปแบบของเพจที่สร้างขึ้นจากเค้าโครงเพจนั้นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น เพจต้นแบบซึ่งเป็นต้นแบบของเค้าโครงเพจหนึ่งๆ อาจระบุว่า ข้อความปกติทั้งหมดจะอยู่ในแบบอักษร Verdana แต่คุณสามารถแนบแผ่นลักษณะกับเค้าโครงเพจที่ระบุ ว่าเพจที่แนบทั้งหมดใช้ Arial สำหรับแบบอักษรของข้อความปกติ การจัดรูปแบบและมาร์กอัปทั้งหมดบนเพจการประกาศ  ยกเว้นเขตข้อมูลเนื้อหา  จะมาจากเค้าโครงเพจที่ใช้สร้างเพจนั้นโดยตรง

วิธีแก้ไขเนื้อหาในเพจการประกาศ

เมื่อคุณสร้างเพจการประกาศ คุณสร้างในเบราว์เซอร์ หลังจากที่คุณสร้างเพจนั้นแล้ว คุณสามารถแก้ไขได้ด้วยการเรียกดูเพจนั้น คลิกเมนู การกระทำในไซต์ แล้วคลิก แก้ไขเพจ

เมนู 'การกระทำในไซต์' ที่แสดงคำสั่ง 'แก้ไขเพจ'

หลังจากที่เพจเปิดขึ้นแล้ว คุณสามารถคลิก แก้ไขเนื้อหา เพื่อเปิดตัวแก้ไข HTML เพื่อแก้ไขเขตข้อมูล Rich Text ใดๆ ได้

คำสั่ง 'แก้ไขเนื้อหา' บนเพจที่เปิดไว้

หมายเหตุ: เขตข้อมูลที่ไม่มี Rich Text จะมีตัวแก้ไขของตนเอง  ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูลวันที่จะมีตัวแก้ไขของตนเอง

ตัวแก้ไข HTML จะเปิดขึ้นเพื่อให้คุณสามารถเพิ่มหรือแก้ไขเนื้อหา เปลี่ยนแบบอักษรและการจัดรูปแบบด้วยตนเอง หรือเลือกจากตัวเลือกอื่นๆ เมื่อต้องการนำลักษณะไปใช้กับข้อความ ให้คุณเลือกข้อความ คลิก ลักษณะ แล้วคลิกลักษณะที่คุณต้องการนำไปใช้

ตัวแก้ไข HTML ที่แสดงรายการลักษณะ

ตัวแก้ไข HTML ได้รับลักษณะจากที่ใด

ลักษณะที่พร้อมใช้งานในตัวแก้ไข HTML มาจากสองแผ่นลักษณะที่อยู่ในไดเรกทอรี _layouts ของไซต์หรือไซต์ย่อยของคุณ ดังนี้

 • HtmlEditorCustomStyles.css กำหนดการจัดรูปแบบสำหรับลักษณะแบบกำหนดเองและอยู่ที่

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorCustomStyles.css

 • HtmlEditorTableFormats.css กำหนดการจัดรูปแบบสำหรับตารางและอยู่ที่

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorTableFormats.css

เนื่องจากแผ่นลักษณะเหล่านี้อยู่ในไดเรกทอรี _layouts ที่มีการป้องกันในไซต์ของคุณ คุณจึงไม่สามารถปรับเปลี่ยนแผ่นลักษณะเหล่านี้ใน Office SharePoint Designer 2007 อย่างไรก็ตาม คุณสามารถแทนที่ลักษณะในแผ่นลักษณะเหล่านี้ได้ ด้วยการนำลักษณะเพิ่มเติมไปใช้กับเค้าโครงเพจที่คุณใช้เพื่อสร้างเพจการประกาศ

ด้านบนของหน้า

การสร้างลักษณะสำหรับตัวแก้ไข HTML

คุณสามารถสร้างลักษณะใหม่สำหรับตัวแก้ไข HTML ด้วยการเปิดไซต์ใน Office SharePoint Designer 2007 แล้วใช้กระบวนงานต่อไปนี้

การค้นหาตำแหน่งและเปิดเค้าโครงเพจ

ถ้าคุณได้สร้างเค้าโครงเพจไว้แล้วและขณะนี้ต้องการสร้างลักษณะใหม่ เพื่อให้ลักษณะเหล่านั้นพร้อมใช้งานในตัวแก้ไข HTML ในเบราว์เซอร์ คุณเริ่มต้นด้วยการค้นหาตำแหน่ง แล้วจึงเปิดเค้าโครงเพจ คุณสามารถเปิดเค้าโครงเพจได้ด้วยการคลิกสองครั้งที่เค้าโครงเพจ หรือที่เพจการประกาศใดๆ ที่สร้างขึ้นจากเค้าโครงเพจนั้น

 1. ใน Office SharePoint Designer 2007ให้เปิดไซต์ที่มีเค้าโครงเพจที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. ใน รายการโฟลเดอร์ ให้ค้นหาตำแหน่งเพจที่ใช้เค้าโครงเพจที่คุณต้องการนำลักษณะใหม่ไปใช้ แล้วคลิกสองครั้งที่เพจนั้น

  หมายเหตุ: เพจการประกาศจะถูกจัดเก็บอยู่ในไลบรารีเอกสาร เพจ ในไซต์ การคลิกสองครั้งที่เพจการประกาศเป็นวิธีที่รวดเร็วในการค้นหาและเปิดเค้าโครงเพจที่เพจการประกาศแนบอยู่ ถ้าคุณทราบชื่อของเค้าโครงเพจที่คุณต้องการสร้างลักษณะใหม่อยู่แล้ว คุณสามารถคลิกสองครั้งที่เค้าโครงเพจนั้น แทนการคลิกที่เพจได้

  รายการโฟลเดอร์ที่มีข้อความเกี่ยวกับการแก้ไขเพจหรือเค้าโครงเพจต้นแบบ

  เนื่องจากเพจการประกาศสามารถได้รับการแก้ไขในเบราว์เซอร์เท่านั้น จะมีข้อความถามว่าคุณต้องการแก้ไขเพจในเบราว์เซอร์ หรือแก้ไขเค้าโครงเพจต้นแบบหรือไม่

 3. คลิก แก้ไขเค้าโครงเพจ

  เค้าโครงเพจจะเปิดขึ้น

การแทนที่ลักษณะที่มีอยู่

ถ้าคุณต้องการแทนที่ลักษณะที่มีอยู่ คุณสามารถคัดลอกลักษณะที่มีอยู่จาก HtmlEditorCustomStyles.css หรือ HtmlEditorTableFormats.css ไปยังแผ่นลักษณะอื่นที่เพจนั้นใช้ แล้วจึงปรับเปลี่ยนลักษณะนั้น เนื่องจากแผ่นลักษณะในไดเรกทอรี _layouts จะถูกนำไปใช้ก่อน ลักษณะบนแผ่นลักษณะอื่นใดที่เค้าโครงเพจนั้นใช้จะแทนที่ลักษณะจาก HtmlEditorCustomStyles.css หรือ HtmlEditorTableFormats.css

 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ให้ไปที่ตำแหน่งที่ตั้งของแผ่นลักษณะที่คุณต้องการคัดลอกลักษณะหนึ่งลักษณะขึ้นไป ด้วยการพิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ลงในแถบ ที่อยู่ ในเบราว์เซอร์ ดังนี้

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorCustomStyles.css

  —หรือ—

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorTableFormats.css

 2. เมื่อคุณได้รับข้อความ ถามว่าคุณต้องการทำอะไรกับแฟ้มนั้น ให้คลิก เปิด

  แผ่นลักษณะจะเปิดขึ้นใน Office SharePoint Designer 2007.

 3. เลือกลักษณะที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน คลิกขวาที่ลักษณะนั้น แล้วคลิก คัดลอก บนเมนูทางลัด

  แผ่นลักษณะที่มีเมนูทางลัดและคำสั่งคัดลอก

 4. ขณะที่ยังอยู่ใน Office SharePoint Designer 2007 ให้เปิด (หรือกลับไปที่) เค้าโครงเพจที่คุณต้องการแทนที่ลักษณะ แล้วคลิก ตัวเลือก ในบานหน้าต่างงาน จัดการลักษณะ

  หมายเหตุ: ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงาน จัดการลักษณะ ให้คลิก จัดการลักษณะ บนเมนู บานหน้าต่างงาน

 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเลือก แสดงลักษณะที่ใช้ในเพจปัจจุบัน

  เมนูตัวเลือกที่มีการเลือกคำสั่งแสดงลักษณะที่ใช้ในเพจปัจจุบัน

 6. ในบานหน้าต่างงาน จัดการลักษณะ ให้คลิกสองครั้งที่แผ่นลักษณะแผ่นใดแผ่นหนึ่งที่ใช้ในเพจนี้ เช่น pageLayout.css เพื่อเปิดแผ่นลักษณะนั้นสำหรับแก้ไข

  แต่ละแผ่นลักษณะที่ใช้กับเพจปัจจุบันจะปรากฏขึ้นเป็นหัวเรื่องของส่วนในรายการ ลักษณะ CSS ในบานหน้าต่างงาน จัดการลักษณะ คุณสามารถคลิกสองครั้งที่ส่วนหัวของแผ่นลักษณะใดๆ เพื่อแก้ไขแผ่นลักษณะนั้นๆ ได้

 7. เลื่อนไปที่ด้านล่างของแผ่นลักษณะ คลิกขวาที่ตำแหน่งที่คุณต้องการวางลักษณะ แล้วคลิก วาง บนเมนูทางลัด

 8. แก้ไขลักษณะตามต้องการ

  หมายเหตุ: บานหน้าต่างงาน คุณสมบัติ CSS เป็นวิธีแก้ไขลักษณะที่มองเห็นภาพได้มากกว่า ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานนี้ บนเมนู บานหน้าต่างงาน ให้คลิก คุณสมบัติ CSS

 9. เมื่อต้องการบันทึกแผ่นลักษณะ บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึก

ครั้งถัดไปที่คุณใช้ตัวแก้ไข HTML เพื่อแก้ไขบทความที่สร้างขึ้นจากเค้าโครงเพจนี้ ลักษณะที่ถูกปรับเปลี่ยนจะพร้อมใช้งานและปรากฏอยู่ในรายการ ลักษณะ

รายการลักษณะที่แสดงลักษณะที่ถูกปรับเปลี่ยน

การสร้างลักษณะใหม่

คุณยังสามารถสร้างลักษณะใหม่และทำให้ลักษณะนั้นพร้อมใช้งานในรายการ ลักษณะ ในตัวแก้ไข HTML ได้ เนื่องจากการเริ่มต้นจากลักษณะที่มีอยู่ย่อมง่ายกว่าการพิมพ์ลักษณะใหม่ ส่วนนี้จึงแสดงให้คุณเห็นวิธีดำเนินการดังกล่าว ด้วยการคัดลอกลักษณะที่มีอยู่ แล้วเปลี่ยนชื่อ

 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ให้ไปที่ตำแหน่งที่ตั้งของแผ่นลักษณะที่คุณต้องการคัดลอกลักษณะ ด้วยการพิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ลงในแถบ ที่อยู่ ในเบราว์เซอร์ ดังนี้

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorCustomStyles.css

  —หรือ—

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorTableFormats.css

 2. เมื่อคุณได้รับข้อความถามว่าคุณต้องการทำอะไรกับแฟ้มนั้น ให้คลิก เปิด แผ่นลักษณะจะเปิดขึ้นใน Office SharePoint Designer 2007.

 3. เลือกลักษณะที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน คลิกขวาที่ลักษณะนั้น แล้วคลิก คัดลอก บนเมนูทางลัด

  แผ่นลักษณะที่มีเมนูทางลัดและคำสั่งคัดลอก

 4. ขณะที่ยังอยู่ใน Office SharePoint Designer 2007ให้เปิด (หรือกลับไปที่) เค้าโครงเพจที่คุณต้องการเพิ่มลักษณะใหม่ แล้วคลิก ตัวเลือก ในบานหน้าต่างงาน จัดการลักษณะ

  หมายเหตุ: ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงาน จัดการลักษณะ ให้คลิก บานหน้าต่างงาน แล้วคลิก จัดการลักษณะ

 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเลือก แสดงลักษณะที่ใช้ในเพจปัจจุบัน

  เมนูตัวเลือกที่มีการเลือกคำสั่งแสดงลักษณะที่ใช้ในเพจปัจจุบัน

 6. ในบานหน้าต่างงาน จัดการลักษณะ ให้คลิกสองครั้งที่แผ่นลักษณะแผ่นใดแผ่นหนึ่งที่ใช้ในเพจนี้ เช่น pageLayout.css เพื่อเปิดแผ่นลักษณะนั้นสำหรับแก้ไข

  แต่ละแผ่นลักษณะที่ใช้กับเพจปัจจุบันจะปรากฏขึ้นเป็นหัวเรื่องของส่วนภายในรายการ ลักษณะ Css. ในบานหน้าต่างงาน จัดการลักษณะ คุณสามารถคลิกสองครั้งที่ส่วนหัวของแผ่นลักษณะใดๆ เพื่อแก้ไขแผ่นลักษณะนั้นๆ ได้

 7. เลื่อนไปที่ด้านล่างของแผ่นลักษณะ คลิกขวาที่ตำแหน่งที่คุณต้องการวางลักษณะ แล้วคลิก วาง บนเมนูทางลัด

 8. แก้ไขลักษณะตามต้องการ

  คุณต้องเปลี่ยนชื่อของลักษณะนั้น ถ้าคุณไม่ต้องการแทนที่ลักษณะที่มีอยู่ที่คุณคัดลอกมา ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการตั้งชื่อลักษณะใหม่ของคุณเป็น redHeadline ให้เปลี่ยนโค้ด CSS ต่อไปนี้

.ms-rteCustom-ArticleTitle, .ArticleTitle{font-weight: bold;font-family: Arial;font-size: 14pt;color: #8C0000;text-transform: capitalize;}

สำหรับส่วนต่อไปนี้

.ms-rteCustom-redHeadline, .redHeadline{font-weight: bold;font-family: Arial;font-size: 14pt;color: #8C0000;text-transform: capitalize;}

หมายเหตุ: บานหน้าต่างงาน คุณสมบัติ CSS เป็นวิธีแก้ไขลักษณะที่มองเห็นภาพได้มากกว่า ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานนี้ บนเมนู บานหน้าต่างงาน ให้คลิก คุณสมบัติ CSS

 1. เมื่อต้องการบันทึกแผ่นลักษณะ บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึก

  ครั้งถัดไปที่คุณใช้ตัวแก้ไข HTML เพื่อแก้ไขบทความที่สร้างขึ้นจากเค้าโครงเพจนี้ ลักษณะที่ถูกปรับเปลี่ยนจะพร้อมใช้งานและปรากฏอยู่ในรายการ ลักษณะ

  รายการลักษณะที่แสดงลักษณะที่ถูกปรับเปลี่ยน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×