การสร้างรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

 1. การจัดรูปแบบเซลล์ คลิกมุมมองแผ่น Button image ถ้าคุณจำเป็นต้องแสดงแผ่นข้อมูล จากนั้น เลือกเซลล์คุณต้องสร้างรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

  ฉันได้อย่างไร

  เมื่อต้องการจัดรูปแบบรายการแผนภูมิ เช่นป้ายชื่อข้อมูลหรือแกน ให้คลิกรายการแผนภูมิที่คุณต้องการ

  ฉันได้อย่างไร

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก ตัวเลข

 3. ในกล่อง ประเภท ให้คลิกประเภท แล้วเลือกรูปแบบที่มีอยู่ภายในที่คล้ายกับรูปแบบที่คุณต้องการ

 4. ในกล่อง ประเภท ให้คลิก กำหนดเอง

 5. ในกล่อง ชนิด ให้แก้ไขโค้ดการจัดรูปแบบตัวเลข เพื่อสร้างการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ การแก้ไขรูปแบบที่มีอยู่ภายในไม่ได้เป็นการเอารูปแบบนั้นออก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×